Web of Science (SCI-Exp. / SSCI / AHCI) Veri tabanında Yayın Taraması Nasıl Yapılır?

Web of Science (SCI-Exp.  SSCI  AHCI) veri tabanında yayın taraması nasıl yapılır? Anlatım rehberi için tıklayınız.

Bibliyometri Nedir ?

Belirli bir alanda belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak analizidir.

Atıf Nedir ?

Bir yayın çalışmasında kendinden önceki başka bir yayın çalışmasına değinilmesine atıf denir.

Atıf Oranı Nedir ?

Yazar, doküman ya da derginin belirli bir periyotta aldığı atıf sayısıdır.

Etki Faktörü (Impact Factor =IF) Nedir ?

Bir dergide o yıl alınan atıfların, önceki iki yılda çıkan yayın sayısına bölümü ile elde edilen değere denir.

Etki Ortalaması Nedir?

Atıf sayısının, yayın sayısına bölünerek elde edilen değere  denir.

Atıf Ağı Nedir ?

Bir grup yazar, yayın, dergi ve konu arasındaki atıf ilişkisidir.

Anındalık İndeksi (Immediacy Index) Nedir ve Nasıl Hesaplanır ?

Bir dergide o yıl alınan atıfların, aynı yıl dergide çıkan yayınlara bölünmesiyle elde edilinen  değere denir.

H-Göstergesi “H-index” Nedir ?

Jorge E. Hirsch tarafından 2005 yılında her bilim insanının araştırma performansını değerlendirmek için önerdiği göstergedir. Yazar değerlendirmesinde kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Wikipedia linkine tıklayınız.

Enformetri Nedir ?

Sadece belgeler ve bibliyografyalarla değil, her türlü formdaki bilginin sayısal durumunu inceler..

Bilimetri (Scientometrics) Nedir ?

Bilim politikası oluşturma ve geliştirmeye yönelik araştırmalarda Bilimetrik çalışmalardan yararlanılmaktadır.

Webometri Nedir ?

Webometri en basit ifadeyle enformetrik yöntemlerin World Wide Web’ e uygulanmasıdır.

Web of Science (WoS) Veri Tabanı Nedir ?

Dünya çapında etki değeri (impact factor) yüksek bilimsel dergileri kapsayan, Clarivate Analytics firmasına ait çok disiplinli atıf indekslerinden oluşmaktadır.

Journal Citation Report (JCR) Nedir ?

Dergilerin WOS Atıf İndekslerine bağlı Impact Factor (IF) değerlerini konu, yayıncı, ülke bilgilerini içeren veri tabanıdır.

WOS’ da Hangi Türkiye Adresli Dergilerimiz Yer Almaktadır ?

WoS indeksinde yer alan Türkiye adresli dergilerin listesine buradan erişebilirsiniz.

SCOPUS Veri Tabanı Nedir?

Elsevier Yayınevi’ne ait çok disiplinli bibliyografik bir veri tabanıdır. 1996′ dan itibaren atıf analizleri de yapılabilmektedir.

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi