2024 Yılı UBYT Programı Danışman Teşvik kriterinde değişiklik yapıldı mı?

Evet. Danışmanın, Danışman Teşvikinden yararlanabilmesi için yayının, Web of Science Core Collection veri tabanlarında öğrencinin mezuniyetinden bir takvim yılı önce ya da öğrencinin mezuniyetinden iki takvim yılı sonrasını kapsayan zaman dilimi içerisinde WoS ID alarak İndeks Yılı’nın oluşması gerekmektedir. Scopus dergilerinden yapılacak Danışman Teşviki başvurularında ise yayının Scopus veri tabanında öğrencinin mezuniyetinden bir takvim yılı önce ya da öğrencinin mezuniyetinden iki takvim yılı sonrasını kapsayan zaman dilimi içerisinde yayımlanmış olması gerekmektedir.

2024 yılında UBYT Programında uluslar arası bilimsel yayınlar teşvik kriteri değişti mi?

Evet. 2024 yılında UBYT Programı Araştırmacı Teşvik ve Danışman Teşvik kapsamında yayınların Web of Science WOS ID alarak indekslenmesiyle oluşan İndeks Yılı (Indexed) verisi teşvik kriteri olarak kullanılacaktır. Uluslararası bilimsel yayının, WoS ID alarak İndeks Yılı’nın (Indexed) oluştuğu yılda dergi, UBYT Programı Dergi Listesi’nde mevcutsa, listedeki teşvik miktarından teşvik edilecektir.

2024 Yılı UBYT ödeme parametreleri nelerdir?

2024 yılı teşvik ödemeleri deflatör hesabına göre arttırılmıştır. MEP: 1.0‘ın altındaki yayınlar için belirlenmiş olan toplam 15.000 TL’lik başvuru limitinde değişiklik yapıldı mı?

Evet. Bir yazar bir yayın yılında MEP: 1.0 ve üzerindeki uluslararası bilimsel yayınların hepsi için teşvik alabilecektir. Ancak, MEP: 1.0‘ın altındaki uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan uluslararası bilimsel yayınları için bir yazarın alabileceği toplam teşvik sayısı 5’i geçemeyecektir.

Dergilerin MEP’ine göre teşvik miktarları deflatör hesaplamasına göre belirlenmiştir.

Derginin MEP Puanları Teşvik Miktarları

MEPa: 0.1 Teşvika: 2.218 TL

MEPb: 1.5 Teşvikb: 33.274 TL

MEPc: 2.0 Teşvikc: 36.970 TL

MEPd: 3.0 Teşvikd: 44.366 TL

 • Yayın için asgari ve azami teşvik miktarı 2.218 TL– 44.366 TL olarak belirlenmiştir.

 • EK-I: UBYT PROGRAMI TEŞVİK HESAPLAMA YÖNTEMİ 5) b) kapsamında Türkiye adresli yazara ödenecek üst limit 8.873 TL olarak belirlenmiştir.
 • MEP’i olmayan AHCI dergileri için 4.436 TL sabit teşvik ücreti belirlenmiştir. MEP’ine göre teşvik hesaplamasında sabit teşvik ücretinin altında kalan AHCI dergileri, sabit teşvik ücreti 4.436 TL’den teşvik edilecektir.
 • Scopus dergileri Q1 olanlar Teşvikb’den, Q2 olanlar Teşvikb’nin yarısı kadar teşvik edilecektir.
 • Bir yazara verilebilecek teşvik miktarının alt sınırı 1.109 TL olarak belirlenmiştir.

2023 Yılı UBYT ödeme parametreleri nelerdir?

2023 UBYT dergi listesinde teşvik miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

MEPa:0.1 Teşvika: 1.500 TL
MEPb:1.5 Teşvikb: 22.500 TL
MEPc:2.0 Teşvikc: 25.000 TL
MEPd:3.0 Teşvikd: 30.000 TL

Yayın için teşvik miktarı asgari 1500 TL, azami 30.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bir yazara verilebilecek teşvik miktarının alt sınırı 750 TL’dir.

UBYT Dergi Listesi’ndeki dergilerin MEP eşik değeri nedir?

 • Journal Citation Reports’daki SCI Dergiler için MEPe : 0.5’dir.
 • Journal Citation Reports’daki SSCI Dergileri için MEPe: 0.25’dir.

Yazar Paylaşımı için MEP Eşiği nedir?

 • Yazar Paylaşımı için MEP Eşiği (MEPy) 1.5’dir.

Yazar Sayısı Eşik Değeri nedir?

 • Yazar Sayısı Eşik Değeri : 10’ dur.

Journal Citation Reports’da MEP’i olmayan Q1 ve Q2 dergiler teşvik edilmekte midir?

 • JCR’deki Q1 dergiler MEP’leri yoksa Teşvik b ’den teşvik edilir.
 • JCR’deki Q2 dergiler MEP’leri yoksa Teşvik b ’nin yarısı kadar teşvik alır.

2023 yılında yazar paylaşımı nasıl yapılır?

 • Yazarlar Arası Paylaşım: Uluslararası işbirliklerinin ve büyük çalışma gruplarında yer alan araştırmacıların teşvik edilmesi kapsamında, MEPy (1.5) eşiğinde ve üzerindeki dergilerde yayımlanan uluslararası bilimsel yayınlar için yazarlar arası paylaşım yalnız Türkiye adresli yazarlar arasında eşit olarak yapılacaktır. Yurt dışı adresli yazarlar teşvik miktarı hesaplamasına dahil edilmez. Ancak, yayının yazar sayısı “10”un üzerindeyse, Türkiye adresli her bir yazara ödenecek teşvik ücretinin, TÜBİTAK Yönetim Kurulu’nca üst limiti (6000 TL) olarak belirlenmiştir.
 • MEP y eşiğinin (1.5) altında yer alan dergilerde yayımlanan uluslararası bilimsel yayınlar için teşvik miktarı, tüm yazarlar arasında eşit olarak paylaştırılır.

2023 yılı AHCI dergileri teşvik kriteri nedir?

 • AHCI dergilerinde geçmişte olduğu gibi eşik değeri belirlenmemiştir. MEP’i olmayan AHCI dergileri 3000 TL sabit ücretle teşvik edilir. AHCI dergisinin MEP’ine göre teşvik hesaplamasıyla 3000 TL’nin altında kalanlar 3000 TL’den teşvik edilir. MEP değeri olan AHCI dergileri, UBYT esaslarına göre yapılan hesaplamada 3000 TL üzerinde olduğunda, hesaplanan teşvik bedeli ile teşvik edilir.

2023 yılında başvuru sınırlaması var mıdır?

 • Derginin MEP’ine sınırlama mevcuttur. Bir yazarın, bir yayın yılında MEP: 1.0’ın altındaki uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan bilimsel yayınları için alabileceği toplam teşvik tutarı 15.000 TL’yi geçemeyecektir.
 • Bir yazar bir yayın yılında: MEP: 1.0 ve üzerindeki uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan uluslararası bilimsel yayınlarının hepsi için teşvik alabilir.

2023 yılında teşvik edilen Scopus dergi kriteri nedir?

Journal Citation Reports’da indekslenmeyen, sadece Scopus’da Q1 ve Q2 olarak indekslenen dergilerden oluşur.

2023 yılında Scopus dergileri teşvik ödemesi ne kadardır?

 • Scopus dergileri Q1 olanlar Teşvik b ’den teşvik edilir.
 • Scopus dergileri Q2 olanlar Teşvik b ’nin yarısı kadar teşvik alır.

Scopus dergisinde yayımlanan yayınım için nasıl başvuru yapabilirim?

UBYT Online başvuru ekranında  yer alan “DOI ile SCOPUS_ID Numarası Aramak için tıklayınız.” linkinde açılan ekranda “DOI Yayın Arama” linkinden yayını doi numarasıyla  Scopus ID’sini bulmalısınız. Örneğin, DOI 10.22034/KJM.2022.342863.2546 ile  SCOPUS_ID:85146810427 numarasına ulaşmalısınız. Ekranda çıkan SCOPUS_ID’yi  kopyalayarak, bu ekranı kapatarak “Web of Science / SCOPUS Erişim Numarası(Accession Number)” alanına yapıştırdıktan sonra “Değerlendir” tıklanmalıdır. Başvuru için gerekli diğer adımlar tamamlanmalıdır.

2023 yılında teşvik alacak doküman türleri ve ağırlıkları nedir?

Web of Science TM Core Collection veri tabanlarındaki doküman türüne göre, teşvik alacak yayınlar MEP2.0 üzerinde ve Q1’de yer alan bilimsel dergilerdeyse doküman türleri ve ağırlıkları:

 • Makale (Article): 1
 • Derleme (Review): 1 olarak

Diğer tüm yayınlarda ve Scopus Dergileri’nde:

 • Makale (Article): 1
 • Derleme (Review): 0,5 olarak uygulanır.

Danışman Teşviği katsayısı nedir?

Danışman Teşviği başvurusu yapan, danışmana, Araştırmacı Teşviği uygulamasındaki yazar başına düşen teşvik miktarının 3 katı teşvik ödenir.

TÜBİTAK Akademik Dergiler teşvik katsayısı nedir?

TÜBİTAK Akademik Dergiler teşvik katsayısı : 2 olarak uygulanır.

Türkiye Adresli Dergi Katsayısı nedir?

Türkiye Adresli Dergi Katsayısı: 1.5 olarak uygulanır.

Türkiye adresli tek yazar benim, ancak teşvik miktarı yazarlar arasında eşit paylaştırıldı, yurtdışı adresli yazarlarda teşvik hesapamsına dahil edildi. Teşvik miktarı yanlış hesaplanmış olabilir mi?

Yazar Paylaşımı için MEP Eşiği (MEPy) 1.5’dir. MEP y eşiğinin (1.5) altında yer alan dergilerde yayımlanan uluslararası bilimsel yayınlar için teşvik miktarı, tüm yazarlar arasında eşit olarak paylaştırılır. İlgili dergi listesinden derginizin MEP’ini kontrol ettiğinizde, MEP’in 1.5’in altında olduğunuz görebilirsiniz.

TÜBİTAK ARDEB Yayını nedir?

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) projeleri kapsamında üretilen uluslararası bilimsel yayınları ifade eder.

Online başvuru ekranında TÜBİTAK ARDEB Yayını kutucuğu işaretlenmeli midir?

Yayınınız, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) projeleri kapsamında üretilmiş ise TÜBİTAK ARDEB Yayını kutucuğu işaretlenmelidir.

Yayınım TÜBİTAK ARDEB projelerinden üretilmiş bir yayınıdır, ancak UBYT başvurusunda sorun yaşamaktayım. Ne yapmalıyım ?

TÜBİTAK ARDEB’le iletişime geçerek, uluslar arası bilimsel yayınınızın TÜBİTAK ARDEB’de onaylanmasını sağlamalısınız.

Yayınım hem TÜBİTAK ARDEB yayını hemde Açık Erişim (Open Access) yayın ise her iki kutucuğu işaretleyerek teşvikten faydalanabilir miyim?

Kutucuklardan sadece biri işaretlenebilir. TÜBİTAK ARDEB Yayınları Teşvik Katsayısı (1.25)  olarak, Açık Erişim Yayın Teşvik Katsayısı (1.5) olarak teşvik edilmektedir.

Yayınımın Açık Erişim (OpenAccess) olduğunu nereden öğrenebilirim?

Dergi editörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz. Derginin ilgili sayısının içindekler sayfasından, yada yayına ait tam metinde yer alan OpenAccess ibaresinin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Yayınımın Açık Erişim (OpenAccess) kodu başvuru esnasında otomatik oluşmadı, yayınımın Açık Erişim (OpenAccess) olduğunu nereden öğrenebilirim?

Dergi editörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz. Derginin ilgili sayısının içindekler sayfasından, yada yayına ait tam metinde yer alan OpenAccess ibaresinin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

TÜBİTAK ARDEB Yayınları Teşvik Katsayısı nedir?

TÜBİTAK ARDEB Yayınları Teşvik Katsayısı:1.25 olarak uygulanır.

Açık Erişim Yayın Teşvik Katsayısı nedir?

Açık Erişim Yayın Teşvik Katsayısı : 1.5  olarak uygulanır.

WOS’da erken erişim olan yayınlar Danışman Teşviği kapsamında teşvik edilmekte midir?

Evet,  2023 yılından itibaren. Danışmanın, Danışman Teşviğinden yararlanabilmesi için yayının, Öğrencinin mezuniyetinden bir takvim yılı önce ya da öğrencinin mezuniyetinden iki takvim yılı sonrasını kapsayan zaman dilimi içerisinde erken erişim ya da yayımlanmış olması gerekmektedir.

2023 yılında Danışman teşviği kimlere verilir? Eş (ikinci) Danışman, Danışman Teşviği kapsamında teşvik edilmekte midir?

Yayın yılı 2023 olan yayınlardan başlamak üzere, öğrencinin yazar olarak adının bulunduğu uluslararası bilimsel yayında ana (birinci) ve eş (ikinci)danışmanın adı birlikte yer alıyorsa, YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne beyan edilen ana (birinci) danışman, Danışman Teşviğinden yararlanabilir. Bu durumda eş (ikinci) danışman, Danışman teşviğinden yararlanamaz. Ancak, öğrencinin yazar olarak adının bulunduğu uluslararası bilimsel yayında ana (birinci) danışmanın adı yoksa, eş (ikinci) danışmanın adı varsa, bu durumda öğrenciyle uluslararası bilimsel yayın yapan ve YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne beyan edilen eş (ikinci) danışman, Danışman Teşviğinden yararlanabilir.

Danışman Teşviğinden, ana (birinci)danışman ve eş (ikinci) danışman birlikte yararlanabili mi?

Danışmanlardan sadece biri yararlanabilir.

2023 yılında Danışman Teşvik kapsamına eklenen tez türü var mıdır?

Eczacılıkta uzmanlık tez türü 2023 yılından itibaren Danışman Teşvik kapsamına alınmıştır.

Danışman Teşvik kapsamında doktora, sanatta yeterlilik, tıpta uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık ya da diş hekimliği uzmanlık çalışmalarında, Danışmanların Öğrencileri ile birlikte yapmış olduğu Uluslararası bilimsel yayınların teşvik edilmektedir.

TÜBİTAK ARDEB Yayınları UBYT Programı kapsamında teşvik edilmekte midir? Katsayısı nedir?

2023 yılından itibaren TÜBİTAK ARDEB Yayınları Teşvik Katsayısı’yla (1.25)  olarak teşvik edilmektedir.

Açık erişim yayınlar UBYT Programı kapsamında teşvik edilmekte midir?

2023 yılından itibaren Açık Erişim Yayın Teşvik Katsayısı’yla (1.5)  olarak teşvik edilmektedir.

Yayınımım yayımlandığı dergi listede yok, listeye neden alınmadı? Dergi Listesine eklenmesi unutulmuş olabilir mi?

Türkiye adresli Uluslararası bilimsel yayınların etkisinin, görünürlüğünün (kalitesinin) artırılması amacıyla dergi listesi,  Journal Ciatation Reports’daki (Article Influence Score) Makale Etki Puana  (MEP) göre hazırlanmıştır. Uluslararası bilimsel dergilerin UBYT’de teşvik alabilmesi için disiplinlere göre farklı MEP eşik değeri belirlenmiştir. Belirlenen MEP eşik değerinde ve üzerindeki dergiler listemizde yer almaktadır.

 • JCR’nin SCIE indeksindeki dergiler için MEP “0.50”,
 • SSCI indeksindeki dergiler için MEP “0.25” olarak belirlenmiştir.

Derginizin MEP’i, ilgili MEP değerine sahip olmadığından listede yer almaz.

Ayrıca, 2023 yılı dergi listesinin ilanıyla, Journal Citation Reports’da indekslenmeyen, sadece Scopus’da Q1 ve Q2 olarak indekslenen dergiler teşvik edilmeye başlanmıştır. Diğer Scopus dergileri listede yer almaz.

2022 yılı UBYT Ödeme Parametreleri Nelerdir?

2022 UBYT dergi listesinde teşvik miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

MEPa:0.1 Teşvika: 1000 TL
MEPb:1.5 Teşvikb: 15000 TL
MEPc:2.0 Teşvikc: 17500 TL
MEPd:3.0 Teşvikd: 22500 TL

Yayın için teşvik miktarı asgari 1000 TL, azami 22500 TL olarak belirlenmiştir.

Bir yazara verilebilecek teşvik miktarının alt sınırı 500 TL’dir.

SCI Dergiler için MEPe : 0.5’dir.

SSCI Dergileri için MEPe: 0.25’dir.

Yazar Paylaşımı için MEP Eşiği : MEPy 1.5’dir.

Yazar Sayısı Eşik Değeri : 10’ dur.

JCR’deki Q1 dergiler MEP’leri yoksa Teşvik b ’den teşvik edilir.

JCR’deki Q2 dergiler MEP’leri yoksa Teşvik b ’nin yarısı kadar teşvik alır.

Yazarlar Arası Paylaşım: Uluslararası işbirliklerinin ve büyük çalışma gruplarında yer alan araştırmacıların teşvik edilmesi kapsamında, MEPy (1.5) eşiğinde ve üzerindeki dergilerde yayımlanan uluslararası bilimsel yayınlar için yazarlar arası paylaşım yalnız Türkiye adresli yazarlar arasında eşit olarak yapılacaktır. Yurt dışı adresli yazarlar teşvik miktarı hesaplamasına dahil edilmez. Ancak, yayının yazar sayısı “10”un üzerindeyse, Türkiye adresli her bir yazara ödenecek teşvik ücretinin, TÜBİTAK Yönetim Kurulu’nca üst limiti (6000 TL) olarak belirlenmiştir.

Bir Yayın Yılında Bir Yazarın Alabileceği Teşvik Tutarı: Bir yazara verilebilecek teşvik miktarının alt sınırı 500 TL’dir. MEP: 1.0’ın altındaki uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan bilimsel yayınları için bir yazarın alabileceği toplam teşvik tutarı 10000 TL’yi geçemeyecektir.

AHCI dergilerinde geçmişte olduğu gibi eşik değeri belirlenmemiştir. MEP’i olmayan AHCI dergileri 2000 TL sabit ücretle teşvik edilir. JCR’da MEP değeri olan AHCI dergileri, UBYT esaslarına göre yapılan hesaplamada 2000 TL üzerinde olduğunda, hesaplanan teşvik bedeli ile teşvik edilir. AHCI dergisinin MEP’ine göre teşvik hesaplamasıyla 2000 TL’nin altında kalanlar  sabit ücret 2000 TL’den teşvik edilir.

Web of Science TM Core Collection veri tabanlarındaki doküman türüne göre, teşvik alacak yayınlar MEP2.0 üzerinde ve Q1’de yer alan bilimsel dergilerdeyse doküman türleri ve ağırlıkları:

  • Makale (Article): 1
  • Derleme (Review): 1 olarak

Diğer tüm yayınlarda:

  • Makale (Article): 1
  • Derleme (Review): 0,5 olarak uygulanır.

Danışman Teşviği başvurusu yapan, danışmana, Araştırmacı Teşviği uygulamasındaki yazar başına düşen teşvik miktarının 3 katı teşvik ödenir.

TÜBİTAK Akademik Dergiler teşvik katsayısı : 2 olarak uygulanır.

Türkiye Adresli Dergi Katsayısı: 1.5 olarak uygulanır.

2020-2021 Yılı UBYT Ödeme Parametreleri Nelerdir?

TÜBİTAK Yönetim Kurulu Kararı ile ilan edilen UBYT Uygulama Usul ve Esaslarına göre, UBYT dergi listesinde yer alan her bir derginin teşvik tutarı derginin MEP’ine göre değişmektedir.

Derginin MEP Puanları                               Teşvik Miktarları

MEPa: 0.1                                                       Teşvika : 500 TL

MEPb : 1.5                                                      Teşvikb : 7500 TL

MEPc : 2.0                                                      Teşvikc : 10000 TL

MEPd: 3.0                                                       Teşvikd : 15000 TL

MEP’i olmayan Q1 dergi                               Teşvik b’den 7500 TL

MEP’i olmayan Q2 dergi                               Teşvik b’nin yarısı 3750 TL

SCI Dergiler için MEPe : 0.5

SSCI Dergileri için MEPe: 0.25  olarak belirlenmiştir.

Yazar Paylaşımı için MEP Eşiği : MEPy 1.5 olarak belirlenmiştir.

Yazar Sayısı Eşik Değeri : 10 olarak belirlenmiştir.

EK-I: UBYT PROGRAMI TEŞVİK HESAPLAMA YÖNTEMİ 5) b) kapsamında Türkiye adresli yazara ödenecek üst limit 3000TL olarak belirlenmiştir.

Yayın için azami ve asgari teşvik miktarı 500 – 15000 TL olarak belirlenmiştir.

AHCI dergileri için için 2000 TL sabit teşvik ücreti  belirlenmiştir.

2020 yılında Web of Science TM Core Collection (SCI-Expanded, SSCI, AHCI) veri tabanlarındaki doküman türüne göre, teşvik alacak doküman türleri ve ağırlıkları :

  • Makale (Article): 1
  • Derleme (Review): 0,5 olarak belirlenmiştir.

2021 yılında Web of Science TM Core Collection(SCI-Expanded, SSCI, AHCI) veri tabanlarındaki doküman türüne göre, teşvik alacak yayınlar MEP2.0 üzerinde ve Q1’de yer alan bilimsel dergilerdeyse doküman türleri ve ağırlıkları:

  • Makale (Article): 1
  • Derleme (Review): 1 olarak

Diğer tüm yayınlarda:

  • Makale (Article): 1
  • Derleme (Review): 0,5 olarak belirlenmiştir.

Danışman Teşviği başvurusu yapan, danışmana, Araştırmacı Teşviği uygulamasındaki yazar başına düşen teşvik miktarının 3 katı teşvik ödenir.

TÜBİTAK Akademik Dergiler teşvik katsayısı : 2

Türkiye Adresli Dergi Katsayısı: 1.5 olarak belirlenmiştir.

Bir yazara verilebilecek teşvik miktarının alt sınırı 250 TL’dir.

 • JCR’deki Q1 dergiler MEP’leri yoksa Teşvik b ’den,
 • JCR’deki Q2 dergiler MEP’leri yoksa Teşvik b ’nin yarısı kadar teşvik alır.

Bir yazar bir yayın yılında: MEP: 1.0 ve üzerindeki uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan uluslararası bilimsel yayınlarının hepsi için teşvik alabilir. Ancak, MEP: 1.0’ın altındaki Uluslar arası bilimsel dergilerde yayımlanan Uluslar arası bilimsel yayınları için bir yazarın alabileceği toplam teşvik tutarı 5000 TL’yi geçemez.

UBYT dergi listeleri hazırlanırken kullanılmış olan Journal Citation Reports (JCR') indeksleri hangileridir?

Dergi teşvik miktarını gösteren liste ve bu listenin oluşmasında kullanılan EK-I’deki yöntem her yıl ilan edilmektedir. UBYT Dergi Listesi hazırlanırken JCR indeksinde yer alan  ve Article Influence Score (Makale Etki Puanı)  MEP dikkate alınmaktadır. İlgili yıl içerisinde, Journal Citation Reports’un dergilerin puanlarında yapacağı
değişiklikler ya da güncellemeler, ilgili yıl için TÜBİTAK tarafından hazırlanmış “UBYT Programı Dergi Listesi”ni etkilememektedir.
2019 UBYT listesi için JCR 2017 kullanılmıştır. JCR 2017’ye ait MEP değerleriyle teşvik listesi oluşturulmuştur
2020 UBYT listesi için JCR 2018 kullanılmıştır. JCR 2018’e ait MEP değerleriyle teşvik listesi oluşturulmuştur.
2021 UBYT listesi için JCR 2019 kullanılmıştır. JCR 2019’a ait MEP değerleriyle teşvik listesi oluşturulmuştur.
2022 UBYT listesi için JCR 2020 kullanılmıştır.

2023  UBYT listesi için JCR 2021 kullanılmıştır.

Web of ScienceTM Core Collection veri tabanlarında indekslenen Erken Erişim yayınlar için UBYT başvurusu yapılabilir mi?

UBYT Uygulama Usul ve Esasları Madde 8-(2) b) düzenlemesiyle Erken Erişim yayınların UBYT Programı kapsamında desteklenmektedir.

Web of ScienceTM Core Collection veri tabanlarında Erken Erişim yayınlar için WoS ID alıp indekslendiği yılın UBYT dergi listesinde mevcutsa, listedeki teşvik tutarından başvuru yapılarak, teşvik ödemesi alınabilecektir. Erken Erişim yayının tam olarak yayımlanmasından (cilt, sayı ve sayfa numaralarının atanmasından) sonra derginin, ilgili yıldaki dergi listesindeki durumu ve teşvik tutarı dikkate alınmayacak, teşvik tutarında oluşabilecek artış ve azalışlarda ek işlem yapılmayacaktır. Diğer başvurularda olduğu gibi Erken Erişim yayınlar için yayının Erken Erişim yılında ve takip eden yılın sonuna kadar başvuru yapılabilecek, bu sürede başvurusu yapılmayan Erken Erişim yayınlar için ödeme yapılmayacaktır. 2021 yılı UBYT Dergi Listesi’nde yer alan dergilerden başlamak üzere, Erken Erişim yılı 2021 olan yayınların desteklenmesi hayata geçirilebilmiştir. WoS’ta Erken Erişim yılı 2021 olan yayınların UBYT başvuru süreleri 2022 yılı sonunda bitecektir.  WoS’ta Erken Erişim yılı 2022 olan yayınların UBYT başvuru süreleri 2023 yılı sonunda bitecektir.

Dergim neden 2020-2021 UBYT Dergi Listesinde yer almamaktadır ?

2020-2021 yılında Journal Citation Reports (JCR) indeksinde yer alan dergilerin teşvik alabilmesi için disiplinlere göre farklı MEP eşik değeri belirlenmiştir. JCR’nin SCIE indeksindeki dergiler için MEP “0.50”, SSCI indeksindeki dergiler için MEP “0.25” olarak belirlenmiştir. Derginizin MEP’i 2020-2021 yılı için  ilgili MEP değerine sahip olmadığından listede yer almamaktadır.

2020-2021 yılında Yazar Paylaşımı nasıl yapılacaktır?

2020-2021 yılında Yazar Paylaşımı için MEP Eşiği : MEPy 1.5 olarak belirlenmiştir.

 • MEP y eşiğinin (1.5) altında yer alan dergilerde yayımlanan uluslararası bilimsel yayınlar için teşvik miktarı, tüm yazarlar arasında eşit olarak paylaştırılırken,
 • MEPy 1.5’i eşiğinde ve üzerindeki dergilerde yayımlanan uluslararası bilimsel yayınlar için, yazarlar arası paylaşım yalnız Türkiye adresli yazarlar arasında eşit olarak yapılacaktır. Yurt dışı adresli yazarlar teşvik miktarı hesaplamasına dahil edilmeyecektir. Ancak, yayının yazar sayısı belirlenen Yazar Sayısı Eşik Değeri’nin üzerindeyse, Türkiye adresli her bir yazara ödenecek teşvik ücreti, TÜBİTAK Yönetim Kurulu’nca belirlenen üst limiti (3000 TL’yi) geçemeyecektir. Bu durumda Türkiye adresli yazarlar arasında yapılan paylaşım sonucu yazarın alacağı teşvik belirlenen üst limitten düşük olabilecektir.

Basım yılı 2020-2021 olan yayınlarım için UBYT’den kaç teşvik alabilirim?

Teşvik başvuru sayısındaki sınırlama kaldırılmıştır. Dergilerin MEP: 1.0 değerine göre başvuru sınırlarında düzenleme yapılmıştır. Basım yılı 2020 yayınlar için;

 • Bir yayın yılında bir yazar, MEP: 1.0 ve üzerindeki uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan bilimsel yayınlarının hepsi için teşvik alabilecektir.
 • MEP: 1.0’ın altındaki uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan bilimsel yayınları için bir yazarın alabileceği toplam teşvik tutarı 5000 TL’yi geçemeyecektir

Erken erişim yılı yada basım yılı 2021 olan yayınlar için de yukarıdaki kural geçerlidir.

E-Devlet üzerinden UBYT başvurusu yapabilir miyim?

ULAKBİM kullanıcı adı ve şifre ile Web sayfamızdan UBYT başvurusu yapılabildiği gibi E-Devlet üzerinden de UBYT başvurusu yapılabilmektedir.

UBYT Programında Yeni UBYT dergi listesi teşvik miktarı nasıl oluşturuldu?

Derginin, Journal Ciatation Reports’daki  (Article Influence Score) Makale Etki Puanı (MEP) dikkate alınmıştır. MEP değeri tarafımzıdan hesaplanmamaktadır, JCR’de görüldiğü gibi kullanılmıştır.

Article Influence Score yada Makale Etki Puanı nedir?

Article Influence Score” olarak ifade edilen Makale Etki Puanıdır. Makale etki puanı bir alandaki dünya ortalaması “1.0” değeriyle ifade edilmektedir.

UBYT dergi listesi oluşturulurken Article Influence Score yada Makale Etki Puanı neden tercih edilmiştir?

Bilim dalları arasında gruplandırma ve normalizasyon amaçlı bir gruplama yerine doğrudan MEP değeri kullanılması tercih edilmiştir.

Yayınımın basıldığı dergi 2019 UBYT Dergi Listesinde yok, listeye neden alınmadı? Acaba dergi listesine eklenmesi unutulmuş olabilir mi?

Türkiye adresli Uluslararası bilimsel yayınların etkisinin, görünürlüğünün (kalitesinin) artırılması amacıyla (yabancı) dergilerin Journal Ciatation Reports’daki  (Article Influence Score) Makale Etki Puanı (MEP) dikkate alınmaktadır.  Basım yılı 2019 olan yayınlarda MEP 0.25 ve 0.25 üzerinde olan dergilere teşvik verilmektedir. Derginizin JCR’deki MEP değeri  0.25’in altında ise derginiz, listemizde yer almaz. Bu nedenle UBYT başvurusu yapılamaz.

AHCI dergilerine neden sabit ücret belirlenmiştir ?

Web of Science ™ Core Collection veri tabanlarındaki AHCI dergilerinin, JCR tarafından MEP’lerinin hesaplanmamasından dolayı, AHCI dergileri için ilgili yılda sabit dergi ücreti belirlenmesine karar verilmiştir.

2019 yılına Türkiye adresli yazar paylaşım eşiği MEPy nedir?

Uluslararası işbirliklerinin teşvik edilmesi, büyük çalışma gruplarında yer alan araştırmacıların da teşvik kapsamına alınması için yazar paylaşımı (basım yılı 2019 olan yayınlar için) MEPy “1.0” olarak belirlenmiştir. Derginin MEP’i “1.0” ve“1.0” ‘dan büyükse yazarlar arası paylaşım, yalnız Türkiye adresli yazarlar arasında eşit olarak yapılır.

Basım yılı 2019 olan yayınım için başvuru yaparken bütün yazarlar TR adresli göründü ve teşvik miktarı bütün yazarlara bölündü.Oysa tüm yazarlar Türkiye adresli değil. Sistem yanlış mı hesapladı?

Derginizin JCR’deki MEP’i “1.0” den küçük olduğundan 2019 tarihli yayınlar için teşvik miktarı tüm yazarlar arasında eşit olarak paylaştırılır. Derginizin MEP’ine göre sistem doğru hesaplamıştır.

UBYT programı kapsamında Türkiye adresli dergiler desteklenmekte midir?

JCR’de olup Web of ScienceTM Core Collection veri tabanlarında dizinlenen Türkiye adresli dergilerin teşvik edilmesinde pozitif ayrımcılık yapılmış, TÜBİTAK Akademik Dergi Katsayısı 2, Türkiye Adresli Dergi Katsayısı 1.5 olarak belirlenmiştir.

2019 UBYT dergi listesi oluşturulurken, o tarihte JCR'de mevcut olan hengi yıl kullanılmıştır ?

JCR 2017 kullanılmıştır. JCR 2017’ye ait Article Influence Score (Makale Etki Puanı) değerleriyle teşvik listesi oluşturulmuştur.

2019 Yılı UBYT Ödeme Parametreleri Nedir?

TÜBİTAK Yönetim Kurulu Kararı ile ilan edilen UBYT Uygulama Usul ve Esaslarına göre, UBYT dergi listesinde yer alan her bir derginin teşvik tutarı  derginin MEP’ine göre değişmektedir.

Derginin MEP  Puanları:               Teşvik Miktarları:

MEPa  : 0.1               Teşvika   :    500 TL

MEPb  : 1.5               Teşvikb  :   7500 TL

MEPc  : 2.0               Teşvikc  : 10000 TL

MEPd  : 3.0               Teşvikd  : 15000 TL

 • MEPe 0.25 olarak,
 • Yazar Paylaşımı için MEPyEşiği : 1.00 olarak,
 • Yayın için azami ve asgari teşvik miktarı 500 – 15000 TL olarak,
 • JCR’deki Q1 dergiler MEP’leri yoksa Teşvik b ’den,
 • JCR’deki Q2 dergiler MEP’leri yoksa Teşvik b ’nin yarısı kadar teşvik alır.
 • JCR’de MEP’i olmayan AHCI dergileri için 2000 TL sabit teşvik ücreti belirlenmiştir.
 • Web of Science ™ Core Collection (SCI- Expanded, SSCI, AHCI) veritabanlarındaki doküman türüne göre, teşvik alacak doküman türleri ve ağırlıkları:

Makale (Article): 1

Derleme (Review): 0,5 olarak belirlenmiştir.

 • Danışman Teşviği başvurusu yapan danışmana Araştırmacı Teşviği uygulamasındaki yazar başına düşen teşvik miktarının 3 katı ödenir.
 • TÜBİTAK Akademik Dergi Katsayısı : 2
 • Türkiye Adresli Dergi Katsayısı: 1.5 olarak belirlenmiştir.
 • Bir yazara verilebilecek teşvik miktarının alt sınırı 250 TL dir.

2016 - 2017 - 2018 Yılı UBYT Ödeme Parametreleri Nedir?

(PARASAL KONULARA İLİŞKİN ÜST LİMİTLER VE KURALLAR (AKÇELİ KONULAR) TABLOSU’nda geçmektedir.)
Araştırmacı Teşvik Uygulaması Teşvik alacak doküman türleri ve ağırlıkları :
Makale: 1 Derleme: 0,5
Danışman Teşvik Uygulaması Teşvik alacak doküman türleri ve ağırlıkları :
Makale: 1
Yayın için asgari teşvik miktarı : 500 TL
Yayın için azami teşvik miktarı : 7.500 TL
Bir yazara verilebilecek teşvik miktarının alt sınırı: 250 TL
Bir yazarın bir yayın yılında alabileceği en fazla teşvik adedi: 10
Danışmana ödenecek teşvik katsayısı : 3

2015 Yılı UBYT Ödeme Parametreleri Nedir?

Teşvik alacak doküman türleri ve ağırlıkları : Makale: 1 Derleme: 0,5
Yayın için asgari teşvik miktarı : 500 TL
Yayın için azami teşvik miktarı : 7.500 TL
Bir yazara verilebilecek teşvik miktarının alt sınırı: 250 TL
Bir yazarın bir yayın yılında alabileceği en fazla teşvik adedi: 10

ULAKBİM üyeliği nedir? Nasıl üye olunur?

ULAKBİM tarafından verilen hizmetlerden on-line olarak yararlanabilmeniz için üyeliğinizin bulunması gerekmektir.

http://ulakbim.tubitak.gov.tr/ adresinde bulunan ULAKBİM web sayfasının sol tarafında bulunan “ULAKBİM Üye Giriş” kutucuğunu kullanarak ULAKBİM üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Üyelik işlemleriniz sırasında Nüfus Cüzdanı ya da Pasaportda geçtiği şekliyle kimlik bilgilerinizi yazmanız gerekmektedir.

Üyeliğimi etkinleştirmek için aktivasyon e-postası gelmedi.

Üyelik işlemlerinizi tamamladıktan hemen sonra, posta kutunuza “ULAKBİM Üyelik İşleri – Üyeliğiniz yaratıldı.” başlıklı aktivasyon mesajı gelecektir. Mesajın içeriğindeki link bağlantısı kullanarak üyeliğinizi aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Bu mesajı alamıyorsanız posta kutunuzdaki “İstenmeyen e-postalar” (spam) bölümünü kontrol edebilirsiniz.

ULAKBİM üyelik şifremi unuttum.

http://ulakbim.tubitak.gov.tr/ adresinde bulunan ULAKBİM web sayfasının sol tarafında bulunan “ULAKBİM Üye Giriş” kutucuğunu kullanarak “şifremi unuttum!” işlemini gerçekleştirmelisiniz. Yeni şifreniz ULAKBİM üyelik sayfanızdaki kayıtlı e-posta adresinize gönderilecektir.

Arbis üyeliği nedir? Nasıl üye olunur?

Üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışan araştırmacı personel ve yurtdışında çalışan Türk araştırmacılara yönelik ARBİS adı verilen bir sistem oluşturulmuştur. ARBİS, araştırmacı bilgilerinin toplanması, toplanan verilerin sürekli güncellenmesi ve bu verilerin farklı kuruluşlarca farklı amaçlarla kullanılmak üzere değerlendirilmesine olanak sağlayan, dinamik bir sistem olarak tasarlanmıştır.

ARBİS kayıt sistemine ulaşmak için https://arbis.tubitak.gov.tr adresine tıklamalısınız. Kayıt işlemleriniz sırasında Nüfus Cüzdanı ya da Pasaportda geçtiği şekliyle kimlik bilgilerinizi yazmanız gerekmektedir.

ARBİS ve ULAKBİM şifreleri birbirinden farklı olmalıdır.

ARBİS şifremi unuttum.

Arbis giriş sayfasında https://arbis.tubitak.gov.tr bulunan “Şifremi Unuttum” bağlantısına tıklayarak ilgili servise ulaşabilirsiniz.

Yayınımın yayınlandığı dergi, 2018 ve öncesine ait dergi listelerinde yok. “UBYT Programı Dergi Listesi”nde yok. Derginin listeye alınmasını istiyorum.

Uluslararası düzeyde yayın olarak “Web of Science TM Core Collection” veritabanlarında yer alan hakemli ve sürekli dergiler “Journal Citation Reports”da bulunan konu başlıkları kullanılarak, TÜBİTAK tarafından gruplandırılmıştır.

Gruplanan dergiler, ilgili yıla ait Journal Citation Reports’dan alınan Article Influence Score (Makale Etki Puanı) değerini temel alan bir yönteme göre grup içerisinde sıralandırılarak “UBYT Programı Dergi Listeleri” oluşturulmuştur.

İlgili yıl içerisinde, Journal Citation Reports’un dergilerin puanlarında yapacağı değişiklikler ya da güncellemeler, ilgili yıl için hazırlanmış ve TÜBİTAK Bilim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olan “UBYT Programı Dergi Listesi”ni etkilemez.

Hangi yıllar için yayın teşvik başvurusu yapabilirim?

Basılı yayınlar için başvurular, yayının basım yılını takip eden yılın sonuna kadar yapılabilir. Bu süre içerisinde başvurusu yapılmayan yayınlar için ödeme yapılmaz.

2021 yılından itibaren WOS’da erken erişim indekslenen yayınların teşvikine, MADDE 8-2 (b) kapsamında başlanmıştır. İlgili dergi, ilgili yılda UBYT Dergi Listesin’nde varsa, başvurular erken erişim yılında ve erken erişim yılını takip ede yılın sonuna kadar yapılabilir. Bu süre sonunda zaman aşımı gerçekleşir.

UBYT Başvuru Formu’nda yer alan “Makalede Gözüken Kurum/Kuruluş” listesinde bağlı olduğum kurum/kuruluş ismini bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz?

ubyt@ulakbim.gov.tr adresine e-posta yazarak kurum/kuruluş listesine ekleme yaptırabilirsiniz.

Yayının Web of Science (WOS) Erişim Numarası (Accession Number) nedir? Nereden ve nasıl temin edebilirim?

Web of Science TM Core Collection” veritabanlarında indeklenen yayınların, yayına erişim numarasıdır. Yayın indekslenmeden bu numara oluşmaz.

Üyelik sayfanızdan ulaşacağınız UBYT Başvuru Formu içerisindeki “Yayının Web of Science Erişim Numarası (Accession Number)” arama kutusuna yayının başlığını yazıp, DEĞERLENDİR butonunu tıklayarak erişebilirsiniz. Ayrıca EKUALhttps://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/ üyesi olan üniversite kütüphanelerinden “Web of Science TM Core Collection” veritabanlarını kullanarak yayınların WOS numaralarına erişebilirsiniz.

Yayının tam olarak yayınlandı (yılı, cildi, sayısı ve sayfa sayıları mevcut) ve hala "Web of Science TM Core Collection" veritabanlarında indekslenmedi Bu konuda nereden bilgi alabilirim?

Dergiler ilgili sayısını posta yoluyla “Web of Science Core Collection” veritabanlarının adresine gönderir. Dergi sayısı  “Web of Science Core Collection” ulaştıktan sonra en faza 30 gün içinde indekslenir. Dergini geç göndermesi ve postadaki aksaklıklar  bu sureye dahil değildir. Makalenin indeksleme durumu ile ilgili olarak bilgi almak için DATA CHANGE & MISSING ARTICLE /JOURNAL ISSUE REQUEST (https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/datachanges?language=en_US) formunu doldurabilirsiniz. 4-5 gün içinde cevap verilecektir.

UBYT başvurusu yaparken yayının tam metnini neden başvuru formuna yüklemek zorundayım?

Teşvik başvurusu yapılan tüm yayınlar, “UBYT Programı Uygulama Esasları” gereğince benzerlik analizinden geçirildikten sonra değerlendirilmektedir. Benzerlik analizi ve yayın bilgilerinin kontrolu için pdf formatında yayının tam metninin “UBYT Başvuru Formu”na yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru yapacağım yayının tam metnini UBYT Başvuru Formu’na yükleyemedim.

Kullandığınızdan farklı bir internet tarayıcısı (web browser) kullanarak işlemi tekrarlamanız gerekmektedir.

Yayın teşvik ödemem benim dışımda bir başka kişinin (anne, baba, çocuk, eş vb.) banka hesabına aktarılabilir mi?

Yayın teşvik başvurusu yapan kişiye ait banka hesabı olmalıdır. Teşvik ödemenizin gönderileceği banka hesabınızdaki ad soyad bilgileri ile UBYT Başvuru Formuna yazdığınız ad soyad bilgisi birebir aynı olmalıdır.

Yurt dışında bulunmaktadır. Yurtdışındaki banka hesabıma yayın teşvik ödemem aktarılabilir mi?

Yurtdışındaki herhangi bir bankada ya da bir bankanın yurtdışı şubesinde bulunan hesabınıza yayın teşvik ödemeniz gönderilemez.

Banka hesabımda ad soyad bilgilerim farklı (soyadı değişikliği nedeni ile) yayın teşvik ödememi alabilir miyim?

Teşvik ödemenizin gönderileceği banka hesabınızdaki ad soyad bilgileri ile UBYT Başvuru Formuna yazdığınız ad soyad bilgisi birebir aynı olmalıdır.

Benzerlik analizi nedir, nasıl yapılır?

Teşvik başvurusu yapılan yayının kopyalanabilir pdf formatındaki tam metni iThenticate programına yüklenerek büyük bir veri tabanındaki belgelerle karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırma sonucunda yayının diğer yayınlarla olan benzerliğinin oransal olarak tespit edilmesidir.

iThenticate programı nedir? Ne için kullanılır?

Akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır. EKUAL“https://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/üyesi olan üniversite kütüphanelerinden iThenticate programı erişebilirsiniz.

Başvuru formunu doldurup Gönder butonuna tıkladıktan sonra; “Hata: `***********’ kimlik nolu ARBİS kullanıcısı doğrulanamadı (ya böyle bir ARBİS kullanıcısı yok ya da ARBİS kullanıcısının TC Kimlik No bilgisi ile burada girdiğiniz (***********) birbirinden farklı)” şeklinde bir hata mesajı gelmektedir. Ne yapmalıyım?

ULAKBİM üyelik sayfanızdaki kimlik bilgileri, ARBİS sistemindeki kimlik bilgileri ve Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport bilgileri birebir aynı olmadığı durumlarda başvuru sistemi bu mesajı vermektedir. Bu bilgilerinizi kontrol edip tekrar başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca ULAKBİM, ARBİS ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sistemlerinden herhangi birinde problem olmasından dolayı da aynı mesaj gelecektir. Bu durumda bir süre sonra başvuru işlemlerinizi tekrar yapmanız gerekecektir.

Başvuru formunu doldurup Gönder butonuna tıkladıktan sonra; “Hata: Seçtiğiniz makaleyle dergi ismi uyuşmamaktadır.” şeklinde bir hata mesajı gelmektedir. Ne yapmalıyım?

ubyt@ulakbim.gov.tr adresine başvuru yapacağınız yayının künye bilgilerini ve hata mesajını içeren e-posta yazmalısınız.

Yayındaki ad soyad ile kimlik bilgilerinin uyuşmaması durumunda ne yapmam gerekir?

Böyle bir durumda “UBYT Başvuru Formu”nu doldurduğunuz sırada küçük bir onaylama kutucuğu gelmektedir. Bu kutucuğu onaylayıp başvuru işlemlerine devam etmeniz gerekmektedir.

Yayın teşvik programınıza bir makale ile başvurdum. Makale üç yazarlıdır, diğer yazarların da bireysel başvuru yapması gerekli midir?

Diğer yazarlar da teşvik programından yararlanmak isterlerse bireysel olarak başvurmaları gerekir. Aynı makale için birden fazla başvuru numarası olabilir.

Yurt dışı adresli yayınlara teşvik verilmekte midir?

Yurt dışı adresli yayınlara teşvik verilmemektedir. Türk veya yabancı uyruklu herhangi bir araştırıcıya bu program çerçevesinde teşvik verilebilmesi için, yayının Web of Science TM Core Collectionveritabanları kaydındaki yazar adresi bölümlerinde, sonunda Türkiye ibaresi yer alan, kurum/kuruluş adı ya da yasal ikametgah adresinin bulunması gerekir.

Türk veya yabancı uyruklu herhangi bir araştırıcıya bu program çerçevesinde teşvik verilebilmesi için Scopus dergileri için yayının, Scopus kaydındaki yazar bilgileri bölümündeki yazar adresinin sonunda Türkiye ibaresinin bulunması gerekir.

Yabancı uyrukluyum ancak Türkiye’de ikamet ediyorum. Yayın teşvik uygulamasından yararlanabilir miyim?

Türk veya yabancı uyruklu herhangi bir Araştırmacıya bu program kapsamındaki yayını dolayısıyla teşvik verilebilmesi için yayının, tam metninde ve Web of Science™Core Collection veritabanlarında ve Scopus dergileri için yayının Scopus  kaydındaki yazar bilgileri bölümündeki yazar adresinin sonunda Türkiye ibaresinin bulunması gerekir. Yazarın uyruğunun önemi yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ancak yurtdışında ikamet etmekteyim. Yayın teşvik uygulamasından yararlanabilir miyim?

Türk veya yabancı uyruklu herhangi bir Araştırmacıya bu program kapsamındaki yayını dolayısıyla teşvik verilebilmesi için yayının, tam metninde ve Web of Science™Core Collection veritabanlarında ve Scopus dergileri için yayının Scopus  kaydındaki yazar bilgileri bölümündeki yazar adresinin sonunda Türkiye ibaresinin bulunması gerekir. Yazarın ikamet ettiği yerin önemi yoktur.

Birden fazla yazarlı ortak yayınlarda teşvik nasıl verilmektedir? Yazarlar haklarından feragat edip hakkını diğer ortak yazarlardan birine devredebilir mi?

Birden fazla yazarlı yayınlarda teşvik, Türk ve yabancı uyruklu tüm yazarlar arasında, eşit olarak bölüştürülür. Teşvik başvurusu yapan her yazarın teşvik ücreti kendi banka hesabına gönderilir. Yazarlar kendi haklarından feragat ederek hakkını diğer ortak yazarlara devredemez.

Yayın yaptığım dergi bu sene Web of Science Veritabanları’nda taranıyor. Ancak UBYT dergi listesinde neden yok?

UBYT Dergi Listeleri”, “Journal Citation Reports” (JCR) esas alınarak hazırlanmaktadır. Yayın yaptığınız dergi ilgili yıldaki JCR’da bulunmuyorsa, teşvik için belirlenmiş Article in Fluance Scor değerini sağlamıyorsa “UBYT Dergi Listesi”nde de yer almaz. Journal Citation Reports’da indekslenmeyen, sadece Scopus’da Q1 ve Q2 olarak indekslenen Scopus dergileri listede yer alır.Diğer Scopus dergileri listede yer almaz.

Yayın teşvik uygulamasından yararlandım. Bu durumu belirten bir belge alabilir miyim?

Yayın teşvik ücretinizin ödemesi yapıldıktan sonra doldurmuş olduğunuz UBYT Başvuru Formu’nun içerisinde “Rapor: pdf / rtf” şeklinde hazırlanmış bölümden teşvik belgenizi kopyalayarak yada çıktı alarak kullanabilirsiniz.

Hangi tür yayınlar programın kapsamı dışındadır? Kitap bölümleri ile teşvik programına başvuru yapabilirmiyim?

UBYT dergi listelerinde yer alan dergilerde yayınlanmış bile olsalar,Web of Science ™ Core Collection veritabanlarındaki ve 2013 yılından itibaren  Scopus dergilerinde yayımlanmış yayınlar için  doküman türü article ve review olan yayınların dışındaki tüm yayın türleri ve kitap bölümleri, kitap tanıtımı, kritik yazıları teşvik programı kapsamı dışındadır.

Bir yayın yılında kaç adet yayın teşvik başvurusu yapabilirim?

Bir yazar bir  yayın yılında,  dergi MEP’i 1.0 üzerinde ise tüm yayınlar için başvuru yapabilir. Ancak, Derginin MEP’i 1.0’in altındaysa, bir yayın yılında yapılacak toplam teşvik  tutarında sınırlama uygulanmaktadır.

2014 UBYT Programı Uygulama Esasları nelerdir? 2014 yılı UBYT Dergi Listesi nasıl hazırlanmıştır? 2014 yılı UBYT Dergi Listesi’ne nereden ulaşabilirim?

Başvurumun ne durumda olduğunu nasıl öğrenebilirim? Yayın teşvik ödemem ne zaman yapılacak?

Kullanıcı adı ve şifrenizle ULAKBİM üyelik sayfanıza giriş yaptıktan sonra “Başvuru Durumları” bölümünden başvurularınızın durumu öğrenebilirsiniz. Henüz işlem yapılmamışsa “Yeni Başvuru”, onaylanan başvurular için “Onaylandı, Ödeme Bekliyor” notunu göreceksiniz. Ayrıca red edilen başvuruların red geçekçesini de başvuru durumlarından öğrenebilirsiniz.

Yayın teşvik ödemeleri için bir ödeme takvimi yoktur. UBYT bütçesine ödenek geldiğinde, o tarihe kadar onaylanmış ve ödemesi yapılmamış tüm başvurular için ödemeler kişilerin banka hesaplarına aktarılmaktadır.

Yayın teşvik ödemem ne zaman yapılacak?

Yayın teşvik ödemeleri için bir ödeme takvimi yoktur. UBYT programı bütçesine ödenek geldiğinde, o tarihe kadar onaylanmış ve ödemesi yapılmamış tüm başvurular için ödemeler kişilerin banka hesaplarına aktarılmaktadır.

Danışman teşviği nedir?

Doktora, sanatta yeterlilik, tıpta uzmanlık ya da diş hekimliği uzmanlık çalışmalarında, Danışmanların, Öğrencileri ile birlikte yapmış olduğu Uluslararası bilimsel yayınlarının teşvik edilmesi için Danışmanlara verilen teşviktir. 2023 yılında diş hekimliği uzmanlık tez danışmanlarına öğrencisiyle yapmış olduğu yayınları için teşvik verilmeye başlanmıştır.

Danışman Teşviği kimlere verilir? (2022 yılında)

Danışman Teşviği yalnızca doktora, sanatta yeterlilik, tıpta uzmanlık ya da diş hekimliği uzmanlık öğrencileri ile birlikte yayın yapan ana (birinci) Danışmanlara verilir.

Hangi tür yayınlar için Danışman Teşviği verilmektedir?

Başvurusu yapılacak olan yayının Web of ScienceTM Core Collection veritabanlarındaki doküman türü, makale olmalıdır.

Hangi yıllar için Danışman Teşviği verilmektedir?

(2022 ve önceki yıllarda) Danışmanın, Danışman Teşviğinden yararlanabilmesi için yayının, Öğrencininmezuniyetinden bir takvim yılı önce ya da öğrencinin mezuniyetinden iki takvim yılı sonrasını kapsayan zaman dilimi içerisinde yayımlanmış olması gerekmektedir.

(2023 yılında) Danışmanın, Danışman Teşviğinden yararlanabilmesi için yayının, Öğrencinin mezuniyetinden bir takvim yılı önce ya da öğrencinin mezuniyetinden iki takvim yılı sonrasını kapsayan zaman dilimi içerisinde erken erişim ya da yayımlanmış olması gerekmektedir.

Birden fazla Danışman ve Öğrenci birlikte yayın yapıyorsa Danışman Teşviği nasıl ödenecek?

Bir yayında birden fazla Danışman ve Öğrenci birlikte yayın yapıyorsa, başvuruda bulunan Danışmanlara ayrı ayrı Danışman Teşviği ödenir.

Danışman Teşviği için nereden başvuruda bulunabilirim?

Danışman teşviğinden yararlanmak isteyen Danışman, “Elektronik Başvuru Formu”nun Danışman Teşviği bölümünü ilgili Internet sayfası üzerinden doldurarak TÜBİTAK’a başvurur.

Onaylanmamış tezler için de başvuru yapılabilinir mi?

Yayını yapılmış tezın,YÖK Ulusal Tez Merkezin’de durumunun “onaylanmış” olması gerekmektedir.

Aynı yayın için hem Danışman Teşviğinden, hem de Araştırmacı Teşviğinden yararlanabilirmiyiz? Danışman Teşviği uygulaması ya da Araştırmacı Teşvik uygulamalarından sadece birisi için başvuruda bulunabilir.

Tezin iptal edilmesi ve benzeri durumlarda ne gibi bir işlem yapılacak?

Beyan edilen tezin iptal edilmesi ve benzeri durumların tespiti halinde Danışman Teşviği ödemesi yasal faizi ile birlikte TÜBİTAK’a iade edilir.

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi