[/vc_row]

TÜBİTAK Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (EKUAL) nedir?

TÜBİTAK – ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi tarafından gerçekleştirilen, ülkemizdeki araştırma kurumlarının akademik içerikli elektronik bilgi kaynaklarına etkin ve yaygın erişimlerinin sağlanması, ulusal ve uluslararası bilimsel yayın üretiminin etkinleştirilmesi amacıyla dünyanın önde gelen yayınevleri ve veri tabanı üreticileri ile yapılan ulusal lisans anlaşmaları ve çalışmalarıdır.

TÜBİTAK EKUAL ile binlerce araştırmacı uluslararası bilimsel ve akademik içerikli elektronik bilgi kaynağına kendi kurumlarından erişme imkânı bulmaktadır.

Neden TÜBİTAK EKUAL?

19 Kasım 2005 tarih ve 136 sayılı TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile

  • Bütçe kaynakları eşit olmayan araştırma kurumları arasında bilimsel bilgiye erişimde fırsat eşitliği yaratmak,
  • Veri tabanlarının yerinde kullanımıyla araştırmacılara zaman tasarrufu sağlamak,
  • Ülke çapında araştırma faaliyetlerinin etkinliğini artırmak,
  • Ülke kaynaklarının kullanımında tasarruf sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası bilimsel yayın üretimini artırmak,
  • Bilimsel çalışmalar ışığında ülkemizin rekabet gücünü artırmak

amacıyla başlatılmıştır.

TÜBİTAK EKUAL web sayfasından hangi bilgilere erişebilirim?

TÜBİTAK EKUAL web sitesi https://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/, kullanıma sunulan elektronik bilgi kaynaklarını, veri tabanları kullanım kılavuzları, üye dağılımı, lisanslama koşulları, vb konularda geniş bir bilgi dağılımını verir.

Hangi veri tabanları TÜBİTAK EKUAL kapsamındadır?

TÜBİTAK EKUAL Veri Tabanları

https://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/e-veri-tabanlari/ sayfasından EKUAL kapsamındaki veri tabanlarını görebilirsiniz.

TÜBİTAK EKUAL veri tabanlarına nasıl erişilebilir?

TÜBİTAK EKUAL üyesi kurumların tamamı için IP (Internet Protokolü) numaraları tanımlanmıştır. Bu sayede üye kurumlardan otomatik olarak elektronik veri tabanlarına erişim mümkündür. Ayrıca Proxy ayarlamalarının yapılması veya bazı veri tabanları için kullanıcı adı ve parola kullanılarak da uzaktan erişim sağlanabilmektedir.

EKUAL veri tabanlarına lisans sonrası erişim hakları nasıl sağlanıyor?

TÜBİTAK EKUAL kapsamında abonelik yapılan veri tabanlarının bir kısmı ULAKBİM sunucularında arşivlenmektedir. Ancak TÜBİTAK EKUAL üyesi tüm kurumlar elektronik bilgi kaynaklarına online olarak erişim sağlanmaktadır.

Hangi Kurumlar TÜBİTAK EKUAL’e katılabilirler?

19 Kasım 2005 tarih ve 136 sayılı TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile en az lisans düzeyinde diploma veren akademik kurumlar (Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversiteleri, YÖK web sayfasında Üniversiteler / Diğer Yükseköğretim Kurumları sekmesi altında geçen KKTC üniversiteleri, Polis Akademisi ile ğlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri) EKUAL hizmetlerinden yararlanabilirler.

TÜBİTAK EKUAL ile erişilen elektronik bilgi kaynaklarına üye kurumlar tarafından ücret ödenmekte midir?

Hayır. TÜBİTAK EKUAL ile araştırmacıların hizmetine sunulan elektronik bilgi kaynaklarının ücreti TÜBİTAK bütçesinden karşılanmaktadır.

TÜBİTAK EKUAL Lisanslama Koşulları Nelerdir?

TÜBİTAK EKUAL kapsamında aboneliği devam eden her veri tabanının, güncel lisans anlaşması dönemine ait olan ve üye kurumları ilgilendiren maddelere EKUAL web sayfasından erişebilirsiniz.

TÜBİTAK EKUAL, elektronik veri tabanları bilimsel dergiler dışında e-kitap vb. de kapsar mı?

TÜBİTAK EKUAL veri tabanları e-dergiler, uluslararası bildiriler ve standartla ile her türlü bilgi kaynağına ait bibliyografik verileri kapsar.

Yayıncılarla yapılan lisans anlaşmaları ve gelişmeler üyelere nasıl bildirilir?

TÜBİTAK EKUAL üyesi üniversiteler için ekual@ulakbim.gov.tr Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için sbhastaneler@ulakbim.gov.tr olarak oluşturulmuş bulunan ortak tartışma listeleri üzerinden, ayrıca üye kurum başkanlıklarına gönderilen resmi yazılar ve tanıtım materyalleri ile gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

E-Dergi kullanımı ile yetkilendirilen kullanıcılar ne yapabilirler?

TÜBİTAK EKUAL kapsamında hizmete sunulan elektronik bilgi kaynaklarına bulundukları yerden erişebilir, tam metin olarak açabilir, kendi bilgisayarlarına indirebilirler.

TÜBİTAK EKUAL Kapsamında erişim sağladığımız veri tabanlarının kullanım istatistiklerini nasıl alabilirim?

TÜBİTAK EKUAL kapsamında Üniversiteler ve Polis Akademisi’nin Erişimine Açılan veri tabanlarının kurumsal kullanım istatistikleri için [https://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/e-veri-tabanlari/] ilgili sayfada yer alan “Veri tabanları İstatistik Alma Kılavuzu”‘dan yararlanabilir ve konuyla ilgili soru olması durumunda ukg@ulakbim.gov.tr adresine bildirimde bulunabilirsiniz.

 

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi