Bilimsel yayın ve atıf raporları ulusal ve uluslararası yayın üretim performansları üzerinde gelinen noktayı göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Uluslararası atıf indeksleri (SCI-SSCI-A&HCI ve Thomson National Science Indicators, InCites) kullanılmıştır.

Ülkelere Ait Bilimsel Yayın Göstergeleri

Dünya, Ülkeler ve Gruplar Bilimsel Yayın Sayısı - Diş-Veterinerlik ve Eczacılık Bilimleri

Bu çalışmada, 2010-2015 döneminde Diş Hekimliği bilim dalı çalışılmıştır. 51 Ülke, 3 Grup (OECD, EU-28, BRIC ) ve Dünya bilimsel yayın verileri incelenmiştir.

Raporun tamamına ait dosyalar için: PDFXLXS

Dünya, Ülkeler ve Gruplar Bilimsel Yayın Sayısı - Ziraat Bilimleri

Bu çalışmada, 2010-2015 döneminde Ziraat Bilimleri başlığı altında toplam 8 adet bilim dalında çalışılmıştır. 51 Ülke, 3 Grup (OECD, EU-28, BRIC ) ve Dünya bilimsel yayın verileri incelenmiştir.

Raporun tamamına ait dosyalar için: PDFXLXS

Verilerine buradan erişebilirsiniz.

Ülkelerin Ziraat Bilimleri Yayın Sıralaması – (2010-2015) verilerine buradan erişebilirsiniz.

Dünya, Ülkeler ve Gruplar Bilimsel Yayın Sayısı - Mühendislik Bilimleri

Bu çalışmada, 2010-2015 döneminde Mühendislik Bilimleri başlığı altında toplam 51 adet bilim dalında çalışılmıştır. 51 Ülke, 3 Grup (OECD, EU-28, BRIC) ve Dünya bilimsel yayın verileri incelenmiştir.

Raporun tamamına ait dosyalar için: PDF, XLXS

Verilere buradan erişebilirsiniz.

Dünya, Ülkeler ve Gruplar Bilimsel Yayın Sayısı - Sosyal Bilimler

Bu çalışmada, 2010-2015 döneminde Sosyal Bilimler başlığı altında toplam 81 adet bilim dalında çalışılmıştır. 51 Ülke, 3 Grup (OECD, EU-28, BRIC ) ve Dünya bilimsel yayın verileri incelenmiştir. Sosyal Bilimler alanında toplam 2.683.845 adet yayın, 7.416.833 atıf alarak 2,75’lik etki değeri üretmiştir. Dünya toplam yayın sayısının% 19’u Sosyal Bilimler alanına ait olup, yayınların % 36.75’i atıf almıştır. Bu alanda en çok yayın üreten ülkeler ABD (828.926), İngiltere (259.034) ve Çin (118.681) olarak görülmektedir.

Raporun tamamına ait dosyalar için: PDF, XLXS

Verilere buradan erişebilirsiniz.

Dünya, Ülkeler ve Gruplar Bilimsel Yayın Sayısı - Tıbbi Bilimler

2010-2015 döneminde Tıbbi Bilimler başlığı altında toplam 54 adet konu kategorisinde çalışılmıştır, 51 ülke, 3 grup ve Dünya bilimsel yayın verileri incelenmiştir. Tıbbi Bilimler alanında toplam 5.014.355 adet yayın 31.102.175 atıf alarak 6.2’lik etki değeri üretmiştir.

Raporun tamamına ait dosyalar için: PDF, XLXS

Verilere buradan erişebilirsiniz.

Dünya, Ülkeler ve Gruplar Bilimsel Yayın Sayısı - Temel Bilimler

2010-2015 döneminde Temel Bilimler başlığı altında toplam 51 adet konu kategorisinde çalışılmıştır, 51 ülke, 3 grup ve Dünya yayın verileri incelenmiştir. Temel Bilimler alanında toplam 4.131.504 adet yayın 25.975.680 atıf alarak 6.29’luk etki değeri üretmiştir.

Raporu PDF formatında indirmek için buraya tıklayınız.

Verilere buradan erişebilirsiniz.

Dünya, Ülkeler ve Gruplar Bilimsel Yayın Sayısı (2010-2015)

Bu çalışmada 2010-2015 dönemi Dünya’nın, ülkelerin ve grupların yayın, atıf, etki ve atıf alan yayın sayısı oranları incelenmiştir. Türkiye dahil 52 ülke ve üç grup (OECD, EU-28 ve BRICS) verileri sunulmuştur. Bilim dalları Web of Science All Subject Categories başlığında yer alan 252 konudan oluşmakta ve bu konular Temel Bilimler, Tıbbi Bilimler, Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Zirai Bilimler, Farmakoloji ve Eczacılık, Diş Hekimliği ve Veterinerlik Bilimleri altında yer almıştır. Çalışmada yer alan veriler Thomson Reuters Services GroupInCites” veri sisteminden sağlanmış olup bütün belge türleri kullanılmıştır.

Raporun tamamını buradan indirebilirsiniz.


Üniversitelere Ait Bilimsel Yayın Göstergeleri

Üniversitelerin En Çok Yayın Yaptığı Bilim Dalları (2010-2014)

Bu çalışmada WoS-Subject Categories (250) kapsamı altında  yer alan bilim dalları kullanılmış olup üniversitelerimizin en çok yayın yaptıkları bilim dalı yer almaktadır. Veriler Thomson Reuters-InCites veri tabanından elde edilmiş, makale, inceleme/derleme belge türlerinde çalışılmıştır.

2010-2014 toplam yıl aralığında üniversiteleriminiz en çok yayın yaptıkları bilim dalı dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bilim Dalı Üniversite Sayısı
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS 22
SURGERY 19
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 18
VETERINARY SCIENCES 16
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 10

Verilere buradan erişebilirsiniz.

Türkiye Üniversitelerinin Bilimsel Yayın Performansı: (2004-2014)

Türkiye Üniversiteleri’nin Bilimsel Yayın Performansı: 2004-2014 başlıklı çalışmada Thomson Reuters InCites veri tabanı kullanılmış olup, yapılan lisans anlaşması gereği sadece ilk 50 üniversitenin yayın sayısı açıklanmıştır. Çalışmada incelenen yayın türleri makale (article), inceleme/derleme (review) ve not (note) şeklindedir. Türkiye adresli yayınların yaklaşık %91’ lik kısmının Devlet ve Vakıf Üniversiteleri ile Kara, Deniz, Hava Harp Okulları tarafından üretildiği görülmüştür.

Bu dönemde Türkiye adresli yayın sayısı 228.856 adet olup, bu yayınlara yapılan atıf sayısı1.517.691’ dir. Üniversite yayın sayısı sıralamasında ilk üç sırayı tıp fakültesi olan İstanbul Üniversitesi (14.069), Hacettepe Üniversitesi (13.457) ve Ankara Üniversitesi (11.485) paylaşırken, etki değerine göre bakıldığında ise, ilk sırada Boğaziçi Üniversitesi (11.72), ikinci sırada İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (10.08) ve üçüncü sırada İTÜ (9.99) yer almaktadır.

Türkiye Üniversitelerinin Bilimsel Yayın Performansı 2004-2014  [xlsx] indir

Türkiye Üniversitelerinin Konu Kategorilerine Göre Yayın Performansı: (2004-2014)

Türkiye Üniversiteleri’nin Konu Kategorilerine Göre Yayın Performansı:2004-2014 başlıklı çalışmada Thomson Reuters InCites veri tabanı kullanılmış olup, yapılan lisans anlaşması gereği sadece ilk 50 üniversitenin verileri açıklanmıştır. Çalışmada incelenen yayın türleri makale (article), inceleme/derleme (review) ve not (note) şeklindedir.

Konu kategorileri 250 başlık halinde yer alan “Web of Science All Subject Categories”başlıklarıdır, ancak sonuçların daha anlamlı yorumlanabilmesi için, bu 250 farklı başlık 8 anabilim dalı başlığı altında toplanmıştır. Bu anabilim dalları;

Temel Bilimler (51 Bilim Dalı)

Türkiye toplam bilimsel yayın sayısının (228.856) %30.42’ sini Temel Bilimler dallarına ait yayınlar (69.619) oluşturmaktadır.

Türkiye adresli bilimsel yayınlar içinde Temel Bilimler dallarında en çok yayının Çevre Bilimleri (7.628) dalında olduğu, daha sonra ise Kimya, Ortak Disiplinler (5.358),Matematik, Uygulamalı (5.309) ve Fizikokimya (5.195) bilim dalları olduğu görülmektedir. Etki değerine göre bakıldığında ise, Evrim Biyolojisi (13.22) bilim dalı ilk sırada yer almakta, daha sonra ise Fizik, Nükleer (13.06) ve Kimya, Uygulamalı (12,67) bilim dalları şeklinde devam etmektedir.

Temel Bilimler dallarında Dünya etki ortalaması üzerinde olan bilim dallarımız ise, Fizik, Nükleer (TR:13.06/Dünya:8.29)Kimya, Uygulamalı (TR:12.67/Dünya:10.68),Termodinamik (TR:11.77/Dünya:8.21)Mekanik (TR:9.94/Dünya:7.60),İnstrmentasyon (TR:9.17/Dünya:7.52)Su Kaynakları(TR:8.93/Dünya:8.67) veTaşınım (TR:7.62/Dünya:6.13) olduğu görülmektedir.

 • Dünya Temel Bilimler   (2004-2014) [xlsx] indir
 • Türkiye Temel Bilimler (2004-2014) [xlsx] indir

Temel Bilimlerde Dünya etki değerinin üzerinde olan bilim dallarına bakıldığında ilk sırada yer alan Fizik, Nükleer bilim dalında en çok yayını ODTÜ ve Gazi Üniversitesi (111), ardından İTÜ’nün (68) yaptığı, ikinci sırada yer alan Kimya, Uygulamalı bilim dalında da en çok yayını da yine İTÜ (251), ardından Ege Üniversitesi (238) ve Hacettepe Üniversitesi (223) üretmişlerdir.

Üniversitelerimizin, Dünya etki değeri sıralamasında ilk sırada yer alan Ortak Disiplinler (36.35) bilim dalında etki değerlerine bakıldığında, Hacettepe Üniversitesi’ nin 55 veİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’ nin 52 etki değerine sahip olması, ikinci sırada yer alan Genetik ve Kalıtım (20.91) bilim dalında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 48.78 etki değerine, Fatih Üniversitesi’ nin 42.20 etki değerine sahip olması, üçüncü sırada yer alan Evrim Biyolojisi (20.36) bilim dalında ise Uludağ Üniversitesi’ nin 31.67Anadolu Üniversitesi’ nin 29.50 etki değerine sahip olması dikkate değerdir.

Üniversitelerimizin, Temel Bilimler alanında Türkiye yayın sayısına sağladığı katkı 66.456yayın ile % 95’dir. Bu alanda en çok yayının Çevre Bilimleri bilim dalında yapıldığı ve bu bilim dalında en çok yayın üreten üniversitelerimizin İTÜ (%9.20), İstanbul Üniversitesi (%5.19) ve Dokuz Eylül Üniversitesi (%5.13) olduğu görülmüştür.

ACOUSTICS ASTRONOMY&ASTROPHYSICS
BIODIVERSITY CONSERVATION BIOLOGY
CHEMISTRY,ANALYTICAL CHEMISTRY,APPLIED
CHEMISTRY,INORGANIC&NUCLEAR CHEMISTRY,MEDICINAL
CHEMISTRY,MULTIDISCIPLINARY CHEMISTRY,ORGANIC
CHEMISTRY,PHYSICAL CRYSTALLOGRAPHY
ECOLOGY ENTOMOLOGY
ENVIRONMENTAL SCIENCES EVOLUTIONARY BIOLOGY
FISHERIES GENETICS&HEREDITY
INSTRUMENTS&INSTRUMENTATION LIMNOLOGY
MARINE&FRESHWATER BIOLOGY MATHEMATICAL&COMPUTATIONAL BIOLOGY
MATHEMATICS MATHEMATICS,APPLIED
MATHEMATICS,INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS MECHANICS
MICROSCOPY MINERALOGY
MULTIDISCIPLANARY SCIENCES MYCOLOGY
OCEANOGRAPHY OPTICS
ORNITHOLOGY PALEONTOLOGY
PARASITOLOGY PHYSICS,APPLIED
PHYSICS,ATOMIC,MOLECULAR&CHEMICAL PHYSICS,CONDENSED MATTER
PHYSICS,FLUIDS&PLASMAS PHYSICS,MATHEMATICAL
PHYSICS,MULTIDISCIPLINARY PHYSICS,NUCLEAR
PHYSICS,PARTICLES&FIELDS REPRODUCTIVE BIOLOGY
SPECTROSCOPY STATISTICS&PROBABILITY
THERMODYNAMICS

 

Tıbbi Bilimler (55 Bilim Dalı)

Türkiye toplam bilimsel yayın sayısının (228.856) % 40’ını Tıbbi Bilimler’ e (91.166) ait yayınlar oluşturmaktadır.

Türkiye adresli bilimsel yayınlar içinde Tıbbi Bilimler dallarında en çok yayının Cerrahi (12.882) bilim dalında, daha sonra ise Pediatri (7.206), Klinik Nöroloji (6.265), Kalp ve Kalp Damar Sistemi (5.718), Onkoloji (5.003) bilim dalları olduğu görülmektedir. Etki değerine göre bakıldığında ise, Tamamlayıcı ve Entegre Tıbbın (12.91) ilk sırada olup, daha sonra ise Nörolojik Görüntüleme (11.01), Hücre Biyolojisi (10,65),Biyokimya ve Moleküler Biyoloji (10.21) bilim dalları şeklinde devam etmektedir.

Tıbbi Bilimler dallarında Dünya’ da ilk sırada Biyokimya ve Moleküler Biyoloji bilim dalı(596.441), daha sonra ise Nörolojik Bilimler (373.388) ve Cerrahi (330.818) bilim dalları yer almakta, etki değerine göre bakıldığında ise, Hücre Biyolojisi (27.91), Gelişim Biyolojisi (23.58) ve Genel ve Dahili Tıp (21.76) bilim dalları yer almaktadır.

Türkiye adresli yayınlar içerisinde, Tıbbi Bilimler dallarında Dünya etki değeri üzerinde olan Tamamlayıcı ve Entegre Tıp (TR:12.91/Dünya:7.71) ve Tıbbi Laboratuar Teknolojisi (TR:9,67/Dünya:9.55) bilim dallarının olduğu görülmüştür.

 • Dünya Tıbbi Bilimler   (2004-2014) xlsx
 • Türkiye Tıbbi Bilimler (2004-2014) xlsx

Türkiye adresli yayınlarda, Tıbbi Bilim dallarında Dünya etki değerinin üzerinde olan bilim dallarına bakıldığında ilk sırada yer alan Tamamlayıcı ve Entegre Tıp bilim dalında en çok yayını Gazi Üniversitesi (99) ve Yeditepe Üniverersitesi (46)’ nin yaptığı, ikinci sırada yer Tıbbi Laboratuar Teknolojisi bilim dalında en çok yayını ise İstanbul Üniversitesi (92) ve Hacettepe Üniversitesi (52) ürettikleri görülmüştür.

Üniversitelerimizin, Dünya etki değeri sıralamasında ilk sırada yer alan Hücre Biyolojisi (27.91) bilim dalında Sabancı Üniversitesi’nin 64etki değerine sahip olması dikkate değerdir.

Türkiye adresli Tıbbi Bilimlere ait konu dağılımına bakıldığında Cerrahi Bilimler ilk sırada yer almaktadır. Bu alanda en çok yayını İstanbul Üniversitesi (%9,36), Başkent Üniversitesi (%6,93) ve GATA (%5.73)’nın ürettiği görülmüştür.

Tıbbi Bilimler (55 adet) dallarında 2004-2014 dönemine ait üniversitelerimizin (ilk 50) performans verilerini konu başlıklarından görebilirsiniz.

ALLERGY ANATOMY & MORPHOLOGY
ANDROLOGY ANESTHESIOLOGY
AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS
BIOCHEMISTRY&MOLECULAR BIOLOGY BIOPHYSICS
BIOTECHNOLOGY&APPLIED MICROBIOLOGY CARDIAC&CARDIOVASCULAR SYSTEMS
CELL BIOLOGY CLINICAL NEUROLOGY
CRITICAL CARE MEDICINE DERMATOLOGY
DEVELOPMENTAL BIOLOGY EMERGENCY MEDICINE
ENDOCRINOLOGY&METABOLISM GASTROENTEROLOGY&HEPATOLOGY
GERIATRICS&GERONTOLOGY GERONTOLOGY
HEALTH CARE SCIENCES&SERVICES HEMATOLOGY
IMMUNOLOGY INFECTIOUS DISEASES
INTEGRATIVE&COMPLEMANTARY MEDICINE MEDICAL ETHICS
MEDICAL INFORMATICS MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
MEDICINE,GENERAL&INTERNAL MEDICINE,LEGAL
MEDICINE,RESEARCH & EXPERIMENTAL MICROBIOLOGY
NEUROIMAGING NEUROSCIENCES
OBSTETRICS&GYNECOLOGY ONCOLOGY
OPHTHALMOLOGY ORTHOPEDICS
OTORHINOLARYNGOLOGY PATHOLOGY
PEDIATRICS PERIPHERAL VASCULAR DISEASE
PHYSIOLOGY PRIMARY HEALT CARE
PSYCHIATRY PUBLIC ENVIRONMENTAL&OCCUPATIONAL HEALTH
RADIOLOGY,NUCLEAR MEDICINE&MEDICAL IMAGING REHABILITATION
RESPIRATORY SYSTEM RHEUMATOLOGY
SPORT SCIENCES SURGERY
TRANSPLANTATION TROPICAL MEDICINE
UROLOGY&NEPHROLOGY

 

Mühendislik Bilimleri (51 Bilim Dalı)

Türkiye toplam bilimsel yayın sayısının (228.856) % 26.70’ini Mühendislik Bilimleri (61.087)’ ne ait yayınlar oluşturmaktadır.

Türkiye adresli bilimsel yayınlar içinde Mühendislik Bilimleri dallarında en çok yayının Malzeme Bilimleri, Ortak Disiplinler (7.858) dalında olduğu, daha sonra ise Mühendislik, Kimya (6.559), Mühendislik, Elektrik ve Elektronik (6.383), Gıda Bilimi ve Teknolojisi (5.650) ve Enerji ve Yakıtlar (5.167) olduğu görülmektedir. Etki değerine göre bakıldığında ise Mühendislik, Çevre (17.34) ilk sırada yer almakta, Enerji ve Yakıtlar(13,95), Elektrokimya (12,67), Hücre ve Doku Mühendisliği (12.44), Mühendislik, İnşaat (11.85) bilim dalları şeklinde devam etmektedir.

Mühendislik Bilimleri dallarında Dünya’ da ilk sıralarda Malzeme Bilimleri, Ortak Disiplinler (616.878), Mühendislik, Elektrik ve Elektronik (428.023) ve Mühendislik, Kimya (229.793) bilim dalları yer alırken etki değerine göre bakıldığında ise, Hücre ve Doku Mühendisliği (19.95) , Nanobilim ve Nanoteknoloji (16.57) ve Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler (15.69) bilim dalları yer almaktadır.

Türkiye Mühendislik Bilimleri dallarında Dünya etki değeri üzerinde olan bilim dallarına bakıldığında ise Mühendislik, Çevre (TR:17.34/Dünya:14.25), Enerji ve Yakıtlar (TR:13,95/Dünya:11.90), Mühendislik, İnşaat (TR:11.85/Dünya:7.38) ve Mühendislik, Kimya (TR:11.63/Dünya:9.67) bilim dalları dikkat çekmektedir.

 • Dünya Mühendislik Bilimleri   (2004-2014) xlsx
 • Türkiye Mühendislik Bilimleri (2004-2014) xlsx

Türkiye adresli yayınlarda, Mühendislik Bilimleri dallarında en çok yayınla Malzeme Bilimleri, Ortak Disiplinler ilk sırada yer almaktadır. Bu bilim dalında en çok yayını ODTÜ (%8.95), Gazi Üniversitesi (%7.97) ve İTÜ (%6.43)’nin ürettiği görülmektedir.

Mühendislik Bilimlerinde Dünya etki değerinin üzerinde olan bilim dallarına bakıldığında ilk sırada yer alan Çevre Mühendisliği bilim dalında en çok yayını İTÜ (315), Enerji ve Yakıtlar bilim dalında ODTÜ(368), Mühendislik, İnşaat bilim dalında İTÜ (543) veMühendislik, Kimya bilim dalında ODTÜ (563)’ üretmiştir.

Üniversitelerimizin, Dünya etki değer sıralamasında ilk sırada yer alan Hücre ve Doku Mühendisliği (19.95) bilim dalında etki değerlerine bakıldığında Ankara Üniversitesi’ nin 26.48 etki değerine sahip olması, ikinci sırada yer alan Nanobilim ve Nanoteknoloji (16.57) bilim dalında Sabancı Üniversitesi’ nin 20.52, üçüncü sırada yer alanMalzeme Bilimleri, Biyomalzemeler (15.69) bilim dalında da yine Sabancı Üniversitesi’ nin 19.33 etki değerine sahip olması dikkate değerdir.

Mühendislik Bilimleri (51 adet) dallarında 2004-2014 dönemine ait üniversitelerimizin (ilk 50) performans verilerini konu başlıklarından görebilirsiniz.

ARCHITECTURE AUTOMATION&CONTROL SYSTEMS
CELL&TISSUE ENGINEERING COMPUTER SCIENCE,ARTIFICAL INTELLIGENCE
COMPUTER SCIENCE,CYBERNETICS COMPUTER SCIENCE,HARDWARE&ARCHITECTURE
COMPUTER SCIENCE,INFORMATION SYSTEM COMPUTER SCIENCE,INTERDISCIPLINARY APPLICATION
COMPUTER SCIENCE,SOFTWARE ENGINEERING COMPUTER SCIENCE,THEORY AND METHODS
CONSTRUCTION&BUILLDING TECHNOLOGY ELECTROCHEMISTRY
ENERGY&FUELS ENGINEERING,AEROSPACE
ENGINEERING,BIOMEDICAL ENGINEERING,CHEMICAL
ENGINEERING,CIVIL ENGINEERING,ELECTRICAL&ELECTRONIC
ENGINEERING,ENVIRONMENTAL ENGINEERING,GEOLOGICAL
ENGINEERING,INDUSTRIAL ENGINEERING,MANUFACTURING
ENGINEERING,MARINE ENGINEERING,MECHANICAL
ENGINEERING,MULTIDISCIPLINARY ENGINEERING,OCEAN
ENGINEERING,PETROLEUM FOOD SCIENCE&TECHNOLOGY
FORESTRY GEOCHEMISTRY&GEOPHYSICS
GEOLOGY GEOSCIENCES,MULTIDISCIPLINARY
IMAGING SIENCE&PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY METALLURGY&METALLURGICAL ENGINEERING
MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS MATERIALS SCIENCE, CERAMICS
MATERIALS SCIENCE, CHARACTERISATION AND TESTING MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
MATERIALS SCIENCE, PAPER&WOOD MATERIALS SCIENCE, TEXTILES
MATERIALS SCIENCE,COATINGS&FILMS MATERIALS SCIENCE,COMPOSITES
METEOROLOGY&ATMOSPHERIC SCIENCES MINING&MINERAL PROCESSING
NANOSCIENCE&NANOTECHNOLOGY NUCLEAR SCIENCE&TECHNOLOGY
POLYMER SCIENCE REMOTE SENSING
ROBOTICS TELECOMMUNICATION
TRANSPORTATION SCIENCE&TECHNOLOGY

 

Sosyal bilimler (82 Bilim Dalı)

Türkiye toplam bilimsel yayın sayısının (228.856) % 8.74’nü Sosyal Bilimler’e (20.011) ait yayınlar oluşturmaktadır.

Türkiye adresli bilimsel yayınlar içinde Sosyal Bilimler dallarında en çok yayının Eğitim, Eğitim Araştırmaları (3.921) bilim dalında olduğu, daha sonra ise Yöneylem, Araştırma ve Yönetim Bilimi (2.254) ve İktisat (1.951) bilim dallarının yer aldığı görülmektedir. Etki değerine göre bakıldığında ise Psikoloji, Biyolojik (14)ve Beslenme ve Diyetetik (14) bilim dalları ilk sırada yer almakta, daha sonra ise Psikoloji (11.89) ve Yöneylem, Araştırma ve Yönetim Bilimi (10) şeklinde devam etmektedir.

Sosyal Bilimler’de Dünya’ da en çok yayın yapılan bilim dalı İktisat (152.677) daha sonra ise, Beslenme ve Diyetetik (93.599) ve Eğitim, Eğitim Araştırmaları (75.620) bilim dalları yer alırken, etki değerine göre bakıldığında ise Davranış Bilimleri (15.23),Psikoloji (14.60) ve Psikoloji, Deneysel (14.46) bilim dalları yer almaktadır.

Türkiye, Sosyal Bilimlerde Dünya etki değeri üzerinde olan bilim dallarının Psikoloji, Biyolojik (TR:14/Dünya:13.42), Yöneylem, Araştırma ve Yönetim Bilimi (TR:9.99/Dünya:8.36), Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm (TR:9.05/Dünya:6.22) olduğu görülmüştür.

 • Dünya Sosyal Bilimler   (2004-2014) xlsx
 • Türkiye Sosyal Bilimler (2004-2014) xlsx

Türkiye adresli yayınlarda, Sosyal Bilimlerde en çok yayınla Eğitim, Eğitim Araştırmaları (3.921) ilk sırada yer almaktadır. Bu bilim dalında en çok yayını Hacettepe Üniversitesi (%12), ODTÜ (%8.40) ve Gazi Üniversitesi (%7.11)’nin ürettiği görülmektedir.

Sosyal Bilimlerde Dünya etki değerinin üzerinde olan Psikoloji, Biyolojik bilim dalında en çok yayını İstanbul Kültür Üniversitesi (11), Yöneylem, Araştırma ve Yönetim Bilimi bilim dalında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (254), Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm bilim dalında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (23)üretmişlerdir.

Üniversitelerimizin, Dünya etki değeri sıralamasında ilk sırada yer alan Davranış Bilimleri (15.23) dalında etki değerine bakıldığında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 18.22, ikinci sırada yer alan Psikoloji (14.60) bilim dalında Uludağ Üniversitesi’nin 34.80 vePsikoloji, Deneysel (14.46) bilim dalında İTÜ’ nün 20.80 etki değerine sahip olması dikkate değerdir

Sosyal Bilimler (80 adet) dallarında 2004-2014 dönemine ait üniversitelerimizin (ilk 50) performans verilerini konu başlıklarından görebilirsiniz.

ANTHROPOLOGY ARCHAEOLOGY AREA STUDIES
ART ASIAN STUDIES BEHAVIORAL SCIENCES
BUSINESS BUSINESS FINANCE CLASSICS
COMMUNICATION CRIMINOLOGY&PENOLOGY CULTURAL STUDIES
DEMOGRAPHY ECONOMICS EDUCATION&EDUCATIONAL RESEARCH
EDUCATION,SCIENTIFIC DISCIPLINES EDUCATION,SPECIAL ENVIRONMENTAL STUDIES
ERGONOMICS ETHICS ETHNIC STUDIES
FAMILY STUDIES FILM,RADIO,TELEVISION FOLKLORE
GEOGRAPHY GEOGRAPHY,PHYSICAL HEALTH POLICY&SERVICES
HISTORY HISTORY OF SOCIAL SCIENCES HISTORY&PHILOSOPHY OF SCIENCE
HOSPITALITY LEISURE SPORT&TOURISM HUMANITIES,MULTIDISCIPLINARY INDUSTRIAL RELATIONS& LABOR
INFORMATION SCIENCE& LIBRARY SCIENCE INTERNATIONAL RELATIONS LANGUAGE&LINGUISTICS
LAW LITERARY REVIEWS LITERATURE
LITERATURE THEORY& CRITICISM LITERATURE,AFRICAN,AUSTRALIAN, CANADIAN LITERATURE,AMERICAN
LITERATURE,BRITISH ISLES LITERATURE,GERMAN,DUTCH, SCANDINAVIAN LITERATURE,ROMANCE
LOGIC MANAGEMENT MEDIEVAL&RENAISSANCEC STUDIES
MUSIC NURSING NUTRITION&DIETETICS
OPERATIONS RESEARCH& MANAGEMENT SCIENCE PHILOSOPHY PLANNING&DEVELOPMENT
POETRY POLITICAL SCIENCE PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGY,APPLIED PSYCHOLOGY,BIOLOGICAL PSYCHOLOGY,CLINICAL
PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY,EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL
PSYCHOLOGY,MATHEMATICAL PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS
PSYCHOLOGY,SOCIAL PUBLIC ADMINISTRATION RELIGION
SOCIAL ISSUES SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS SOCIAL WORK SOCIOLOGY
SUBSTANCE ABUSE THEATER URBAN STUDIES
WOMEN’S STUDIES

 

Ziraat Bilimleri (8Bilim Dalı)

Türkiye toplam bilimsel yayın sayısının (228.856) %3.81’ini Ziraat Bilimleri dallarına(8.731) ait yayınlar oluşturmaktadır.

Türkiye adresli bilimsel yayınlar içinde Ziraat Bilimleri dallarında en çok yayının Bitki Bilimleri (3.141) dalında olduğu, daha sonra ise Ziraat, Ortak Disiplinler (2.206) veAgronomi (1.669) olduğu görülmektedir. Etki değerine göre bakıldığında iseMühendislik, Ziraat (18.54) bilim dalı ilk sırada yer almakta, ardından Toprak Bilimi (8.87) ve Bitki Bilimleri (7.03) şeklinde devam etmektedir.

Ziraat Bilimleri’ nde Dünya’ da en çok yayın yapılan bilim dalı Bitki Bilimleri (202.480) , ikinci sırada Agronomi (79.291) ve daha sonra Ziraat, Ortak Disiplinler (67.290)bilim dalları yer almaktadır. Etki değerine bakıldığında ise Bitki Bilimleri (12.80),Mühendislik, Ziraat (11.85) ve Toprak Bilimi (9.67) olduğu görülmüştür.

Türkiye, Ziraat Bilimleri’nde Dünya etki değeri üzerinde etkiye sahip bilim dalınınMühendislik, Ziraat (TR:18.54/Dünya:11.85) olduğu görülmüştür.

 • Dünya Ziraat Bilimleri   (2004-2014) xlsx
 • Türkiye Ziraat Bilimleri (2004-2014) xlsx

Türkiye adresli yayınlarda, Ziraat Bilimleri’nde en çok yayın sayısıyla Bitki Bilimleri (3.141) ilk sırada yer almaktadır. En çok katkı sağlayan üniversitelerimizin ise Ankara Üniversitesi (%9.20), Gazi Üniversitesi (%8.34) ve Ege Üniversitesi (%7.48)olduğu görülmektedir.

Ziraat Bilimleri’nde Dünya etki değerinin üzerinde etkiye sahip Mühendislik, Ziraat bilim dalında en çok yayını İTÜ (48), Ege Üniversitesi (47) ve Gazi Üniversitesi’nin (39)ürettiği görülmüştür.

Üniversitelerimizin, Dünya etki değeri sıralamasında ilk sırada yer alan Bitki Bilimleri(12.80) dalında etkilerine bakıldığında ise, Sabancı Üniversitesi 33.72 etki değeri ile dikkat çekmektedir.

Ziraat Bilimleri (8 adet) dallarında 2004-2014 dönemine ait üniversitelerimizin (ilk 50) performans verilerini konu başlıklarından görebilirsiniz.

AGRICULTURAL ECONOMICS AND POLICY AGRICULTURAL,ENGINEERINGAGRICULTURE,DAIRY&ANIMAL SCIENCEAGRICULTURE,MULTIDISCIPLINARY AGRONOMY HORTICULTURE PLANT SCIENCE SOIL SCIENCE

Diş Hekimliği

Türkiye toplam bilimsel yayın sayısının (228.856) %2.78’ini Veterinerlik (6.364), %3.33’nü Eczacılık (Pharmacology& Pharmacy / Toxicology) (7.963) ve %2’siniDiş Hekimliği (4.377) bilimlerine ait yayınlar oluşturmaktadır.

Bu bilim dallarında etki değerlerine bakıldığında Veterinerlik (Dünya:5.68/TR:2.42),Eczacılık Bilimleri’nde (Dünya:13.16/TR:8.25), Diş Hekimliği’nde (Dünya:8.75/TR:6.49) olduğu görülmüştür.

 • Dünya Veterinerlik-Eczacılık-Diş Hekimliği Bilimleri   (2004-2014) xlsx
 • Türkiye Veterinerlik-Eczacılık-Diş Hekimliği Bilimleri (2004-2014) xlsx

Veterinerlik bilim dalında en çok yayınla ilk sırada Ankara Üniversitesi (972) yer almakta, daha sonra Kafkas Üniversitesi (617) ve Uludağ Üniversitesi (524) yer almaktadır. Etki değerine göre bakıldığına ise Dokuz Eylül Üniversitesi (4,96) ilk sırada yer almakta, daha sonra GATA (4,56) ve Hacettepe Üniversitesi (4,49) yer almaktadırlar.

Farmakoloji ve Eczacılık Bilimleri’nde en çok yayınla ilk sırada Hacettepe Üniversitesi (572) , daha sonra İstanbul Üniversitesi (510) ve Gazi Üniversitesi (451) yer almaktadırlar. Toksikoloji bilim dalında ise en çok yayınla ilk sırada Atatürk Üniversitesi (170), daha sonra Gazi Üniversitesi (168) ve Hacettepe Üniversitesi (163) yer almaktadır. Farmakoloji ve Eczacılık Bilimleri’nde etki değerine göre bakıldığına ise ilk sırada Atatürk Üniversitesi (13.56), daha sonra Fırat Üniversitesi (13.19) veGaziosmanpaşa Üniversitesi (12.12) yer almaktadır. Toksikoloji bilim dalında etki değerine göre bakıldığında ilk sırada Gaziosmanpaşa Üniversitesi (15.47), daha sonraMersin Üniversitesi (15.29) ve Fırat Üniversitesi (14.48) yer almıştır.

Diş Hekimliği alanında ise en çok yayınla ilk sırada Hacettepe Üniversitesi (499) yer alırken, ardından Ege Üniversitesi (424) ve İstanbul Üniversitesi (410) yer almaktadırlar. Bu bilim dalında Dünya etki değerine (8.75) bakıldığında, Boğaziçi Üniversitesi’nin (17,90) etki değerine, Dokuz Eylül Üniversitesi (9.67) ve Selçuk Üniversitesi’nin (8.97) etki değerine sahip olması dikkate değerdir.

Veterinerlik, Eczacılık ve Diş Hekimliği Bilim dallarında 2004-2014 dönemine ait Üniversitelerimizin (ilk 50) performans verilerini konu başlıklarından görebilirsiniz.

VETERINARY SCIENCES TOXICOLOGY PHARMACOLOGY&PHARMACYDENTISTRY,ORAL SURGERY&MEDICINE

Farmokoloji ve Eczacılık

Türkiye toplam bilimsel yayın sayısının (228.856) %2.78’ini Veterinerlik (6.364), %3.33’nü Eczacılık (Pharmacology& Pharmacy / Toxicology) (7.963) ve %2’siniDiş Hekimliği (4.377) bilimlerine ait yayınlar oluşturmaktadır.

Bu bilim dallarında etki değerlerine bakıldığında Veterinerlik (Dünya:5.68/TR:2.42),Eczacılık Bilimleri’nde (Dünya:13.16/TR:8.25), Diş Hekimliği’nde (Dünya:8.75/TR:6.49) olduğu görülmüştür.

 • Dünya Veterinerlik-Eczacılık-Diş Hekimliği Bilimleri   (2004-2014) xlsx
 • Türkiye Veterinerlik-Eczacılık-Diş Hekimliği Bilimleri (2004-2014) xlsx

Veterinerlik bilim dalında en çok yayınla ilk sırada Ankara Üniversitesi (972) yer almakta, daha sonra Kafkas Üniversitesi (617) ve Uludağ Üniversitesi (524) yer almaktadır. Etki değerine göre bakıldığına ise Dokuz Eylül Üniversitesi (4,96) ilk sırada yer almakta, daha sonra GATA (4,56) ve Hacettepe Üniversitesi (4,49) yer almaktadırlar.

Farmakoloji ve Eczacılık Bilimleri’nde en çok yayınla ilk sırada Hacettepe Üniversitesi (572) , daha sonra İstanbul Üniversitesi (510) ve Gazi Üniversitesi (451) yer almaktadırlar. Toksikoloji bilim dalında ise en çok yayınla ilk sırada Atatürk Üniversitesi (170), daha sonra Gazi Üniversitesi (168) ve Hacettepe Üniversitesi (163) yer almaktadır. Farmakoloji ve Eczacılık Bilimleri’nde etki değerine göre bakıldığına ise ilk sırada Atatürk Üniversitesi (13.56), daha sonra Fırat Üniversitesi (13.19) veGaziosmanpaşa Üniversitesi (12.12) yer almaktadır. Toksikoloji bilim dalında etki değerine göre bakıldığında ilk sırada Gaziosmanpaşa Üniversitesi (15.47), daha sonraMersin Üniversitesi (15.29) ve Fırat Üniversitesi (14.48) yer almıştır.

Diş Hekimliği alanında ise en çok yayınla ilk sırada Hacettepe Üniversitesi (499) yer alırken, ardından Ege Üniversitesi (424) ve İstanbul Üniversitesi (410) yer almaktadırlar. Bu bilim dalında Dünya etki değerine (8.75) bakıldığında, Boğaziçi Üniversitesi’nin (17,90) etki değerine, Dokuz Eylül Üniversitesi (9.67) ve Selçuk Üniversitesi’nin (8.97) etki değerine sahip olması dikkate değerdir.

Veterinerlik, Eczacılık ve Diş Hekimliği Bilim dallarında 2004-2014 dönemine ait Üniversitelerimizin (ilk 50) performans verilerini konu başlıklarından görebilirsiniz.

VETERINARY SCIENCES TOXICOLOGY PHARMACOLOGY&PHARMACYDENTISTRY,ORAL SURGERY&MEDICINE

Veterinerlik

Türkiye toplam bilimsel yayın sayısının (228.856) %2.78’ini Veterinerlik (6.364), %3.33’nü Eczacılık (Pharmacology& Pharmacy / Toxicology) (7.963) ve %2’sini Diş Hekimliği (4.377) bilimlerine ait yayınlar oluşturmaktadır.

Bu bilim dallarında etki değerlerine bakıldığında Veterinerlik (Dünya:5.68/TR:2.42),Eczacılık Bilimleri’nde (Dünya:13.16/TR:8.25), Diş Hekimliği’nde (Dünya:8.75/TR:6.49) olduğu görülmüştür.

 • Dünya Veterinerlik-Eczacılık-Diş Hekimliği Bilimleri   (2004-2014) xlsx
 • Türkiye Veterinerlik-Eczacılık-Diş Hekimliği Bilimleri (2004-2014) xlsx

Veterinerlik bilim dalında en çok yayınla ilk sırada Ankara Üniversitesi (972) yer almakta, daha sonra Kafkas Üniversitesi (617) ve Uludağ Üniversitesi (524) yer almaktadır. Etki değerine göre bakıldığına ise Dokuz Eylül Üniversitesi (4,96) ilk sırada yer almakta, daha sonra GATA (4,56) ve Hacettepe Üniversitesi (4,49) yer almaktadırlar.

Farmakoloji ve Eczacılık Bilimleri’nde en çok yayınla ilk sırada Hacettepe Üniversitesi (572) , daha sonra İstanbul Üniversitesi (510) ve Gazi Üniversitesi (451) yer almaktadırlar. Toksikoloji bilim dalında ise en çok yayınla ilk sırada Atatürk Üniversitesi (170), daha sonra Gazi Üniversitesi (168) ve Hacettepe Üniversitesi (163) yer almaktadır. Farmakoloji ve Eczacılık Bilimleri’nde etki değerine göre bakıldığına ise ilk sırada Atatürk Üniversitesi (13.56), daha sonra Fırat Üniversitesi (13.19) ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi (12.12) yer almaktadır. Toksikoloji bilim dalında etki değerine göre bakıldığında ilk sırada Gaziosmanpaşa Üniversitesi (15.47), daha sonra Mersin Üniversitesi (15.29) ve Fırat Üniversitesi (14.48) yer almıştır.

Diş Hekimliği alanında ise en çok yayınla ilk sırada Hacettepe Üniversitesi (499) yer alırken, ardından Ege Üniversitesi (424) ve İstanbul Üniversitesi (410) yer almaktadırlar. Bu bilim dalında Dünya etki değerine (8.75) bakıldığında, Boğaziçi Üniversitesi’nin (17,90) etki değerine, Dokuz Eylül Üniversitesi (9.67) ve Selçuk Üniversitesi’nin (8.97) etki değerine sahip olması dikkate değerdir.

Veterinerlik, Eczacılık ve Diş Hekimliği Bilim dallarında 2004-2014 dönemine ait Üniversitelerimizin (ilk 50) performans verilerini konu başlıklarından görebilirsiniz.

VETERINARY SCIENCES TOXICOLOGY PHARMACOLOGY&PHARMACYDENTISTRY,ORAL SURGERY&MEDICINE


Sağlık Bakanlığı Bilimsel Yayın Göstergeleri

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014)

Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye’nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp fakültesi olan üniversiteler (85), eğitim ve araştırma hastaneleri (64), devlet, özel ve askeri hastaneler incelenerek hazırlanmıştır. Kaynak olarak Thomson Reuters  InCites veri tabanı kullanılmış olup, incelenen yayın türleri makale (article), inceleme/derleme (review) ve not (note) şeklindedir. Bilim dalları ise “Web of Science All Subject Categories” kapsamında yer alan Sağlık Bilimleri (Ek:55 başlık sağlık bilimleri) ve Diş Hekimliği  bilim dallarıdır.

2012-2014 döneminde Türkiye’ de üretilen toplam 79.518 bilimsel yayının 32.530 adeti (%40) sağlık bilimleri alanında gerçekleştirmiştir. Bu yayınların %85’ lik kısmını Üniversiteler, %28 ‘sini Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,  %17.33’ünü de Devlet, Özel ve Askeri Hastaneler üretmiştir.

eylül_2015

Raporun tamamını buradan  indirebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı KHB Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Konu Kategorilerine Göre Bilimsel Yayın Performansları (2012-2014)

Çalışmada Thomson Reuters’ in “Web of Science All Subject Categories” bilim dalları içerisinde 117 konu başlığında yayın ürettikleri görülmüş olup, en çok yayın yaptıkları ilk 20 bilim dalı verilmiştir. Yayın tipleri makale (article), inceleme/derleme (review) ve not (note) şeklindedir.

Kurumların ürettikleri bilimsel yayınların bilim dalı performans verilerini kurum isimlerinden görebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Konu Kategorilerine Göre Bilimsel Yayın Performansları (2012-2014)
SB KHB Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
ADANA NUMUNE EAH [PDF]
ANKARA ATATÜRK EAH [PDF]
ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH [PDF]
ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EAH [PDF]
ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH [PDF]
ANKARA DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EAH [PDF]
ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH [PDF]
ANKARA DR. ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EAH [PDF]
ANKARA EAH [PDF]
ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EAH [PDF]
ANKARA FIZIK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH [PDF]
ANKARA KEÇİÖREN EAH [PDF]
ANKARA NUMUNE EAH [PDF]
ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EAH [PDF]
ANKARA ULUCANLAR GÖZ EAH [PDF]
ANTALYA EAH [PDF]
BURSA ŞEVKET YILMAZ EAH [PDF]
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH [PDF]
DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EAH [PDF]
ELAZIĞ EAH [PDF]
ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH [PDF]
ERZURUM BÖLGE EAH [PDF]
İSTANBUL BAĞCILAR EAH [PDF]
İSTANBUL BAKIRKÖY DR SADİ KONUK EAH [PDF]
İSTANBUL BAKIRKÖY RUH SAĞLIGI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH [PDF]
İSTANBUL BALTALİMANI MS KEMİK HASTALIKLARI EAH [PDF]
İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH [PDF]
İSTANBUL EAH [PDF]
İSTANBUL ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EAH [PDF]
İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EAH [PDF]
İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH [PDF]
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EAH [PDF]
İSTANBUL GÖZTEPE EAH [PDF]
İSTANBUL HASEKİ EAH [PDF]
İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EAH [PDF]
İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH [PDF]
İSTANBUL KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EAH [PDF]
İSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EAH [PDF]
İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH [PDF]
İSTANBUL OKMEYDANI EAH [PDF]
İSTANBUL PROF. DR. N. REŞAT BELGER BEYOĞLU GÖZ EAH [PDF]
İSTANBUL ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EAH [PDF]
İSTANBUL SÜLEYMANİYE KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH [PDF]
İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH [PDF]
İSTANBUL ÜMRANİYE EAH [PDF]
İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH [PDF]
İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH [PDF]
İZMİR ATATÜRK EAH [PDF]
İZMİR BOZYAKA EAH [PDF]
İZMİR DR. BEHCET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH [PDF]
İZMİR DR SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH [PDF]
İZMİR EAH [PDF]
İZMİR TEPECİK EAH [PDF]
KAYSERİ EAH [PDF]
KOCAELİ DERİNCE EAH [PDF]
KONYA EAH [PDF]
KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EAH [PDF]
RİZE EAH [PDF]
SAKARYA EAH [PDF]
SAMSUN EAH [PDF]
ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EAH [PDF]
TRABZON AHİEVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH [PDF]
TRABZON KANUNİ EAH [PDF]
VAN BÖLGE EAH [PDF]

 

Sağlık Bakanlığı KHB Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Bilimsel Yayın Performansları (2012-2014)

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Türkiye’nin Bilimsel Yayın Sayısına Katkıları 2012-2014 başlıklı bu çalışmada Thomson Reuters InCites veri tabanı kullanılmış olup, çalışmada incelenen yayın tipleri makale (article), inceleme/derleme (review) ve not (note) şeklindedir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı 64 EAH incelenmiştir. Bu dönemde Türkiye adresli yayınların %’11,37’ lik kısmı EAH’leri tarafından üretildiği görülmüştür.

Bu dönemde Türkiye adresli yayın sayısı 79,091 adet olup, bu yayınlara yapılan atıf sayısı 139,313’ dir, EAH’ nin yayın sayısı ise 9,000 adet ve bu yayınlara yapılan atıf sayısı 10,064’ tür. Yayın sayısı sıralamasında ilk üç sırayı Ankara Numune (779), Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt (534),  Ankara Atatürk (475) EAH’leri paylaşırken, etki değerine göre bakıldığında ise İstanbul Göztepe (2,32), Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hast.(1,80) ve Rize EAH’ nin (1,65) yer aldığı 

EAH Toplam Yayın Sayısı  [PDF] [XLSX] indir

EAH Yayın Etki Sıralaması [PDF] [XLSX] indir

“Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Türkiye’nin Bilimsel Yayın Sayısına Katkıları 2012-2014” başlıklı çalışmada Thomson Reuters’ in “Web of Science All Subject Categories (250)” bilim dalları kullanılmıştır.

 İlgili dönemde EAH’ lerinin bilimsel yayınlarını 250 bilim dalı içerisinde 117 bilim dallında ürettikleri, en çok yayının Cerrahi (1,340), Kalp ve Kalp Damar Sistemleri (839),Pediatri (644) ve Onkoloji (563) bilim dallarında üretildiği görülmektedir. Ancak bu bilim dallarının etki sıralamasına bakıldığında aynı performansı gösteremedikleri görülmektedir.

EAH Toplam-Konu Yayın Sayısı [PDF] [XLSX] indir


Türkiye Adresli Yayınların Dergi Performans Göstergeleri - 2016


Bu çalışmada, Thomson Reuters-InCites atıf veri tabanında 2016 yılında Türkiye adresli Article ve Review belge türündeki yayınların hangi dergilerde yer aldığı incelenmiştir. Dergiler yayın, atıf ve dergi etki değerine (JIF) göre incelenerek ilk 20 derginin bilgisi verilmiştir.

Raporun tamamına ait dosya için: PDF

Türkiye İllerinin Bilimsel Yayın Performansı (2011-2015)

Bu çalışma Türkiye’nin Bilimsel Yayın Haritası (2008) çalışmasının devamı olup, Türkiye illerinin (81) Beş yıllık bilimsel yayın performansları çıkarılmıştır. Çalışmadaki veriler Thomson Reuters Web of Science veri tabanından elde edilmiştir. Zaman aralığı 2011-2015 yılları tek tek ve toplam çalışılmış, yayın sayıları tüm belge türleri taranarak elde edilmiştir.

İlk çalışmada (2008) yer alan 81 ilimizden Yalova, Bartın, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Tunceli ve Şırnak ve Hakkari illerinde üniversite bulunmazken, bugün tüm illerimizde en az bir üniversite bulunmaktadır.

Türkiye toplam bilimsel yayınına bakıldığında Ankara %27,7, İstanbul %27,4 ve İzmir %9,6’lık paya sahiptir. Bu şehirlerimizden Ankara’da 16, İstanbul’da 55 ve İzmir’de 6 (Kaynak:https://www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz) üniversitemiz bulunmaktadır. Bu illerimizi en çok yayınla Konya (%3,75) takip etmekte, en az yayın ise Ardahan ilimizde gerçekleşmiştir.

 Etki değerine bakıldığında en çok etki değerini Erzincan (15,58), Adıyaman (13,75) ve Kars (11,96) üretmiş olup, üç ilimizin de ilk sırada çalıştığı konu “Fizik, Partiküller ve Alanlar” bilim dalı olmuştur. En çok yayına sahip Ankara(4,48) etki değeri ile 20., İstanbul (4,60) 16. ve İzmir (4,42) 21. sırada yer almıştır.

 Bilimsel yayın sayısına göre veriler

 Konulara göre veriler

Rapor Arşivi

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi