TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik  (UBYT) Programı’nın  amacı Türkiye adresli uluslararası bilimsel yayınların etki ve görünürlüğünün (kalitesinin) artırılmasıdır.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun aldığı karar uyarınca, TÜBİTAK bünyesinde 1993 yılında müspet bilimler alanındaki uluslararası yayınları teşvik etmek amacıyla başlatılmıştır. TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı 1993-2006 yılları arasında TÜBİTAK tarafından yürütülmüştür. 2006 Mart ayından itibaren TÜBİTAK’ın bir enstitüsü olan ULAKBİM bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. UBYT Programı 2006 yılından itibaren sadece müspet bilimlere değil, sosyal ve beşeri bilimler alanındaki yayınlara da teşvik vermeye başlamıştır.

2007 yılında hazırlanan yazılım sayesinde araştırmacılar Web üzerinden “Online Başvuru Sistemi”ni kullanarak “UBYT Başvuru Formu”nu doldurarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahipleri başvurularıyla ilgili yapılan işlemleri online takip edebilmektedirler.

Yayın Teşvik Programı’ndan yararlanmak amacı ile başvuru yapılacak  yayının,  “Web of Science ™ Core Collection” yer alan

  • Science Citation Index Expanded
  • Social Science Citation Index
  • Art and Humanities Citation Index

veritabanlarında indekslenmiş olması gerekmektedir.

Başvurular TÜBİTAK uzmanları tarafından değerlendirilir. Uzmanlar yapacakları değerlendirmelerde nihai karar verme yetkisine sahiptir. Ancak, özel yazılımlar kullanarak veya diğer yöntemlerle yapılacak benzerlik analizleri sonucunda etik ihlal şüphesi oluşan yayınlarda nihai karar TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (AYEK) değerlendirmesi sonrasına bırakılır.

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi