[imageeffect image=”4220″]

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Eylül 2013 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan DergiPark Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Proje, 100 akademik dergiye davet gönderilerek başlamış, zamanla Türkiye’deki tüm akademik dergileri kapsaması planlanmıştır. Ulusal hizmet kapsamında sürdürülmekte olan DergiPark Projesi, bu alandaki ihtiyaçlar tespit edilerek uygun bir yapıya kavuşturulmuştur. Kullanıcı odaklı çalışma prensibiyle geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.

DergiPark, dergi yayımlama sürecinin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesine imkan sunan Açık Dergi Sistemleri (ADS) üzerinden, bir makalenin başvurusundan yayımlanmasına kadar geçen süreci elektronik ortamda gerçekleştirme imkanı sunmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde sistem aktif olarak çalışmaktadır. Projede yer alan her dergi yayıncısına bir alan adı tanımlanmakta, ADS sistemi üzerinde bir “Dergi Yöneticisi” hesabı açılmaktadır. ULAKBİM; sistemin  güvenliği, yazılımın güncellenmesi ve yedeklemelerden, her dergi yöneticisi ise kendi dergisini yönetmek ve yayımlamaktan sorumludur.

DergiPark, Türk Tıp Dizini veya DOAJ gibi bir dizinleme sistemi olmayıp, dergilerin ulusal ve uluslararası dizinlere girebilmesi için standart bir alt yapı hizmeti sunmaktadır.

DergiPark’ta yayımlanan her derginin ayrı bir alan adı ve görünümü olmakla birlikte, tüm dergiler aynı alt yapıyı kullanmaktadır. DergiPark’a üye olan kullanıcılar, proje kapsamındaki dergilere tek bir üyelik ile erişebilirler.

Dergi yöneticisi, bulunduğu noktadan Internet aracılığıyla DergiPark sistemini kullanarak makalenin başvurusundan yayımlama sürecine kadar olan tüm aşamaları elektronik ortamda yönetecek ve dergisini Web üzerinden yayımlamış olacaktır.

DergiPark hizmetleri tamamen ücretsizdir. Sunucuların ve sistemin kullanımı konusunda teknik destek sağlanmaktadır. DergiPark’a katılan her dergi ile karşılıklı hakların korunacağı bir “Katılım Sözleşmesi” imzalanmaktadır. Ayrıca uluslararası erişimi kolaylaştırmak amacıyla, belirli şartları sağlayan dergilere DOI hizmeti de başlatılmıştır.

DergiPark, Turkish Citation Index’e temel oluşturacak biçimde WOS ile uyumlu bir metadata yapısına sahiptir. Bu yüzden DergiPark’ta yer alan dergilerdeki makaleler daha sonradan hiç bir işleme gerek kalmaksızın doğrudan bu sistemin bir parçası olabileceklerdir.

Makale benzerlik analizi, yazarın çalıştığı kurumun standart bir listeden seçimi veya önerilmesi, anahtar kelime vermede Thesaurus (Kavramsal Dizin) kullanım imkanı vb. pek çok hizmetin DergiPark Projesi kapsamında geliştirilmesi çalışmaları hızla devam etmektedir.

Projeyle ilgili her türlü görüş ve öneri için dergipark@ulakbim.gov.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi