Antalya’da “TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu” düzenlendi

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde, Antalya’da “TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu” düzenlendi.

Türkiye adresli bilimsel süreli yayınların, nitelik ve nicelik olarak kalitesinin, uluslararası alanda görünürlüğünün ve etki değerinin artırılması amacıyla her yıl düzenlenen toplantıların devamı niteliğinde düzenlenen sempozyuma, süreli yayın editörleri, sorumluları, yayıncıları ve dergi temsilcilerinden 260 kişi katıldı.

TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat SATOĞLU tarafından yapılan açılış konuşmasında, ULAKBİM’in faaliyet alanları ile Cahit Arf Bilgi Merkezi’nde yürütülen bilgi ve belge hizmetleri hakkında bilgi verildi.  SATOĞLU, ULAKBİM olarak ulusal yayıncılığa desteğin devam ettirileceğini ve önümüzdeki yıl itibariyle TR Dizin’in yeni altyapısı ile atıfların ölçülebileceği,  bibliyometrik ölçümlerin gerçekleştirilebileceği “Ulusal Atıf Dizini”nin hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU’nun “TÜBİTAK AYEK, Etik Uygulamalar ve Sorunlar” başlıklı sunumları ile yayıncılıkta etik konusunun önemi ve detayları hakkında bilgi verildi.

Hacettepe Üniversitesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut AL tarafından gerçekleştirilen sunumda dergilerde bilimsel kalitenin yükseltilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı. Uluslararası Atıf Dizinleri olan Web of Science ve Scopus editörlerinin, Ulusal dergilerin dizinlerdeki durumuna yer verilen sunumları ile devam eden toplantıda, “editörlük”, “hakemlik” ve “etik” başlıklı 3 ayrı panelde sunumlara yer verilerek soru cevap ile çözüm önerileri iletildi. TR Dizin uzmanları tarafından TR Dizin süreç ve değerlendirme yöntemleri ile TR Dizin’den Ulusal Atıf Dizini’ne geçiş sürecinde editörlerden beklentiler ve süreç hakkında paylaşımda bulunuldu.

09:00 – 09:30 Açılış Konuşması

      Mirat SATOĞLU – TÜBİTAK ULAKBİM [Sunum] [İzle]

09:30 – 10:30 “Journal evaluation principles and process” (Principles and goals of the journal selection process, New approach to collection building and curation, ESCI current and future coverage, Journal submission and evaluation process, Journal selection criteria, Journal self-citation and stacking, Journal deselection, Journal Impact Factor calculation.)*
      Dr. Mila CAHUE. Web of Science Regional Europe Editor, Clarivate Analytics [Sunum] [İzle]

10:30 – 11:30 “What to do in order to be indexed and remain in SCOPUS accompanied by the data onthe citation analysis of Turkish journals in SCOPUS.”*
      Daniel CALTO. Director of Solution Services, Research Intelligence. Elsevier B.V. [Sunum] [İzle]

11:30 – 11:45 ARA

11:45 – 12:30  Ulusal Dergilerde Bilimsel Kalitenin Yükseltilmesi.
      Doç. Dr. Umut AL, Hacettepe Üniversitesi [Sunum] [İzle]

12:30 – 14:00 Öğle Yemeği

14:00 – 14:45 TÜBİTAK AYEK, Etik Uygulamalar ve Sorunlar
      Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı V. [Sunum] [İzle]

14:45 – 15:15 ULAKBİM TR Dizin Sunumu 1. TR Dizin Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS):Değişiklikler ve Ölçütler Işığında Dergi Başvurusu.
      Ebru SOYUYÜCE AYDIN, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Birimi [Sunum] [İzle]

15:15 – 15:30 ARA

15:30 – 17:00 ULAKBİM TR Dizin Sunumu 2.TR Dizin Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS): Değişiklikler ve Ölçütler Işığında Dergi Ön Değerlendirme Yöntemi.
      Sibel TABANLIOĞLU, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Birimi [Sunum] [İzle]

TR Dizin Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS) Değişiklikler ve Ölçütler Işığında Komite Değerlendirme Yöntemi
      Prof. Dr. Ali Ekber ŞAHİN. TR Dizin Komite Üyesi, Hacettepe Üniversitesi [Sunum] [İzle]

2.GÜN (3 Kasım 2017 Cuma) TR DİZİN 1.PANEL

09:00 – 10:00 Bilimsel Yayınlarda Editör Katkısı.
 Panel Başkanı: Prof. Dr. Ali Bülent EKİN. TR Dizin Komite Üyesi, Ankara Üniversitesi [Sunum] [İzle]

– Uluslararası Normların Işığında Editörlük.
        Prof. Dr. İrfan KARAGÖZ. TR Dizin Komite Üyesi, Gazi Üniversitesi [Sunum] [İzle]

– SBVT Dergilerinde Karşılaşılan Editörlük Sorunları.
       Prof. Dr. Mehmet E. KÜÇÜK. TR Dizin Komite Üyesi, Hacettepe Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi [Sunum] [İzle]

– TR Dizin Sağlık Bilimleri dergilerinde Editör süreçleri; Bilimsel kalite için Editörlük.
       Doç. Dr. Orhan YILMAZ. TR Dizin Komite Üyesi, S.B.Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH.

10:00 – 10:30 ARA

TR DİZİN 2. PANEL

10:30 – 12:00 Bilimsel Yayınlarda Hakem Katkısı: Hakemlik Süreçlerinin Süreli Yayın Kalitesine Etkisi.
       Panel Başkanı: Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ. TR Dizin Komite Üyesi, Medipol Üniversitesi

– Uluslararası dergilerde hakemlik; Hakem seçilmesindeki aranan özellikler ve dergilere olan katkıları.
       Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ. TR Dizin Komite Üyesi, Medipol Üniversitesi [Sunum] [İzle]

– Sosyal Bilimlerde Hakem davranışları ve hakemlik sürecinde görülen eksiklikler: TR dizin kapsamındaki dergilerden örnekler ile.
       Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR. TR Dizin Komite Üyesi, Gazi Üniversitesi [Sunum] [İzle]

– Sosyal Bilimlerde Hakem sürecinin etkililiği ve hakem tutumları.
       Prof. Dr. Emine ÖZMETE. TR Dizin Komite Üyesi, Ankara Üniversitesi [Sunum] [İzle]

– TR Dizin dergileri için uluslararası hakemlik süreçlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri.
       Prof. Dr. Nazmi ZENGİN. TR Dizin Komite Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi [PDF] [İzle]

12:00 – 14:00 Öğle Yemeği

TR DİZİN 3.PANEL

14:30 – 16:30 Bilimsel Yayıncılıkta Araştırma ve Yayın Etiği.
       Panel Başkanı: Prof. Dr. Berna ARDA. TR Dizin Komite Üyesi, Ankara Üniversitesi

– Sosyal, Akademik ve Yayın Etiği İlişkisi.
       Prof. Dr. Ramazan GÖZEN. TR Dizin Komite Üyesi, Marmara Üniversitesi [Sunum] [İzle]

– Araştırma ve Yayın Etiği Açısından Temel Kavramlar.
       Prof. Dr. Hasan MERDUN. TR Dizin Komite Üyesi, Akdeniz Üniversitesi [Sunum] [İzle]

– İntihal, Çeşitleri ve Yol Açan Etkenler.
       Doç. Dr. Serkan ERAT. TR Dizin Komite Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi [Sunum] [İzle]

– Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Davranışlara Karşı Uygulanan Yaptırımlar.
        Doç. Dr. Mustafa SÜRMEN. TR Dizin Komite Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi [Sunum] [İzle]

16:30 – 17:00 ARA

17:00 – 18:30 Tartışma ve
Kapanış TR Dizin Birimi Uzmanları TR Dizin, Komite Üyeleri  [İzle]

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi