TÜBİTAK Açık Bilim Politikası, TÜBİTAK Yönetim Kurulunun 14.03.2019 tarihli toplantısında görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

TÜBİTAK tarafından yürütülen veya desteklenen projelerden üretilen yayınlar ile araştırma verilerinin yönetimi, saklanması,  arşivlenmesi, derlenmesi ve dijital korunması TÜBİTAK Açık Bilim Politikasının çerçevesini oluşturmaktadır.

Açık Bilim Politikasının kabulü ile Yeşil Yol Açık Erişim zorunluluğu benimsenmiş olup, politikanın 2019 yılında pilot programlarda, 2020 yılında ise tüm destek programlarında uygulanması uygun görülmüştür.

TÜBİTAK bilimsel yayınlara ve araştırma verilerine sürekli açık erişim sağlama konusunda kararlıdır. Bu amaçla TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projelerden üretilen yayınların Aperta (https://aperta.ulakbim.gov.tr/) adıyla hizmet veren TÜBİTAK Açık Arşivine yüklenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu yayınlara ait araştırma verilerinin ise açık erişim olması önerilmektedir.

TÜBİTAK araştırmacılara veri yönetimi ve paylaşımı konusunda yardımcı olmak için örnek veri yönetim planlarının paylaşıldığı “Araştırma Verileri Eğitim Portalı” (https://acikveri.ulakbim.gov.tr/) hazırlamıştır.

Türkiye Araştırma Alanı (TARAL)’ın Avrupa Araştırma Alanı ile uyumu noktasındaki bu önemli adım, ülkemizin bilimsel yayınlarının görünürlüğünü ve etkisini artıracaktır. Verilerin paylaşıma açılması ile bilimsel çalışmaların çok daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması, veri tekrarının önüne geçilmesi, verilerin kendi içinde tutarlı kalması ve veriye çok daha hızlı erişilmesi mümkün olacaktır.

Bilimsel çalışmaların gelişen teknoloji ile daha şeffaf ve daha paylaşımcı olmasını hedefleyen Açık Bilim uygulamalarının farkındalığının artması ve benimsenmesi dileğiyle;

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜBİTAK Açık Bilim Politikası İndir [PDF]

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi