ULAKBİM Belge Sağlama Hizmetleri, araştırmacı ya da kuruluşların gereksinim duydukları her türlü bilimsel belgeyi, ULAKBİM Ulusal Belge Sağlama Sistemi (UBSS) aracılığıyla, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlama işini yürütmektedir.

Sistem üzerinden istenen belgeler, yurt içinden ULAKBİM elektronik kaynaklarından ve TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi) içerisinde yer alan ilgili kütüphanelerin basılı ve elektronik kaynaklarından sağlanmaktadır. Başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak yurt dışından sağlanması talep edilen belgeler ise OCLC – ILL kaynaklarından sağlanmaktadır.

İnternet Tarayıcı Hakkında

Üyelik girişinde sorun yaşayan kullanıcıların dikkatine, kullandığınız internet tarayıcınızın (Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari) en son sürümü olmasına dikkat ediniz.