CABİM Koleksiyonu Hakkında

 ULAKBİM koleksiyonu; ülkemizdeki araştırmacıların bilgi/belge gereksinimlerinin karşılanması, akademik bilgi birikimi ve üretimine katkıda bulunulması amacıyla satın alınan elektronik kaynaklardan oluşmaktadır.
17. 000 tam metin erişimli e-dergi, 1270 e-kitap 900.000’den fazla uluslararası konferans bildirisi, 10.000 tam metin TÜBİTAK Proje Raporu, 120.000’den fazla uluslararası standarttan oluşmaktadır.

Cahit Arf Bilgi Merkezi koleksiyonu, Koleksiyon Geliştirme Politikası çerçevesinde geliştirilmektedir.

Türkiye’de Uzaktan Belge Sağlama Hizmeti sunan tek koleksiyondur.

Elektronik Bilgi Kaynaklarımız (Kaynak Türüne Göre)
 • Elektronik Veri Tabanları2013 yılı itibariyle 57 veri tabanı üzerinden yaklaşık 17.000 elektronik dergiye ve 4.000.000’dan fazla tam metin makaleye erişim sağlanmaktadır.
 • E-Kitaplar
 • Konferanslar
  • ISI Web of Knowledge – Conference Proceeding Citation IndexUluslararası konferans ve toplantı bildirilerini tarayabileceğiniz bir kaynaktır.
  • IEEE Xploreİçeriği elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biomedikal mühendisligi, fizik vb. konularda tam metin erişim vermekle birlikte veri tabani IEEE ve IEE’ nin dergi, konferans ve standartlarını içermektedir.
 • Patentler
  • ISI Web of Knowledge – Biological AbstractsDünyada Biyoteknoloji alanında yer alan makale, patent, konferans bildirileri ve teknik raporları kapsayan veri tabanıdır.
  • ACM Digital Library (Association for Computing Machinery)Bilgisayar bilimleri konusunda toplantı, konferans, magazin ve dergilere tam metin erişim sağlayan önemli bir veri tabanıdır.
 • Standartlar
  • IHS Standarts ExpertUlusal ve uluslararası standart yayınlayan organizasyonun aktif ve aktif olmayan dokümanlarını tek bir ara yüzle sunar.
  • ASTM Digital LibraryMühendislerin gereksinim duydukları teknik bilgiye ulaşmalarında geniş bir koleksiyona sahiptir. Uzay mühendisliği, biyomedikal, kimya, çevre, jeolojik, halk sağlığı ve güvenliği, endüstriyel tasarım, tekstil, lastik, plastik, malzeme bilimi, mekanik, nükleer, petrol, toprak bilimi, vb. gibi önemli mühendislik alanlarında yol gösterici bir bilgi kaynağıdır.
  • IEEE Xploreİçeriği elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biomedikal mühendisligi, fizik vb. konularda tam metin erişim vermekle birlikte veri tabani IEEE ve IEE’ nin dergi, konferans ve standartlarını içermektedir.
 • Tezler
  • Proquest Digital Dissertations AbstractProQuest Digital Dissertations Abstract 1861’den günümüze WEB üzerinden 2 milyondan fazla doktora ve yüksek lisans tezine erişim imkanı veren alanındaki tek veri tabanıdır.
 • Danışma Kaynakları
  • McGraw Hill Access Science (Bilim Ansiklopedisi)Bilim ve teknoloji konusunda en güncel bilgileri sunan hızlı ve gelişmiş arama özelliğine sahip, animasyonlar, resim galerileri, podcast, video vb. pek çok yayına ulaşmada kolaylık sağlayan çok geniş bir bilim ansiklopedisidir.
  • Ulrich’s WebDünya çapında 300.000’den fazla yayıncı ve akademik ve bilimsel dergi, açık erişimli yayın, gazete, popüler dergi bilgileri içermektedir.
© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi