Araştırma Verilerini Yönetimi ve Açık Bilim Çalıştayı Gerçekleştirildi

TÜBİTAK,  Boğaziçi Üniversitesi,  Hacettepe Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün işbirliği ile  Dünya akademik çevrelerinin en önemli gündemlerinden olan “açık bilim” kavramı, Sabancı Üniversitesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Açık Bilim Çalıştayı’nda konunun tüm paydaşlarınca tartışıldı.

Yurt içi ve yurt dışından gelen birçok akademisyen ile veri alanında çalışan uzmanların katıldığı ve Veri depolamanın tek başına bir anlam ifade etmediğinin vurgulandığı çalıştayda, bilim dünyasının artık veri paylaşımı üzerinden şekillendiği belirtildi.

Yayınların açık gelişiminin açık inovasyon anlamına geldiğini vurgulayan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın ardından mikrofonu devralan TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu, teknolojik imkânların bilimsel teması artırdığını vurguladı.

Verilerin ve onların işlendiği yazılımların açık hale getirilmesinin yeni ilerlemeler için çok ciddi bir fırsat olduğunu belirten Satoğlu, dünyada neler olup bittiğini daima takip ettiklerini ve bunun gerisinde kalmamak için mümkün olan en büyük çabayı gösterdiklerini ifade etti. Açılış konuşmalarının ardından gerek yerli gerekse yabancı uzmanlarca “Açık bilim nedir?” sorusundan başlayarak araştırma verilerinin yönetimi ve açık bilim konusunda çeşitli sunumlar yapıldı.

Dört oturumda gerçekleştirilen sunumların ilk oturumu Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yaşar Tonta’nın başkanlığında yapıldı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Eroğlu’nun “Açık Bilimin Kimyası” başlıklı sunumuyla başlayan oturum İşbirliği, Araçlar ve Uygulama Grubu Başkanı Tim Smith’in “Uygulamada Büyük Açık Bilim” ve TUDelft Üniversitesi Veri Yöneticiliği Koordinatörü Marta Teperek’in “Veri Yönetiminde Kültürel Değişime Doğru” isimli sunumlarıyla sürdü. TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturum ise kütüphaneci ve bilgi sistemleri uzmanı Elli Papadopoulo’nun “Araştırma Verileri İttifakının (RDA) Rolü, Erken Kariyer ve Katılım Ortaklığı Grubunun (ECEIG) Misyonu” başlığını taşıyan sunumuyla başlarken bunu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. Yaşar Tonta’nın “Açık Bilim Altyapısı ve Araştırma Verilerinin Yönetimi”  sunumları izledi.

Öğle yemeği arasının ardından başlayan ve başkanlığını İbn Haldun Üniversitesi Kütüphane Direktörü Sönmez Çelik’in üstlendiği üçüncü oturumda ise Confederation of Open Access Repositories kurumu danışmanlarından İlkay Holt’un “Açık Veri Yönetiminde Çerçeve Yapılar, Standartlar ve Teknoloji”, Gültekin Gürdal’ın “Avrupa Birliği için Açık Veri ve OpenAIRE Advance” ve TÜBİTAK’tan Ebru Soyuyüce Aydın’ın “Açık Arşive Doğru” sunumları yapıldı. Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Direktörü Deniz Baltacı’nın başkanlık ettiği son oturumda ise Dr. Öğr. Üyesi Zehra Taşkın ve Dr. Güleda Doğan’ın “Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Türkiye’de Durum” başlıklı sunumunu, Öğr. Gör. R. Orçun Madran’ın “Açık Bilim ve Açık Veri Nasıl Olmalıdır?” ve İTÜ’den Zeki Çelikbaş’ın “Büyük Veri” sunumları izledi.

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi