Clarivate Analytics Web of Science veri tabanlarında yer almak üzere, TR Dizinde yer alan dergilerin, ULAKBİM tarafından Clarivate Analytics firmasına önerilmesi hizmeti, 2013 yılından itibaren işlemlerin takibinin sağlıklı olabilmesi amacıyla, aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmektedir.

TR Dizin’de yer alan dergiler Clarivate Analytics Web of Science’a kendileri başvuracaklardır. Dergilerin söz konusu firma tarafından yapılacak değerlendirilme aşamasında, firmadan gelebilecek soru ve bilgi talepleri ULAKBİM tarafından karşılanarak ulusal veri tabanlarında yer alan dergilere referans olunacaktır.

WoS dizinleri başvuru için detay bilgiyi Clarivate Analytics web sayfasından alabilirisiniz.

 Adres: Publication Processing Department
Clarivate Analytics
1500 Spring Garden Street

Fourth Floor
Philadelphia, PA 19130
USA

Clarivate Analytics Web of Science (WoS) Türkiye Adresli Bilimsel Dergiler 

  • WoS Türkiye Adresli Bilimsel Dergiler, Yayın ve Atıf Sayıları (Nisan 2019) [XLS] [PDF]