[imageeffect image=”4299″]

TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 19.11.2005 tarih ve 136 sayılı Kararı doğrultusunda, ULAKBİM’in yetkilendirilmesi ile 2006 yılından itibaren TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisans çalışmaları ULAKBİM bünyesinde yürütülmektedir. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL hizmetinden yararlanan TÜBİTAK ve akademik kurumlar şu şekildedir:

  • TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri
  • Devlet ve Vakıf Üniversiteleri
  • Polis Akademisi
  • KKTC Üniversiteleri
  • Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

Tam Üye Listesi

İlişkili Üyeler (Associate Member)

Ülkemizdeki kamu kurumları, TÜBİTAK ULAKBİM Yönetim Kurulu’nun 27 Ekim 2009 ve 61 sayılı kararı doğrultusunda, elektronik bilgi kaynaklarına abonelikte ulusal lisans fiyatlama avantajlarından yararlanabilmeleri amacıyla TÜBİTAK EKUAL kapsamına “ilişkili üye (associate member)” olarak alınmıştır. Bu kapsamda, konsorsiyum ve fiyatlama çalışmaları kamu kurumları ile ortaklaşa bir çalışma ile ULAKBİM bünyesinde yürütülmekte, abonelik ücretleri ise ilgili Kurum tarafından karşılanmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak isteyen Kamu Kurumlarının ULAKBİM Müdürlüğü’ne resmi yazı ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Yeni Üyelik Ölçütleri

Lisans düzeyinde eğitim veren tüm akademik kurumlar TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL’in doğal birer üyesidir. Yukarıda belirtilen ülke koşulları çerçevesinde yeni üyelerin aşağıda belirtilen ölçütlerin asgari 2’si sağlanıncaya kadar lisanslı EKUAL ürünlerine erişimleri yayıncılar tarafından ücretsiz sağlanacaktır.

Deneme sürecinde belirlenen ölçütleri sağlayan Kurumların LA’na tam hesap (full account) olarak eklenmeleri için yayıncı ve TÜBİTAK ULAKBİM tarafından müzakere ile lisans ücretleri belirlenecektir. Üyelerin sağlaması gereken ölçütler şu şekildedir;

 • Yeni kurulan bir üniversitenin kadrolu öğretim üyesi/elemanı, doktora ve yüksek lisans seviyesindeki öğrenci sayısı ile Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin uzman ve asistan doktor sayısının (FTE sayısı), içinde bulunulan yıla ait Türkiye’deki bütün üniversitelerin ve/veya hastanelerin ortalama FTE sayısının %10’nuna ulaşması.

          Yeni üye FTE sayısı=mevcut konsorsiyum ortalama FTE sayısı X 10/100

 • Yukarıdaki koşulu sağlayan bir üyenin ilk yıl tam üyelik müzakeresinin yapılabilmesi için; söz konusu yeni üyenin ücretsiz erişim dönemine ait (son 1 yıl) toplam tam metin makale kullanımı, veri tabanına ait son yıl “birim maliyeti’ni (*) sağlayacak seviyeye ulaşmalıdır.

       Konsorsiyum son yıl birim maliyeti = Yeni üye için verilen yayıncı fiyatı / Yeni üye son yıl tam metin kullanım miktarı

 • Yeni açılan Kurumların (üniversite ve EAH) Kurum adına uluslararası atıf indekslerinde (TR WoS ve Scopus) yayınlarının bulunması ve yayın sayılarının LA’ları kapsamında small ölçekte değerlendiren Kurumların yayın üretimi ortalamasına ulaşılması.

(*) TÜBİTAK ULAKBİM tarafından her yılın sonunda, abonelikleri devam eden koleksiyonlara ait tam metin makale kullanımları değerlendirilmekte ve ilgili koleksiyona ait “Birim Maliyet” tutarları belirlenmektedir.

Yeni Üyeler İçin TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Başvuru Ölçütleri:

 • İlgili üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından ULAKNET Kullanım Politikasının imzalanması, gerekli diğer teknik işlemler sonucunda ULAKNET IP’sinin alınmış olması,
 • Elektronik kaynaklardan sorumlu (tercihen üniversitenin kütüphanesinde çalışan bir kütüphaneci) bir iletişim sorumlusunun iletişim bilgileriyle ULAKBİM’e bildirilmesi,
 • İlgili üniversitenin posta adresi ve iletişim bilgilerinin ULAKBİM’e bildirilmesi,
 • TÜBİTAK EKUAL veri tabanlarına erişimin, mevcut lisans anlaşmalarının izin vermesi halinde başlatılabileceğinin ve ilk yıl veri tabanı erişiminin “deneme erişimi” şeklinde sağlanacağının bilinmesi.

EKUAL Kurum Sayısı Artışı Grafiği

Tablo 1: TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Kurum Sayısı Artışı

Üniversite sayısındaki artış oranı, TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Projesi başlangıç tarihinden itibaren %136 görünmektedir. Ayrıca toplam üye sayısında da %176‘lık bir artış gerçekleşmiştir.

İlgili Proje kapsamında Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 2007-2014 dönemi artış oranı incelendiğinde hastane sayısındaki artış %12,5 görünmekle birlikte, 2012 yılında Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin üniversitelerle yapılan afilasyon anlaşmaları çerçevesinde üniversitelere tabi olmaları nedeniyle kurum sayısında düşüş görünmektedir.

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Projesi kapsamında yeni açılan Kurumların lisans anlaşmalarına dahil edilebilmeleri ve lisans ücretlerinin belirlenmesi konusunda 08 Ocak 2010 tarih ve 62 sayılı ULAKBİM Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda “TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Yeni Üyelik Ölçütleri” belirlenmiştir.

© 2020 Cahit Arf Bilgi Merkezi