Üniversitelerin En Çok Yayın Yaptığı Bilim Dalları (2010-2014)

Bu çalışmada WoS-Subject Categories (250) kapsamı altında yer alan bilim dalları kullanılmış olup üniversitelerimizin en çok yayın yaptıkları bilim dalı yer almaktadır. Veriler Thomson Reuters-InCites veri tabanından elde edilmiş, makale, inceleme/derleme belge türlerinde çalışılmıştır.

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi