UBYT 2018 Yılı Dergi Listesi Yayınlandı

Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) 2018 Dergi listesi mevcut UBYT Programı Uygulama Usul ve Esasları’na göre hazırlanarak araştırmacılarımız ve akademisyenlerimizin bilgisine sunulmuştur.  (2018 Yılı Dergi Listesini İndir)

Bilindiği gibi TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı ile Türkiye adresli uluslararası bilimsel yayınların etkisinin, görünürlüğünün ve kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. TÜBİTAK 1993 yılından beri uyguladığı bu program ile uluslararası bilimsel yayınları teşvik ederek çok önemli bir farkındalık oluşmasını sağlamış, araştırmacılarımızın değerli çalışmaları UBYT programının da katkılarıyla, uluslararası bilimsel yayın sıralamasında Türkiye’yi 34. sıradan 18. sıraya yükseltmiştir.

Gelişen şartlara bağlı olarak UBYT programının yeniden ele alınması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla ULAKBİM yönetiminin talebi ile Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü hocalarından Prof. Dr. Yaşar TONTA tarafından “TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı Değerlendirmesi” adı altında bir rapor hazırlanmıştır. Bu çalışma ile 1997-2015 yılları arasındaki veriler analiz edilmiş, program bütün yönleriyle ele alınmış, başka ülkelerdeki benzer uygulamalarla mukayese edilerek kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Yapılan bu çalışma esas alınarak UBYT programını çok yönlü olarak tartışmak, önerileri dinlemek ve ortak akıl oluşturmak amacıyla AR-GE Üniversiteleri Rektör Yardımcıları, UBYT Programından teşvik alan bazı öğretim üyeleri ve editörlerin katılımları ile değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Bu değerlendirmeler ışığında oluşacak yeni UBYT Programı Uygulama Usul ve Esasları üzerindeki çalışmalarımız devam etmekte olup çalışmaların tamamlanması ve ilgili kurulların onayını müteakip kamuoyuna ilan edilecektir.

Saygılarımızla duyurulur.

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi