Cahit Arf Bilgi Merkezi’nden önce

1966 yılında, TÜBİTAK kuruluş yasasına dayalı olarak, TÜBİTAK çatısı altında Türkiye’nin ilk dokümantasyon merkezlerinden biri olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon Merkezi (TÜRDOK) kuruldu.

1967-69 yılları arasında uzman kadrosunu tamamlayan, eğitim ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli araç ve gereçleri sağlayan TÜRDOK, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği halinde dokümantasyon hizmetleri vermeye ve ulusal ölçekte üretilen bilgilerin toplanıp ulaşılır hale getirilmesine yönelik ulusal veri tabanları oluşturma çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Merkez, 1992 yılında “TÜRDOK Daire Başkanlığı”, 1994 yılında “Enformatik Daire Başkanlığı” altında “Enformasyon Hizmetleri Müdürlüğü” olarak faaliyet göstermiştir.

Diğer yandan, 1983 yılında temeli atılan YÖK Dokümantasyon Merkezi; Üniversitelere, bilim adamı ve araştırmacılara bilgi ve belge hizmeti sunmak amacıyla 26 Aralık 1984 tarihinde YÖK tarafından kurulmuştur. Merkez, kurulduğu yıllarda Türkiye’deki en zengin basılı süreli yayın aboneliğine sahip olma özelliği taşımaktaydı. Ancak, 1994-1995 yıllarında yaşanan ekonomik krizler ve uluslar arası süreli yayın abonelik ücretlerindeki hızlı artışlar nedeniyle abone olunan dergi sayısında azalma olmuştur.

1996 yılında ULAKBİM’in kuruluşu ile, YÖK ve TÜBİTAK arasında imzalanan bir protokol sonucunda YÖK Dokümantasyon merkezi tarafından yürütülen bilgi hizmetleri (Tez birimi hariç) ULAKBİM’e devredilmiştir.

Cahit Arf Bilgi Merkezi (CABİM)

1996 yılında TÜBİTAK’a bağlı bir enstitütü olarak kurulan ULAKBİM’in iki faaliyet alanından biridir. 1996-1998 yılları arasında Ulusal Bilgi Merkezi (UBİM) adı altında hizmet veren merkeze, 1998 yılında TÜBİTAK’ın kuruluşunda emeği geçen ünlü matematikçi Cahit Arf’ın ismi verilerek “Cahit Arf Bilgi Merkezi” olmuştur.

Cahit Arf Bilgi Merkezi’nde, ülkemizdeki üniversite, kamu ve sanayi kesiminin bilgi ihtiyaçlarının karşılanması ve akademik bilgi üretimine katkıda bulunmak amacıyla elektronik ve geleneksel yollarla ulusal çapta bilgi ve belge hizmetleri verilmektedir.

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi