[imageeffect image=”4519″]

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2013 – 11. Ulusal Sempozyum Bildirileri

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2012 – 10. Ulusal Sempozyum Bildirileri

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2011 9.Ulusal Sempozyum Editörler Toplantısı Bildirileri

Açılış Konuşmaları
  • Akademik Acil Tıp Dergisinin Yerli Yayıncılıkla İlgili Görüşleri – Cuma YILDIRIM, Yusuf YÜRÜMEZ
  • Web Of Science Kapsamındaki Türk Dergilerinin 2010 Yılı Etki Faktörü (Impact Factor) ve Diğer Verilerin Analizi – Ahmet ASAN
  • Etik Konular – EK 1
  • Süreli Yayınların Türk Tıp Dizinine Kabul Edilme Koşulları – 2011 – EK 2

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2010 8.Ulusal Sempozyum Bildirileri

26 Kasım 2010 Cuma
13:30-15:30 Açılış: Doç.Dr. Orhan YILMAZ – Türk Tıp Dizini Komite Başkanı [PDF]I. Oturum – MAKALE YAYINLANMA SÜRECİOturum Başkanı: Prof.Dr. Semih BASKANProf.Dr. Canan ULUOĞLU – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
“Makalelerin Reddedilme Nedenleri ve Makalenin Geleceği” [PDF]Prof.Dr. Kurtuluş TÖRECİ – ANKEM Dergisi Editörü
“Yayın Etiğine Aykırı Yerli Örnekler” [PDF]

II. Oturum – DİZİNLENME ve ETKİ FAKTÖRÜOturum Başkanı: Prof.Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL

Prof.Dr. O.Nuri ÖZGİRGİN – IAO Dergisi Editörü, Politzer Derneği Bşk.
“Uluslararası İndeksler Neden Önemli?” [PDF]

Prof.Dr. Üstün AYDINGÖZ – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
“Etki Faktörü Nasıl Arttırılır?” [PDF]15:30-16:00Kahve Arası16:00-19:00Serbest BildirilerProf.Dr. Ahmet ASAN – Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
“WoS Kapsamındaki Türk Dergilerinin Etki Faktörü (Impact Factor) Değerleri” [PDF]Prof.Dr. Ahmet ASAN – Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
“WoS Kapsamındaki Dergilerde Yayın Bakımından Türkiye’de Bir Üniversite Örneği:Trakya Üniversitesi” [PDF]Dr. Güssün GÜNEŞ – Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Kütüphanesi, Dr. Huriye ÇOLAKLAR – İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kütüphanesi
“Elektronik Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlarının Web İçerik Özellikleri ve Analizi” [PDF]Dt. Hülya ASAN – Trakya Üniversitesi SKSDB Mediko-Sosyal Sağlık Birimi, Prof.Dr. Ahmet ASAN – Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
“Dişhekimliği Disiplini Örneğinde Makale Tasarımı ve Yayın” [PDF]Doç.Dr. Orhan YILMAZ – Türk Tıp Dizini Komite Başkanı, Aytaç YILDIZELİ – ULAKBİM Tıp Veri Tabanı Uzmanı
“Türk Tıp Dizini” [PDF]

Uzm.Dr. Oya ÖZDEMİR – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR ABD, Prof.Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR ABD
“Bilimsel Üretkenliği Etkileyen Çevresel Faktörler” [PDF]

Sibel TABANLIOĞLU – ULAKBİM Tıp Veri Tabanı Sorumlusu , Aytaç YILDIZELİ – ULAKBİM Tıp Veri Tabanı Uzmanı
“Başlangıcından Günümüze “Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık” Kitaplarının İçerik Analizi”[PDF]

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2009 7.Ulusal Sempozyum Bildirileri

Açılış Konuşmaları
Panel: Tıbbi Etik ve Deontoloji Bakış Açısıyla Araştırma ve Yayın Etiği
Konferans: Akademik Yükseltmelerde Etik Kurul Deneyimleri
Konferanslar: Araştırma ve Yayın Etiği
Basılı Sunumlar
Diğer Dokümanlar

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2008 6. Ulusal Sempozyum Bildirileri

Açılış Konuşmaları
Davetli Konuşmalar
Sağlık Bilimleri Bildirileri
Türk Tıp Dizini Tarihçesi
Ulusal Atıf Dizini Çalışmaları ve Ulusal Etki Faktörü-2007 Sıralaması
Panel – Ulusal Bilim Politikaları
Panel – Kurgudan Yayına Bilimsel Araştırma
Serbest Sözel Bildiriler

Tıp Veri Tabanı Toplantıları Editörler Çalıştayı – 11 Nisan 2008

Tıp Veri Tabanı Toplantıları

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2007 5.Ulusal Sempozyum Bildirileri

Açılış Konuşmaları
Açılış Konferansı
PANEL-1: Ulusal Süreli Yayıncılık Politikamız ve Yayıncılığın Geleceği
Konferans
PANEL-2: Akademik Yükseltmeler ve Süreli Yayınlarımız
Etkileşimli Tartışma : Türk Tıp Dizini’ne Alınma Ölçütleri.
PANEL-3: Süreli Yayınlarda Nitelik Yükseltilmesi
Sözel Sunular
Basılı Sunular

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 4.Ulusal Sempozyumu (17 Kasım 2006 – Ankara)

Açılış Konuşmaları
Panel: Bilimsel Düşünce ve Araştırmacı Yönümüz
Panel: Araştırmadan Makaleye
Panel: Editöryel Süreç
Panel: Yayım ve Dizinleme
Kısa Bildiriler

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 3.Ulusal Sempozyumu (8-9 Nisan 2005 – Ankara)

8 Nisan 2005 Cuma
Açılış Konuşmaları
Açılış Konferansları
Panel: Akademik Yükseltilme Kriterlerinde Ulusal Süreli Yayıncılığımız
Panel: Ulusal Süreli Yayıncılığımızda Nitelik Yükseltilmesi
Panel: Sağlık Süreli Yayınlarında Temel Konulardan Bir Kesit
9 Nisan Cumartesi 2005
Konferanslar
Panel: Süreli Yayıncılıkta Soru ve Sorunlar
Panel: Türk Tıp Dizini Kriterleri ve Hedeflerimiz
Panel: Türk Tıp Dizini Kriterleri ve Hedeflerimiz
Kısa Bildiriler

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2. Ulusal Sempozyumu (28 Mayıs 2004-Ankara)

AÇILIŞ KONUŞMALARI
PANEL – 1 TÜRK TIP DİZİNİ ve SÜRELİ YAYINLARIMIZ

Moderatör : Orhan Yılmaz

PANEL – 2 YAYINCILIK ve ETİK

Moderatör : Arda Bökesoy

PANEL – 3 YAYIN DİLİ OLARAK TÜRKÇE

Moderatör : İ.Haluk Gökçora Yayın Dili Olarak Türkçe

PANEL – 4 YAZARLIK, DANIŞMANLIK, EDİTÖRLÜK SORUMLULUĞU

Moderatör : Şevket Ruacan

PANEL – 5 ULUSLAR ARASI DİZİNLERE ALINMA SÜRECİ

Moderatör : Hakan Akbulut

PANEL – 6 YAYINCILIĞIN GELECEĞİ ve HEDEFLER

Moderatör : Ayla Gülekon

KISA BİLDİRİLER

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 1.Ulusal Sempozyum (28 Mart 2003-Ankara)

AÇILIŞ KONUŞMALARI
PANEL-1 EDİTÖRLÜK ve HAKEMLİ YAYINCILIK
PANEL-2 SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINLARIMIZ
PANEL-3 YAYINCILIKTA TARTIŞMALI KONULAR
PANEL-4 YAYINCILIĞIN0 GELECEĞİ
PANEL-5 TÜRK TIP DİZİNİ
SERBEST TEBLİĞLER
© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi