Herhangi bir e-bilgi kaynağının TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamına alınmasına karar verilmeden önce ilgili Yayıncı/Sağlayıcının TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Lisanslama İlkeleri ve TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Model Lisans metinlerini göz önünde bulundurarak lisanslarını hazırlamaları ve ULAKBİM’e göndermeleri gerekmektedir.

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamında Üyelerin erişimine açılacak veri tabanlarına ait Lisans Anlaşmaları TÜBİTAK ULAKBİM Lisans Anlaşmaları Sorumlusu tarafından ,yukarıda sözü edilen İlkeler ve Model Lisans‘a uyumlu olup olmadıkları açısından incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda, yukarıda söz edilen metinlere göre eklenmesi, değiştirilmesi ve/veya metinden çıkarılması gereken durumlar olduğunda ilgili Yayıncı/Sağlayıcı ile görüşmeler/yazışmalar yapılarak gerekli düzenlemelerin lisans metinlerinde yapılması sağlanmaktadır. Lisans metinleri için TÜBİTAK Hukuk Müşavirliğinin görüş ve önerileri de alınmaktadır.

Gerekli değerlendirmelerden geçen e-bilgi kaynağının TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamına alınmasına karar verilmesi durumunda, gerekli düzenlemelerin yapılmış olduğu Lisans Anlaşması taraflarca imzalanmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları Lisans Koşulları

Üniversiteler – Polis Akademisi

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

BMJ Journals/BMJ Clinical Evidence

BMJ JOURNALS ve BMJ CLINICAL EVIDENCE (20/02/2007 – 19/02/2010)
İçerik BMJ Group tarafından yayınlanan tıp alanında 27 dergi ve kanıta dayalı tıp veri tabanı içerir.
Kapsam Tıp Fakültesi olan üniversiteler ve TÜBİTAK
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi  1.12 ve 6.1 20 Şubat 2007 – 19 Şubat 2010 (19 Nisan 2009 tarihinden sonra abonelik İPTAL edilmiştir)
Son Bulma ve Sürekli Erişim  2.2 Lisans Anlaşmasının geçerli olduğu 20 Nisan 2007-19 Nisan 2009 tarihleri arasındaki sayılara erişim mümkündür.
Opsiyon  6.1 3 yıllık bir anlaşma olmakla birlikte, her yıl bitiminden 3 ay önce (her yılın 19 Ocak tarihine kadar) bildirmek koşuluyla Lisans Anlaşması iptal edilebilir ya da lisansta değişiklikler yapılabilir.
e-Only’e Geçiş  Schedule 2  e-Only bir modeldir.
DDP Uygulaması Geçmiyor.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı  4 Mayıs 2007 tarihli resmi mektup Arşive erişim hakkı tanıyorlar. BMJ’nin bu konudaki politkası olarak devam ettiği sürece. Genellikle 1997 yılı ve sonrasına, BMJ dergisine 1994 yılı ve sonrasına erişim mümkündür.
Uzaktan Erişim 2.1 İzin veriliyor.
İstatistik 2.5 İstatistik veriliyor.
ILL Politikası 3.1.4 Ara sıra yapılan ticari olmayan istekler için mümkün, ARIEL türü yazılımlar kullanarak basılı kopyalar ILL amacıyla kullanılabilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali Schedule 22. paragraf İptal edilebiliyor.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği Geçmiyor.

Başa dön

CAB Abstracts

CAB Abstracts (15/08/2017-14/08/2020)
İçerik Tarım, Orman, Veterinerlik, Su Ürünleri Fakülteleri ile Tarım Bilimleri, Deniz Bilimleri alanında eğitim veren üniversiteler ile Tarım Bakanlığı Araştırma Merkezleri ve TÜBİTAK
Kapsam Bu veri tabanı, dergiler, seri yayınlar, konferans tutanakları, kitaplar, tezler, yıllık raporlar, patentler ve standartlar için bibliyografik bilgiler ile bazı kaynaklar için tam metin bilgi sağlamaktadır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Ek 2 15/08/2017-14/08/2020
Son Bulma ve Sürekli Erişim  2.3 Erişim sadece abonelik dönemi içindir ve Yayıncı Lisansın sone ermesi üzerine Yetkili Kullanıcıların herhangi bir şekilde erişimlerini sürdürmesine imkan vermeyecektir.
Opsiyon Ek 1 2 yıllık bir anlaşmadır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Bibliyografik / tam metin bir veri tabanıdır.
İstatistik  7.4 Yüklenici aylık bazda kullanıcı oturumları sayısı üzerinden Lisans Alanın bu gibi kullanım verilerini toplamasını kolaylaştıracak ve karşılayacaktır.
Üretici/yayıncı/Aracı ihlali ve Geri Ödeme 10.4 İşbu Lisans Sözleşmesinin 10.1.2 bendinde belirtilen sebeple (yani taraflardan birinin ihlali sebebiyle) sona ermesi halinde, Yayıncı, Abonelik Dönemine ait ödenmiş ancak süresi dolmamış olan kısmını temsil eden Ücret tutarını derhal geri ödeyecektir.
Transfer Dergiler ve/veya İçerik Değişikliği  7.4 Yüklenici yayın haklarına bundan böyle sahip olmadığı veya telif haklarını ihlal ettiğine inanması için makul sebepler bulunan veya iftira niteliğinde, onur kırıcı, müstehcen, edebe aykırı, yasa dışı her ne şekilde olursa olsn sakıncalı olan herhangi bir ögeyi veya ögenin bır kısmını dilediği zaman Lisanslı Materyallerden çıkartma hakkını saklı tutar.

Başa dön

EBSCOhost

EBSCOHOST  (01/01/2016 – 31/12/2020)
İçerik Devlet, Vakıf, KKTC Üniversiteleri, Polis Akademisi ve SB Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam Üniversiteler Academic Search Complete, Business Source Complete, DynaMed, ERIC, GreenFILE, LISTA, MEDLINE (bibliyografik), American Doctoral Dissertations (1933-1955), Teacher Reference Center veri tabanlarına erişebileceklerdir. Sadece Ulusal Lisans kapsamındaki veri tabanları taranacak şekilde üniversiteler için EDS kurulumu yapılacatır. Her lisans döneminde sahiplik modeli ile bir EBSCO Retro Indeks erişimi sağlanacak olup 2014 yılında Applied Science & Business Periodicals Retrospective, 2015 yılında Education Index Retrospective ve 2016 yılı için de Humanities & Social Sciences Index Retrospective Index üniversitelerin erişimine açılacaktır.
Sağlık Bakanlığı EAH’leri için ise MEDLINE Complete Full Text ve DynaMed veri tabanı erişimleri sağlanacaktır. Yine sadece Ulusal Lisans kapsamındaki veri tabanları taranacak şekilde SB EAH için EDS hizmeti devam edecektir.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 2.6 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2020
Son Bulma ve Sürekli Erişim 9.3 Sona erme halinde, tarafların bütün hakları ve yükümlülükleri de son bulur (derleyici bir VT olması nedeniyle).
Opsiyon Addendum Lisans Alan bütçesel nedenlerden ve temdit yükümlülüğünü 2019 yılında yerine getirememesinden dolayı 2019 yılının sonunda işbu anlaşmadan hiçbir tazminat ödemeksizin çıkma hakkına sahiptir. Bu hakkı kullanabilmesi için TUBİTAK ULAKBİM’in EBSCO’ya 2020 için 30/09/2019 tarihi itibariyle yazılı iptal bildiriminde bulunması zorunludur.
e-Only’e Geçiş Derleyici bir veri tabanıdır.
DDP Uygulaması Derleyici bir veri tabanıdır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Değişik
Yetkili Kullanıcı 1.1.1 Mevcut öğretim elemanları ve (sürekli, geçici, sözleşmeli ve ziyaretçi) diğer üye personel ile hâlihazırda Üye kuruluşlarda eğitim gören Kütüphane dahilinde, ya da Yetkili Kullanıcıların çalıştığı ya da eğitim gördüğü (Yetkili Kullanıcıların evleri, lojmanlar, öğrenci yurtları dahil) tüm benzeri mekânlardan Güvenli Ağa erişimine izin verilen bireyler ve bir Üye tarafından şifre ya da başka bir yetki verilmiş kişilerdir.
Uzaktan Erişim 3.4 TÜBİTAK-ULAKBİM ya da üyelerinin talep etmesi halinde, EBSCO veri tabanlarının kullanımı için uzaktan erişim şifrelerini vermekle yükümlüdür. Her konsorsiyum üyesi, lisans sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde veri tabanlarının kullanımı ile ilgili kullanım kurallarına uymak zorundadır.
İstatistik 1.1.12 ICOLC ilkelerine uygun COUNTER formatlarında kullanım istatistikleri sağlanıyor. EBSCO aylık kullanım istatistiklerini gönderecektir.
ILL Politikası 3.1.3 Üye olmayan bir kütüphaneye araştırma amaçlı kullanım için ARIEL benzeri baskı alındıktan sonra dosyayı silen yazılımlar kullanarak tek bir makalenin basılı kopyası gönderilebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali Derleyici bir veri tabanıdır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 6.2
6.5
10.10
10.11
6.2: EBSCO, artık yayınlama hakkı elinde olmayan materyalleri ya da telif haklarını ihlal eden, zarar veren, zarara uğratan, kanun dışı ve itiraz edilebilir durumlardaki LM’leri geri çekme hakkını saklı tutar.
6.5: Eğer LM’lerin tümü ya da bir kısmı ile ilgili haklar bir başka yayıncıya devredilirse, EBSCO bu Lisansın koşullarına uyulduğuna emin olmak için elinden gelen çabayı gösterecektir.
10.10: EBSCO tarafından konsorsiyuma teklif edilen veri tabanı paketinde, 7,301’i etkin durumda (aktif) olan toplam 9,354’i akademik dergi bulunmaktadır. Ambargo olmaksızın veri tabanı paketinde etkin olan yayınların sayısı 4,727 olarak öngörülmüştür.
10.11: Yıllık sözleşme sürelerinden sonra, ambargolu akademik yayınların sayısı, yayıncı tarafından ambargosuz olarak kullanıma sunulan net aktif akademik yayınların sayısının (4727) %50’sini geçmesi halinde veya toplam akademik dergi veya aktif akademik dergilerin adetleri %15’ten fazla azalırsa, EBSCO ve TÜBİTAK-ULAKBİM arasındaki işbu sözleşme yeniden gözden geçirilebilir. Ayrıca, her iki durumun aynı anda gerçekleşmesi halinde de EBSCO ve TÜBİTAK-ULAKBİM arasındaki işbu sözleşme yeniden gözden geçirilebilir.

Başa dön

EMERALD

EMERALD(01/01/2020 – 31/12/2022)
İçerik Üniversiteler ve TÜBİTAK
Kapsam İşletme, yönetim, pazarlama, turizm ve otelcilik, kütüphanecilik konularında bir dergi koleksiyonudur. Sosyal bilimlerle ilgili kitaplara erişim sağlanmaktadır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Addendum to LA Schedule 1 01/01/2020-31/12/2022
Son Bulma ve Sürekli Erişim LA
2.2, 2.3 ve 17.3
2.2 Lisanslı Malzemeler olan Abonelik ürünleri (e-dergi ve olgu sunumları) için Lisans süresi Schedule’larda belirtilen tarihte başlar ve taraflar karşılıklı yazılı olarak yenileme kararı almadığı sürece Lisans süresi bitiminde otomatik olarak son bulur. 2.3 Abonelik ürünleri için, bu Lisansın bitmesi veya son bulmasından sonra, Lisans Alanın bu Lisansın hükümlerine bağlı kalması koşuluyla, Yayıncı, Yetkili Kullanıcıların, abone olunan Lisanslı Ürünlerin abonelik döneminde yayınlanmış ve ücreti ödenmiş kısmına ya güvenli bir ağ üzerinden veya 17. maddede tarif edildiği şekilde arşivden sürekli erişimini sağlayacaktır. Eğer Lisans Alan Anlaşmayı ihlal ederse, Yayıncı, madde 16’da belirtildiği şekilde sürekli erişimi sonlandırabilir. 17.3 Emerald, bir Konsorsiyum Üyesi Anlaşma koşullarını ihlal etmediği sürece, konsorsiyum üyesi ve yetkili kullanıcılarına, ek bir ücret almadan, Abonelik dönemi boyunca yayınlanmış ve ücreti ödenmiş Lisanslı Malzemelere sürekli erişim sağlayacaktır.
Opsiyon 5.a
5.b.5
Addendum E Md 4
Otomatik sonlanmaya ek olarak, bu lisans Lisans sahibinin Emerald’a içinde bulunulan takvim yılının bitiminden 30 gün önce yazılı olarak bildirmesi koşuluyla sonlandırılabilir.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Derginin dijitalleştirme durumuna göre farklılık göstermekle birlikte, arşiv içerik ve güncel sayılara erişim vardır.
Yetkili Kullanıcılar LA
1.1
Lisans Alanın, tam, yarı zamanlı veya ziyaretçi personeli, öğretim üyeleri, kendi binasından veya yetkili kullanıcının çalıştığı veya okuduğu yerler, ofis, yurt, ev vb. den şifre ile güvenli ağa girme yetkisi verdiği kişiler ile, Lisans Alanın binasındaki terminallerden kendi güvenli ağı üzerinden Lisanslı ürünlere erişim sağlamaya izin verdiği, kişilerdir.
Uzaktan Erişim LA
1.1
Erişim IP bazlı, username ve password kullanarak yapılacaktır.
İstatistik LA
7.3
Yayıncı COUNTER uyumlu gizlilik ve veri koruma yasalarına uygun şekilde istatistik alacaktır.
ILL Politikası LA
4.1
4.1 Lisans Alan, eğitim amacıyla, Türkiye veya KKTC’de başka bir kütüphanedeki Yetkili kullanıcıya Lisanslı Malzemelerden tek makalelerin veya bölümlerin tek kopyalarını posta, fax veya elektronik olarak (basıldıktan sonra silinecek şekilde) Ariel vb güvenli bir yolla sağlayabilir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği LA
12.2 ve7.1 (d)
7.1(d) rutin bakım dışında 24 saat kesintisiz erişim sağlayacak, kesinti olursa da en kısa zamanda Lisanslı Malzemelere erişimi yeniden sağlayacaktır. 12.2 Lisanslı Malzemelere erişim bir günden fazla kesildiği takdirde, bu günler Lisans süresi sonuna eklenecek, ya da Emerald tarafından ULAKBİM’e geri ödenecektir.

Başa dön

IEEE

IEEE (01/01/2018 – 31/12/2020)
İçerik Devlet, Vakıf, KKTC Üniversiteleri, Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, TAGEM, TAEK ,TÜSEB ve TÜBİTAK ve Birimleri
Kapsam IEEE/IEL veri tabanı, elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve elektronik alanlarında dünyanın en yüksek kalitedeki 195’i aktif olmak üzere toplam 366 IEEE ve IBM dergi ve magazine, yıllık 1.800’ün üzerinde IEEE konferans başlığından bildirilere ve taslakları hariç 6.200’den fazla onaylanmış ve yayınlanmış IEEE standardı olmak üzere toplam 4,3 milyondan fazla tam metin dokümana erişim sağlamaktadır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Addendum E Md 2 01/01/2018-31/12/2020
Son Bulma ve Sürekli Erişim 9 Md.9: Bu Anlaşmanın son bulması üzerine; bir ihlal durumu hariç, LS, lisansın başlangıç ve bitişi arasında yayınlanmış içeriğin statik bir kopyasını IEEE tarafından belirlenmiş uygun ücreti ödeyerek elde edebilir. IEEE, statik dosyayı bir USB dirive üzerinde ya da benzer bir ortamda sağlayacaktır.
Opsiyon 5.a
5.b.5
Addendum E Md 4
LA’na göre 5.a: Bu Anlaşmadaki katılımcılar, takvim yılının başlangıcında (1 Ocak), adı geçen yıl dönümünden 30 gün önncesinden IEEE’ye yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla, iptal edebilir.
5.b.5: Taraflar, “İlk Dönem” ya da “Yenileme Dönemi”nin bitiminden 30 gün önce yazılı bildirimde bulunarak lisansı sonlandırabilir.
Addendum Md 4: LS Anlaşmanın devamını engelleyici bütçe kısıtlamaları olduğunu gösterebileceği durumlarda, 60 gün öncesinden IEEEye yazılı olarak bildirimde bulunmak koşuluyla anlaşmayı iptal edilebilir. Bu hüküm Anlaşmanın 5(b) maddesinde belirtilen sonlandırma haklarının yerine geçmez.
e-Only’e Geçiş Geçmiyor
DDP uygulaması Geçmiyor
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Geçmiyor
Uzaktan Erişim 1.f LS tarafından, sadece öğrenci, öğretim görevlisi ve çalışanlarına, yetkili siteler dışından güvenli ağ üzerinden sağlanan erişimdir.
İstatistik Geçmiyor
ILL Politikası 3.b.6 Aynı ülke içindeki ticari olmayan kütüphanelerden gelen makale istekleri basılı olarak gönderilebilir, ancak bu uygulama USA Telif Yasası, Bölüm 108 ve CONTU İlkeleri ile uyumlu olmalıdır.
Basılı Dergi Abonelik İptal  Geçmiyor
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği  5.b.3 IEEE, LM’den 25% oranında içerikten çıkarma hakkına sahiptir, çıkarılan içeriğin 25%’i geçmesi üzerine, LS lisansı sonlandırma ve bu durumda IEEE’ye yazılı olarak bildirildiğinde geri ödeme alma hakkına sahiptir.

Başa dön

iThenticate

iThenticate (01/01/2018 – 31/12/2020)
İçerik EKUAL üyesi kurumlar ve TÜBİTAK
Kapsam Akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının tespiti için olarak kullanılmaktadır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Exhibit A 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2020
Son Bulma ve Sürekli Erişim Abonelik yenilenmezse erişim hakkı son bulmaktadır.
Opsiyon Bütçe durumuna bağlı olarak her yılın sonunda iptal etme opsiyonu vardır.
Yetkili Kullanıcılar ve Özel Şartlar AmendmentNumber One Üniversitelerde doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyeleri ile diğer EKUAL üyesi kurumlarda çalışan araştırmacılara, yıllık submit kotasına uygun şekilde (*), kişisel makalelerini analiz edbilmeleri için kullanım hakkı verilmektedir. iThenticate, öğrenci ödevi, rapor ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalı (bu doküman türleri için Turnitin kullanılmalıdır), kişisel akademik makalelerin analizinde kullanılmalıdır. EKUAL üyesi kurum tarafından yayınlanan dergilere gelen makalelerin analizi, Yetkili Kullanıcı durumundaki editörler tarafından yapılabilir.
İstatistik Her kurumun hesap yöneticisi kullanıcı şifresi ile ulaşmaktadır.
Not 1 (*) Bir doküman 25.000 kelimeyi geçemez, örn: 5-10-25 bin kelime 1 kredi, 30 bin kelime 2 kredi, 70 bin kelime 3 kredi) submission kredisi, yönetim araçları, arşiv ve API desteğini içerir.
Not 2 ULAKBİM tarafından; FTE sayısı, kurum tarafından yayınlanan dergi sayısı ve son 2 yıl kullanımına göre kurumlar için kota ayarlaması yapılmıştır.

Başa dön

JCR

JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) (20/04/2007 – 19/04/2010)
İçerik Bütün üniversiteler ve TÜBİTAK
Kapsam ISI JCR, dünya çapında yayınlanan 8,400’ün üzerinde akademik derginin atıf (citation) bilgileri ile “dergi değerlendirmesi”nde kullanılan kapsamlı ve özgün bir veri tabanıdır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Cover Sheet 2 20 Nisan 2007 – 19 Nisan 2010 (2009 yılından sonra abonelik iptal edilmiştir.)
Son Bulma ve Sürekli Erişim Cover Sheet 3ve 6.e Veri tabanı adı önünde “Perpetual” olarak belirtilmiş olanlara, anlaşmanın son bulmasından sonra, anlaşmanın son bulduğu tarihteki şekliyle, sürekli erişim mümkündür. “Son bulma”dan sonra internet üzerinden erişilmekte olan “sürekli lisanslı içerik” kararlaştırılmış bir elektronik ortamda (in a fixed electronic media) lisans sahibine gönderilecektir.
Opsiyon 3 yıllık bir anlaşmadır.
e-Only’e Geçiş Bibliyometrik bir veri tabanıdır.
DDP Uygulaması Bibliyometrik bir veri tabanıdır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Bibliyometrik bir veri tabanıdır.
Uzaktan Erişim Geçmiyor
İstatistik MBKDSözleşme “İlkeler” başlığı Md.12: Kullanım verileri sağlanacaktır.
ILL Politikası 2.a.2 Arama sonuçları yetkili olmayan kullanıcılara gönderilemez.
Basılı Dergi Abonelik İptali Bibliyometrik bir veri tabanıdır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği Bibliyometrik bir veri tabanıdır.

Başa dön

JSTOR

JSTOR ARCHIVE JOURNAL CONTENT (01/01/2018 – 31/12/2020)
İçerik Devlet, Vakıf, KKTC Üniversiteleri, Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, TAGEM, TAEK ,TÜSEB ve TÜBİTAK ve Birimleri
Kapsam Multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3904 dergiye moving wall olarak erişim sağlanabilmektedir.
Moving Wall: Bir derginin JSTOR’da erişilebilen son sayısı ile yayınlanan en son sayısı arasındaki zaman aralığını temsil etmektedir.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sf 1 01/01/2018-31/12/2020 Anlaşma 01/01/2018 den itibaren 3 yıl yürürlükte kalacaktır.
Son Bulma ve Sürekli Erişim Sf 2 Termination
12. Archiving and Long-Term Access ve Product and Payment Terms
Termination Opt out seçeneği ve ihlal sonucu sonlanmadan bahsediyor.
12. Archiving and Long-Term Access 12.1. Archiving of Back Issues and Grey Literature. Kurum eski sayılar kolleksiyonlarından birine erişimi sonlandırmayı seçerse, gelecekte herhangi bir zamanda sadece AAF ödeyerek bu JSTOR koleksiyonuna ve lisans süresi boyunca ona eklenmiş içeriğe erişimi sürdürebilir (LS’nin ödenmemiş ACF taksitleri kalmışsa onu da bıraktığı noktadan ödemeye devam edebilir). Aynı şekilde, Bir LS JSTOR ile anlaşmayı sonlandırırsa, ACF ücreti ödenmiş olan her bir kurum önceden lisansı alınmış koleksiyonlara sadece AAF ödeyerek erişmeye devam edebilir.
Opsiyon Sf 2 LS bütçe sorunları nedeniyle (3 yıllık) lisans dönemini tamamlayamayacak olursa, dönem boyunca içinde bulunulan takvim yılı bitmeden 30 gün öncesinde opt out imkanını kullanabilir.
e-Only’e Geçiş E-access aboneliktir.
DDP Uygulaması Geçmiyor
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı  Appx B Listede dergilerin ilk sayılarının tarihleri bulunuyor.
Uzaktan Erişim  Sf 1 ve Sch A Geçmiyor ancak proxy üzerinden erişimi engelleyen bir ifade bulunmuyor. Sch A’da IP listesi verilmiş.
İstatistik 10.2e Kurumsal LS’ne COUNTER uyumlu istatistikler sağlanır.
ILL Politikası 7 Lisanslı İçerik ILL amaçlı kullanılabilir ancak gönderilecek içerik miktarı dergiye aboneliğin veya JSTOR’a aboneliğin yerine geçecek hacimde olmamalı ve US telif hakları yasasına uygun şekilde yapılmalıdır. Lisanslı içeriğin aktarımı doğrudan kullanıcıya değil kütüphaneden kütüphaneye, posta, fax, veya Ariel benzeri güvenli elektronik iletim yoluyla olmalıdır. ILL kapsamı dışındaki içerik talepleri için yayıncılarla direkt bağlantı kurulabilir
Basılı Dergi Abonelik İptali E-access modelinde bir abonelik olup, basılı aboneliklere ait bir çalışma ve/veya yaptırım bulunmamaktadır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği  15 JSTOR’dan içerik çıkarılması. JSTOR bir neden göstererek İçerik çıkarabilir. JSTOR bu durumun Yetkili Kullanıcılara vereceği rahatsızlığı en aza indirmek için mümkün ölçüde çaba sarfedecektir. Ancak böyle bir durumdan kaçınmayı başaramadığı takdirde, JSTOR bu içeriğin platformdan çekilmesinden ötürü sorumlu tutulamaz. Eğer JSTOR içeriğin %10’u oranında malzemeyi çıkarırsa, LS, yazılı bildirimde bulunarak (a) o an yürürlükte olan Anlaşmaya göre ödediği AAF’nin bir bölümünü geri almayı (b) veya JSTORa yılın geri kalan süresine denk gelen oranda AAF kendisine geri ödemesini yazılı olarak bildirerek Anlaşmayı sonlandırmayı tercih edebilir.

Başa dön

Mendeley

Mendeley (01/01/2019-31/12/2021)
İçerik Üniversiteler ve TÜBİTAK
Kapsam Referans Yönetim Sistemi
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi  5.1 01.01.2019 – 31.12.2021
Son Bulma ve Sürekli Erişim 5.2 ve Schedule 1 Abone SD Freedom Koleksiyonuna aboneliğini sonlandırdığı veya ödemelerini zamanında yapmadığı takdirde Abonenin burada belirtilen indirimli fiyatlarla listelenen Mendeley Institutional Edition Ürünlerine erişimi son bulur.
Opsiyon 6.1 Ücretsiz Abonelik alınmıştır. Bu madde ekletilmemiştir.
Yetkili Kullanıcılar   1.2 Abonenin, Schedule 2’de listelenen yerler itibariyle bağlı olan çalışanları, bağımsız yüklenicileri ile, Abonenin kütüphane binası içindeki terminalleri kişisel araştırma veya eğitim amacıyla kullanan kişiler (Walk-in Users) dir.
Uzaktan Erişim 3.1 Erişim (Schedule 2’de listelenen IP adresleri kullanılarak) IP bazlı ve/veya username ve password kullanarak veya en az 2 kimlik bilgisi gerektiren yetkilendirme mekanizması ile yapılacaktır. Walk-in User olan kişilere kullanıcı adı/şifre veya diğer yetkilendirmeler yoluyla uzaktan erişim sağlanması yasaktır.
İstatistik   2.4 Elsevier (yılda 3 ayda birden sık olmamak kaydıyla) istekte bulunulduğu takdirde kurumların kullanım verilerini email yoluyla, kurumun iç kullanımı için kütüphaneci ya da yöneticilerine bildirecektir. Üçüncü şahısların bu verilere analiz için erişmesi ancak Elsevier’in yazılı izni ile olabilir.
ILL Politikası Geçmiyor.
Basılı Dergi Abonelik İptali Schedule 2
2. parağraf
Referans yönetim sistemi olduğu için LA’nda geçmiyor.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 2.3 Elsevier, yasa dışı, zararlı ya da ihlal edici, doğru olmadığını düşündüğü ya da lisans hakkı elinde olmayan bir içeriği koleksiyondan çıkarma hakkına sahiptir.

Başa dön

Nature Journals All + PMM + AJ

Springer Nature Journals All ( Nature Protocols Dahil & Nature Methods Dahil olmak üzere) + Palgrave MacMillan + Academic Journals – ÜNİVERSİTELER
(01/01/2020 – 31/12/2022)
İçerik Üniversiteler ve TÜBİTAK
Kapsam 46 Nature dergisi+ 47 Palgrave Macmillan Dergisi + 38 Academic Journals dergisi
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Product Terms 1.1 01.01.2020 – 31.12.2022
Son Bulma ve Sürekli Erişim Product Terms
1.2
1.3
1.2: Lisans Dönemi Boyunca, Lisans Alan bölüm 3.1’de belirtilen Sürekli Erişilebilir Dergiler’e erişimi olacaktır. Lisans Dönemi Sonunda Lisans Alan, lisans dönemi boyunca yayınlanan sayılara işbu Sözleşme’nin hüküm ve koşulları çerçevesinde, Sürekli Erişim hakkına sahip olacaktır.
1.3: Lisans Sahibine, Bölüm 3.1’de geçen dergilerden; PMJ ve AJ için 1997’den günümüze, Nature dergileri için de, 2007’den günümüze olan içeriğe sadece dönem boyunca erişim verilecektir.
Opsiyon General Terms and Conditions for Electronic Products
7.7
Lisans Alan, beklenmedik şiddetli bütçesel zorluklar sebebiyle 30 Kasım tarihine kadar Springer Nature’a bildirmesiyle, bir sonraki yılın 1 Ocak tarihi ile beraber anlaşmadan çıkış (opt-out) hakkına sahiptir.
Yetkili Kullanıcı
General Terms and Conditions for Electronic Products
1.4
Lisans Alan’ın tam ve yarı-zamanlı öğretim üyeleri, öğrencileri, personeli, araştırmacıları ve müteahhitleri (müteahhit tarafından kullanıma yalnızca Lisans Alan’ın menfaatine olduğu ve müteahhitin veya üçüncü bir kişinin menfaatine olmadığı ölçüde izin verilir), ve yetkili walk-in kullanıcıları anlamına gelir.
Uzaktan Erişim
General Terms and Conditions for Electronic Products 2.2.1 Yetkili kullanıcılar içeriğe erişebilir (uzaktan erişim dahil olmak ve walk-in kullanıcılar istisna olmak üzere), İçerik’i tarayabilir, görüntüleyebilir, harmanlayabilir, gösterebilir, arayabilir ve geri getirebilir.
İstatistik General Terms and Conditions for Electronic Products 4.3 Makul olan durumlarda, Lisans Veren, İçerik’in kullanımıyla ilgili verileri toplayacak ve COUNTER Code of Practice ve uygulanacak mahremiyet ve veri koruma kanunları uyarınca işleyecektir (“Kullanım Verileri”). Söz konusu istatistiklerin yalnızca Lisans Alan’ın iç kullanımına yönelik olması ve Lisans Veren’in, Lisans Alan’a açıklamasının uygulanacak olan mahremiyet veya veri koruma mevzuatı veya yönetmelikleri veya sözleşmesel yükümlülükleri de kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir yasal veya düzenleyici sınırlama nedeniyle açıklamasının yasak olduğu herhangi bir bilgiyi Lisans Alan’a açıklamak zorunda olmaması koşulları altında, Kullanım Verileri, Lisans Alan’ın güvenli bir web sitesi aracılığıyla indirilebilmesi için erişilebilir kılınacaktır.
ILL Politikası
General Terms and Conditions for Electronic Products 2.1.3 Ticari olmayan bir kütüphaneye sadece kişisel eğitim, bilimsel veya araştırma amacıyla İçerik’ten münferit parçalar gönderilebilir. Böyle bir iletim, posta, faks veya güvenli elektronik iletimle, örn. Ariel veya NILDE gibi, yapılmalıdır; elektronik dosya ilgili telif hakkı bildirimini muhafaza etmeli ve baskıdan hemen sonra silinmelidir.
Basılı Dergi Abonelik İptali E-access modelinde bir aboneliktir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 2.1 Lisans Dönemi boyunca, Lisansör tarafından yayınlanacak Abone Olunan Dergiler’in %3 veya daha fazlasının yayını durdurulursa, Lisans Alan’ın yazılı talebi üzerine, Lisansör, takdiri tamamen Lisans Alan’a ait olmak kaydıyla, Lisans Sahibine, ya, yayınına devam edilmeyen Abone Olunan Dergi’nin yaklaşık bedeline veya daha fazla bedele sahip, Lisans Sahibi tarafından lisansı alınmamış ilave bir İçerik’e erişim imkanı, ya da, ileride alınacak ve değeri yayınına devam edilmeyen Abone Olunan Dergi’ye eşdeğer olan başka bir Ürün için kredi verebilir. Yayınına devam edilmeyen Abone Olunan Dergi’nin değeri, dürüstlük kuralı çerçevesinde ve makale sayısı, sayfa sayısı, etki faktörleri, kullanım faktörleri, fiyat listesi veya burada sayılanların tamamı veya bir bölümünü içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer etmenler de dikkate alınarak Lisansör tarafından belirlenecektir.

Başa dön

OVID LWW

OVID – LIPPINCOTT WILLIAMS&WILKINS (LW&W) (01/01/2018– 31/12/2020)
İçerik Tıp fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu bulunan üniversiteler ve TÜBİTAK
Kapsam Tıp bilimleri alanında yayımlanan 439 akademik dergi
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi LA 9.1 1/01/2018– 31/12/2020
Son Bulma ve Sürekli Erişim LA 2.4 Md. 2.4 Arşiv Hakları: İşbu Anlaşmanın süresi boyunca abone olunmuş dergiler için geçerli olmak üzere, Abone, işbu dergilere ilişkin arşiv haklarına sahip olacaktır. Bu tür haklar, Aboneye önceden haber verilmeksizin değiştirilmeye tabidir. Güncel arşiv politikası http://www.ovid.com/site/about/terms.jsp adresinde bulunabilir.
Opsiyon LA 2.4 Devlet ödeneklerinin azaltılması   durumunda ve Abonenin bu sebepten dolayı Anlaşma yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, Abone bir sonraki yılın ilk günü   geçerli olmak kaydıyla (ör: 1 Ocak) Anlaşmayı sonlandırabilir, Abone bu durumu anlaşmanın yıldönümünden altmış (60) gün önce Ovid’e yazılı olarak iletmelidir
e-Only’e Geçiş E-access aboneliktir.
DDP Uygulaması E-access aboneliktir.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Her bir derginin erişim yıl başlangıçları farklılık gösteriyor.
Uzaktan Erişim LA 1.2 ve 2.2 Ovid abonenin isteği üzerine kimlik şifresi atayabilir. Abone, Yetkili Kullanıcıların Ürünlere, Yetkili bir Site aracılığıyla uzaktan erişime izin vermek için Proxy sunucular kullanmasını tecih edebilir.
İstatistik İstatistik veriliyor.
ILL Politikası LA 1.3.4 amacıyla belgeler yazdırılarak basılı olarak Abonenin geleneksel ILL politika ve prosedürleri ile gönderilebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali E-access modelinde bir abonelik olup, basılı aboneliklere ait bir çalışma ve/veya yaptırım bulunmamaktadır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği LA 23 Ovid, artık sağlama hakkını elinde bulundurmadığı veya kanunsuz, zararlı, yanlış veya telif haklarını ihlal edecek nitelikte olduğuna inandığı içeriği geri çekme hakkını saklı tutar.

Başa dön

ProQuest Dissertations & Theses

ProQuest – TÜBİTAK (15/12/2017-31/12/2020)
İçerik Devlet, Vakıf, KKTC Üniversiteleri ve Polis Akademisi
Kapsam Koleksiyon disiplinler arasıdır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Order From Abone erişimi “Order Form”da belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında (15/12/2017-31/12/2020) ve tarafların anlaştığı yenileme dönemleri boyunca sürecektir. Tek bir ürüne dahi abone olsa Anlaşma yürürlükte kalacaktır. Bundan sonra da, 9.9-11 ve 13-16 nolu bölümler ve varsa “PAL” sürekli arşiv lisansları (ilgili tüm kullanım kısıtlamaları ve güvenlik gereklilikleri dahilinde) yürürlükte kalacaktır.
Son Bulma ve Sürekli Erişim Exhibit A: 7 Satın alınan İçerik. Kalıcı Arşiv Lisansı (“PAL”) (ProQuest web sitelerinde veya Sipariş Formunda belirtilen) olarak, Müşteri, belirlenen materyaller (“Satın Alınan İçerik”) için bir defalık bir kalıcı lisans ücreti ile yıllık bir “Hizmete Devam Etme Ücreti” ödeyecektir.
a) Sürekli Lisans. Satın Alınan İçerik ve Müşterinin aldığı güncellemeler için verilen Lisans kalıcıdır ve sadece Müşteri işbu Anlaşmayı ihlal ederse veya lisanlanan materyaller hata içeriyor veya üçüncü tarafların haklarını ihlal ediyorsa geri alınabilir.
b) Sürekli Hizmet. . ProQuest, Hizmete Devam Etme Ücretinin ödenmesi karşılığında, Müşterinin ve Yetkili Kullanıcılarının Satın Alınan İçeriğe ve bu içerikte yapılan güncellemelere, araştırma deneyimini geliştirmek amacıyla tasarlanmış patentli bir platform (bir “ProQuest Platformu”) aracılığıyla internetten erişebilmelerine imkan sağlayacaktır.
ProQuest, Müşterinin, ProQuest lisans verenlerinin zorunlu kıldığı kullanım sınırlamalarına ve güvenlik standartlarına uyabilmesine yardımcı olacak teknoloji ve sistemler sunacaktır.
c) Müşteri Satın Alınan İçeriği ProQuest aracılığıyla internetten erişme imkanını kaybederse (örneğin ProQuest internetten erişim hizmetlerini sonlandırırsa) veya Satın Alınan içerik herhangi bir nedenden ötürü lokal yüklemeye uygun hale gelirse, Müşteri, en az ProQuest’in kullandıkları kadar koruyucu teknoloji ve sistemleri kullanarak Satın Alınan İçeriğin kullanımını işbu Anlaşmada belirtildiği gibi koruyup sınırlandıracağını taahhüt etmek şartıyla materyallerin dijital kopyalarını edinebilir. Ses dosyalarında, her tür lokal erişim digital rights management tarafından kısıtlanmalı ve aynı anda sadece 1 kullanıcıyla sınırlandırılmalıdır (Müşteri gerekli oynatmaları takip etmiyor ve mekanik ya da performans haklarıyla ilgili telif ücretlerini ilgili telif hakkı sahiplerine ödemiyorsa).
Sunulan materyallerin her tür kullanımı işbu Anlaşmaya tabi olmaya devam edecektir.
Yerel Olarak Arşivleme / Dataların Sağlanması Exhibit A: 7d Satın alınan İçeriğin Yerel olarak Saklanması – Data Mining. İçerikle ilgili kısıtlamalara tabi olmak koşuluyla, Müşteri ve Yetkili Kullanıcılar eğitim ve araştırma amacıyla Satın alınan İçeriğin yerel kopyalarından veri çekebilir.
e-Only’e Geçiş PQ kapsamındaki tezlere elektronik erişim modelidir.
Yetkili Kullanıcılar T&C 2 (a) Kamu kütüphaneleri için: kütüphane personeli, Müşterinin hizmet verdiği makul şekilde belirlenmiş coğrafi bölgede ikamet eden bireysel kullanıcılar, ve sitede bulundukları sürece walk-in kullanıcılar; (b) Okullar ve diğer akademik kurumlar için: halihazırda kayıtlı öğrenciler, öğretim üyeleri, personel, ziyaretçi öğretim üyeleri, sitede bulundukları sürece walk-in kullanıcılar; (c) Diğer kurumlar için: çalışanlar ve bağımsız yükleniciler, işlerini yaparken. Müşterinin şirket ortakları, akademik kitapçılar, ve mezunlar, Sipariş Formu ya da Ek Siteler Listesinde açıkça belirtilmedikçe Yetkili Kullanıcı tanımına girmez.
DDP Uygulaması PQ kapsamındaki tezlere elektronik erişim modelidir.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı PQ kapsamındaki tezlere elektronik erişim modelidir.
Uzaktan Erişim T&C 3 Güvenli/Uzaktan Erişim. Tüm erişim ve hizmet kullanımı güvenli ağ ve güvenli yetkilendirme yöntemleri ile sağlanır. Sipariş Formunda aksi belirtilmedikçe hizmete uzaktan erişim sağlanabilir. Müşteri Yetkili Kullanıcılar dışındakilere uzaktan erişimi güvenli kullanıcı doğrulama yöntemleriyle engelleyecektir. Müşteri eğer bir güvenlik ihlali olduğunu farkederse derhal ProQuest’e bildirmelidir. YK olmayanlara şifre gönderilmesi ya da erişim sağlanması kesinlikle yasaktır.
İstatistik Exhibit A: 5 Müşteriye özel (metadata, bibliyografik bilgi, holdingler gibi) verilerin tüm hakları Müşteriye aittir, ProQuest bu ham verileri sadece hizmeti yürütmek ve geliştirmek için kullanabilir, ve bu bilgiler üçüncü şahıslara ancak bütünleştirilmiş olarak sağlanabilir. Belirli kullanıcılara ait kişisek bilgi içeren ham kullanım verileri Müşterinin izni olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Anlaşmanın başka hükümlerine aykırı olmadıkça Müşteri ve Yetkili Kullanıcıları (a) Müşterinin kütüphane kaynaklarının keşfi, yönetimi ve erişimi amacıyla hizmete ve bu yolla sağlanan bilgiye erişebilir, (b) raporlar ve listeler oluşturabilir, (c) kendi kütüphane holdingleri hakkında Servis yoluyla sağlanan verileri ProQuest’e yazılı olarak bildirerek ve fiyat bilgisini gizli tutarak paylaşabilir; ve (d) metadata, bibliyografik ve holdingler bilgisini web sayfasına koyabilir.
ILL Politikası Exhibit A: 1. e)i Ödünç verilen malzeme miktarı kütüphanenin kendi aboneliğinin veya satın almasının yerine geçecek büyüklükte olmamak, bu Anlaşma koşullarına uygun olmak, ILL ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olmak ve eKitaplarda kitabın küçük bir bölümünden fazlasını içermemek kaydıyla, Müşteri Kütüphane Servisle sağlanan malzemeden basılı veya elektronik kopyaları başka kütüphanelere ödünç verebilir.
ii. Akademik Paylaşım. Müşteri ve Yetkili Kullanıcıları, alan kişinin bağlı olduğu eğitim kurumunun aboneliğinin veya satın almasının yerine geçecek büyüklükte olmamak kaydıyla, bir üçüncü tarafa kişisel akademik eğitim ve araştırma amacıyla Servisle sağlanan malzemeden küçük miktarlarda basılı veya elektronik kopya verebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali PQ kapsamındaki tezlere elektronik erişim modelidir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği T&C 4 ve 6 6. İçerikteki Değişiklikler. Hizmetin parçası olarak sağlanan içeriğin lisansı, aslen üçüncü taraflara ait olup ProQuest’e yapılan anlaşmalarla verilmiştir, dolayısıyla sürekliliği ve kapsamı bu anlaşmalara bağlıdır. ProQuest (a) ProQuest’in bu malzemeleri sağlama hakkının süresinin dolması, (b) bu malzemelerde bazı hatalar olması ya da bir üçüncü tarafın hak ihlali ya da başka bir olumsuız iddiası, veya (c) editörlerin yaptığı değişiklikler ve düzenlemeler nedeniyle bu malzemeleri makul ölçüler dahilinde içerikten çıkarma ve değiştirme hakkına sahiptir. 4. Hizmetin Güncellenmesi. ProQuest veri tabanları, malzemeler, hizmetler vbde herhangi önemli bir değişiklik olduğunda Müşterinin temsilcisini emaille bilgilendirecektir.

Başa dön

ScienceDirect

SCIENCEDIRECT (01/01/2019 – 31/12/2021)
İçerik Üniversiteler ve TÜBİTAK
Kapsam Annex A to Schedule 1.1’de “Subscribed Titles” adı altında üyelerin sadece abone oldukları dergiler ve ISSN bilgileri verilmiştir.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 5.1 01/01/2019 – 31/12/2021
Son Bulma ve Sürekli Erişim Schedule 1.1 Access to Formerly Subscribed Titles: SD Online üzerinde Abone’nin yıllık aboneliklerinin tamamının son bulması üzerine, Abone; 1) ödemesi yapılmış yıllar için abone olduğu dergilerin kısımları ya da tamamının e-kopyalarını, Yetkili Kullanıcılar tarafından erişilmesi ve kullanılması için, elde edebilir, yükleyebilir ve teknik olarak bir sunucu üzerinde formatlayabilir, ya da; 2) her makale indirme başına $ 0,081 ücret alınacak şekilde (enflasyon ve maliyetlerdeki artışlar ayarlanacak), bir önceki yıl boyunca indirilen makale sayısı hesaplanarak yıllık erişim ücreti ödenmek koşuluyla, lisansın koşullarına uygun olarak, Abone olunan başlıklara online erişmeye devam edebilir. Elsevier 30 gün önceden bildirilmesi kaydıyla Kurumun yekili denetçisine incelemesi için yıllık erişim ücreti hesaplanması ile ilgili kayıtları verir.
Eğer, Abone Olunan belirli bir dergi Elsevier tarafından koleksiyondan çıkarılırsa, ya da Abone tarafından yenilemesi yapılmaz ise, ancak Abone ScienceDirect online abonesi olarak kalırsa, Abone, ücretsiz olarak eskiden Abone Olunan bu
Dergilerin ödemesi yapılmış yıllarına erişmeye devam edebilirler
(İlgili dergiyi elektronik olarak host etme hakkı Elsevier’de devam ettiği sürece).
Opsiyon 5.4 Abone, hükümet tarafından Aboneye yeterli ödeme yapılmaması ya da kaynak ayırmaması, ya da başka kaynaklardan kaynak bulamaması durumunda bu Sözleşmeyi, Elseviere 30 gün öncesinden bildirimde bulunarak feshedebilir. O zamana kadar erişilmiş ancak ücreti ödenmemiş kısım için Elsevier önceden belirlenmiş oranda bir ücret alır.
e-Only’e Geçiş e-Only bir modeldir.
Yetkili Kullanıcılar Abonenin, Schedule 2’de listelenen yerler itibariyle bağlı olan, tam  ve yarı zamanlı öğrencileri, personeli, öğretim üyeleri, araştırmacıları ve bağımsız yüklenicileri ile, Abonenin kendi güvenli Ağı üzerinden Lisanslı Materyallere erişim sağlamaya izin verdiği, kütüphane içindeki terminalleri kullanan kişilerdir.
DDP Uygulaması Schedule 1.1 Elsevier basılı kolleksiyonundaki dergiler için DDP kataloğunda belirtilen fiyatlarla indirimden yararlanılabilir, ancak 1 Ağustosa kadar bildirimde bulunmak gerekiyor. İlgili kurumların listesi verilmiş.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Schedule 1.1 1 Ocak 1995 yılından itibaren erişim verilmektedir.
Uzaktan Erişim 3.1 Erişim (Schedule 2’de listelenen IP adresleri kullanılarak) IP bazlı ve/veya username ve password kullanarak yapılacaktır.
İstatistik  2.4 Aylık kullanım verilerine online erişim sağlanacaktır.
ILL Politikası 1.3 Abonenin bulunduğu ülkedeki ticari olmayan kütüphane istekleri (dergi makaleleri ve kitap bölümleri) ILL kapsamında basılı formatta karşılanabilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali  Schedule 1.1 Option to substitute subscribed titles: Bir kurum, 1 Ağustos tarihine kadar Elsevier’e bilgi vermek koşuluyla, devam eden yıl için, Annex A’daki listelenen dergileri aynı değerdeki başka dergi/lerle değiştirebilir.
Refund withdrawn subscribed titles: Değişiklik yapılacak derginin olmaması durumunda, Elsevier çekilen dergi için ödenmiş tutarı, dönemin kalan kısmı için geri ödeyecektir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 2.3 Elsevier, yasa dışı, zararlı ya da ihlal edici, doğru olmadığını düşündüğü ya da lisans hakkı elinde olmayan bir içeriği koleksiyondan çıkarma hakkına sahiptir. Bu çıkarma, Abone olunan ürünleri oluşturan toplam dergi sayısının %10’nu geçtiği takdirde, Elsevier Aboneye, geri çekilen ürünün toplam ürün katalogu içerisindeki oranı kadar ve yine geri çekilen içeriğin, Ücretin ödendiği yıl içinde geri kalan döneme tahakkuk eden miktarı kadar geri ödeme yapacaktır.

Başa dön

Springer

Springer Nature – SpringerLink (01/01/2020 – 31/12/2022)
İçerik 2281 Springer dergisi+ 22 Adis Dergisi
Kapsam Üniversiteler ve TÜBİTAK
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Product Terms 1.1 01.01.2020 – 31.12.2022
Son Bulma ve Sürekli Erişim Product Terms
1.2
1.3
1.2: Lisans Dönemi Boyunca, Lisans Alan bölüm 3.1’de belirtilen Sürekli Erişilebilir Dergiler’e erişimi olacaktır. Lisans Dönemi Sonunda Lisans Alan, lisans dönemi boyunca yayınlanan sayılara işbu Sözleşme’nin hüküm ve koşulları çerçevesinde, Sürekli Erişim hakkına sahip olacaktır.
1.3: Lisans Sahibine, Bölüm 3.1’de geçen dergilerden; Adis,Springer 1997’den günümüze olan içeriğine sadece dönem boyunca erişim verilecektir.
Opsiyon General Terms and Conditions for Electronic Products
7.7
Lisans Alan, beklenmedik şiddetli bütçesel zorluklar sebebiyle 30 Kasım tarihine kadar Springer Nature’a bildirmesiyle, bir sonraki yılın 1 Ocak tarihi ile beraber anlaşmadan çıkış (opt-out) hakkına sahiptir.
Yetkili Kullanıcılar General Terms and Conditions for Electronic Products
1.4
Lisans Alan’ın tam ve yarı-zamanlı öğretim üyeleri, öğrencileri, personeli, araştırmacıları ve müteahhitleri (müteahhit tarafından kullanıma yalnızca Lisans Alan’ın menfaatine olduğu ve müteahhitin veya üçüncü bir kişinin menfaatine olmadığı ölçüde izin verilir), ve yetkili walk-in kullanıcıları anlamına gelir.
Uzaktan Erişim General Terms and Conditions for Electronic Products 2.2.1 Yetkili kullanıcılar içeriğe erişebilir (uzaktan erişim dahil olmak ve walk-in kullanıcılar istisna olmak üzere), İçerik’i tarayabilir, görüntüleyebilir, harmanlayabilir, gösterebilir, arayabilir ve geri getirebilir.
İstatistik General Terms and Conditions for Electronic Products 4.3 Makul olan durumlarda, Lisans Veren, İçerik’in kullanımıyla ilgili verileri toplayacak ve COUNTER Code of Practice ve uygulanacak mahremiyet ve veri koruma kanunları uyarınca işleyecektir (“Kullanım Verileri”). Söz konusu istatistiklerin yalnızca Lisans Alan’ın iç kullanımına yönelik olması ve Lisans Veren’in, Lisans Alan’a açıklamasının uygulanacak olan mahremiyet veya veri koruma mevzuatı veya yönetmelikleri veya sözleşmesel yükümlülükleri de kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir yasal veya düzenleyici sınırlama nedeniyle açıklamasının yasak olduğu herhangi bir bilgiyi Lisans Alan’a açıklamak zorunda olmaması koşulları altında, Kullanım Verileri, Lisans Alan’ın güvenli bir web sitesi aracılığıyla indirilebilmesi için erişilebilir kılınacaktır.
ILL Politikası General Terms and Conditions for Electronic Products 2.1.3 Ticari olmayan bir kütüphaneye sadece kişisel eğitim, bilimsel veya araştırma amacıyla İçerik’ten münferit parçalar gönderilebilir. Böyle bir iletim, posta, faks veya güvenli elektronik iletimle, örn. Ariel veya NILDE gibi, yapılmalıdır; elektronik dosya ilgili telif hakkı bildirimini muhafaza etmeli ve baskıdan hemen sonra silinmelidir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği Product Terms
2.1
Lisans Dönemi boyunca, Lisansör tarafından yayınlanacak Abone Olunan Dergiler’in %3 veya daha fazlasının yayını durdurulursa, Lisans Alan’ın yazılı talebi üzerine, Lisansör, takdiri tamamen Lisans Alan’a ait olmak kaydıyla, Lisans Sahibine, ya, yayınına devam edilmeyen Abone Olunan Dergi’nin yaklaşık bedeline veya daha fazla bedele sahip, Lisans Sahibi tarafından lisansı alınmamış ilave bir İçerik’e erişim imkanı, ya da, ileride alınacak ve değeri yayınına devam edilmeyen Abone Olunan Dergi’ye eşdeğer olan başka bir Ürün için kredi verebilir. Yayınına devam edilmeyen Abone Olunan Dergi’nin değeri, dürüstlük kuralı çerçevesinde ve makale sayısı, sayfa sayısı, etki faktörleri, kullanım faktörleri, fiyat listesi veya burada sayılanların tamamı veya bir bölümünü içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer etmenler de dikkate alınarak Lisansör tarafından belirlenecektir.

Başa dön

Scopus

Scopus (01/01/2016 – 31/12/2018)
İçerik Üniversiteler ve TÜBİTAK
Kapsam Konu ve Atıf taraması yapılabilen kapsamlı ve özgün bibliyografik bir veri tabanıdır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 5.1 01.01.2019 – 31.12.2021
Son Bulma ve Sürekli Erişim Bibliyografik bir veri tabanı olduğu için bu madde lisans anlaşmasında geçmemektedir.
Opsiyon 5.4 Abone, hükümet tarafından Aboneye yeterli ödeme yapılmaması ya da kaynak ayırmaması, ya da başka kaynaklardan kaynak bulamaması durumunda bu Sözleşmeyi, Elseviere 30 gün öncesinden bildirimde bulunarak feshedebilir. O zamana kadar erişilmiş ancak ücreti ödenmemiş kısım için Elsevier önceden belirlenmiş oranda bir ücret alır.
e-Only’e Geçiş Bibliyografik bir veri tabanıdır.
DDP Uygulaması Bibliyografik bir veri tabanıdır.
Erişim Yışl/Cilt/Sayı /Başlangıç Bibliyografik bir veri tabanıdır.
Uzaktan Erişim Doğrudan “uzaktan erişim”den bahsedilmiyor, ancak Md.3.1’de “username” ve password” ile de erişim sağlanabileceği anlaşılmaktadır.
Yetkili Kullanıcılar 1.2 Abonenin, Schedule 2’de listelenen yerler itibariyle bağlı olan, tam ve yarı zamanlı öğrencileri, personeli, öğretim üyeleri, araştırmacıları ve bağımsız yüklenicileri ile, Abonenin kendi güvenli Ağı üzerinden Lisanslı Materyallere erişim sağlamaya izin verdiği, kütüphane içindeki terminalleri kullanan kişilerdir.
İstatistik  2.4 Aylık kullanım verilerine online erişim sağlanacaktır.
ILL Politikası 1.3 Bibliyografik bir veri tabanı olduğu için bu madde lisans anlaşmasında geçmemektedir.
Basılı Dergi Abonelik İptali Bibliyografik bir veri tabanı olduğu için bu madde lisans anlaşmasında geçmemektedir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 2.3 Elsevier, yasa dışı, zararlı ya da ihlal edici, doğru olmadığını düşündüğü ya da lisans hakkı elinde olmayan bir içeriği koleksiyondan çıkarma hakkına sahiptir. Bu çıkarma, Abone olunan ürünleri oluşturan toplam dergi sayısının %10’nu geçtiği takdirde, Elsevier Aboneye, geri çekilen ürünün toplam ürün katalogu içerisindeki oranı kadar ve yine geri çekilen içeriğin, Ücretin ödendiği yıl içinde geri kalan döneme tahakkuk eden miktarı kadar geri ödeme yapacaktır.

Başa dön

Taylor Francis

TAYLOR&FRANCIS (T&F) (01/01/2019- 31/12/2020)
İçerik Toplam üye sayısı 220 üniversite + TÜBİTAK olarak belirtilmiş ve üniversitelerin listesi, IP’leri ve adresleri ile birlikte verilmiştir.
Kapsam Çok disiplinli tam metin bir veri tabanıdır ve yaklaşık 2165 dergiye erişim sağlanmaktadır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Schedule 4 01/01/2019 – 31/12/2020
Son Bulma ve Sürekli Erişim Schedule 1 Abonelik Dönemi sonunda, lisansın yenilenmesine bağlı olmaksızın, Tüm TÜBİTAK EKUAL üyelerine, 2016 yılı başından itibaren tüm Abonelik Dönemi yılları için Temel Aboneliklere (Core Subsriptions) sürekli erişim sağlanacaktır. Aynı şekilde Medical Collection’ın abone olunan yılları için tüm üyelere sürekli erişim sağlanacaktır.
Opsiyon Schedule 4 Lisans sahibi, bütçesel nedenlerle ve 2020 yılındaki yenileme mükellefiyetini karşılayamaması halinde 2019 sonunda sözleşmeden çıkma hakkına sahiptir. 31/08/2019 tarihine kadar lisans verene iptal kararı bildirilmelidir. Çıktığı durumda da Lisans sahibi core dergilerin abonelik bedeli ödenmiş sayılarına sürekli erişim hakkına sahip olacaktir.
Dergi listesi Schedule 1 -Schedule 2 Schedule 1 285 core dergi Schedule 2 SSH, S&T ve Tıp kolleksiyonlarına ait sürekli erişimde olmayan 1464 + 526 + 197 toplam 2187 dergi.
e-Only’e Geçiş Schedule 1 Lisans e-erişim modeline sahiptir.
DDP Uygulaması Schedule 1 DDP uygulaması 25% dir. DDP hakkı uzun dönem erişim hakkı verilen Core dergiler ile sınırlıdır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Schedule 2 Dergilerin başlangıç cilt ve sayı bilgileri belirtilmiştir, erişim genellikle 1997 yılından itibarendir. Liste sonunda güncel cildi 1-2 olan dergiler için lisans sonuna kadar erişim sağlanacaktır deniyor.
Yetkili Kullanıcılar 1.1 Mevcut öğretim üyeleri (görevleri süresince geçici veya değişimle gelmiş öğretim üyeleri dahil), kayıtlı yüksek lisans ve lisans öğrencileri, mevcut kadrolu personel ve doğrudan lisans sahibinin eğitim ve araştırma faaliyetleri ile ilgili olan ve lisans sahibi tarafından bir şifre ve geçerli izin verilmiş sözleşmeli personel ile Lisans sahibinin kütüphane ve bilgi hizmetlerii kullanmasına veya Lisanslı site üzerinden Güvenli Ağa erişmesine izin verilmiş kişiler.
Yerel Olarak Arşivleme / Dataların Sağlanması 9.5 Arşivlemeye izin verilmemektedir. Ancak Md 9.5. te Core veya Non-Core abonelik ihlal harici nedenlerle sonlandığı takdirde, yayıncı kendi takdirine göre, Backfile’lara online hizmet yoluyla erişim sağlayabilir veya bir 3. sağlayıcı yoluyla ek koşul ve ücretlerle erişim sağlamaya devam edebilir, LS ve yetkili kullanıcılar buradaki koşullara uymaya devam etmelidir. Ama yayıncıdan bu amaçla Lisanslı ürünleri sayısallaştırması istenemez.
Uzaktan Erişim 8.1 Şifre ve proxy yoluyla uzaktan erişim sağlanabilir. Lisans sahibi, lisanslı materyallere (kendisi veya yetkili kullanıcılar tarafından seçilmiş veya Yayıncı tarafından sağlanmış) erişim için tüm girişlerin, şifrelerin, proxy erişiminin gizli ve Yetkili kullanıcılara özel olduğunu bu yetkilerin başkalarına transfer edilemeyeceğini kabul eder.
İstatistik 9.8 https://www.tandfonline.com/page/librarians/usage adresi üzerinden lisans sahibine istatistikleri sağlayacaktır. Ayrıca, Yayıncı 3 aylık dönemlerde Lisans Sahibine kullanım istatistikleri raporu sağlayacaktır.
Fiyatlandırma modeli Schedule 4 Fiyatlandırma lisanslı materyallere erişim ücretini içermektedir. Schedule 4’de 2019 ve 2020 yıllarına ait erişim bedelleri yer almaktadır.
Ücret Bilgileri Schedule 4 2019 ve 2020 yıllarına ait toplam bedeller Schedule 4 ‘de yer almaktadır. İkinci paragrafta ödemelerde ULAKBİM tarafından Damga Vergisi kesintisi yapılacağı belirtilmiş ve kesinti oranları verilmiştir.
ILL Politikası 4.1 ve 4.2 Md.4.1: Ticari kullanıma izin vermeyecek şekilde ARIEL türü yazılımlar kullanılarak diğer kütüphanelerin kullanıcılarına Lisanslı Malzemelerin elektronik orijinalinin tek basılı kopyasını gönderilebilir.
Md.4.2: Fax ya da Ariel harici Elektronik yolla gönderime izin yoktur.
Basılı Dergi Abonelik İptali E-erişim modelidir. Basılı dergilere ait herhangi bir yaptırım lisans koşulu bulunmamaktadır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 9.2.1Schedule 1 Md.9.2.1: Yayıncının içerikte yapacağı değişiklikleri en az 60 gün öncesinden LS’ne bildirmek durumundadır. Yapılan değişiklikler, LM’lerin LS açısından önemli ölçüde daha az faydalı hale gelmesine neden oluyorsa, LS, bu ihbarın verilişinden itibaren 30 gün içinde, bu değişiklikleri madde 15.1, 15.2, 15.2.2, 15.4, 15.5 uyarınca bu Lisansın ihlali olarak değerlendirebilir.
Md.9.3.3. Artık yayınlama hakkı olmayan veya uygun bulmadığı bir ürünü LS’ne bildirerek çekebilir.
Md.9.4. Yayıncı 9.3.teki haklarını kullanarak Lisanslı ürünlerden önemli bir kısmını ürünlerin LS açısından önemli ölçüde daha az faydalı hale gelmesine neden olacak şekilde çekerse LS 30 gün içinde bunu Lisansın ihlali olarak değerlendirebilir.
Schedule 1: Temel aboneliklerden herhangi bir derginin bir diğer yayıncıya geçmesi ve lisans verenin ödenmiş olan içeriğe sürekli erişim sağlama hakkına artık sahip olmaması halinde, lisans sahibi bu dergiyi başka bir dergi ile değiştirebilir. Bu durumda yeni dergi için sürekli erişim hakkı sözleşme başlangıcı itibariyle geçerlidir. LS 2016, 2017 ve 2018’de Core Aboneliklerin %10’unu, Medical Collection içinden de 2016’da %25’ini, kalan yıllarda da %10’unu Lisanslı içerikte yer alan başka dergilerle değiştirebilir.
Schedule 4: 2016’da 2018 yılı sonuna kadar Lisanslı Materyal içeriğindeki artışın aynı kaynaktan aynı anda beş başlıktan daha fazla olması durumunda, sınırlama olmaksızın başka yayıncı veya bir kısmının iktisabı dahil, Yayıncı, Abonelik Ücretlerini arttırma hakkını saklı tutar. Bu şartlarda, Lisans verilen, ücret artışını kabul edebilir veya kabul etmeyip 2016’ya ait Lisanslı Materyaller yanısıra yenilerden bir defada beş dergiye kadar olanı almakla yetinir.

Başa dön

Turnitin

Turnitin (01/01/2018 – 31/12/2020)
İçerik EKUAL üyesi kurumlar ve TÜBİTAK
Kapsam EKUAL üyesi kurumlarda öğrenci ödevi, rapor ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmaktadır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2020
Son Bulma ve Sürekli Erişim Abonelik yenilenmediğinde erişim hakkı son bulmaktadır.
Opsiyon Bütçe durumuna bağlı olarak her yılın sonunda iptal etme opsiyonu vardır.
Yetkili Kullanıcılar Üniversiteler ve diğer EKUAL üyesi kurumların öğretim elemanları, öğrencileri, araştırmacıları ve diğer perosoneline; ödev, rapor ve tez türü dokümaların, yıllık submit kotasına uygun şekilde (*), analiz yapması için kullanım hakkı verilmektedir. Makale analizi için iThenticate kullanılmalıdır.
İstatistik Her kurumun hesap yöneticisi kullanıcı şifresi ile ulaşmaktadır.
Not 1 End User License Agreement (EULA) Master Registariton Agreement’ın bir parçası değildir, ancak son kullanıcılara hesap açıldığında, son kullanıcının sistemi kullanabilmesi için EULA’daki koşulları onaylaması gerekmektedir.
EULA 3: Turnitin’in sağladığı hizmetlerin ve sitesinin biçimi ve doğası zaman zaman size haber vermeden değişebilir. Turnitin’in geçici veya kalıcı olarak hizmet vermeyi veya hizmetler içinden bir özelliği size haber vermeden sonlandırabileceğini kabul ediyorsunuz.
EULA 6: Teslim edilen paper’lar (ödev makale vb) Turnitin tarafından verilen hizmetler için kullanılabilir. Belirlediğiniz paper’ın silinmesini kurumunuzdaki sistem yöneticisi aracılığıyla talep edebilirsiniz. Teslim edilen paper’lar ve öğrenci kayıt verileri dışındaki Communications gizli evrak sayılmaz, (bunlarda yer alan fikirler, teknikler, know how vb., örn. eklenmesini istediğiniz bir özellik) Turnitin tarafından kullanılabilir.
EULA 8: Erişimin askıya alınması: Turnitin TUBITAK hesapları tarafından ihlal veya bir kötü kullanımdan haberdar olursa burada yetkilendirildiği şekilde erişimi kesmeden önce TUBITAK’in iThenticate yöneticisini bilgilendirmek için makul çaba gösterecektir.
Not 2 (*) ULAKBİM tarafından; FTE sayısı ve son iki yıl kullanımına göre kurumlar için kota ayarlaması yapılmıştır.
Not 3 Exh A SPA 1: OC lisansının sonlanmasının telafisi:
Mevcut OC lisans sahipleri (Appx 1) önceden ödedikleri ücretler karşılığında, lisanslarının 31 Aralık 2017 tarihinden sonrasına sarkan kısmı için, belirli oranda (pro-rated to 31/12/2017) kredilendirilecektir. Mevcut (OC+) Feedback Studio lisansı sahipleri de, bu lisanslarının OC kısmının 31 Aralık 2017 tarihinden sonrasına sarkan bölümü için (pro-rata) kredilendirilecektir.
Mevcut OC ve FBS müşterileri için, ilgili kurum ve Turnitin tarafından karşılıklı anlaşıldığı şekilde sağlanan telafi:
Maddi telafi mümkün olduğu durumda: Mevcut lisans için ödeme yapılmış olması durumunda, müşteriye ücreti geri verilecektir.
Maddi telafi mümkün olmadığı durumda: Müşteriye Turnitin’in sağladığı diğer hizmetler (Feedback Studio lisansı veya Eğitim vb) ile telafi yoluna gidilecektir.Turnitin tarafından yapılacak maddi ödemeler, EKUAL lisansının ilk yılı için, TÜBİTAK ULAKLBİM’den ücretini almasını takip eden 30 gün içinde yapılacaktır.

Başa dön

Web of Science

Web of Science (WOS) – SCI & SSCI & AHCI & BKCI (01/01/2019-31/12/2021)
İçerik Bütün üniversiteler (üniversitelere göre erişim yılları değişiklik gösterebilir) ve TÜBİTAK
Kapsam Konu ve atıf taraması yapılabilen bu platformda, WOS veri tabanı altında; Science Citation Index & Social Science Citation Index & Art and Humanities Index & Book Citation Index ile Conference Proceedings Citation Index – Science Edition & Social Sciences and Humanities Edition veri tabanları taranmaktadır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Order Form/Products/Service Details 01/01/2019 – 31/12/2021
Son Bulma ve Sürekli Erişim Order Form
Additional Terms
WOS – Sürekli Lisans Bilgisi: Abonelik sona erdikten sonra WOS platformu üzerinden erişim yoktur. Lisans analaşmasının son bulmasından sonra, ULAKBİM’in başvurusunu takiben, 4-6 hafta içinde sistem Clarivate Analytics tarafından ULAKBİM sunucularına kurulacak ve üyeler ULAKBİM sunucularından lisasnta geçen yıl aralıklarına ait verilere erişim sağlayacaktır.
Opsiyon Order Form
Funding Out
Devlet tarafından tahsis edilmiş fonun kesilmesi halinde, 30 gün öncesinden Clarivate firmasına bildirilmesi koşuluyla bir sonraki yılın 1 Ocak tarhi itibariyle sözleşme feshedilebilir.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Amendment Cover Shee Bütün üyeler için:
SCI-E ve SSCI: 1980 –
AHCI: 1975 –
BKCI: 2005 –
CPCI: 1990 –
WOS veri tabanları için bütün üyelere sürekli erişim (perpetual) hakkı saklıdır.
Yetkili Kullanıcılar Order Form
Additional Terms
Employee/Member:kurumun çalışanları,öğrencisi, öğretim üyesi,dışardan gelen kullanıcılardır (dışardan gelen kullanıcalara bina içinde erişim izni verilir).
ILL Politikası Our Products and services Sınırlamalar başlığında belirtildiği gibi ürünler çoğaltılamaz kopyalanamaz başka dile çevrilemez “Kullanıcı” durumunda olmayan kişilere gönderilemez.

Başa dön

Wiley

Wiley (01/01/2018-31/12/2020)
İçerik EKUAL üyesi kurumlar ve TÜBİTAK
Kapsam Wiley Online Library 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişimli dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir.
Wiley Online Library araştırma alanları: Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık, Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Genetik, Coğrafya & Keşifler, Tarih, Arkeoloji
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2020
Son Bulma ve Sürekli Erişim Bu Lisansın son bulması durumunda, bütün EKUAL üyeleri için geçerli olmak üzere, Wiley, 681 core derginin, 1997’den (online yayınlanmaya başladığı tarihe bağlı olarak değişilik gösterebilir, ancak genellikle 1997) lisansın son bulduğu tarihe kadar olan içeriğine sürekli erişim sağlayacaktır. Ayrıca, 681 Core dergi dışında kalan diğer Wiley dergileri için, lisans anlaşmasının geçerli olduğu yılların içeriğine sürekli erişim sağlanacaktır.
Wiley, kendi takdirine bağlı olarak, ya aynı malzemeye kendi sunucusu üzerinden online erişim vermeye devam edecek, veya ek bir ücret istemeden kendi seçeceği bir elektronik ortamda bir arşiv kopyası sağlayacaktır.
Opsiyon Bütçe durumuna bağlı olarak her yılın sonunda lisansı iptal etme opsiyonu vardır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı 1997 yılından günümüze
Yetkili Kullanıcılar Üniversiteler ve diğer EKUAL üyesi kurumların öğretim elemanları, öğrencileri, araştırmacıları ve diğer perosonelidir. Dışardan gelen ve kurum içindeki bilgisayarlardan erişim sağlayacak kullanıcılar da kapsam dahilindedir.
İstatistik COUNTER uyumlu kullanım verileri admin hesapları üzerinden alınabilir.
DDP Uygulaması Basılı abonelik fiyatlandırması: 2018 yılı için, Database’deki Dergilerin basılı abonelikleri DDP ile (%75 indirim) satın alınabilir. Sadece elektronik formatta yayınlanan dergiler veya print-on-demand olanlar için uygulanmaz. 2019 ve 2020 yılına ait oranlar belirlenmemiştir.
Uzaktan Erişim EKUAL Üyesi kurumun kontrol ettiği IP adreslerinden erişilebilir. Bu terminaller fiziksel olarak ilgili kurumun direkt olarak kontrol ettiği kütüphanelerde veya binalarda yer almalıdır.
ILL Politikası EKUAL Üyesi kurumun kütüphane personeli, Lisanslı Materyallerin tek bir basılı kopyasını (posta ya da fax ile) ya da, tek bir dokümanın elektronik bir kopyasını (Ariel benzeri, indirilip basıldıktan sonra iptal edilen, güvenli bir yolla) araştırma ya da özel bir çalışma amaçlı olarak istek yapan başka bir kütüphaneye gönderebilir.

Başa dön

Blackwell

BLACKWELL (01/01/2008 – 31/12/2008)
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam Tıp ve yaşam bilimleri konusunda 234 dergi içerir. 2009 yılından itibaren Wiley Intersciene koleksiyonuna (142 dergi) dahil olmuştur.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Schedule 3Md.2 01 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 (2008 yılından sonra abonelik iptal edilmiştir.)
Son Bulma ve Sürekli Erişim 2.2.2Schedule 3 2.2.2: Lisans Anlaşmasının son bulmasından sonra, Blackwell lisans döneminde yayınlanan Lisanslı Materyallere, ya kendi sunucularından sürekli online erişim, ya da belli bir ücret karşılığında elektronik bir ortam aracılığıyla erişim sağlayacaktır.Schedule 3 – Terms of the Proposal: 2008 yılı içeriğine sürekli erişim verilmektedir.
Opsiyon Bir yıllık bir anlaşmadır.
e-Only’e Geçiş e-Erişimli bir modeldir.
DDP Uygulaması Geçmiyor.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Schedule 3 Abonelik devam ettiği sürece, 1997 yılı sayılarından itibaren erişim mümkündür.
Uzaktan Erişim Schedule 3 Uzaktan erişime izin veriliyor.
İstatistik Schedule 3 İstatistik veriliyor.
ILL Politikası 3.1.6Schedule 3 3.1.6: Başka bir kütüphanenin Yetkili Kullanıcısına ARIEL benzeri yazılımlarla ILL yapılabilir.Schedule 3 – Other Licensing Terms to Note: Basılı olarak ILL yapılmasına izin veriliyor.
Basılı Dergi Abonelik İptali Schedule 3 Dergi abonelik iptaline izin yok, kurumların dublike abonelikleri için de geçerlidir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 5.3Schedule 3 5.3: İçerikte yapılan değişiklikler yayıncı tarafından bildirilecektir, değişikliğin 10%’dan fazla olması durumunda yayıncı aynı oranda geri ödeme yapacaktır.Schedule 3 – Transfer Journals: 2008 başından itibaren koleksiyona dergi dahil olursa ve buna bir abonelik söz konusu ise aboneliğin devamı gerekir.

Başa dön

BMJ Best Practice

BMJ BEST PRACTICE (01/01/2012 – 31/12/2014)
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam Hastalıklarla ilgili olarak en güncel kanıtları, gözden geçirilmiş uzman görüşlerini, teşhis, önlem, tedavi ve hastalık sonrası takip uygulamalarını ve kanıta dayalı klinik tıp verileri içerir.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Schedule 3 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2014
Son Bulma ve Sürekli Erişim 6.4Schedule 5 6.4: Herhangi bir geçerli sebeple bu lisansın son bulması üzerine, Lisanslı Materyallere erişim son bulacaktır.Schedule 5: İlgili tabloda sürekli erişimin olmadığı belirtilmiştir.
Opsiyon 6.3 Lisans Sahibi, bu Anlaşamaya devam etmesine engel olan bütçe kısıtlamaları olması ve bunu ispatlaması durumunda, Lisans Dönemi boyunca herhangi bir yılıda, 31 Aralıktan önce fesetmemek kaydıyla ve en az 3 ay öncesinden Lisansöre yazılı bildirimde bukunarak bu Anlaşmayı fesedebilir.
e-Only’e Geçiş Kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
DDP Uygulaması Kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
Yetkili Kullanıcılar 1.2 Tam ve yarı zamanlı çalışanlar, personel, bağımsız yükleniciler ve Lisans Sahibi ile resmi olarak ilişkili öğrenciler ve Lisans Sahibi tarafından Lisansöre bildirilen geçerli IP’lerin kullanıldığı yerlerdeki üyeler.
Uzaktan Erişim 2.1 Lisans Sahibi, YK’larının, LM’lere uzaktan erişmelerine izin verebilir. Uzaktan erişim, ya sadece Lisans Sahibinin güvenli ağı üzerinden olabilir, ya da şifrelerle erişmelerine izin verilen YK’lar için olabilir.
İstatistik 2.5 Lisansör tarafından COUNTER uyumlu kullanım verileri sağlanacaktır.
ILL Politikası 3.1.4 Lisans Sahibi, ILL amacıyla ticari olmayan kütüphanelerden ara sıra gelen istekleri yerine getirebilir. ARIEL türü yazılımlar dışında elektronik gönderime izin yoktur. PDF doküman ILL amacıyla epostayla gönderilemez. Lisans Sahibi, ILL için , Lisanslı Materyallerden makaleyi basabilir ve bu basılı kopyayı gönderebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali Kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 2.6 Lisansör, artık yayınlama hakkı elinde olmayan materyallerle birlikte, telif haklarını ihlal ettiği, hakaret içerdiği, müstehcen, yasadışı ve uygunsuz olduğunu düşündüğü materyalleri koleksiyondan çıkarma hakkını saklı tutuar.

Başa dön

BMJ Journals

BMJ JOURNALS (01/01/2012 – 31/12/2012)
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam British Medical Journal tarafından yayılanan tıp alanında 29 Dergi içerir.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Schedule 3 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012
Son Bulma ve Sürekli Erişim 2.26.3Schedule 5 2.2: Madde 6.3’e bağlı olarak, Lisansör, Lisans Sahibi ve Üyelere, bu Anlaşmanın Dönemi boyunca abone oldukları LM’lere sürekli erişim verir. Dönem boyunca erişime açık olan Arşiv koleksiyona sürekli erişim söz konusu değildir.6.3: Herhangi bir geçerli sebeple bu Lisansın son bulması üzerine, Lisanslı Materyallere erişim son bulacaktır.Schedule 5: İlgili tabloda sürekli erişiminin olduğu belirtilmiştir.
e-Only’e Geçiş 6.3 Geçmiyor
DDP Uygulaması Geçmiyor
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı  Schedule 1 Her derginin önünde belirtilmiştir. BMJ 1840-, BJO 1917- gibi, farklılık gösteriyor.
Yetkili Kullanıcılar 1.2 Tam ve yarı zamanlı çalışanlar, personel, bağımsız yükleniciler ve Lisans Sahibi ile resmi olarak ilişkili öğrenciler ve Lisans Sahibi tarafından Lisansöre bildirilen geçerli IP’lerin kullanıldığı yerlerdeki üyeler.
Uzaktan Erişim 2.1 Lisans Sahibi, Yetkili Kullanıcıların, Lisanslı Materyallere uzaktan erişmelerine izin verebilir. Uzaktan erişim, ya sadece Lisans Sahibinin güvenli ağı üzerinden olabilir, ya da şifrelerle erişmelerine izin verilen Yetkili Kullanıcılar için olabilir.
İstatistik 2.5 Lisansör tarafından COUNTER uyumlu kullanım verileri sağlanacaktır.
ILL Politikası 3.1.4 Lisans Sahibi, ILL amacıyla ticari olmayan kütüphanelerden ara sıra gelen istekleri yerine getirebilir. ARIEL türü yazılımlar dışında elektronik gönderime izin yoktur. PDF doküman ILL amacıyla epostayla gönderilemez. Lisans Sahibi, ILL için , Lisanslı Materyallerden makaleyi basabilir ve bu basılı kopyayı gönderebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali  Schedule 2 Lisans Sahibi kabul eder ki, herhangi bir Üye, Lisansörden herhangi bir dergiye basılı olarak abone ise ve bir “online iskonto” alıyorsa, söz konusu Üye, Dönem boyunca, basılı+online aboneliğine devam etmek zorundadır, devam edilmezse ilgili Üyeye ilgili dergi fiyatı fatura edilecektir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 2.6 Lisansör, artık yayınlama hakkı elinde olmayan materyallerle birlikte, telif haklarını ihlal ettiği, hakaret içerdiği, müstehcen, yasadışı ve uygunsuz olduğunu düşündüğü materyalleri koleksiyondan çıkarma hakkını saklı tutuar.

Başa dön

Clinical Key

 CLINICAL KEY (31/12/2018-30/12/2019)
İçerik ULAKBİM ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri + TÜBİTAK
Kapsam
 • TÜM Elsevier tıbbi ve cerrahi dergileri
 • TÜM Elsevier tıbbi ve cerrahi referans kitapları
 • TÜM Medical ve Surgical Clinics of North America dergileri
 • TÜM First Consult Point-of-Care klinik monografları
 • TÜM Procedures Consult icerigi ve ilgili videolar
 • TÜM Elsevier tıbbi ve cerrahi prosedur videoları
 • TÜM Clinical Pharmacology ilaç monografları
 • TÜM Elsevier bağlantılı ve destekleyici videolar
 • TÜM Hasta Eğitim Materyalleri
 • TÜM Practice Guidelines
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 5.1 31/12/2018 – 30/12/2019
Son Bulma ve Sürekli Erişim Abonelik bitiminde erişim son bulmakta, uzun dönem erişim hakkı bulunmamaktadır.
Opsiyon 5.3 Abone, bu Anlaşmayı devam ettirmek için hükümetin ilerde tahsis edeceği bütçenin yetersiz kalması durumunda, bu Anlaşmayı fesedebilir.
e-Only’e Geçiş Hastanelerin basılı aboneliği bulunmuyor.
DDP Uygulaması Hastanelerin basılı aboneliği bulunmuyor.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Dergiler için 2007 yılı ve sonrası yıllara erişilmektedir.
Uzaktan Erişim Sağlık Eğitimi Genel Müdürülüğü Proxy sunucusu üzerinden
İstatistik 2.4 Elsevier, aylık bazda kullanım verileri raporu sunacaktır.
ILL Politikası 1.3 Aynı ülke içindeki ticari olmayan diğer kütüphanelerin, genellikle ILL olarak bilenen, belge isteklerini karşılamak üzere abone olunan dergilerdeki makaleler basılabilir ve gönderilebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali Hastanelerin basılı aboneliği bulunmuyor.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 2.3 Elsevier, haklarını artık elinde bulundurmadığı, yasadışı veya zararlı olduğunu düşündüğü yayınları koleksiyondan çıkarma hakkını saklı tutar.

Başa dön

EBSCO Discovery Service

EBSCO Discovery Service 01/01/2012-31/12/2012
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Eğitim ve Araştırma Hastaneleri (EAH) kapsamında aboneliği yapılan tüm veri tabanlarını tek bir ara yüzden künyeleri ile birlikte tarayabilen federe arama motorudur.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 2.4 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012
Son Bulma ve Sürekli Erişim 9.4 Sona erme halinde, tarafların bütün hakları ve yükümlülkleri de sona erer.
Opsiyon 2.4 Taraflar yıllık abonelik sürelerinin sona ermesinin ardından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak bu sözleşmeyi fesedebilir.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı 1.1.2 Sağlık Bakanlığına bağlı EA Hastanelerindeki tüm personel, mevcut öğretim elemanları ve diğer üye personel ile halıhazırda Üye kuruluşlarda eğitim gören kütüphane dahilinde, ya da Yetkili Kullanıcıların çalıştığı ya da eğitim gördüğü (evleri, lojmanları, yurtları vb.dahil) mekanlardan Güvenli Ağa erişimine izin verilen kişiler ve Üye tarafından şifre ya da başka bir yetki verilmiş kişiler ile TÜBİTAK ve Birimlerindeki tüm personeldir.
Yetkili Kullanıcılar 1.1.2 İlgili maddede uzaktan erişime izin verildiği anlaşılmaktadır.
ILL Politikası 6.3 EBSCO, arama sayısı, karşıdan yüklenen özetlerin sayısı ile ilgili aylık istatistikler verecektir.

Başa dön

MD Consult

MD CONSULT CORE COLLECTIONS (15/02/2010 – 15/12/2013)
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam Tıp bilimleri alanında e-dergi, e-book, Clinics of North America serileri, ilaç bilgileri, hasta eğitimleri, imaj goruntuleri gibi degisik kaynakları içermektedir.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Attachment A 15 Şubat 2010 – 15 Şubat 2013
Son Bulma ve Sürekli Erişim Attachment B Sürekli erişim olacağına ilişkin bir madde geçmiyor, ancak 35 CNA dergisinin basılı kopyaları gönderilecektir, diğer koleksiyona sadece e-erişim olacaktır. İlgili madde: “Aşağıdaki CNA serisi basılı abonelikleri ücretsiz olarak MD Consult Core dergilerinin güncel sayıları gönderilecektir. Alıcı ULAKBIM’dir”.
Opsiyon 1 Early Termination Due To Insufficient Budgetary Allotment From Government: Anlaşma, yeterli bütçe sağlanamaması durumunda iptal edilebilir.
e-Only’e Geçiş Attachment B 35 CNA dergisinin güncel basılı kopyaları anlaşma kapsamında gönderilecektir.
DDP Uygulaması Attachment B 35 CNA dergisinin güncel basılı kopyaları anlaşma kapsamında gönderilecektir.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Attachment C İlgili ekte dergilerin erişim yıl başlangıçları ve kitapların yılları belirtilmiştir.
Uzaktan Erişim Schedule 3 Servise erişim IP üzerinden ya da şifrelerle ya da her ikisiyle yapılabilecektir.
İstatistik 5 Geçmiyor.
ILL Politikası Geçmiyor.
Basılı Dergi Abonelik İptali Attachment B Söz konusu 35 CNA serisi ve diğer dergilere basılı abonelik bulunmamaktadır. Güncel basılı kopyalar anlaşma kapsamında gönderilecektir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 1 Removed Content: Lisansör LM’lerden koleksiyondan çekme hakkını elinde saklı tutar. Bu kısım 15%’den daha fazla olursa, Lisansör geri çekilen kısım için ödemesi yapılmış kısımla orantılı olarak geri ödeme yapacaktır. Not: Fiyatlandırma dergi bazlı olduğundan bir sonraki yıl faturaya dahil edilmez. Ödemesi yapılmış ise kredi istenmelidir.

Başa dön

OVID-LWW

OVID – LIPPINCOTT WILLIAMS&WILKINS (LW&W) (15/02/2008 – 15/12/2011)
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğtim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam Tıp ve eczacılık konularında 281 dergi içeren bir veri tabanıdır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Addendum A 15 Şubat 2008 – 15 Şubat 2011 (15 Şubat 2009’dan sonra abonelik iptal edilmiştir.)
Son Bulma ve Sürekli Erişim 2.4Addendum AB Arşiv hakları, sadece işbu Anlaşmanın geçerlilik süresi boyunca abone olunan dergileri kapsamaktadır ve abonelik gerçekleştiren konsorsiyum, bu dergilere ilişkin arşiv haklarına sahip olacaktır. Bu haklar, Aboneye haber verilmeden değiştirilebilir.
Opsiyon Her iki taraf da, önceki abonelik yılını değerlendirme hakkını saklı tutmaktadır ve söz konusu değerlendirme ve bildirim yıl bitimlerinden 90 gün öncesinden verilmelidir.
e-Only’e Geçiş Hastanelerin basılı aboneliği bulunmamaktadır.
DDP Uygulaması Geçmiyor.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Addendum A Her bir derginin erişim yıl başlangıçları farklılık gösteriyor.
Uzaktan Erişim Uzaktan erişime izin verilmektedir.
İstatistik İstatistik veriliyor.
ILL Politikası Basılı kopyanın gönderilmesine izin verilmektedir.
Basılı Dergi Abonelik İptali 1.4.4 Hastanelerin basılı aboneliği bulunmamaktadır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği Geçmiyor.

Başa dön

ScienceDirect Health Package

SCIENCE DIRECT HEALTH PACKAGE (01/01/2007 – 31/12/2009)
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğtim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam Elsevier Science Direct koleksiyonu içerisinde tıp konusu ve ilişkili konulardaki 400 akademik dergi içerir.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 5.1 01 Ocak 2007 – 31 Aralık 2009
Son Bulma ve Sürekli Erişim Schedule 1.1 Sadece üylerin abone oldukları dergilere erişim hakkı vardır, ya da makale başı Euro 0,081olmak üzere, makale indirme sayısına göre fiyatlandırılacak şekilde istenen makalelere erişim mümkündür.
Opsiyon Üç yıllık bir anlaşmadır.
e-Only’e Geçiş e-Only bir modeldir.
DDP Uygulaması Hastanelerin basılı aboneliği bulunmamaktadır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Schedule 1.1 “Comple Collection” ve “Freedom Collection”a 2003 yılından itbaren erişim verilmektedir..
Uzaktan Erişim Aylık kullanım verilerine online erişlim sağlanacaktır.
İstatistik 2.4 Aylık kullanım verilerine online erişlim sağlanacaktır.
ILL Politikası 1.3.7 Ticari olmayan kütüphane istekleri ILL kapsamında basılı formatta karşılanabilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali Schedule 1.1 Hastanelerin basılı dergi aboneliği yoktur.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği  2.3 Elsevier, yasa dışı, zararlı ya da ihlal edici, doğru olmadığını düşündüğü ya da lisans hakkı elinde olmayan bir içeriği koleksiyondan çıkarma hakkına sahiptir. Bu içerik 15% den fazla olursa, Lisans Sahibine çekilen içeriğin oranına uygun olarak kalan süre için geri ödeme yapılır.

Başa dön

ScienceDirect Journals Consult

SCIENCE DIRECT – JOURNALS CONSULT (01/01/2010 – 31/12/2012)
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğtim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam Elsevier Yayınevine ait tıp bilimleri alanında ve branşlar düzeyinde 54 temel dergiyi içermektedir.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 5.1 01 Ocak 2010 – 31 Aralık 2012
Son Bulma ve Sürekli Erişim Schedule 1.1 Access to Formerly Subscribed Titles: SD Online üzerinde Abone’nin yıllık aboneliklerinin tamamının son bulması üzerine, Abone; 1) ödemesi yapılmış yıllar için, abone olduğu dergilerin kısımları ya da tamamının e-kopyalarını, YK’lar tarafından erişilmesi ve kullanılması için, elde edebilir, yükleyebilir ve teknik olarak bir sunucu üzerinde formatlayabilir, ya da; 2) her makale indirme başına $ 0,081 ücret alınacak şekilde (enflasyon ve maliyetlerdeki artışlar ayarlanacak), bir önceki yıl boyunca indirilen makale sayısı hesaplanarak yıllık erişim ücreti ödenmek koşuluyla, lisansın koşullarına uygun olarak, Abone olunan başlıklara online erişmeye devam edebilir. Eğer, Abone Olunan belirli bir dergi Elsevier tarafından koleksiyondan çıkarılırsa, ya da Abone tarafından yenilemesi yapılmaz ise, ancak Abone ScienceDirect online abonesi olarak kalırsa, Abone, ücretsiz olarak eskiden Abone Olunan bu Dergilerin ödemesi yapılmış yıllarına erişmeye devam edebilirler (İlgili dergiyi elektronik olarak host etme hakkı Elsevier’de devam ettiği sürece).
Opsiyon  5.3 Abone, ilerde hükümet tarafından tahsis edilecek yeterli bütçe olmaması durumunda bu Anlşamayı feshedebilir.
e-Only’e Geçiş  1.1Annex A toSchedule 1.1 Md 1.1: e-Only bir modeldir. Ilgili madde; “Elsevier, Aboneye, Schedule 1’de geçen Abone Olunan Materyallere erişmek ve bunları kullanmak için, tam yetkili olmayan, transfer edilemez bir hak verir. Annex A to Schedule 1.1: Dergi listesi başında “online only” ifadesi geçmektedir.
DDP Uygulaması Geçmiyor
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Schedule 1.1 1 Ocak 2006 tarihinden itibarendir.
Uzaktan Erişim  3.1 Erişim, Abone tarafından Schedule 2’de tanımlanan IP’ler üzerinden ve/veya “usernames” ve “passwords”lerle olacaktır.
İstatistik 2.4 Elsevier aylık kullanım verilerini sağlayacaktır. Herhangi bir standartdan söz edilmiyor.
ILL Politikası 1.3 Abone ile aynı ülke içinde bulunan, ticari olmayan kütüphane istekleri ILL kapsamında basılı formatda karşılanabilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali Schedule 1.1 Option to Substitute or Refund Withdrawn Subscribed Titles: Abone iptal ettiği derginin yerine, Elseviere bilgi vererek, aynı tutarda olacak şekilde dergi/ler değişikliği yapabilir. İptal edilen derginin yerine değiştirilecek dergi olmaması durumunda, Elsevier ilgili derginin ödemesi yapılmış kalan dönemi için geri ödeme yapacaktır. Üyelerin basılı dergi aboneliği zaten bulunmamaktadır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 2.3 Elsevier, yasa dışı, zararlı ya da ihlal edici, doğru olmadığını düşündüğü ya da lisans hakkı elinde olmayan bir içeriği koleksiyondan çıkarma hakkına sahiptir.

Başa dön

UpToDate

UpToDate (01/01/2020-31/12/2022)
İçerik 430’dan fazla hakemli dergi, online medikal kaynak ve rehber arasindan en güncel kanıta dayalı tıbbi olayları titizlikle inceler ve değerlendirir. Tedavi tavsiyeleri uluslararası çapta kabul görmüş kanıta dayalı tıp veri tabanıdır.
Kapsam 63 Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve TÜBİTAK
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 01/01/2020-31/12/2022
Son Bulma ve Sürekli Erişim Exhibit A
3, 11
Lisans sonrası sürekli erişim yoktur. Abonelik sonrası UTD talebi üzerine LM’ler iade ve imha edilmelidir.
Opsiyon Exhibit A
3
Fiyatlandırma takvimindeki bir sonraki yılın başlamasından 90 gün öncesinde UpToDate’e yazılı bildirim yaparak bir sonraki yıl için abonelik iptal edilebilir.
e-Only’e Geçiş Hastalıklarla ilgili teşhis, tedavi vb. bilgiler sunan kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
DDP Uygulaması Hastalıklarla ilgili teşhis, tedavi vb. bilgiler sunan kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Hastalıklarla ilgili teşhis, tedavi vb. bilgiler sunan kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
Yetkili Kullanıcılar Exhibit A
1
Doktor personeli, öğretim görevlisi, hastalar, hemşireler, kütüphaneciler ve organizasyonunuz tarafından işe alınmış olan ve hastalarınıza, organizasyonuzun tesislerinde tıbbi hizmetler sunan diğer personel, tıp uzmanları, ilişkili tüm öğrenciler ve kütüphaneye gelen dış kullanıcılardır.
Uzaktan Erişim Exhibit A
4
Kullanıcı adı ve şifresini giren bir Yetkili Kullanıcı herhangi bir lokasyondan giriş yapabilir.
İstatistik Firma tarafından sağlanıyor.
ILL Politikası Exhibit A
12
YK’lar, Referans ve telif hakkı uyarısı içermesi kaydıyla, zaman zaman kişisel, klinik, eğitimsel veya araştırma amaçlı olarak tek tek makaleleri yazdırabilir ve/veya tek tek makaleleri bir iş arkadaşına gönderebilir. YK’lar hiçbir koşul altında Lisanslı Materyallerden yüksek sayıda makale yazdıramaz veya e-posta ile gönderemezler.
Basılı Dergi Abonelik İptali Hastalıklarla ilgili teşhis, tedavi vb. bilgiler sunan kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği Hastalıklarla ilgili teşhis, tedavi vb. bilgiler sunan kanıta dayalı bir veri tabanıdır.

Başa dön

Wiley

WILEY (01/01/2008 – 31/12/2008)
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğtim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam Tıp ve yaşam bilimleri konusunda 142 dergi içerir. 2009 yılından itibaren Blackwell koleksiyonu Wiley Intersciene koleksiyonuna (234 dergi) dahil olmuştur.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi G.1 01 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 (2008 yılından sonra abonelik iptal edilmiştir.) 
Son Bulma ve Sürekli Erişim Appendix B Archiving Rights: Wiley, Lisans Sahibine lisanslı e-dergilerin tam metinlerine erişim sağlayacaktır. Wiley’nin tercihine göre, ya kendi sunucusu üzerinden online erişim vermeye devam edecek, ya da Wiley tarafından seçilmiş bir elektronik ortamda, makul bir ücret karşılığında, bir arşiv kopya sağlayacaktır. Lisans Anlaşmasının C Maddesindeki koşullara uyulacaktır, bu kısıtlamalar anlaşmanın son bulmasından sonra da geçerlidir.
Opsiyon Bir yıllık bir anlaşmadır.
e-Only’e Geçiş e-Erişimli bir modeldir.
DDP Uygulaması  Appendix B 10%
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Appendix B Abonelik devam ettiği sürece, 1997 yılı sayılarından itibaren erişim mümkündür.
Uzaktan Erişim A.4.b.4 Roaming Access: Dışarıdan erişime izin veriliyor ve Yetkili Kullanıcılar kayıtlı olmalı ve 90 günde bir yenilenmelidir.
İstatistik E.1.b İstatistik veriliyor.
ILL Politikası C.1.e Lisanslı Materyallerden makale, bölüm vb’lerinin basılı tek kopyaları ILL amacıyla gönderilebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali D 3 Basılı dergi iptaline, 10%’u geçmemek koşuluyla, izin var ancak aynı değerde ekleme yapmak gerekiyor. Yapılan değişiklikler 1 Kasımdan önce yayıncıya bildirilmelidir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği Geçmiyor.

Başa dön

Kullanım Hakları Sözleşmeleri

Yayıncılar İçin;
 • Lisanslama İlkeleri [TR] [EN]
 • Model Lisans [TR] [EN]

© 2020 Cahit Arf Bilgi Merkezi