TÜBİTAK 2022 UBYT Dergi Listesi İlan Edildi; Araştırmacılarımız 22.500 TL’ye Kadar Teşvik Alabilecekler

Araştırmacılarımızın uluslararası indeksli dergilerde yayın yapma alışkanlığı kazanmasında önemli katkıları olan TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programının en önemli amaçlarından birisi ülkemizin yayın kalitesinin artırılmasıdır.  Bilindiği üzere son yıllarda belirlenen eşik değerlerinin üzerindeki dergilere teşvik verilmekte olup, derginin Makale Etki Puanı (MEP) arttıkça hem yüksek teşvik miktarları hem de yazar paylaşımı ayrıcalıkları ile araştırmacılarımızın daha çok teşvik almaları hedeflenmektedir.

2022 UBYT Programında da JCR tarafından hesaplanan ve yayınlanan MEP değerleri teşvik miktarlarının belirlenmesinde esas alınmıştır.  2022 yılı UBYT Esaslarında bir değişiklik yapılmamış olup JCR’ın AHCI indeksinde yer alan dergiler için de MEP değerlerini yayınlamaya başlaması dolayısıyla AHCI’da yer alan dergilere yönelik bazı uyarlamalar yapılmıştır. Bu kapsamda AHCI dergilerinde geçmişte olduğu gibi bir eşik değeri belirlenmemiştir. Bunun yerine JCR’da MEP değeri yayınlanan AHCI dergileri, UBYT esaslarına göre yapılan hesapla 2000 TL üzeri olduğunda hesaplanan teşvik bedeli ile teşvik edilmekte, diğer durumlarda 2000 TL sabit ücretle teşvik edilmektedir.

JCR kaynaklı söz konusu değişiklikler yanında teşvik limitlerinde de yüzde yüze varan artışlar yapılmıştır.

2022 UBYT Programında uygulanacak yeni teşvik limitleri aşağıdaki gibidir:

Teşvik miktarları: 2022 UBYT dergi listesinde teşvik miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

MEPa:0.1 Teşvika: 1000 TL
MEPb:1.5 Teşvikb: 15000 TL
MEPc:2.0 Teşvikc: 17500 TL
MEPd:3.0 Teşvikd: 22500 TL

Yayın için teşvik miktarı asgari 1000 TL, azami 22500 TL olarak belirlenmiştir.

Yazarlar Arası Paylaşım: Uluslararası işbirliklerinin ve büyük çalışma gruplarında yer alan araştırmacıların teşvik edilmesi kapsamında, MEPy (1.5) eşiğinde ve üzerindeki dergilerde yayımlanan uluslararası bilimsel yayınlar için yazarlar arası paylaşım yalnız Türkiye adresli yazarlar arasında eşit olarak yapılacaktır. Yurt dışı adresli yazarlar teşvik miktarı hesaplamasına dahil edilmeyecektir. Ancak, yayının yazar sayısı “10”un üzerindeyse, Türkiye adresli her bir yazara ödenecek teşvik ücretinin, TÜBİTAK Yönetim Kurulu’nca üst limiti (6000 TL) olarak belirlenmiştir.

Bir Yayın Yılında Bir Yazarın Alabileceği Teşvik Tutarı: Bir yazara verilebilecek teşvik miktarının alt sınırı 500 TL’dir. MEP: 1.0’ın altındaki uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan bilimsel yayınları için bir yazarın alabileceği toplam teşvik tutarı 10000 TL’yi geçemeyecektir.

Dergi listesini aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

 TÜBİTAK 2022 UBYT Programı Dergi Listesi

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi