Web of Science (SCI-Exp. / SSCI / AHCI) Veri tabanında Yayın Taraması Nasıl Yapılır?

Web of Science (SCI-Exp.  SSCI  AHCI) veri tabanında yayın taraması nasıl yapılır? Anlatım rehberi için tıklayınız

Bibliyometri Nedir ?

Belirli bir alanda belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak analizidir.

Atıf Nedir ?

Bir yayın çalışmasında kendinden önceki başka bir yayın çalışmasına değinilmesine atıf denir.

Atıf Oranı Nedir ?

Yazar, doküman ya da derginin belirli bir periyotta aldığı atıf sayısıdır.

Etki Faktörü (Impact Factor =IF) Nedir ?

Bir dergide o yıl alınan atıfların, önceki iki yılda çıkan yayın sayısına bölümü ile elde edilen değere denir.

Etki Ortalaması Nedir?

Atıf sayısının, yayın sayısına bölünerek elde edilen değere  denir.

Atıf Ağı Nedir ?

Bir grup yazar, yayın, dergi ve konu arasındaki atıf ilişkisidir.

Anındalık İndeksi (Immediacy Index) Nedir ve Nasıl Hesaplanır ?

Bir dergide o yıl alınan atıfların, aynı yıl dergide çıkan yayınlara bölünmesiyle elde edilinen  değere denir.

H-Göstergesi “H-index” Nedir ?

Jorge E. Hirsch tarafından 2005 yılında her bilim insanının araştırma performansını değerlendirmek için önerdiği göstergedir. Yazar değerlendirmesinde kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Wikipedia linkine tıklayınız.

Enformetri Nedir ?

Sadece belgeler ve bibliyografyalarla değil, her türlü formdaki bilginin sayısal durumunu inceler..

Bilimetri (Scientometrics) Nedir ?

Bilim politikası oluşturma ve geliştirmeye yönelik araştırmalarda Bilimetrik çalışmalardan yararlanılmaktadır.

Webometri Nedir ?

Webometri en basit ifadeyle enformetrik yöntemlerin World Wide Web’ e uygulanmasıdır.

ISI-Web of Science (WoS) Veri Tabanı Nedir ?

Dünya çapında etki değeri (impact factor) yüksek bilimsel dergileri kapsayan, Thomson Reuters firmasına ait çok disiplinli atıf indekslerinden oluşmaktadır.

Bunlar :
  • Science Citation Index Expanded (SCI-E)
  • Social Science Citation Index (SSCI)
  • Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)’ dir.

Journal Citation Report (JCR) Nedir ?

Dergilerin WOS Atıf İndekslerine bağlı Impact Factor (IF) değerlerini konu, yayıncı, ülke bilgilerini içeren veri tabanıdır.

ISI-WOS’ da Hangi Türkiye Adresli Dergilerimiz Yer Almaktadır ?

ISI WoS indeksinde yer alan Türkiye adresli yayınlarımızın listesine buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

SCOPUS Veri Tabanı Nedir?

Elsevier Yayınevi’ ne ait çok disiplinli bibliyografik bir veri tabanıdır. 1996′ dan itibaren atif analizleri de yapılabilmektedir.

© 2020 Cahit Arf Bilgi Merkezi