Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) Açık Erişim Konsorsiyumu

 SCOAP3 Hakkında

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde elektronik bilgi ürün ve hizmetleri konusunda çalışmalar yapılmakta ve yeni gelişmeler izlenerek desteklenmektedir.

Bunu yanı sıra TÜBİTAK ULAKBİM, bilimsel literatürün internet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz olarak sunulan açık erişim çalışmalarına da destek vermektedir.

Ülkelerin ve kurumların mevcut YEF (Yüksek Enerji Fizik) dergilerine ödedikleri parayı merkezileştirerek bu dergilerde yer alan YEF makalelerinin açık erişim olarak katılımcı ülkelere açılması amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir konsorsiyum olan Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics / SCOAP3 bir açık erişim projesidir ve ULAKBİM tarafından desteklenmektedir. ULAKBİM, SCOAP3 konsorsiyumuna üye olan 46 ülkeden biridir.

SCOAP3 konsorsiyumu faaliyetlerine 2014 yılında başlamıştır ve her yıl 7000 açık erişimli makale desteklenmektedir.

SCOAP3 Açık Erişim Dergileri

SCOAP3 Veri Havuzu

SCOAP3 veri havuzunda açık erişimli yüksek enerji fiziği dergi ve makaleleri üzerinde  kurum, yazar, başlık, DOI, ORCID, ülke taramaları yapılabilmektedir.

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi