[imageeffect image=”4299″]
Akademik Kurumlara Fırsat Eşitliği

ULAKBİM, Türkiye’deki akademik kurumların tüm dünyada hızla yaygınlaşan elektronik bilgi kaynaklarına etkin ve yaygın olarak erişebilmeleri için dünyanın belli başlı yayınevleri ve veri tabanı üreticileri ile ulusal lisans anlaşmaları yapıyor.

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), Türkiye’deki akademik kurumların tüm dünyada hızla yaygınlaşan elektronik bilgi kaynaklarına ülke çapında etkin ve yaygın olarak erişebilmeleri için dünyanın belli başlı yayınevleri ve veri tabanı üreticileri ile ulusal lisans anlaşmaları yapıyor. Başta kamu, özel ve vakıf üniversiteleri olmak üzere Türkiye’deki tüm akademik kurumların (TÜBİTAK merkez ve enstitüleri, askeri okullar, polis akademileri, vb) ücretsiz faydalanabileceği aboneliklerin toplam bedeli yaklaşık 50 milyon dolar olacak.

ULAKBİM, projenin hayata geçirilmesi için öncelikle ülkedeki üniversitelerden rektörlük temsilcileri ve kütüphane yetkililerinin katılımı ile bilgilendirme toplantıları düzenledi. Ulusal kapsamda abone olunacak elektronik bilgi kaynaklarının ihtiyaç ve kullanım değerlendirmeleri üye kütüphane yetkililerinden oluşacak temsilcilerin yer alacağı komisyonlar ve danışma kurulu aracılığı ile gerçekleştirilecek. Projenin ULAKBİM çatısı altında oluşturulacak olan idari ve teknik yapısı üzerinde çalışmalar halen devam ediyor.

Kısıtlı bütçe olanakları nedeniyle Türkiye’deki akademik kurumların çok azının abone olabildiği veri tabanlarına halen yılda yaklaşık 7 milyon dolar abonelik ücreti ödeniyor.

ULAKBİM’in temel görevlerinden birinin Türkiye’deki araştırmacıların bilgi gereksinimlerini karşılamak ve ulusal ölçekte yaygınlaştırılması için çalışma yapmak olduğunu belirten ULAKBİM Müdürü Prof. Dr. Cem Saraç, projenin Türkiye’deki eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve kurumlar arası fırsat eşitliği yaratılması konusunda yaşamsal öneme sahip olduğunu belirtti. Prof. Dr. Saraç, “Proje için gereken tüm mali destek ULAKBİM tarafından karşılanacağı için üniversitelerimiz ve diğer akademik kurumlarımız, kütüphane bütçelerinden önemli tasarruf sağlayarak, bu kaynakları diğer ihtiyaçları için kullanabilecekler. Yayınevleri ile sözleşmeler tek bir merkezden yapılacağı için ülke çıkarları açısından büyük maddi kazançlar sağlandı ve sağlanacak. Ayrıca maddi olanakları az akademik kurumlar da bu hizmetten eksiksiz olarak yararlanabilecekler.” dedi.

Proje kapsamında şu ana kadar, Thomson ISI’nın Web of Science atıf indeksleri (SCI, SSCI, A&HCI, yaklaşık 9400 dergi) ve IEEE yayınevi tarafından yayımlanan IEEE/IEE Elektronik Kütüphanesi’nin tüm yayınları (133 dergi, 500 konferans bildirisi, yıllık toplantılar, 800 IEE standartı ve 1.250.000 dokümana tam erişim) için ‘Ulusal Akademik Site Lisansı’ imzalandı. Akademik kurumlar tarafından yoğunlukla talep edilen elektronik bilgi kaynakları için diğer önde gelen yayınevleri ve veri tabanı üreticileri ile de görüşmeler devam ediyor.

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi