TR Dizin Genel Toplantılar

Antalya’da “TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu” düzenlendi

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde, Antalya’da “TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu” düzenlendi.

Türkiye adresli bilimsel süreli yayınların, nitelik ve nicelik olarak kalitesinin, uluslararası alanda görünürlüğünün ve etki değerinin artırılması amacıyla her yıl düzenlenen toplantıların devamı niteliğinde düzenlenen sempozyuma, süreli yayın editörleri, sorumluları, yayıncıları ve dergi temsilcilerinden 260 kişi katıldı.

TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat SATOĞLU tarafından yapılan açılış konuşmasında, ULAKBİM’in faaliyet alanları ile Cahit Arf Bilgi Merkezi’nde yürütülen bilgi ve belge hizmetleri hakkında bilgi verildi.  SATOĞLU, ULAKBİM olarak ulusal yayıncılığa desteğin devam ettirileceğini ve önümüzdeki yıl itibariyle TR Dizin’in yeni altyapısı ile atıfların ölçülebileceği,  bibliyometrik ölçümlerin gerçekleştirilebileceği “Ulusal Atıf Dizini”nin hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU’nun “TÜBİTAK AYEK, Etik Uygulamalar ve Sorunlar” başlıklı sunumları ile yayıncılıkta etik konusunun önemi ve detayları hakkında bilgi verildi.

Hacettepe Üniversitesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut AL tarafından gerçekleştirilen sunumda dergilerde bilimsel kalitenin yükseltilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı. Uluslararası Atıf Dizinleri olan Web of Science ve Scopus editörlerinin, Ulusal dergilerin dizinlerdeki durumuna yer verilen sunumları ile devam eden toplantıda, “editörlük”, “hakemlik” ve “etik” başlıklı 3 ayrı panelde sunumlara yer verilerek soru cevap ile çözüm önerileri iletildi. TR Dizin uzmanları tarafından TR Dizin süreç ve değerlendirme yöntemleri ile TR Dizin’den Ulusal Atıf Dizini’ne geçiş sürecinde editörlerden beklentiler ve süreç hakkında paylaşımda bulunuldu.

09:00 – 09:30 Açılış Konuşması

      Mirat SATOĞLU – TÜBİTAK ULAKBİM [PDF] [İzle]

09:30 – 10:30 “Journal evaluation principles and process” (Principles and goals of the journal selection process, New approach to collection building and curation, ESCI current and future coverage, Journal submission and evaluation process, Journal selection criteria, Journal self-citation and stacking, Journal deselection, Journal Impact Factor calculation.)*
      Dr. Mila CAHUE. Web of Science Regional Europe Editor, Clarivate Analytics [PDF] [İzle]

10:30 – 11:30 “What to do in order to be indexed and remain in SCOPUS accompanied by the data onthe citation analysis of Turkish journals in SCOPUS.”*
      Daniel CALTO. Director of Solution Services, Research Intelligence. Elsevier B.V. [PDF] [İzle]

11:30 – 11:45 ARA

11:45 – 12:30  Ulusal Dergilerde Bilimsel Kalitenin Yükseltilmesi.
      Doç. Dr. Umut AL, Hacettepe Üniversitesi [PDF] [İzle]

12:30 – 14:00 Öğle Yemeği

14:00 – 14:45 TÜBİTAK AYEK, Etik Uygulamalar ve Sorunlar
      Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı V. [PDF] [İzle]

14:45 – 15:15 ULAKBİM TR Dizin Sunumu 1. TR Dizin Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS):Değişiklikler ve Ölçütler Işığında Dergi Başvurusu.
      Ebru SOYUYÜCE AYDIN, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Birimi [PDF] [İzle]

15:15 – 15:30 ARA

15:30 – 17:00 ULAKBİM TR Dizin Sunumu 2.TR Dizin Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS): Değişiklikler ve Ölçütler Işığında Dergi Ön Değerlendirme Yöntemi.
      Sibel TABANLIOĞLU, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Birimi [PDF] [İzle]

TR Dizin Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS) Değişiklikler ve Ölçütler Işığında Komite Değerlendirme Yöntemi
      Prof. Dr. Ali Ekber ŞAHİN. TR Dizin Komite Üyesi, Hacettepe Üniversitesi [PDF] [İzle]

2.GÜN (3 Kasım 2017 Cuma) TR DİZİN 1.PANEL

09:00 – 10:00 Bilimsel Yayınlarda Editör Katkısı.
 Panel Başkanı: Prof. Dr. Ali Bülent EKİN. TR Dizin Komite Üyesi, Ankara Üniversitesi [PDF] [İzle]

– Uluslararası Normların Işığında Editörlük.
        Prof. Dr. İrfan KARAGÖZ. TR Dizin Komite Üyesi, Gazi Üniversitesi [PDF] [İzle]

– SBVT Dergilerinde Karşılaşılan Editörlük Sorunları.
       Prof. Dr. Mehmet E. KÜÇÜK. TR Dizin Komite Üyesi, Hacettepe Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi [PDF] [İzle]

– TR Dizin Sağlık Bilimleri dergilerinde Editör süreçleri; Bilimsel kalite için Editörlük.
       Doç. Dr. Orhan YILMAZ. TR Dizin Komite Üyesi, S.B.Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH.

10:00 – 10:30 ARA

TR DİZİN 2. PANEL

10:30 – 12:00 Bilimsel Yayınlarda Hakem Katkısı: Hakemlik Süreçlerinin Süreli Yayın Kalitesine Etkisi.
       Panel Başkanı: Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ. TR Dizin Komite Üyesi, Medipol Üniversitesi

– Uluslararası dergilerde hakemlik; Hakem seçilmesindeki aranan özellikler ve dergilere olan katkıları.
       Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ. TR Dizin Komite Üyesi, Medipol Üniversitesi [PDF] [İzle]

– Sosyal Bilimlerde Hakem davranışları ve hakemlik sürecinde görülen eksiklikler: TR dizin kapsamındaki dergilerden örnekler ile.
       Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR. TR Dizin Komite Üyesi, Gazi Üniversitesi [PDF] [İzle]

– Sosyal Bilimlerde Hakem sürecinin etkililiği ve hakem tutumları.
       Prof. Dr. Emine ÖZMETE. TR Dizin Komite Üyesi, Ankara Üniversitesi [PDF] [İzle]

– TR Dizin dergileri için uluslararası hakemlik süreçlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri.
       Prof. Dr. Nazmi ZENGİN. TR Dizin Komite Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi [PDF] [İzle]

12:00 – 14:00 Öğle Yemeği

TR DİZİN 3.PANEL

14:30 – 16:30 Bilimsel Yayıncılıkta Araştırma ve Yayın Etiği.
       Panel Başkanı: Prof. Dr. Berna ARDA. TR Dizin Komite Üyesi, Ankara Üniversitesi

– Sosyal, Akademik ve Yayın Etiği İlişkisi.
       Prof. Dr. Ramazan GÖZEN. TR Dizin Komite Üyesi, Marmara Üniversitesi [PDF] [İzle]

– Araştırma ve Yayın Etiği Açısından Temel Kavramlar.
       Prof. Dr. Hasan MERDUN. TR Dizin Komite Üyesi, Akdeniz Üniversitesi [PDF] [İzle]

– İntihal, Çeşitleri ve Yol Açan Etkenler.
       Doç. Dr. Serkan ERAT. TR Dizin Komite Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi [PDF] [İzle]

– Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Davranışlara Karşı Uygulanan Yaptırımlar.
        Doç. Dr. Mustafa SÜRMEN. TR Dizin Komite Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi [PDF] [İzle]

16:30 – 17:00 ARA

17:00 – 18:30 Tartışma ve
Kapanış TR Dizin Birimi Uzmanları TR Dizin, Komite Üyeleri  [İzle]

ULAKBİM tarafından TÜSSİDE’de Makale Yazma Semineri Düzenlendi

ULAKBİM tarafından, 30 Mayıs 2016 tarihinde, TÜSSİDE’de tüm gün süren “Bilimsel Makale Yazma Semineri” düzenlenmiştir. TÜSSİDE’nin ev sahipliği ve organizasyonu ile TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde bulunan yaklaşık 50 araştırmacıya, bilimsel makale yazma konusunda eğitim verilmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V. Doç. Dr. Mustafa SAĞSAN ve ULAKBİM TR Dizin uzmanlarından Mehmet BOZ tarafından verilen eğitimde, sosyal bilimler ve yönetim alanında bilimsel araştırmanın felsefesi, makale yazma ve yayınlatma süreçleri, bu süreçlerde kullanılacak araç ve yöntemler gibi konulara değinilmiştir.

Etkinlik haberi için tıklayınız.

TR Dizin Editör Çalıştayı (11 Nisan 2016, Ankara)

08:30-09:00 Kayıt

09:00-09:30 Açılış Konuşması

  1. Mirat SATOĞLU – TÜBİTAK ULAKBİM [İzle]

09:30-10:15 Davetli Konuşmacı

“Ulusal Yayınların Stratejik Önemi”, Prof. Dr. Çetin EROL – Yükseköğretim Kurulu [PDF] [İzle]

10:15 -11:00 Davetli Konuşmacı

“Bilimsel Yayıncılık ve Editörlük Misyonu”, Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL – Hacettepe Üniversitesi  [İzle]

11:00-11:30 Ara

11:30-13:00 TR Dizin Sunumları

“TR Dizin Süreçleri”, Sibel TABANLIOĞLU – TÜBİTAK ULAKBİM  [PDF] [İzle]

“Dergi Değerlendirme Kriterleri”, Mehmet BOZ – TÜBİTAK ULAKBİM  [PDF] [İzle]

13:00-13:30 Tartışma ve Sorular [İzle]

13:45-14:45 Öğle Yemeği

15:00-16:30 Panel:Bilimsel Süreli Yayıncılıkta Hakemlik ve Etik Sorunlar

Başkan: Prof. Dr. Ahmet KIZILAY – TR Dizin Komite Üyesi, İnönü Üniversitesi

“Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Yayıncılık Etiği”, Prof. Dr. Mehmet BARCA – Rektör, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

“Fen ve Sağlık Bilimlerinde Yayıncılık Etiği”, Prof. Dr. Nazmi ZENGİN – TR Dizin Komite Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi  [PDF] [İzle]

“Temel Bilimlerde Araştırma Etiği ve Yasal Eksikler”, Prof. Dr. Hilal ÖZDAĞ – TR Dizin Komite Üyesi, Ankara Üniversitesi  [PDF] [İzle]

“Sosyal Bilimlerde Bilimsel Yazı Değerlendirme Süreci”, Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR – TR Dizin Komite Üyesi, Gazi Üniversitesi  [PDF] [İzle]

“Fen ve Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Yazı Değerlendirme Süreci”, Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN – TR Dizin Komite Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi [PDF]

16:30-17:30 Tartışma ve Kapanış [İzle]

Bilimsel Makale Yazma Semineri 23 Ekim - Manas Kırgızıstan Sunumları

TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi tarafından, 23 Ekim 2015 tarihinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Bilimsel Makale Yazma Semineri”  sunumları aşağıda paylaşılmıştır.

Prof. Bünyamin ŞAHİN_01 BS Bilimsel Makale Yazma Süreçleri

Prof. Bünyamin ŞAHİN_02 BS Referans Alıntılanması

Prof. Bünyamin ŞAHİN_03 BS Dergi Seçimi

Prof. Dr. Hilal Özdağ_01 HO Bilimsel Yayın Etiği

Prof. Dr. Hilal Özdağ_02 HO Makale Hazırlanması

Editör ve Yazar 7. Eğitim Semineri 3 Haziran - Erzurum

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, araştırmacılar, yazarlar ve dergi editörlerine yönelik olarak, bilimsel yayın hazırlama, yayınlama usulleri ile bilimsel süreli yayınların kalitesinin ve uluslararası farkındalığın artırılması ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerilerinin paylaşılacağı bölgesel eğitim seminerileri organize edilmiştir.

Bu çerçevede altıncısı,  3 Haziran 2015  tarihinde Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezi, Erzurum’da 142 editör ve araştırmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Açılış ve ULAKBİM Bilgi Hizmetleri

Fatma BAŞAR, TÜBİTAK ULAKBİM [PDF]

Bilimsel Nitelikte bir Dergi için Uluslararası Kriterler

Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN, TR Dizin Komite Üyesi [XPS]

Sibel TABANLIOĞLU, TÜBİTAK ULAKBİM [PDF]

Uluslararası Bilimsel Nitelikte Dergi Yayınlamak için Ne Yapmalıyız?

Prof. Dr. Erdem YEŞİLADA, Yeditepe Üniversitesi, Editor for Journal of Ethnopharmacology [PDF]

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı

Gamze KESKİN, Elsevier [PDF]

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler

Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN, TR Dizin Komite Üyesi [PDF]

fotoğraf3fotoğraf2fotoğraf5fotoğraffotoğraf1fotoğraf6

Editör ve Yazar 6. Eğitim Semineri 27 Mayıs 2015 - Trabzon

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, araştırmacılar, yazarlar ve dergi editörlerine yönelik olarak, bilimsel yayın hazırlama, yayınlama usulleri ile bilimsel süreli yayınların kalitesinin ve uluslararası farkındalığın artırılması ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerilerinin paylaşılacağı bölgesel eğitim seminerileri organize edilmiştir.

Bu çerçevede altıncısı,  27 Mayıs 2015  tarihinde KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon’da 181 editör ve araştırmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Açılış ve ULAKBİM Bilgi Hizmetleri
Halise ÖZDEMİRCİ, TÜBİTAK ULAKBİM [PPTX]

Bilimsel Nitelikte bir Dergi için Uluslararası Kriterler
Prof. Dr. Muammer ELMAS, TR Dizin Komite Üyesi [PDF]
Mehmet BOZ, TÜBİTAK ULAKBİM [XPS]

Uluslararası Bilimsel Nitelikte Dergi Yayınlamak için Ne Yapmalıyız?

Yrd. Doç. Dr. Metin TUNÇ, İstanbul Üniversitesi [PDF]
Jamal EL-OUAHI, Thomson Reuters [PDF]

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı
Yrd. Doç. Dr. Metin TUNÇ, İstanbul Üniversitesi [PDF]
Eszter LUKACS, IEEE [PDF]

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler
Yrd. Doç. Dr. Metin TUNÇ, İstanbul Üniversitesi [PDF]
Yrd. Doç. Dr. Cem KESKİN, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

20150504_145548

Editör ve Yazar 5. Eğitim Semineri 4 Mayıs 2015 - Diyarbakır

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, araştırmacılar, yazarlar ve dergi editörlerine yönelik olarak, bilimsel yayın hazırlama, yayınlama usulleri ile bilimsel süreli yayınların kalitesinin ve uluslararası farkındalığın artırılması ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerilerinin paylaşılacağı bölgesel eğitim seminerileri organize edilmiştir.

Bu çerçevede beşincisi,  4 Mayıs 2015 tarihinde Dicle Üniversitesi, Diyarbakır’da 96 editör ve araştırmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Açılış ve ULAKBİM Bilgi Hizmetleri

Mehmet BOZ, TÜBİTAK ULAKBİM [PPTX]

Bilimsel Nitelikte bir Dergi için Uluslararası Kriterler

Doç. Dr. Ali Ekber ŞAHİN, TR Dizin Komite Üyesi
Sibel TABANLIOĞLU, TÜBİTAK ULAKBİM [PPTX]

Uluslararası Bilimsel Nitelikte Dergi Yayınlamak için Ne Yapmalıyız?

Yrd. Doç. Dr. Metin TUNÇ, İstanbul Üniversitesi [PDF]

Philip PURNELL, Thomson Reuters [PDF]

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı

Yrd. Doç. Dr. Metin TUNÇ, İstanbul Üniversitesi [PDF]
Eszter LUKACS, IEEE [PDF]

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler

Yrd. Doç. Dr. Metin TUNÇ, İstanbul Üniversitesi [PDF]

Yrd. Doç. Dr. Cem KESKİN, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

20150504_09140720150504_10472620150504_08453020150504_145548

Editör ve Yazar 4. Eğitim Semineri 27 Nisan 2015 - İzmir

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, araştırmacılar, yazarlar ve dergi editörlerine yönelik olarak, bilimsel yayın hazırlama, yayınlama usulleri ile bilimsel süreli yayınların kalitesinin ve uluslararası farkındalığın artırılması ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerilerinin paylaşılacağı bölgesel eğitim seminerileri organize edilmiştir.

Bu çerçevede dördüncüsü,  27 Nisan 2015 tarihinde Üniversitesi, Kültür ve Sanat Evi, İzmir’de 79 editör ve araştırmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Açılış ve ULAKBİM Bilgi Hizmetleri

Didem AYDAN, TÜBİTAK ULAKBİM [PPTX]

Bilimsel Nitelikte bir Dergi için Uluslararası Kriterler

Prof. Dr. Ramazan GÖZEN, TR Dizin Komite Üyesi [PPTX]

Nuray DEMİRKOL, TÜBİTAK ULAKBİM [PPTX]

Uluslararası Bilimsel Nitelikte Dergi Yayınlamak için Ne Yapmalıyız?

Prof. Dr. Mehmet Pamir ATAGÜNDÜZ, Marmara Üniversitesi [PPTX]

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı

Doç. Dr. Barış ATA, Koç Üniversitesi [PPTX]

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler

Güneş KARA, [PPTX]

fotograf45fotograf8fotograf36fotograf30fotograf43

Editör ve Yazar 3. Eğitim Semineri 6 Nisan 2015 - Antalya

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, araştırmacılar, yazarlar ve dergi editörlerine yönelik olarak, bilimsel yayın hazırlama, yayınlama usulleri ile bilimsel süreli yayınların kalitesinin ve uluslararası farkındalığın artırılması ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerilerinin paylaşılacağı bölgesel eğitim seminerileri organize edilmiştir.

Bu çerçevede üçüncüsü,  6 Nisan 2015 tarihinde Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakultesi Toplantı Salonu,Antalya‘da 210 editör ve araştırmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Açılış ve ULAKBİM  Bilgi Hizmetleri, PDF
Filiz Mengüç, TÜBİTAK ULAKBİM

Bilimsel Nitelikte bir Dergi için Uluslararası Kriterler, PDF
Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük, TR Dizin Komite Üyesi.
Editörlere Hatırlatmalar, PDF
Sibel Tabanlıoğlu, TÜBİTAK ULAKBİM

Uluslararası Bilimsel Nitelikte Dergi Yayınlamak için Ne Yapmalıyız? PDF
Prof. Dr. Metin Kozak,  Dokuz Eylul Üniversitesi
Visiting Profesor, Hong Kong Polytechnic University

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı, PDF
Uğurcan Özkan,  EBSCO

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler PDF
Prof. Dr. Metin Kozak,  Dokuz Eylul Üniversitesi
Visiting Profesor, Hong Kong Polytechnic University

image28

image39image5image30image35

image32

Editör ve Yazar 2. Eğitim Semineri 26 Mart 2015 - İstanbul

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, araştırmacılar, yazarlar ve dergi editörlerine yönelik olarak, bilimsel yayın hazırlama, yayınlama usulleri ile bilimsel süreli yayınların kalitesinin ve uluslararası farkındalığın artırılması ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerilerinin paylaşılacağı bölgesel eğitim seminerileri organize edilmiştir.

Bu çerçevede ikincisi, 26 Mart 2015 tarihinde İTÜ Mustafa Kemal Amfisi  İstanbul’da 300 editör ve araştırmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Açılış ve ULAKBİM  Bilgi Hizmetleri
Halise Özdemirci, TÜBİTAK ULAKBİM    PDF

Bilimsel Nitelikte bir dergi için uluslararası kriterler,
Prof. Dr. Hilal Özdağ, TR Dizin Komite Üyesi,  PDF
Ebru Aydın Soyuyüce, TÜBİTAK ULAKBİM        PDF

Uluslararası bilimsel nitelikte dergi yayınlamak için ne yapmalıyız?
Prof Dr. Zafer Güney,  Gazi Üniversitesi.   PDF

Nitelikli bilimsel yakale yazımı,
Prof. Dr. Zafer Güney, Gazi Üniversitesi.   PDF

Nitelikli bilimsel makale yazımı için ileri teknikler,
Prof. Dr. Zafer Güney, Gazi Üniversitesi.   PDF

  fotograf22fotograf28fotograf7fotograf32img_0085

Editör ve Yazar 1. Eğitim Semineri 4 Mart 2015 - Ankara

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, araştırmacılar, yazarlar ve dergi editörlerine yönelik olarak, bilimsel yayın hazırlama, yayınlama usulleri ile bilimsel süreli yayınların kalitesinin ve uluslararası farkındalığın artırılması ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerilerinin paylaşılacağı bölgesel eğitim seminerileri organize edilmiştir.

Bu çerçevede birincisi, 4 Mart 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Ankara’da, 375 editör ve araştırmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Açılış ve ULAKBİM Bilgi Hizmetleri – M.Mirat Satoğlu,
TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü   PDF

Bilimsel Nitelikte bir Dergi için Uluslararası Kriterler, ULAKBİM
Prof. Dr. Ahmet Kızılay, TR Dizin Komite Başkanı  PDF

Editörlere Hatırlatmalar,
Sibel Tabanlıoğlu, TÜBİTAK ULAKBİM  PDF

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı,
Donna Wilson, Elsevier Sosyal Bilgiler ve Ekonomi Dergileri İdari Yayıncısı  PDF

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler,
Donna Wilson, Elsevier Sosyal Bilgiler ve Ekonomi Dergileri İdari Yayıncısı  PDF

kayitsalonkonusmaci2mmirat

TR Dergi Dizin Komiteleri Toplantıları – 26 Eylül, Ankara

Ulusal Akademik Yayıncılık 2013 – 23 Kasım 2013, Ankara

Ulusal Akademik Yayıncılık 2010 – 26 Kasım 2010, Ankara

Ulusal Akademik Dergiler, Akademik Yükselmeler ve ULAKBİM Veri Tabanları Eğitim Semineri – 09 Aralık 2009, Ankara

Ulusal Akademik Yayıncılık 2008 – 22/22 Kasım 2008, Ankara

ISI Atıf İndekslerinde Türkçe Bilimsel Dergiler Çalıştayı – 22 Nisan 2008, Ankara