Tüm dünyada hızla artan yayın sayısı ve abonelik bedellerine ödenen yüksek fiyatlar açık erişimi ve açık bilimi her geçen gün daha önemli hale getirmektedir. Başta Avrupa Birliği olmak üzere bir çok kurum ve kuruluş tarafından bu konuda yeni projeler başlatılmıştır.

Ülkemizde de her yıl yapılan Ulusal Açık Erişim çalıştaylarının yanı sıra Dünya’da yaşanan hızlı değişimi takip etmek ve bu konuda ulusal politikalar oluşturmak amacıyla TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, “TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Açık Bilim Komitesi” oluşturulmuştur. ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu Türkiye’de açık erişimi yaygınlaştırmak için pek çok çalışma yürütmektedir. Ayrıca YÖK, Yeşil Yol Açık Erişim politikası çerçevesinde Ulusal Akademik Arşiv Projesini başlatmıştır.

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi