5.Ulusal Açık Erişim Konferansı 2016

AE 2016 Konferansı

5.Ulusal Açık Erişim Konferansı (AE2016), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), TÜBİTAK, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile 27 Ekim 2016 tarihinde TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve verilere herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi, bu yayın ve verilerin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması, açık erişim (AE) uygulamaları için gereken politika, strateji, mevzuat, standart ve yazılım altyapıları gibi konuların tartışıldığı 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı (AE2015) 19-21 Ekim 2015 tarihlerinde TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş ve üniversiteler, kamu kuruluşları, mesleki dernekler ve yayıncılık sektöründen 380 civarında delegenin katıldığı bu çalıştayın Sonuç Bildirgesi kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Uzun zamandır açık erişimi konuşuyoruz ve görüyoruz ki açık erişim daha bilinir hale geldi. Şimdi araştırmacılar, kütüphaneciler, öğrenciler ve açık çalışma taahhüdünde bulunan herkesin araştırmaları açık yapmak için atabileceği küçük adımlara odaklanmalıyız. Açık erişimi tartışmaktan ziyade önemini benimsemiş olarak tüm paydaşlar kendi çalışmalarını daha açık ve kullanılabilir hale getirerek, meslektaşlarını desteklemek ve özendirmek için somut adımlar atmaya başlamalı, araştırmada açıklığı bir gerçeklik yapmalıdır.

“Açık Aksiyonda: Anladık, Destekledik, Sıra Faaliyette” teması ile gerçekleştirilecek olan 5. Ulusal Açık Erişim Konferansı, ülkemizde açık erişim hareketinin gelişmesinde ve hedeflerin yakalanmasında önemli bir milat olacaktır. OpenAIRE Projesi ile ilgili ulusal bir çalıştayla bağlantılı şekilde gerçekleştirilecek olan konferansta, ülkemiz ve dünyadan konusunun uzmanı, yetkin davetli konuşmacılara yer verilecek olup, aşağıdaki başlıklar üzerinde durulacaktır.

 • Açık Bilime Doğru Araştırma Verilerinin Yönetimi
 • Araştırma Verisi Açık Erişim Politika Önerileri
 • Araştırma Verilerinin Yönetimi: Kütüphanecilerin Yetenek ve Yeterlilik Rolleri ve Eğitim
 • Araştırmalarda Verinin Yeniden Kullanılmasının Önemi
 • Ufuk2020 Açık Araştırma Verileri Yönetimi Pilot Uygulaması
 • OpenAIRE Altyapı Hizmetleri
 • Türkiye’de AE Uygulamaları
 • AE Kazanımları
 • Açık Eğitim Kaynakları
 • Yeni Nesil Kurumsal Arşivler
 • TÜBİTAK ve Açık Erişim
 • Kurumsal arşivlerde son gelişmeler ve iyi uygulamalar

Konferans ile ilgili taslak program önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.

AE2016’nın gerçekleşeceği tarihleri de içeren 24-30 Ekim 2016 haftası, aynı zamanda tüm dünyada Açık Erişim Haftası kapsamında “Open in Action” teması ile çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.

Tüm üniversite rektörleri, akademisyenler, araştırmacılar, yayıncılar, kütüphaneciler, dergi editörleri, araştırma ofisi çalışanları ve fon sağlayıcı kurumların temsilcilerini AE2016 Konferansına katılmaya davet ediyoruz.

Mehmet Mirat Satoğlu    
TÜBİTAK ULAKBİM MÜDÜRÜ

Ayrıntılı bilgi için:  http://www.acikerisim.org/  –  http://calistay.acikerisim.org/

Konferans yerine yakın konaklama yerleri:

Hotel Houston

Adres: Kavaklıdere, Güniz Sk No:26, Kuğulu Park Mevki, 06700 Ankara

Telefon(0312) 466 1680

Midas Hotel

Adres: Kavaklıdere Mh., Tunus Caddesi No:20, 06680 Ankara

Telefon(0312) 424 0110

AE2016_POSTER

© 2024 Cahit Arf Bilgi Merkezi