ULAKBİM, temel misyonu gereği, ülkemizdeki akademik bilgi üretimini etkinleştirmek, bilgi hizmetlerini ulusal ölçekte yaygınlaştırmak ve bilimsel bilgiye erişim de araştırmacılar arasında fırsat eşitliği yaratmak amacıyla, TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 19.11.2005 tarih ve 136 sayılı Kararı doğrultusunda, 2006 yılında Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisans kapsamında abonelik çalışmalarını başlatmıştır ve Devlet, Vakıf, KKTC Üniversiteleri ile Polis Akademisi hizmet kapsamında yer almaktadır.

TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 11.02.2006 tarih ve 139 sayılı Kararı ile proje kapsamı Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’ni de içerecek şekilde geliştirmiştir. Bu şekilde, gerek üniversiteler, gerekse Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki araştırmacıların uluslararası bilimsel ve akademik içeriğe erişimlerinde fırsat eşitliği yaratılarak, ülkemizdeki bilimsel bilgi üretiminin etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler göz önüne alındığında, bilgi hizmetlerine yapılan tüm yatırımlar ülkemizdeki bilimsel, teknolojik ve buna bağlı olarak da ekonomik gelişim için stratejik bir önem taşımaktadır.

Elektronik ortamda yayınlanan akademik bilgi kaynaklarının çokluğu ve fiyatlarındaki yüksek artış kütüphaneleri yayıncıların farklı erişim ve fiyatlandırma modelleri ile karşı karşıya bırakmıştır.

ULAKBİM’in Ulusal bir merkez olması ve hizmet politikası, temel amaç ve hedefleri, Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) alt yapısı, elektronik kaynaklara abonelikte TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Projesi ile yeni ve farklı bir alternatif oluşturmuştur.

Ülkemiz araştırma kurumlarının akademik içerikli elektronik bilgi kaynaklarına etkin ve yaygın erişimlerinin sağlanması, ulusal ve uluslararası bilimsel yayın üretiminin etkinleştirilmesi amacıyla dünyanın önde gelen yayınevleri ve veri tabanı üreticileri ile yapılan ulusal lisans anlaşmaları ve çalışmalarını kapsamaktadır.

Nitelikli bilim insanı sayısının artırılması, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerinin tasarımı, oluşturulması, ulusal ve uluslararası düzeyde bilime ve bilgiye dayalı rekabet gücünün artırılması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde  temel araç olan akademik içerikli elektronik veri tabanları TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Projesinin temelini oluşturmaktadır.

Proje, 19.Kasım.2005 tarih ve 136 sayılı TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile TARAL kapsamında desteklenmesi kararı ile hayata geçirilmiş ve Devlet, Vakıf, KKTC Üniversiteleri ile Polis Akademisi hizmet kapsamında yer almaktadır. 11.Şubat.2006 tarih ve 139 sayılı TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile T.C. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri kapsama dahil edilmiştir

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Amaç
  • Bütçe kaynakları eşit olmayan araştırma kurumları arasında bilimsel bilgiye erişimde fırsat eşitliği yaratmak,
  • Veri tabanlarının yerinde kullanımıyla araştırmacılara zaman tasarrufu sağlamak,
  • Ülke çapında araştırma faaliyetlerinin etkinliğini artırmak,
  • Ülke kaynaklarının kullanımında tasarruf sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası bilimsel yayın üretimini artırmak,
  • Bilimsel çalışmalar ışığında ülkemizin rekabet gücünü artırmak.
© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi