Bu listeler ilk oluşturulurken son yıllar baz alınarak hazırlanmıştır. Sayfada yer alan listeler günceldir. Önceki yıllar için veri tabanından tarama yapabilirsiniz.

Tüm Veri Tabanları Listesi (Dergi adına göre alfabetik)
* “Dergi Adı” ve “Konu Veri Tabanına” göre arama yapabilirsiniz.

 

Tıp Veri Tabanı Dergi Listesi


Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi


Yaşam Bilimleri Veri Tabanı Dergi Listesi

*: Van depremi nedeniyle Yüzüncü Yıl Üniversitesinin bazı zorluklar yaşadığı bilinmektedir. Bu nedenle derginin sayılarını geç çıkarması veya çıkaramaması gibi durumların oluşabileceği düşünülerek derginin 2 yıl kabul dergisi olarak durumunun korunmasına Yaşam Bilimleri Veri Tabanı Komitesi tarafından karar verilmiştir.


Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi


Hukuk Veri Tabanı Dergi Listesi