“Doğa Bilim Dergisi” adıyla 1976 yılının Aralık ayında yayın yaşamına başlayan TÜBİTAK Akademik Dergiler farklı disiplinlerden 11 adet hakemli bilimsel dergi ile yayın hayatına devam etmektedir. Bu yayınlar yoluyla farklı disiplinlerin oluşturduğu ortak bir akademik platform üzerinden araştırma kültürünün geliştirilmesi ve bilginin akademik dünyaya hızla yayılması amaçlanmaktadır.

Yayın dili İngilizce olan dergilerimiz SCI-E ve PubMed de dâhil olmak üzere birçok önemli indeks tarafından taranmakta ve uluslararası düzeyde Türkiye adresli dergiler olarak ülkemizi temsil etmektedir. Bilim ve teknolojiye küresel düzeyde katkıda bulunan dergilerimiz dünyanın her yerinden araştırmacılara açıktır.

Dergilerimize gönderilen bilimsel makaleler alanında uzman Editörler Kurulu ve hakemler tarafından titizlikle değerlendirilmektedir. Editörler Kurulu’muz ve dergi sorumlularımız makalelerin bilim insanlarıyla buluşabilmesi ve bu yolla etkin ve hızlı bilgi paylaşımının oluşması için makalelerin başvurulmasından basımına kadar geçen tüm süreci titizlikle takip etmektedir.

Açık erişimli olan, 2 ayda bir basılan ve ücretsiz olarak erişebileceğiniz dergilerimizle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak ve dergilerimize makale göndermek için https://journals.tubitak.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi