Derginin TR Dizin kapsamında değerlendirilmeye alınabilmesi için, dergi sahibi, yayıncı ve/veya editör tarafından ULAKBİM Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS)‘ne KAYIT yapılarak “Editör Başvuru Formu”nun doldurulması gerekmektedir. Editör başvuru onayından sonra, ön koşulları sağlayan dergilerin, sayılarına ait PDF’leri, ODİS’e yüklenmesi ile değerlendirme süreci başlar ve bir (1) yıl süreyle izlenir. Basılı olarak yayınlanan dergilerin, bir (1) basılı kopyasını da aşağıdaki adrese iletmeleri gerekmektedir.

ULAKBİM TR Dizin Posta Adresi:

TÜBİTAK ULAKBİM
Cahit Arf Bilgi Merkezi, TR Dizin Birimi
Mustafa Kemal Mahallesi,
Dumlupınar Bulvarı , Eskişehir Yolu (ODTÜ Karşısı) 7. Km, 2151. Cadde, Pk: 06510, Çankaya/ANKARA

Bu işlemler için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.
* Dergi sayılarının 1 adetten daha fazla gönderilmemesi önemle bilgilerinize sunulur.

 

Editör Başvurusu için Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Editör/yayıncı tarafından öncelikle TR Dizin’e başvuru yapılacak konu veri tabanı/alanı seçilmelidir.
 • Zorunlu alanlar doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Ön Koşullar

 • TR Dizin başvuru için derginin hakemli ve bilimsel bir dergi olması zorunludur.

 • Dergi, TR Dizin’e başvuru için bir önceki yılda en az bir cildine ait sayıları düzenli olarak yayınlamış olmalıdır.

 • Basılı dergiler için ISSN, elektronik dergiler için E-ISSN almış olmalıdır. Her iki formatta yayın yapılıyor ise her iki ISSN alınmalıdır.

Başvuru Sonrası Süreçler ve Ön Değerlendirme İşlemleri

 • Ön koşulları sağlayan dergiler, “Editör Başvuru Formu”nda belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile ODİS’e giriş yapılarak, son 2 (iki) yıla ait sayıların PDF’lerini yüklemelidir. Dergi basılı olarak yayınlanıyorsa bu sayıların bir (1) basılı kopyası aşağıdaki adrese gönderilmelidir.
ULAKBİM TR Dizin Posta Adresi:

TÜBİTAK ULAKBİM
Cahit Arf Bilgi Merkezi, TR Dizin Birimi
Mustafa Kemal Mahallesi,
Dumlupınar Bulvarı , Eskişehir Yolu (ODTÜ Karşısı) 7. Km, 2151. Cadde, Pk: 06510, Çankaya/ANKARA

şeklindedir.

Sadece elektronik yayınlanan dergilerin ODİS üzerinden sayının PDF ‘ni yüklemesi yeterli olup, dergi sayı ve bilgi güncellemelerinin düzenli takibi yayıncı/editör tarafından yapılmalıdır.

 • Ön koşulları sağlayan dergiler başvuru tarihi itibariyle, düzenli yayınlanma/gönderme ve varsa kriterlerdeki eksiklerini tamamlaması için en az bir (1) yıl süre ile izlenir. Bu süreçte, TR Dizin uzmanları tarafından, veri tabanı/konu alanı genel koşullarına uygunluğu için ön değerlendirmesi yapılır.
 • Dergilerin, TR Dizin uzmanları tarafından ön değerlendirmesi yapılır. Ön değerlendirmesi sonucunda, eksikleri tespit edilen dergilere gerekli öneri/uyarılarda bulunulur. İzleme süreci tamamlanan dergiler komite değerlendirilmesi sunulur.

Komite Değerlendirme Süreçleri

 • Komite değerlendirmesi, dergi sayılarının basılı ve PDF kopyaları üzerinden, dergi değerlendirme kriterleri, hakem raporları ve ön değerlendirme formları kullanılarak yapılır.
 • Komite değerlendirme sürecinde, komite üyesi mevcut dokümanları yeterli görmezse ek bilgi ve belgeler talep edebilir.
 • Komite değerlendirme sonucu, (kabul, red, izleme, uyarı gibi) yayıncı/editöre resmi yazı ile bildirilir.

Komite Değerlendirme Sonrası Süreçleri

 • Kabul edilen dergi editörlüğü ile ULAKBİM Müdürlüğü arasında 2 (iki) kopya halinde “TR Dizin Katılım Sözleşmesi” imzalanır.

 • Sözleşmelerin imzalanmasını takiben dergi, TR Dizin veri girişi sürecine alınır.

 • TR Dizin’e “kabul” edilen dergilerin yayınlanacak yeni sayıları, PDF formatında yüklenmeli ve dergi basılı olarak da yayınlanıyorsa bir kopya ULAKBİM’e düzenli olarak gönderilmelidir.

 • Kabul edilen derginin yayınlanacak sayılarında da, kriterlerde geçen koşulların devamlılığı sağlanmalıdır. Dergi sayılarının basım tarihi itibariyle ULAKBİM’e geç iletilmesi ve/veya iletilmemesi halinde derginin veri tabanındaki durumu, ilgili Komite tarafından yeniden gözden geçirilir.

 • Komite değerlendirme sonrası, TR Dizin’e kabul edilmeyen dergiler, sonraki bir yıl süre ile izlenir.

 • İzleme durumundaki bu dergiler, eksiklerinin giderilmesi amacıyla değerlendirmeye alınır. Bu süreçte yeni hakem raporları talep edilebilir. Eksiklerin giderilmediği durumlarda uyarı yapılır.

 • Red sonrası izleme durumunda bir yıl takip edilen dergi, izleme sayılarının tamamlanmasının sonunda yeniden komite değerlendirmesine alınır.

 • Komitenin ikinci değerlendirmesi sonucunda, daha önce belirtilen eksikliklerin devam etmesi durumunda, derginin yeniden değerlendirilen yılı ve sonraki bir yılı red durumunda kalır. Üst üste 2 defa red alan dergi 2 yıl boyunca değerlendirmeye alınmaz.

 • Komite değerlendirme sonucuna göre “kabul” ya da “red” dergiler, yeni sayılarını ve komite tarafından değerlendirilmek üzere talep edilen belgelerini (örnek hakem raporları vd.) ODİS sistemine yüklenmelidir.