TÜBİTAK ULAKBİM

TÜRKİYE DERGİLERİ DİZİNİ (TR Dizin)

DERGİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 1. Dergi sayılarını, yıl içinde ilan ettiği aralıklarla ve zamanında yayınlanmalı ve TR Dizin Online Dergi İzleme Sistemi’ne (ODİS) yüklenmelidir. Zamanında ve düzenli olarak yüklenmesi konusunda sorumluluk dergi editörlüğüne aittir.
 2. Derginin yayınlanma amacı ve kapsamı detaylı olarak, dergi içinde ve/veya web sayfasında mutlaka belirtilmelidir.
 3. Etik kurallara uygunluk konusunda ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak dergide ve/veya web sayfasında ayrı başlık altında belirtilmeli ve makalelerin Araştırma ve Yayın Etiğine uygunluğuna dikkat edilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır,
 4. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
 5. Bir yıl içindeki toplam bilimsel araştırma makalesi, fen bilimleri konu alanı için toplam bilimsel makale (araştırma, olgu sunumu, derleme) sayısının en az %50‘sini oluşturmalıdır. Ayrıca sağlık bilimleri konu alanı için, bir yıl içindeki toplam bilimsel araştırma yazısı en az 12 olmalıdır.
 6. Dergide, makale yazım kuralları ayrıntılı biçimde verilmeli ve makaleler bu formata kesinlikle uygun olmalıdır. Örneğin; tablo, şekil, başlık, alt başlık, öz, kaynakça yazımları gibi.
 7. Dergide yer alan makalelerde, makale dilinde öz ve anahtar kelimeler olmalıdır. Öz yazımı için kelime sınırı verilmiş olmalı ve bu kurala uyulmalıdır. Öz ve Anahtar kelimeler uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
 8. Latin harfleri dışındaki dillerde yazılmış makalelerde, mutlaka Latin harfleri ile yazılmış başlık, öz, anahtar kelimeler ve kaynakçaya (referanslar) da yer verilmelidir.
 9. Danışma/Yayın Kurullarında yer alan isimlerin farklı kurumlardan olmasına özen gösterilmeli ve çalıştıkları kurum isimleri ya da şehir, ülke bilgileri yer almalıdır.
 10. Her yıl bitiminde yeni bir cilt numarası ile başlayan dergilerde sayfa numaraları, ilk sayıda 1’den başlamalı ve aynı cilde ait diğer sayılarda birbirini takip etmelidir. Cilt olmaksızın sayı numarası ile yayınlanan dergilerin her sayısında sayfa numarası 1’den başlayabilir.
 11. Hakem sayısı her makale için, farklı kurumlardan olmasına özen gösterilerek, en az iki olmalıdır.
 12. TR Dizin kapsamındaki tüm dergiler (kabul edilen, değerlendirme için beklemede olan ya da yeni başvuran), 2019 yılının ilk sayısındaki 2. ve 4. makale ile 1 adet yayınlanması uygun bulunmayan makalenin hakem değerlendirme raporlarını* ODİS’e yüklemelidir. (2018 yılı için 1. sayısındaki 4. ve 5. makaleler ile 1 adet yayınlanması uygun bulunmayan makalelerin hakem raporlarının yüklenmesi gerekmektedir.) Komite tarafından ayrıca hakem raporu talep edilmesi durumunda aynı yöntemle ODIS’e yüklenmelidir. Hakem değerlendirme raporları, şekil incelemesinin yanı sıra, bilimsel değerlendirme yapıldığını gösterecek biçimde olmalıdır (seçimli hakem formu, makale üzerinde hakem notları, değerlendirme formunda bilimsel değerlendirme notları v.b. gibi).
  [* ilgili makale için, tüm hakem değerlendirme sürecini gösteren 1 pdf dosyası halinde (makalenin ilk başvuru yapılan hali, 1. hakem görüşü, 2. hakem görüşü, varsa düzeltmeler, hakem isimleri ve değerlendirme tarihleri görülecek biçimde ve mümkünse imzalı) yüklenmelidir].
 13. Dergide yer alan makaleler türlerine göre sınıflandırılarak (araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme vd.) içindekiler sayfasında ve makalenin ilk sayfasında belirtilmelidir.
 14. Dergide bulunan bilimsel makalelerin ilk sayfasında, tercihen altta, yazıların gönderim ve kabul tarihleri, tüm yazarların kurumları, iletişim bilgileri ile uluslararası geçerliliği bulunan “ORCID” bilgisine yer verilmelidir.
 15. Dergide, birleşik sayı basımı, 3 yıl içinde ardışık 2 sayı için yalnızca bir kez yapılabilir.
 16. Özel sayı ya da ek sayılar da kriterlere bağlı olarak değerlendirilir. Ayrıca;
 1. Ek/Özel sayı: Bir derginin normal aralıklarla çıkarılan düzenli sayılarına ek olarak yayınlanan sayılardır.
 2. Ek/Özel sayıdaki sayfa numaraları, yıl içindeki düzenli sayılardan farklı şekilde numaralandırılmalıdır.
 3. Özel/Ek sayı adedi; normal periyodun 1/3’ünden fazla olamaz. Kongre bildiri özetlerini içeren özel sayılar bu kapsama dahil edilmezler.
 4. Özel/Ek sayıda yayınlanan olgu sunumları, derleme ve araştırma makalesi oranları (kongre özetleri hariç), diğer sayılarda yayınlanan makale oranlarına dahil edilecektir.
 1. Bilimsel makalelerin bütünlüğünü bozmamak açısından, reklam ve benzeri tanıtılar yazı içinde yer almamalı ve bunlara sayfa numarası verilmemelidir.

 “Derleme” ve “Olgu Sunumu” dergileri:

Yukarıda belirtilen kriterleri sağlamasının yanı sıra aşağıda belirtilen hususlara da uygunluğu aranır.

DERLEME DERGİLERİ

 1. Dergi, sadece derleme makalesi yayınlamalı ve bu husus dergide belirtilmelidir.
 2. Bu dergiler, TR Dizin kriterlerinden “araştırma makalesi sayısı ve yüzdesi” ile ilgili olan madde dışında diğer kriterleri sağlamalıdır.
 3. TR Dizin kapsamına alınması planlanan derleme dergileri muhakkak hakemli olmalıdır. Ancak, “davetli derlemelerde” hakemlik şartı aranmayacaktır. Davetli derleme; bir dergide birkaç adetle sınırlı davetli makaleleri ifade etmektedir. Bu derlemelerin de en azından editör onayından geçmiş olması gerekmektedir.

Bu kapsam dışındaki derleme dergileri değerlendirmeye alınmayacaktır.

OLGU SUNUMU DERGİLERİ

 1. Sadece olgu sunumu yayınlanmalı ve bu husus dergide belirtilmelidir.
 2. TR Dizin Kriterlerinden “araştırma makalesi sayısı ve yüzdesi” ile ilgili olan kriter maddesi dışında diğer kriterleri de sağlaması gerekmektedir.

TAVSİYELER;

 1. Hakem listesini duyurmak dergi editörlüğünün tasarrufundadır, ancak sayı/cilt/yıl durumlarına göre liste verilmesi,
 2. Derginin, “İçindekiler” sayfasında makale başlıklarının Türkçe ve İngilizce olarak verilmesi,
 3. İntihal programının kullanılması ve bunun dergide ve/veya web sayfasında duyurulması,
 4. Dergi adının kısaltmasının dergide belirtilmesi,
 5. Makalelerin ulusal ve uluslararası alanlarda etkisinin artırılması amacıyla, makalelerin yayın dili dışında başlık/title, öz/abstract ve anahtar kelimeler/keywords bilgilerinin derginizde yayınlanması,

tavsiye edilmektedir.