Açık Erişim Çalıştayı 2015

[imageeffect image=”4919″]

Açık Erişim Çalıştayı 2015

Tüm dünyadaki gelişmeler ve kazanımlar doğrultusunda 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı (AE2015) Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve TÜBİTAK işbirliği ile 19-21 Ekim 2015 tarihlerinde TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve veriye herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi; bu yayın ve verinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması; açık erişim uygulamaları için gereken politika, strateji, mevzuat, standart ve yazılım alt yapılarının tartışılması amacıyla düzenlenen AE2015’e büyük katılım beklenmektedir.

Bilindiği gibi, 3. Açık Erişim Çalıştayı (AE2014), 20-21 Ekim 2014 tarihlerinde ANKOS, YÖK, Hacettepe Üniversitesi ve İYTE işbirliği ile YÖK’ün ev sahipliğinde yapılmıştır. AE2014’e; üniversiteler, kamu kuruluşları, mesleki dernekler ve yayıncılık sektöründen 350 civarında delege katılmıştır. Bu Çalıştay, Sayın Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, YÖK Eski Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve üniversite rektörlerinin katılımıyla gerçekleşmiş ve Çalıştayın Sonuç Bildirgesi kamuoyu ile paylaşılmıştır.

AE2015 Çalıştayında konusunda uzman  yerli ve yabancı davetli konuşmacılara yer verilecek ve aşağıdaki başlıklar üzerinde durulacaktır:

 • Avrupa Birliği Komisyonunun bakış açışı ile açık erişim ve açık veri
 • Araştırma alt yapıları ve birlikte çalışabilirlik standartları
 • Gömülü açık arşivler
 • DOAJ ve SPARC Europe neler yapıyor?
 • Araştırma bilgi sistemleri için standart veri modeli: euroCRIS
 • Araştırmacılar için uluslararası bir kimlik numarası: ORCID
 • Önemli yayınevlerinin açık erişim konusundaki stratejileri ve yaptığı çalışmalar
 • Araştırma verisi, açık veri ve veri yönetimi
 • TÜBİTAK ve açık erişim
 • Kurumsal arşivlerde son gelişmeler ve iyi uygulamalar
 • DSpace yazılımı ve etkili kullanımı

AE2015’in gerçekleşeceği tarihleri de içeren 19-23 Ekim 2015 haftası, aynı zamanda tüm dünyada Açık Erişim Haftası kapsamında çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Tüm araştırmacılar, akademisyenler, yayıncılar, kütüphaneciler, dergi editörleri, araştırma ofisi çalışanları ve fon sağlayıcı kurumların temsilcilerini AE2015 Çalıştayına katılmaya davet ediyoruz.

Mehmet Mirat Satoğlu     
TÜBİTAK ULAKBİM MÜDÜRÜ

acik-erisim-calistayi2015

Ulusal Açık Erişim Çalıştayı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt için calistay.acikerisim.org adresini ziyaret ediniz.

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi