TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 19.11.2005 tarih ve 136 sayılı Kararı doğrultusunda, ULAKBİM’in yetkilendirilmesi ile 2006 yılından itibaren TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisans çalışmaları ULAKBİM bünyesinde yürütülmektedir. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL hizmetinden yararlanan TÜBİTAK ve akademik kurumlar şu şekildedir:

    • TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri
    • Devlet ve Vakıf Üniversiteleri
    • Polis Akademisi
    • KKTC Üniversiteleri
    • Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

Tam Üye Listesi

Yeni Üyelik Ölçütleri

Yeni kurulan Üniversiteler için EKUAL üyelik ölçütleri ile ilgili kriterleri buradan indirebilirsiniz [PDF]

EKUAL Kurum Sayısı Artışı Grafiği

Tablo 1: TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Kurum Sayısı Artışı

Üniversite sayısındaki artış oranı, TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Projesi başlangıç tarihinden itibaren %136 görünmektedir. Ayrıca toplam üye sayısında da %176‘lık bir artış gerçekleşmiştir.

İlgili Proje kapsamında Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 2007-2014 dönemi artış oranı incelendiğinde hastane sayısındaki artış %12,5 görünmekle birlikte, 2012 yılında Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin üniversitelerle yapılan afilasyon anlaşmaları çerçevesinde üniversitelere tabi olmaları nedeniyle kurum sayısında düşüş görünmektedir.

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Projesi kapsamında yeni açılan Kurumların lisans anlaşmalarına dahil edilebilmeleri ve lisans ücretlerinin belirlenmesi konusunda 08 Ocak 2010 tarih ve 62 sayılı ULAKBİM Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda “TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Yeni Üyelik Ölçütleri” belirlenmiştir.

© 2020 Cahit Arf Bilgi Merkezi