TR Dizin Editör Çalıştayı Nisan 2016

TR Dizin Editör Çalıştayı

Türkiye adresli bilimsel süreli yayınların, uluslararası alanda nitelik ve nicelik olarak kalitesinin artırılması, ulusal yayınların görünürlüğünün ve etki değerinin artırılması amacıyla, 11 Nisan 2016 tarihinde TR Dizin Editör Çalıştayı organize edilmiştir.

Dergi editörleri, sorumluları ve yayıncılara yönelik olarak düzenlenecek çalıştayda, bilimsel yayın hazırlanması ve  yayınlanmasında, hakemlik süreçleri ve etik konular ile bilimsel süreli yayınların kalitesinin ve uluslararası farkındalığın artırılması ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerileri paylaşılacaktır. Ayrıca, TR Dizin’in önemi ve ülkemize katkısı ile değerlendirme süreçleri  ve kriterleri konusunda bilgi verilerek, bu konulardaki sorunlar tartışılacaktır.

Katılım Şartları:

  • Toplantıya katılım ücretsizdir.
  • Katılımcıların öğle yemeği dışında kalan tüm harcamaları kendilerine aittir. ULAKBİM’in bu hususlarda bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  • Toplantı, dergi editörleri, sorumluları, yayıncılar ve dergi temsilcilerine açıktır.
  • Toplantı salonu ve diğer olanakların sınırlı olması nedeniyle ULAKBİM, dergi ve/veya yayıncı adına katılımlarda sayı sınırlamasına gidebilecektir.

Tarih: 11 Nisan 2016

Adres: TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salonu,  Tunus Caddesi No: 80, Kavaklıdere-Ankara

Ulaşım HaritasıIFrame

Not: Kayıt Formu Sistemden Kaldırılmıştır.

TR Dizin Editör Çalıştayı Programı

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi