ULAKBİM’in temel misyonlarından biri de, Türkiye’nin bilimsel bilgi birikimini yansıtacak ürünler geliştirmektir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmaların en önemlileri arasında, araştırmacıların ulusal ve bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini sağlamak amacıyla uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen TR Dizin (2013 yılı sonuna kadar Ulusal Veri Tabanları-UVT adıyla yürütülen) yer almaktadır.

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Sağlık Bilimleri (Tıp), Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı temel konu alanındadır.

TR Dizin’in içeriğini oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak belirlenmektedir.

TR Dizin, 2000 yılı Ağustos ayından itibaren web sayfası üzerinden tarama yapılabilmektedir. Dizinde yer alan dergilerin makalelerine ait bibliyografik bilgilerin (makale adı, yazar, öz vs.) yanı sıra, ULAKBİM müdürlüğü ile dergi editörlükleri arasında imzalanan katılım izni sözleşmesine bağlı olarak, makale tam metinlerine de erişilebilmektedir.

Duyurular

TR Dizin Yeni Arayüzü Hakkında

Değerli araştırmacılar, editörler ve ULAKBİM Paydaşları,

TR Dizin yeni arayüzü hizmete sunulmuştur.

İki ana kısımdan oluşan TR Dizin TR Dizin arama arayüzü ve TR Dizin Online Dergi İzleme Sistemi’ne (ODİS) yeni özellikler eklenmiş, süreçlerde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. TR Dizin arama arayüzüne trdizin.gov.tr adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Tarama sayfasına yeni özellikler eklenerek yayınlar üzerinden atıf, etki değeri, ve bilimsel yayın performans ölçümü sağlanmıştır. Açmış olduğumuz TR Dizin arayüzü 1.0 sürümü olup sistemin iyileştirme ve geliştirmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

TR Dizin Süreç Yönetim Eğitimi

Sayın Editörler,

ODİS yeni sürümünün hizmete açılmasını takiben, yeni sistemden beklentiler, yapılması gerekenler ve süreçler hakkında eğitim verilmesi planlanmıştır.

Tarih: 20 Temmuz  2018 Cuma

Saat: 09:00 – 12:30

Adres: TÜBİTAK ULAKBİM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konferans Salonu

TÜBİTAK Ek Hizmet Binası

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı

2151. Cadde No:154

(ODTÜ Karşısı) Çankaya / Ankara

Kayıt Formu

03 Mayıs 2018

Değerli Editörler, Yayıncılar ve Dergi Sorumluları,

Bu duyuru, TR Dizin veri tabanları ve TR Dizin süreç yönetim sistemi [Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS)] yazılımlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar konusunda ön bilgilendirme amacıyla yayınlanmıştır.

ULAKBİM TR Dizin adı ile hali hazırda 5 farklı alt konu alanında veri tabanları yer almakta ve tarama yapılabilmekte, süreçler ise (dergi başvuru, değerlendirme, sayı ve hakem raporları pdf’lerinin yüklenmesi, kabul sonrası dergi işlemleri gibi) ODİS üzerinden yürütülmektedir. Veri tabanı ve süreç yönetim modüllerini geliştirmek, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bir yılı aşkın süredir yazılım geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

TR Dizin, aynı isimle devam edecek olup atıf ve bibliyometrik ölçümlemelerin de sağlandığı “Ulusal Atıf Dizini” olarak hizmet verecektir. Yeni geliştirmelerle birlikte ODİS adıyla devam edecek olan süreç yönetim modülünde ise eksikliklerin giderilip sorunların azaltıldığı ve süreçteki işlemlerin mümkün olduğunca otomatikleştirildiği yazılım üzerine odaklanılmıştır. Yazılım geliştirme çalışmalarına bağlı olarak, 25 Haziran- 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında devreye alınması planlanmaktadır.

ODİS’in devreye alınması sürecinde, eski sistemdeki dergi bilgileri yeni sisteme aktarılacak, sonrasında, sistemde kayıtlı tüm dergi kullanıcıları tarafından yapılacak ilk işlemde (hakem raporu, sayı pdf yükleme, bilgi güncelleme vb.) yeni sisteme yönlendirilecek ve bir defaya mahsus kayıt güncellemeleri talep edilecektir.

Kayıt güncelleme işlemlerindeki en önemli konu ise; sistemde kaydı olan (kabul, izleme, bekleme ya da ret durumundaki) tüm dergilerin ekte yer alan formdaki tüm alanları işaretlemeleri, kriterlerde de yer alan ve dergilerde bulunması zorunlu alanlara dergide mutlak surette yer verilmesinin gerekliliğidir. Bu alanlar boş geçilemeyecek, eksik/hatalı bilgi verilmesi durumunda da dergilerin başvuruları, değerlendirme aşamaları ve kabul durumları askıya alınacaktır.

Bu nedenle, aşağüıdaki ekli pdf dosyada yer alan hususlarda derginizde eksik bir durum varsa yayınlanacak ilk sayınızda bu durumları düzeltmeniz büyük önem arz etmektedir.

Yeni sistemi devreye almadan önce Ankara’da, devreye alınmasını takiben de farklı bölgelerde bölgesel eğitim toplantılarının yapılması planlanmaktadır.

Gelişmeler konusunda sizlerle bilgi paylaşmaya devam edeceğiz.

Dergi Başvuru ve Alan Güncelleme Örneği


21 Mart 2016

TR Dizin Tıp Veritabanı kapsamında daha önce değerlendirmeye alınmayan, “derleme dergileri” ve “ek/özel sayılar”, Tıp Veri Tabanı Komitesi’nin 21.03.2016 tarih ve 140 sayılı toplantısında alınan kararla, aşağıdaki kriterlere bağlı olarak, 2016 yılından itibaren değerlendirmeye alınacaktır.

DERLEME DERGİLERİ;

  • Dergi, sadece derleme makalesi yayınlanmalı ve bu husus dergide belirtilmelidir.
  • Bu dergiler, TR Dizin kriterlerinden “araştırma makalesi sayısı ve yüzdesi” ile ilgili olan madde dışında diğer kriterleri sağlamalıdır.
  • Ancak, “davetli derlemelerde” hakemlik şartı aranmayacaktır.

EK/ÖZEL SAYILAR;

  • Ek/özel sayı: Bir derginin normal aralıklarla çıkarılan düzenli sayılarına ek olarak yayınlanan sayılardır.
  • Ek/özel sayı, konuya özel veya kongre bildirilerinden, makale yazım kurallarına göre yayınlananlar değerlendirmeye alınacak.
  • Ek/özel sayılar dergi editörünün sorumluluğundadır. Derginin yazım kuralları ve politikaları bu sayılar için de geçerlidir. Ek/özel sayıda konuk editör olabilir.
  • Ek/özel sayıdaki sayfa numaraları, yıl içindeki düzenli sayılardan farklı şekilde numaralandırılmalıdır.

8 Mart 2016

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerinde yer alan; makale adı (başlık), öz ve anahtar kelimelerin verilmesi gereken diller hakkındaki maddesi, “Dergide yer alan makaleler, makale dilinde öz ve anahtar kelimeleri içermelidir. Latin harfleriyle yazılmamış makalelerde ise, mutlaka latin harfleri ile yazılmış başlık, öz ve anahtar kelimeler verilmelidir” olarak güncellenmiştir. Ancak makalelerin ulusal ve uluslararası alanlarda etkisinin artırılması amacıyla, makalelerin Türkçe ve İngilizce dilinde başlık/title, öz/abstract ve anahtar kelimeler/keywords bilgilerinin derginizde yayınlanması tavsiye edilmektedir. Bu değişiklik, 2016 yılı itibariyle uygulanacaktır. Bu hususta daha önce yapılan ve aşağıda yer alan açıklamalar, 2016 tarihi itibariyle geçerli değildir.


14 Eylül 2015

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerinde yer alan “Dergide yer alan makaleler Türkçe ve İngilizce başlık (title), anahtar kelime (keywords) ve öz (abstract) içermelidir”maddesinde yapılan güncelleme ile yayın dili sadece İngilizce olan dergilerde Türkçe başlık, anahtar kelime ve öz bulunması koşulunun kaldırılmasına karar verilmiştir. Ancak ulusal bir çalışma olması, daha fazla araştırmacıya ulaşılabilmesi, ulusal yayınlarımızın etkisinin artırılması amacıyla, dergide yayınlanmasa da veri tabanına eklenmek üzere, makalelerin Türkçe başlık, anahtar kelime ve öz bilgileri TR Dizin Birimine iletilebilir.


30 Mart 2015

OLGU SUNUMU DERGİLERİ

Sadece olgu sunumu yayınlayan dergiler, Tıp Veri Tabanı Komitesi’nin 27 Şubat 2015 tarih, 133 sayılı toplantısında, 2015 yılından itibaren TR Dizin Tıp Veri Tabanı kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Olgu sunumu dergilerinin değerlendirmeye alınabilmesi için;

  •  Sadece olgu sunumu yayınlanmalı ve bu husus dergide belirtilmelidir.
  •  TR Dizin Kriterlerinden “araştırma makalesi sayısı ve yüzdesi” ile ilgili olan kriter maddesi dışında diğer kriterleri de sağlaması gerekmektedir.