EKUAL Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi.

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Projesinden 3 Milyon Araştırmacı Yararlandı

 TÜBİTAK ULAKBİM tarafından başlatılan Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı Projesi’nin (EKUAL) faaliyetleri, ATO Congresium’da tanıtıldı.

 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından, ülkemiz akademik bilgi altyapısının güçlendirilmesi, AR-GE faaliyetlerinin temel girdisi olan bilgi ihtiyaçlarının ulusal düzeyde karşılanması amacıyla yürütülen ve 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı’nın desteği ile genişletilen Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı Projesi’nin (EKUAL) faaliyetleri, ATO Congresium’da düzenlenen bir programla tanıtıldı. 210 davetlinin katıldığı toplantıda TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu, Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık Aydın birer konuşma yaptılar.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yaklaşık üç milyon araştırmacının, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından başlatılan Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı Projesi’nden (EKUAL) yararlandığını bildirdi.

 

EKUAL Projesi kapsamında uluslararası e-bilgi kaynakları için lisans anlaşmaları yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Mandal, “Ülkemizdeki ve KKTC’deki tüm devlet ile vakıf üniversiteleri başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri de dahil olmak üzere 257 kurum ve ilgili kuruluşlarda yer alan yaklaşık üç milyon araştırmacı, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı’ndan yararlanıyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Mandal, söz konusu çalışmaya Kalkınma Bakanlığının 85 milyon lira destek sağladığını, bu sayede projenin önemli oranda geliştirildiğini belirtti. EKUAL Projesiyle 18 e-veri tabanına, iki intihal analiz programına, bir referans yönetim aracına, 30 bin elektronik dergiye, 100 milyon bibliyografik veriye, üç milyon konferans bildirisine, 2,1 milyon yüksek lisans ve doktora tezine erişim sağlandığına işaret eden Prof. Dr. Mandal, “EKUAL hizmetlerini, daha da geliştirme arzusu ve kararlılığındayız. Bilgiye erişimi artırmalıyız, rekabeti artırarak araştırmacıların önünü açmalı ve sayısını artırmalıyız ki ülkenin ortak hedeflerine daha kolay varalım” dedi.

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık Aydın, EKUAL Projesinin “BİLGİ GÜÇTÜR” ifadesinden yola çıkarak bilginin önemi ve erişiminde, Ulusal Akademik ve AR-GE faaliyetlerinin güçlenmesinin sağlanmasına her zaman olanak tanıyacaklarını belirtti.

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi