2024 Yılı UBYT Programı Yeni Teşvik Kriteri İndeks Yılı ve 2024 Yılı Dergi Listesi Duyurusu

2024 Yılı UBYT Programı Yeni Teşvik Kriteri İndeks Yılı ve 2024 Yılı Dergi Listesi Duyurusu (05.04.2024)

2024 yılında UBYT Esaslarında iki önemli yenilik yapılmıştır.

2024 yılında ilk kez UBYT Programı Araştırmacı Teşvik ve Danışman Teşvik kapsamında yayınların Web of Science (WOS) veri tabanında WOS ID alarak indekslenmesiyle oluşan İndeks Yılı (Indexed) verisi kullanılarak, uluslararası bilimsel yayınların teşvik edilmesi mümkün olacaktır.

İkinci yenilik olarak, dergi teşvik miktarları deflatör hesabına bağlanmıştır. Böylelikle teşvik miktarlarının yıldan yıla artışı mevzuata işlenmiştir.

2024 Yılı UBYT Programı Dergi Listesi’nde yer alan, Journal Citation Reports dergilerinde yayımlanmış ve Web of Science Core Collection veri tabanlarında indekslenmiş uluslararası bilimsel yayının,  WoS ID alarak İndeks Yılı’nın (Indexed) oluştuğu yılda dergi, UBYT Programı Dergi Listesi’nde mevcutsa, listedeki teşvik miktarından teşvik edilecektir. Yayının cilt, sayı, sayfa, basım/yayım yılı atanmasından sonra derginin, ilgili yıldaki UBYT Programı Dergi Listesi’ndeki durumu ve teşvik tutarı dikkate alınmayarak, yeni işlem ve fark ödemesi yapılmayacaktır. Başvurular İndeks Yılı’nda ve İndeks Yılı’nı takip eden yılın sonuna kadar yapılabilecektir. Bu nedenle, uluslararası bilimsel yayının WOS’daki İndeks Yılı’nın 2024 olması ve derginin 2024 yılı UBYT Programı Dergi Listesi’nde bulunması gerekmektedir.

Ayrıca, bu uygulamanın ilk yılında İndeks Yılı 2024 olup, sadece Erken Erişim yılı 2023 veya WOS’daki yayın künyesi Erken Erişim ibaresi içermeyen basım yılı 2023 olan yayınların dergisi,  2024 Yılı UBYT Programı Dergi Listesi’nde varsa 2024 yılı teşvik tutarından teşvik edilecektir. Ancak yayının İndeks Yılı 2024 olmasına rağmen dergi,  2024 Yılı UBYT Programı Dergi Listesi’nde yoksa, yayın 2023 yılı Uygulama Usul ve Esasları ile Ödeme Parametreleri kapsamında ise 2023 yılından teşvik edilecektir. Bu yayınlar için 2024 yılının sonuna kadar başvuru yapılabilecektir.

2024 Yılı UBYT Programı Dergi Listesi’nde yer alan Scopus dergilerinde yayımlanan uluslararası bilimsel yayınlar için yayının basım yılında ve takip eden yılın sonuna kadar UBYT başvurusu yapılabilecektir.

Danışmanın, Danışman Teşvikinden yararlanabilmesi için yayının, Web of Science Core Collection veri tabanlarında öğrencinin mezuniyetinden bir takvim yılı önce ya da öğrencinin mezuniyetinden iki takvim yılı sonrasını kapsayan zaman dilimi içerisinde WoS ID alarak İndeks Yılı’nın oluşması gerekmektedir. Scopus dergilerinden yapılacak Danışman Teşviki başvurularında ise yayının Scopus veri tabanında öğrencinin mezuniyetinden bir takvim yılı önce ya da öğrencinin mezuniyetinden iki takvim yılı sonrasını kapsayan zaman dilimi içerisinde yayımlanmış olması gerekmektedir.

2024 Yılı UBYT Programı Dergi Listesi’nde (https://cabim.ulakbim.gov.tr/ubyt/) toplam 12.110 dergi yer almakta olup, listeye 355 yeni dergi eklenmiştir.

2024 yılı teşvik ödemeleri deflatör hesabına göre arttırılmıştır. MEP: 1.0‘ın altındaki yayınlar için belirlenmiş olan toplam 15.000 TL’lik başvuru limiti, 5 başvuru olarak değiştirilmiştir.

  • Bir yazar bir yayın yılında MEP: 1.0 ve üzerindeki uluslararası bilimsel yayınların hepsi için teşvik alabilecektir. Ancak, MEP: 1.0‘ın altındaki uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan uluslararası bilimsel yayınları için bir yazarın alabileceği toplam teşvik sayısı 5’i geçemeyecektir.
  • Dergilerin MEP’ine göre teşvik miktarları belirlenmiştir.

Derginin MEP Puanları            Teşvik Miktarları

MEPa: 0.1                                             Teşvika:  2.218 TL

MEPb: 1.5                                             Teşvikb: 33.274 TL

MEPc: 2.0                                             Teşvikc:  36.970 TL

MEPd: 3.0                                             Teşvikd: 44.366 TL

  • Yayın için asgari ve azami teşvik miktarı 2.218 TL– 44.366 TL olarak belirlenmiştir.
  • EK-I: UBYT PROGRAMI TEŞVİK HESAPLAMA YÖNTEMİ 5) b) kapsamında Türkiye adresli yazara ödenecek üst limit 8.873 TL olarak belirlenmiştir.
  • MEP’i olmayan AHCI dergileri için 4.436 TL sabit teşvik ücreti belirlenmiştir. MEP’ine göre teşvik hesaplamasında sabit teşvik ücretinin altında kalan AHCI dergileri, sabit teşvik ücreti 4.436 TL’den teşvik edilecektir.
  • Scopus dergileri Q1 olanlar Teşvikb’den, Q2 olanlar Teşvikb’nin yarısı kadar teşvik edilecektir.
  • Bir yazara verilebilecek teşvik miktarının alt sınırı 1.109 TL olarak belirlenmiştir.

2024 yılı UBYT Programı Uygulama Usul ve Esasları’na (https://cabim.ulakbim.gov.tr/ubyt/) web sayfasından erişilebilmektedir.

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi