TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi, ulusal kapsamda sunmakta olduğu bilgi/belge hizmetlerinin yanı sıra akademik bilgiye erişimde farklı çözümler üretmektedir.

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Projesi; ülkemiz araştırma kurumlarının akademik içerikli elektronik bilgi kaynaklarına etkin ve yaygın erişimlerinin sağlanması, ulusal ve uluslararası bilimsel yayın üretiminin etkinleştirilmesi amacıyla dünyanın önde gelen yayınevleri ve veri tabanı üreticileri ile yapılan ulusal lisans anlaşmaları ve çalışmalarını kapsamaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Türkiye’deki akademik ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla elektronik bilgi hizmetleri sunarak yüksek oranda ve kalitede akademik bilgi kullanımını teşvik etmektedir.

EKUAL Tarama

Bu hizmet TÜBİTAK ULAKBİM tarafından EKUAL kapsamında üniversitelere sunulmaktadır. Devlet, Vakıf, KKTC üniversiteleri, Harp Okulları ve Akademisi ile Polis Akademisinde görevli tüm araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler EKUAL veri tabanları içerisinde tarama yapabilirler.

“Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görevli tüm araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler EKUAL veritabanları içerisinde tarama yapabilirler.”

“Hastalık adını yazarak kanıta dayalı en güncel bilgileri (teşhis, tedavi,vs) görüntüleyin.”