Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 2015 Yapıldı

[imageeffect image=”5151″]

Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 2015

 1. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı (AE2015) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ev sahipliğinde Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) işbirliği ile 19-21 Ekim 2015 tarihlerinde ve 380 delegenin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay açılışı Sayın TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif ERGİN tarafından gerçekleştirilmiş ve çalıştayda açık bilim, açık erişim kavramları çevresinde kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve veriye herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi, bu yayın ve verinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması, açık bilim ve açık erişim uygulamaları için gereken politika, strateji, mevzuat, standart ve yazılım alt yapıları tartışılmış ve aşağıda yer alan başlıklar üzerinde durulmuştur.

 • TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark Projesi ve OpenAIRE çalışmaları
 • TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Açık Bilim Komitesi ve açık erişim çalışmaları
 • TÜBİTAK Bilimsel Açık Arşivinin kurulması çalışmaları
 • Avrupa Birliği Komisyonunun bakış açışı ile açık erişim ve açık veri
 • Araştırma alt yapıları ve birlikte çalışabilirlik standartları
 • Gömülü açık arşivler
 • DOAJve SPARC Europe çalışmaları
 • Araştırma bilgi sistemleri için standart veri modeli: euroCRIS
 • Araştırmacılar için uluslararası bir kimlik numarası: ORCID
 • Önemli yayınevlerinin açık erişim konusundaki stratejileri ve yaptığı çalışmalar
 • Araştırma verisi, açık veri ve veri yönetimi
 • TÜBİTAK ve açık erişim
 • Kurumsal arşivlerde son gelişmeler ve iyi uygulamalar
 • DSpaceyazılımı ve etkili kullanımı

 AE2015 Dördüncü Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Düzenleme Komitesi tarafından Çalıştay Sonuç Bildirgesi hazırlanarak bildirgenin ve önerilerin ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarını şekillendiren karar vericiler, araştırmaları destekleyen ve araştırma yapan kurumlar, araştırmacılar, çalıştaya katılan delegeler ve kamu oyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir.

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi