TÜBİTAK 2020 UBYT Programı ve Dergi Listesi İlan Edildi

Ülkemizde uluslararası indekslerde yayın yapma alışkanlığı kazanılmasında önemli katkıları olan TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programının en önemli amaçlarından biri ülkemizin yayın kalitesinin arttırılmasıdır. Bu amaca dönük olarak 2020 yılı UBYT Esasları, 2019 yılında getirilen ve gördüğü ilgi ile başvurularda yüzde elli artışa sebep olan düzenlemeler üzerinde küçük değişiklikler yapılarak belirlenmiştir. 2020 yılı esaslarında UBYT Programına yapılan başvuruların değerlendirilme süreleri ve ödeme sürelerinin iyileştirilmesi yanında kaynakların yayınların niteliklerini artırmaya dönük olarak kullanılması hedeflenmiştir.

UBYT programında bilim dalları arasında normalizasyon amaçlı bir gruplama yerine doğrudan Makale Etki Puanı (MEP) değeri kullanılması tercih edilmektedir. İlk kez 2019 yılında kullanılan ve “Article Influence Score” olarak ifade edilen MEP, 2020 yılı UBYT Dergi listesinin hazırlanmasında da kullanılmıştır.

UBYT Programında getirilen yeni uygulamalar şu şekilde özetlenebilir:

Eşik Değeri: Journal Citation Reports (JCR) indeksinde yer alan dergilerin teşvik alabilmesi için SCIE ve SSCI için farklı eşik değerleri belirlenmiştir. JCR’nin SCIE indeksindeki dergiler için “0.50”, SSCI indeksindeki dergiler için ise “0.25” olarak belirlenen MEP değeri ve üzerindeki dergiler teşvik edilecektir. Uluslararası Bilimsel Dergilerin JCR’deki MEP değerine göre hesaplanan teşvik miktarları farklıdır.

Yazarlar Arası Paylaşım: 2020 yılında yazar paylaşımı eşik değeri MEPy: 1.5 olarak belirlenmiştir. Yazarlar arası paylaşım iki şekilde yapılacaktır.

  • MEPy eşiğinin (1.5) altında yer alan dergilerde yayımlanan uluslararası bilimsel yayınlar için teşvik miktarı, tüm yazarlar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
  • Uluslararası işbirliklerinin ve büyük çalışma gruplarında yer alan araştırmacıların teşvik edilmesi kapsamında, MEPy(1.5) eşiğinde ve üzerindeki dergilerde yayımlanan uluslararası bilimsel yayınlar için,  yazarlar arası paylaşım yalnız Türkiye adresli yazarlar arasında eşit olarak yapılacaktır. Yurt dışı adresli yazarlar teşvik miktarı hesaplamasına dahil edilmeyecektir. Ancak, yayının yazar sayısı “10”un üzerindeyse, Türkiye adresli her bir yazara ödenecek teşvik ücreti, TÜBİTAK Yönetim Kurulu’nca belirlenen üst limiti (3000 TL) geçemeyecektir.

Bir Yayın Yılında Bir Yazarın Alabileceği Teşvik Sayısı: Basım yılı 2020 olan yayınlar için teşvik sayısındaki sınırlama kaldırılarak MEP: 1.0 değerine göre başvuru sınırlarında düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile dünya ortalamasının üzerindeki yayınlar için sınır kaldırılmış olup diğer yayınlarda başvuru sayısı yerine toplam teşvik miktarı sınırlandırılmıştır.

  • Bir yayın yılında bir yazar, MEP: 1.0 ve üzerindeki uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan bilimsel yayınlarının hepsi için teşvik alabilecektir.
  • MEP: 1.0’ın altındaki uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan bilimsel yayınları için bir yazarın alabileceği toplam teşvik tutarı 5000 TL’yi geçemeyecektir.

2020 Yılında Devam Eden Uygulamalar;

  • Web of Science TM Core Collection veri tabanlarındaki AHCI dergilerinin, JCR tarafından MEP’lerinin hesaplanmamasından dolayı, AHCI dergileri için ilgili yılda sabit dergi ücreti (2000 TL) ile teşvik edilmesine devam edilecektir.
  • Danışman Teşviği uygulamasına devam edilecektir.

UBYT Programı Uygulama Usul ve Esasları gereği başvurular, listenin ilanından sonra, “Elektronik Program Başvuru Formu” doldurularak web üzerinden, yayının basım yılını takip eden yılın sonuna kadar yapılabilir.  Bu süre içerisinde başvurusu yapılmayan yayınlar için ödeme yapılamaz.

2020 yılı UBYT Uygulama Usul ve Esasları ile 2020 yılı UBYT Dergi Listesi ulakbim.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

2020 Yılı UBYT Programı Dergi Listesi 

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi