Herhangi bir e-bilgi kaynağının TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamına alınmasına karar verilmeden önce ilgili Yayıncı/Sağlayıcının TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Lisanslama İlkeleri ve TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Model Lisans metinlerini göz önünde bulundurarak lisanslarını hazırlamaları ve ULAKBİM’e göndermeleri gerekmektedir.

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamında Üyelerin erişimine açılacak veri tabanlarına ait Lisans Anlaşmaları TÜBİTAK ULAKBİM Lisans Anlaşmaları Sorumlusu tarafından ,yukarıda sözü edilen İlkeler ve Model Lisans‘a uyumlu olup olmadıkları açısından incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda, yukarıda söz edilen metinlere göre eklenmesi, değiştirilmesi ve/veya metinden çıkarılması gereken durumlar olduğunda ilgili Yayıncı/Sağlayıcı ile görüşmeler/yazışmalar yapılarak gerekli düzenlemelerin lisans metinlerinde yapılması sağlanmaktadır. Lisans metinleri için TÜBİTAK Hukuk Müşavirliğinin görüş ve önerileri de alınmaktadır.

Gerekli değerlendirmelerden geçen e-bilgi kaynağının TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamına alınmasına karar verilmesi durumunda, gerekli düzenlemelerin yapılmış olduğu Lisans Anlaşması taraflarca imzalanmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları Lisans Koşulları

Üniversiteler – Polis Akademisi

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

BMJ Journals/BMJ Clinical Evidence

BMJ JOURNALS ve BMJ CLINICAL EVIDENCE (20/02/2007 – 19/02/2010)
İçerik BMJ Group tarafından yayınlanan tıp alanında 27 dergi ve kanıta dayalı tıp veri tabanı içerir.
Kapsam Tıp Fakültesi olan üniversiteler ve TÜBİTAK
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi  1.12 ve 6.1 20 Şubat 2007 – 19 Şubat 2010 (19 Nisan 2009 tarihinden sonra abonelik İPTAL edilmiştir)
Son Bulma ve Sürekli Erişim  2.2 Lisans Anlaşmasının geçerli olduğu 20 Nisan 2007-19 Nisan 2009 tarihleri arasındaki sayılara erişim mümkündür.
Opsiyon  6.1 3 yıllık bir anlaşma olmakla birlikte, her yıl bitiminden 3 ay önce (her yılın 19 Ocak tarihine kadar) bildirmek koşuluyla Lisans Anlaşması iptal edilebilir ya da lisansta değişiklikler yapılabilir.
e-Only’e Geçiş  Schedule 2  e-Only bir modeldir.
DDP Uygulaması Geçmiyor.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı  4 Mayıs 2007 tarihli resmi mektup Arşive erişim hakkı tanıyorlar. BMJ’nin bu konudaki politkası olarak devam ettiği sürece. Genellikle 1997 yılı ve sonrasına, BMJ dergisine 1994 yılı ve sonrasına erişim mümkündür.
Uzaktan Erişim 2.1 İzin veriliyor.
İstatistik 2.5 İstatistik veriliyor.
ILL Politikası 3.1.4 Ara sıra yapılan ticari olmayan istekler için mümkün, ARIEL türü yazılımlar kullanarak basılı kopyalar ILL amacıyla kullanılabilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali Schedule 22. paragraf İptal edilebiliyor.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği Geçmiyor.

Başa dön

CAB Abstracts

CABI (15/08/2014-14/08/2017)
İçerik Tarım, Orman, Veterinerlik, Su Ürünleri Fakülteleri ile Tarım Bilimleri, Deniz Bilimleri alanında eğitim veren üniversiteler ile Tarım Bakanlığı Araştırma Merkezleri ve TÜBİTAK
Kapsam Bu veri tabanı, dergiler, seri yayınlar, konferans tutanakları, kitaplar, tezler, yıllık raporlar, patentler ve standartlar için bibliyografik bilgiler ile bazı kaynaklar için tam metin bilgi sağlamaktadır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Ek 2 15/08/2014-14/08/2017
Son Bulma ve Sürekli Erişim  2.3 Erişim sadece abonelik dönemi içindir ve Yayıncı Lisansın sone ermesi üzerine Yetkili Kullanıcıların herhangi bir şekilde erişimlerini sürdürmesine imkan vermeyecektir.
Opsiyon 3 (üç) yıllık bir anlaşmadır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Bibliyografik / tam metin bir veri tabanıdır.
İstatistik  7.4 Yüklenici aylık bazda kullanıcı oturumları sayısı üzerinden Lisans Alanın bu gibi kullanım verilerini toplamasını kolaylaştıracak ve karşılayacaktır.

Başa dön

EBSCOhost

EBSCOHOST  (01/01/2016 – 31/12/2018)
İçerik Devlet, Vakıf, KKTC Üniversiteleri, Polis Akademisi ve SB Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam Üniversiteler Academic Search Complete, Business Source Complete, DynaMed, ERIC, GreenFILE, LISTA, MEDLINE (bibliyografik), American Doctoral Dissertations (1933-1955), Teacher Reference Center veri tabanlarına erişebileceklerdir. Sadece Ulusal Lisans kapsamındaki veri tabanları taranacak şekilde üniversiteler için EDS kurulumu yapılacatır. Her lisans döneminde sahiplik modeli ile bir EBSCO Retro Indeks erişimi sağlanacak olup 2014 yılında Applied Science & Business Periodicals Retrospective, 2015 yılında Education Index Retrospective ve 2016 yılı için de Humanities & Social Sciences Index Retrospective Index üniversitelerin erişimine açılacaktır.
Sağlık Bakanlığı EAH’leri için ise MEDLINE Complete Full Text ve DynaMed veri tabanı erişimleri sağlanacaktır. Yine sadece Ulusal Lisans kapsamındaki veri tabanları taranacak şekilde SB EAH için EDS hizmeti devam edecektir.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 2.6 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2018
Son Bulma ve Sürekli Erişim 9.3 Sona erme halinde, tarafların bütün hakları ve yükümlülükleri de son bulur (derleyici bir VT olması nedeniyle).
Opsiyon 2.2 Lisans Alan bütçesel nedenlerden ve temdit yükümlülüğünü 2016 yılında yerine getirememesinden dolayı 2016 yılının sonunda işbu anlaşmadan hiçbir tazminat ödemeksizin çıkma hakkına sahiptir. Bu hakkı kullanabilmesi için TÜBİTAK ULAKBİM’in EBSCO’ya 2017 için 30/09/2016 ve 2018 için 30/09/2017  tarihi itibariyle yazılı iptal bildiriminde bulunması zorunludur.
e-Only’e Geçiş Derleyici bir veri tabanıdır.
DDP Uygulaması Derleyici bir veri tabanıdır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Değişik
Yetkili Kullanıcı 1.1.1 Mevcut öğretim elemanları ve (sürekli, geçici, sözleşmeli ve ziyaretçi) diğer üye personel ile hâlihazırda Üye kuruluşlarda eğitim gören Kütüphane dahilinde, ya da Yetkili Kullanıcıların çalıştığı ya da eğitim gördüğü (Yetkili Kullanıcıların evleri, lojmanlar, öğrenci yurtları dahil) tüm benzeri mekânlardan Güvenli Ağa erişimine izin verilen bireyler ve bir Üye tarafından şifre ya da başka bir yetki verilmiş kişilerdir.
Uzaktan Erişim 3.4 TÜBİTAK-ULAKBİM ya da üyelerinin talep etmesi halinde, EBSCO veri tabanlarının kullanımı için uzaktan erişim şifrelerini vermekle yükümlüdür. Her konsorsiyum üyesi, lisans sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde veri tabanlarının kullanımı ile ilgili kullanım kurallarına uymak zorundadır.
İstatistik 1.1.12 ICOLC ilkelerine uygun COUNTER formatlarında kullanım istatistikleri sağlanıyor. EBSCO aylık kullanım istatistiklerini gönderecektir.
ILL Politikası 3.1.3 Üye olmayan bir kütüphaneye araştırma amaçlı kullanım için ARIEL benzeri baskı alındıktan sonra dosyayı silen yazılımlar kullanarak tek bir makalenin basılı kopyası gönderilebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali Derleyici bir veri tabanıdır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 6.2
6.5
10.10
10.11
6.2: EBSCO, artık yayınlama hakkı elinde olmayan materyalleri ya da telif haklarını ihlal eden, zarar veren, zarara uğratan, kanun dışı ve itiraz edilebilir durumlardaki LM’leri geri çekme hakkını saklı tutar.
6.5: Eğer LM’lerin tümü ya da bir kısmı ile ilgili haklar bir başka yayıncıya devredilirse, EBSCO bu Lisansın koşullarına uyulduğuna emin olmak için elinden gelen çabayı gösterecektir.
10.10: EBSCO tarafından konsorsiyuma teklif edilen veri tabanı paketinde, 7,301’i etkin durumda (aktif) olan toplam 9,354’i akademik dergi bulunmaktadır. Ambargo olmaksızın veri tabanı paketinde etkin olan yayınların sayısı 4,727 olarak öngörülmüştür.
10.11: Yıllık sözleşme sürelerinden sonra, ambargolu akademik yayınların sayısı, yayıncı tarafından ambargosuz olarak kullanıma sunulan net aktif akademik yayınların sayısının (4727) %50’sini geçmesi halinde veya toplam akademik dergi veya aktif akademik dergilerin adetleri %15’ten fazla azalırsa, EBSCO ve TÜBİTAK-ULAKBİM arasındaki işbu sözleşme yeniden gözden geçirilebilir. Ayrıca, her iki durumun aynı anda gerçekleşmesi halinde de EBSCO ve TÜBİTAK-ULAKBİM arasındaki işbu sözleşme yeniden gözden geçirilebilir.

Başa dön

IEEE

IEEE (01/01/2015 – 31/12/2017)
İçerik Bütün üniversiteler, askeri okullar ve polis akademisi ve TÜBİTAK
Kapsam IEEE/IEL Veri Tabanı, elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve elektronik alanlarında dünyanın en yüksek kalitedeki 202’si aktif olmak üzere toplam 460 IEEE/IET ve IBM dergi ve magazine, yıllık 1.200’den fazla IEEE / 20’den fazla IET konferansına ve 2.500’den fazla kabul edilmiş IEEE standardı olmak üzere toplam 3.8 milyondan fazla tam metin dokümana erişim sağlamaktadır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Schedule D 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2017
Son Bulma ve Sürekli Erişim 9 Md.9: Bu Anlaşmanın son bulması üzerine; bir ihlal durumu hariç, LS, lisansın başlangıç ve bitişi arasında yayınlanmış içeriğin statik bir kopyasını IEEE tarafından belirlenmiş uygun ücreti ödeyerek elde edebilir. IEEE, statik dosyayı bir USB dirive üzerinde ya da benzer bir ortamda sağlayacaktır.
Opsiyon Schedule DMadde 4 LS Bütçe kısıtlamaları ya da Terms and Termination da geçen nedenlerle anlaşmayı sonlandırmak isterse 90 gün öncesinden IEEEye yazılı olarak bildirimde bulunmak koşuluyla anlaşmayı iptal edilebilir.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Dergiden dergiye farklılık gösteriyor. Genellikle cilt 1’den itibarendir.
Uzaktan Erişim 1.f Lisans Sahibi tarafından, sadece öğrenci, öğretim görevlisi ve çalışanlarına, yetkili siteler dışından güvenli ağ üzerinden sağlanan erişimdir..
İstatistik 3.b.6 Alınabiliyor
ILL Politikası 5.b.3 Aynı ülke içindeki ticari olmayan kütüphanelerden gelen makale istekleri basılı olarak gönderilebilir, ancak bu uygulama USA Telif Yasası, Bölüm 108 ve CONTU İlkeleri ile uyumlu olmalıdır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği IEEE, Lisanslı Materyallerin 25% oranında içerikten çıkarma hakkına sahiptir, çıkarılan içeriğin 25%’i geçmesi üzerine, Lisans Sahibi lisansı sonlandırma ve bu durumda IEEE’ye yazılı olarak bildirildiğinde geri ödeme alma hakkına sahiptir.a

Başa dön

JCR

JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) (20/04/2007 – 19/04/2010)
İçerik Bütün üniversiteler ve TÜBİTAK
Kapsam ISI JCR, dünya çapında yayınlanan 8,400’ün üzerinde akademik derginin atıf (citation) bilgileri ile “dergi değerlendirmesi”nde kullanılan kapsamlı ve özgün bir veri tabanıdır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Cover Sheet 2 20 Nisan 2007 – 19 Nisan 2010 (2009 yılından sonra abonelik iptal edilmiştir.)
Son Bulma ve Sürekli Erişim Cover Sheet 3ve 6.e Veri tabanı adı önünde “Perpetual” olarak belirtilmiş olanlara, anlaşmanın son bulmasından sonra, anlaşmanın son bulduğu tarihteki şekliyle, sürekli erişim mümkündür. “Son bulma”dan sonra internet üzerinden erişilmekte olan “sürekli lisanslı içerik” kararlaştırılmış bir elektronik ortamda (in a fixed electronic media) lisans sahibine gönderilecektir.
Opsiyon 3 yıllık bir anlaşmadır.
e-Only’e Geçiş Bibliyometrik bir veri tabanıdır.
DDP Uygulaması Bibliyometrik bir veri tabanıdır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Bibliyometrik bir veri tabanıdır.
Uzaktan Erişim Geçmiyor
İstatistik MBKDSözleşme “İlkeler” başlığı Md.12: Kullanım verileri sağlanacaktır.
ILL Politikası 2.a.2 Arama sonuçları yetkili olmayan kullanıcılara gönderilemez.
Basılı Dergi Abonelik İptali Bibliyometrik bir veri tabanıdır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği Bibliyometrik bir veri tabanıdır.

Başa dön

iThenticate

iThenticate (01/01/2017 – 31/12/2019)
İçerik EKUAL üyesi kurumlar ve TÜBİTAK
Kapsam Akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının tespiti için olarak kullanılmaktadır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Exhibit A 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2019
Son Bulma ve Sürekli Erişim Abonelik yenilenmediğinde erişim hakkı son bulmaktadır.
Opsiyon Bütçe durumuna bağlı olarak her yılın sonunda iptal etme opsiyonu vardır.
Yetkili Kullanıcılar ve Özel Şartlar AmendmentNumber One Üniversitelerde doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir. Program, öğrenci ödevi ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalı, kişisel akademik çalışmaların analizinde kullanılmalıdır.
İstatistik Her kullanıcı şifre ile ulaşmaktadır.

Başa dön

Mendeley

Mendeley (01/01/2016-31/12/2018)
İçerik Tarım, Orman, Veterinerlik, Su Ürünleri Fakülteleri ile Tarım Bilimleri, Deniz Bilimleri alanında eğitim veren üniversiteler ile Tarım Bakanlığı Araştırma Merkezleri ve TÜBİTAK
Kapsam Bu veri tabanı, dergiler, seri yayınlar, konferans tutanakları, kitaplar, tezler, yıllık raporlar, patentler ve standartlar için bibliyografik bilgiler ile bazı kaynaklar için tam metin bilgi sağlamaktadır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi  5.1 01/01/2016-31/12/2018
Son Bulma ve Sürekli Erişim 5.2 ve Schedule 1 Abone SD Freedom Kolleksiyonuna aboneliğini sonlandırdığı veya ödemelerini zamanında yapmadığı takdirde Abonenin burada belirtilen indirimli fiyatlarla  listelenen Mendeley Institutional Edition Ürünlerine erişimi son bulur.
Yetkili Kullanıcılar   1.2 Abonenin, Schedule 2’de listelenen yerler itibariyle bağlı olan çalışanları, bağımsız yüklenicileri ile, Abonenin kütüphane binası içindeki terminalleri kişisel araştırma veya eğitim amacıyla kullanan kişiler (Walk-in Users) dir.
İstatistik   2.4 Elsevier (yılda 3 ayda birden sık olmamak kaydıyla) istekte bulunulduğu takdirde kurumların kullanım verilerini email yoluyla, kurumun iç kullanımı için  kütüphaneci ya da yöneticilerine bildirecektir. Üçüncü şahısların bu verilere analiz için erişmesi ancak Elsevier’in yazılı izni ile olabilir.

Başa dön

OVID LWW

OVID – LIPPINCOTT WILLIAMS&WILKINS (LW&W) (01/01/2014 – 31/12/2017)
İçerik Tıp fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu bulunan üniversiteler ve TÜBİTAK
Kapsam Tıp bilimleri alanında yayımlanan 346 dergi akademik dergi
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Schedule C 31/12/2014 – 31/12/2017
Son Bulma ve Sürekli Erişim 2.4 Md. 2.4 Arşiv Hakları: İşbu Anlaşmanın süresi boyunca abone olunmuş dergiler için geçerli olmak üzere, Abone, işbu dergilere ilişkin arşiv haklarına sahip olacaktır. Bu tür haklar, Aboneye önceden haber verilmeksizin değiştirilmeye tabidir. Güncel arşiv politikası http://www.ovid.com/site/about/terms.jsp adresinde bulunabilir.
Opsiyon 2.4 Devlet ödeneklerinin azaltılması durumunda ve Abonenin bu sebepten dolayı Anlaşma yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, Abone bir sonraki yılın ilk günüi geçerli olmak kaydıyla (ör: 31 Aralık) Anlaşmayı sonlandırabilir. Abone bu durumu anlaşmanın yıldönümünden atmış (60) gün önce Ovid’e yazılı olarak iletmelidir.
e-Only’e Geçiş E-access aboneliktir.
DDP Uygulaması Geçmiyor
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Her bir derginin erişim yıl başlangıçları farklılık gösteriyor.
Uzaktan Erişim 2.2 Ovid abonenin isteği üzerine kimlik şifresi atayabilir. Abone, Yetkili Kullanıcıların Ürünlere, Yetkili bir Site aracılığıyla uzaktan erişime izin vermek için Proxy sunucular kullanmasını tercih edebilir.
İstatistik İstatistik veriliyor.
ILL Politikası 1.3.4 ILL amacıyla belgeler yazdırılarak basılı olarak Abonenin geleneksel ILL politika ve prosedürleri ile gönderilebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali E-access modelinde bir abonelik olup, basılı aboneliklere ait bir çalışma ve/veya yaptırım bulunmamaktadır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği  23 Ovid, artık sağlama hakkını elinde bulundurmadığı veya kanunsuz, zararlı, yanlış veya telif haklarını ihlal edecek nitelikte olduğuna inandığı içeriği geri çekme hakkını saklı tutar.

Başa dön

ScienceDirect

SCIENCEDIRECT (01/01/2016 – 31/12/2018)
İçerik Devlet, Vakıf, KKTC Üniversiteleri ve Polis Akademisi
Kapsam Freedom Collection paketinde yer alan 2261 elektronik dergiye 1995 yılı ve sonrası olarak erişim sağlanmaktadır. Koleksiyon disiplinlerarasıdır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 5.1 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2018
Son Bulma ve Sürekli Erişim Schedule 1.1 Access to Formerly Subscribed Titles: SD Online üzerinde Abone’nin yıllık aboneliklerinin tamamının son bulması üzerine, Abone; 1) ödemesi yapılmış yıllar için abone olduğu dergilerin kısımları ya da tamamının e-kopyalarını, Yetkili Kullanıcılar tarafından erişilmesi ve kullanılması için, elde edebilir, yükleyebilir ve teknik olarak bir sunucu üzerinde formatlayabilir, ya da; 2) her makale indirme başına $ 0,081 ücret alınacak şekilde (enflasyon ve maliyetlerdeki artışlar ayarlanacak), bir önceki yıl boyunca indirilen makale sayısı hesaplanarak yıllık erişim ücreti ödenmek koşuluyla, lisansın koşullarına uygun olarak, Abone olunan başlıklara online erişmeye devam edebilir. Elsevier 30 gün önceden bildirilmesi kaydıyla Kurumun yekili denetçisine incelemesi için yıllık erişim ücreti hesaplanması ile ilgili kayıtları verir.
Eğer, Abone Olunan belirli bir dergi Elsevier tarafından koleksiyondan çıkarılırsa, ya da Abone tarafından yenilemesi yapılmaz ise, ancak Abone ScienceDirect online abonesi olarak kalırsa, Abone, ücretsiz olarak eskiden Abone Olunan bu
Dergilerin ödemesi yapılmış yıllarına erişmeye devam edebilirler
(İlgili dergiyi elektronik olarak host etme hakkı Elsevier’de devam ettiği sürece).
Yerel Olarak Arşivleme / Dataların Sağlanması Schedule 1.1 Access to Formerly Subscribed Titles: SD Online üzerinde Abone’nin yıllık aboneliklerinin tamamının son bulması üzerine, Abone;  1) ödemesi yapılmış yıllar için abone olduğu dergilerin kısımları ya da tamamının e-kopyalarını, YK’lar tarafından erişilmesi ve kullanılması için, elde edebilir, yükleyebilir ve  teknik olarak bir sunucu üzerinde formatlayabilir.
Opsiyon 5.4 Abone, hükümet tarafından Aboneye yeterli ödeme yapılmaması ya da kaynak ayırmaması, ya da başka kaynaklardan kaynak bulamaması  durumunda bu Sözleşmeyi, Elseviere 30 gün öncesinden bildirimde bulunarak feshedebilir. O zamana kadar erişilmiş ancak ücreti ödenmemiş kısım için Elsevier önceden belirlenmiş oranda bir ücret alır.
e-Only’e Geçiş e-Only bir modeldir.
Yetkili Kullanıcılar Abonenin, Schedule 2’de listelenen yerler itibariyle bağlı olan, tam  ve yarı zamanlı öğrencileri, personeli, öğretim üyeleri, araştırmacıları ve bağımsız yüklenicileri ile, Abonenin kendi güvenli Ağı üzerinden Lisanslı Materyallere erişim sağlamaya izin verdiği, kütüphane içindeki terminalleri kullanan kişilerdir.
DDP Uygulaması Schedule 1.1 DDP kataloğunda belirtilen fiyatlarla yararlanılabilir, ancak 1 Ağustosa kadar bildirimde bulunmak gerekiyor. İlgili kurumların listesi verilmiş.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Schedule 1.1 1995 yılından itibaren erişim verilmektedir.
Uzaktan Erişim 3.1 Erişim IP bazlı ve/veya username ve password kullanarak yapılacaktır.
İstatistik  2.4 Aylık kullanım verilerine online erişim sağlanacaktır.
ILL Politikası 1.3 Abonenin bulunduğu ülkedeki ticari olmayan kütüphane istekleri ILL kapsamında basılı formatta karşılanabilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali  Schedule 1.1 Option to substitute subscribed titles: Bir kurum, 1 Ağustos tarihine kadar bilgi vermek koşuluyla, devam eden yıl için, aynı değerdeki başka dergi/lerle değişiklik yapabilir. Refund Withdrawn Subscribed Titles: Değişiklik yapılacak derginin olmaması durumunda, Elsevier çekilen dergi için ödenmiş tutarı, dönemin kalan kısmı için geri ödeyecektir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği Birinci Düzeltme 2.3 Elsevier, yasa dışı, zararlı ya da ihlal edici, doğru olmadığını düşündüğü ya da lisans hakkı elinde olmayan bir içeriği koleksiyondan çıkarma hakkına sahiptir. Bu çıkarma, Abone olunan ürünleri oluşturan toplam dergi sayısının %10’nu geçtiği takdirde, Elsevier Aboneye, geri çekilen ürünün toplam ürün katalogu içerisindeki oranı kadar ve yine geri çekilen içeriğin, ücretin ödendiği yıl içinde geri kalan döneme tahakkuk eden miktarı kadar geri ödeme yapacaktır.

Başa dön

Springer

SPRINGERLINK (01/01/2015 – 31/12/2017)
İçerik Devlet, Vakıf, KKTC Üniversiteleri ve Polis Akademisi
Kapsam Disiplinlerarası bir veri tabanıdır. Lisans anlaşması kapsamında 2073 dergiye erişim sağlanmakatadır. Ayrıca; 483 adet dergiye de Açık Erişim yoluyla erişim sağlanmaktadır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Specific Provisions 6Specific Provisions 4.1 01/01/2015-31/12/2017
Son Bulma ve Sürekli Erişim Specific Provisions 4 ve 6Terms and Conditions 6 SP4.2: Süre bitiminden sonra LS ve üye kürtüphaneler abone olunan tüm dergilere sürekli erişebilecekler. LS 2020 Ocak ayından başlayarak bu dergilere Springer web sayfalarından erişim için 500 euro hosting ücreti ödeyecektir. LS veya üye kütüphanelerden biri ek içeriğe abone olur veya satın alırsa bu para ödenmeyecektir. LS ve üye kütüphaneler abone olunmayan dergilere ancak anlaşma süresi içinde erişebilirler. SP6:Anlaşma süresi bitse dahi Lisans Sahibinin ve EKUALe katılan tüm kütüphanelerin bu listedeki dergilerin 1997-20017 sayılarına sürekli erişim hakkı vardır. TC 6:Ödeme yapılmamış olması durumunda uyarı yapıldıktan sonraki 30 gün içinde ödeme yapılmazsa Springer anlaşmayı sonlandırabilir. Taraflardan birinin ihlali durumunda uyarı yapıldıktan sonraki 30 gün içinde ihlal düzeltilmezse her iki taraf da anlaşmayı sonlandırabilir. Anlaşmanın feshi veya son bulmasından sonra LA’da aksine bir hüküm bulunmuyorsa ilgili içeriğe erişim devam etmez (bulunuyor). Ancak gizlilik ve tazminata ilişkin yükümlülükler devam eder.
Opsiyon Specific Provisions 5 LS beklenmedik bir ödeme güçlüğü içine girerse gelecek yılın Ocak 1’inden itibaren Lisans Anlaşmasını sonlandırmak için bu isteğini sebepleri ile birlikte 30 Kasıma kadar Springere bildirmelidir. Zamanında sonlandırmadığı takdirde gelecek senenin abonelik ücreti geri ödenmez.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Specific Provisions 6 1997’den günümüze
Uzaktan Erişim Terms and Conditions 1.2 Tüm Yetkili Kullanıcılar, (dışardan gelen kullanıcılar hariç) yalnızca eğitim, kişisel bilimsel araştırma amacıyla, içeriğe uzaktan erişim sağlayabilir
İstatistik Terms and Conditions 3.3 Mümkün olduğu durumda, Springer İçeriğin ne şekilde kullanıldığı hakkında veri toplayıp, bunları COUNTER Uygulama Kuralları’na göre ve ilgili gizlilik ve veri koruma kanunlarına göre işleyebilir (“Kullanım Verileri”). Lisans Alan Kullanım Verileri’ni güvenli bir web sitesi üzerinden indirime hazır hale getirecektir.
ILL Politikası Terms and Conditions 1.3 LS bir makale ya da kitap bölümünün tam metnine link verebilir, basılı kopyasını başka bir kütüphaneye gönderebilir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği Specific Provisions 2-3 Terms and Conditions 3.6 SP2.1: SP6daki listeden bir dergi artık Springer sayfasında bulunmuyorsa, LS yerine başka bir dergi seçebilir, istemezse Lisans ücreti düşürülür.SP3.1: Eger abone olunan bir derginin yayın hakkı Springerden başka bir yayıncıya geçerse Springer, bu derginin LA dönemindeki sayılarına web sayfasından veya çevrim dışı erişim sağlamaya çalışacak, bunu başaramazsa lisans ücreti düşecektirSP3.2: Springerin bir başka yayıncıdan devraldığı (takeover) dergiler de eğer LS’nin bunlara aboneliği varsa lisansa eklenecektir.SP3.3: Spriger’in yeni (startup) dergileri de LA dönemi içindeki ilk iki yıllık sayıları ek ücret gerekmeksizin lisansa eklenecektir. Ancak bunlara sürekli erişim sağlanmayacaktır. SP3.6: Springer, yasa dışı, zararlı ya da ihlal edici, doğru olmadığını düşündüğü ya da lisans hakkı elinde olmayan bir içeriği koleksiyondan çıkarma hakkına sahiptir

Başa dön

Scopus

Scopus (01/01/2016 – 31/12/2018)
İçerik Devlet, Vakıf, KKTC Üniversiteleri, Polis Akademisi, TÜBİTAK ve bağlı enstitüler.
Kapsam Konu ve Atıf taraması yapılabilen bir veri tabanı olup, 49 milyon kayıt, 5.000 ayri yayincidan saglanan 20.500’un uzerinde hakemli dergi ve bilimsel yayin, 5.3 milyon konferans bildirisi, 340 kitap serisi, Medline’in %100’ünü kapsamaktadir.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 5.1 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2018
Son Bulma ve Sürekli Erişim Lisans sonrası erişim hakkı buulunmamaktadır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Bibliyografik bir veri tabanıdır.
Opsiyon 1.2 Abonenin, Schedule 2’de listelenen yerler itibariyle bağlı olan, tam ve yarı zamanlı öğrencileri, personeli, öğretim üyeleri, araştırmacıları ve bağımsız yüklenicileri ile, Abonenin kendi güvenli Ağı üzerinden Lisanslı Materyallere erişim sağlamaya izin verdiği, kütüphane içindeki terminalleri kullanan kişilerdir.
Yetkili Kullanıcılar 1.2 Abonenin, Schedule 2’de listelenen yerler itibariyle bağlı olan, tam  ve yarı zamanlı öğrencileri, personeli, öğretim üyeleri, araştırmacıları ve bağımsız yüklenicileri ile, Abonenin kendi güvenli Ağı üzerinden Lisanslı Materyallere erişim sağlamaya izin verdiği, kütüphane içindeki terminalleri kullanan kişilerdir.
İstatistik  2.3 Elsevier, yasa dışı, zararlı ya da ihlal edici, doğru olmadığını düşündüğü ya da lisans hakkı elinde olmayan bir içeriği koleksiyondan çıkarma hakkına sahiptir.
ILL Politikası 1.3 Geçmiyor.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 2.3 Elsevier, yasa dışı, zararlı, ihlal edici, veya yanlış olduğunu düşündüğü ya da lisans hakkı elinde olmayan bir içeriği koleksiyondan çıkarma hakkına sahiptir.

Başa dön

Taylor Francis

TAYLOR&FRANCIS (T&F) (01/01/2016 – 31/12/2018)
İçerik Bütün üniversiteler, askeri okullar ve polis akademisi ve TÜBİTAK
Kapsam Çok disiplinli tam metin bir veri tabanıdır ve yaklaşık 2165 dergiye erişim sağlanmaktadır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Schedule 4 01/01/2016 – 31/12/2018
Son Bulma ve Sürekli Erişim Schedule 1 Abonelik Dönemi sonunda, lisansın yenilenmesine bağlı olmaksızın, Tüm TÜBİTAK EKUAL üyelerine, 2016 yılı başından itibaren tüm Abonelik Dönemi yılları için Temel Aboneliklere (Core Subsriptions) sürekli erişim sağlanacaktır. Aynı şekilde Medical Collection’ın abone olunan yılları için tüm üyelere sürekli erişim sağlanacaktır.
Opsiyon Schedule 4 Lisans sahibi, bütçesel nedenlerle ve 2017 veya 2018 yılındaki yenileme mükellefiyetini karşılayamaması halinde 2016 sonunda sözleşmeden çıkma hakkına sahiptir. 31/08/2016, ve 2018 abonelik dönemi için de 31/08/2017 tarihine kadar lisans verene iptal kararı bildirilmelidir. Çıktığı durumda da Lisans sahibi core dergilerin abonelik bedeli ödenmiş sayılarına sürekli erişim hakkına sahip olacaktir.
e-Only’e Geçiş Schedule 1 Lisans e-erişim modeline sahiptir. Lisans anlaşması yenilenmediğinde üyelerin belirlenmiş 260 dergiye sürekli erişim hakkı vardır.Temel aboneliklerden herhangi bir derginin bir diğer yayıncıya geçmesi ve lisans verenin ödenmiş olan içeriğe sürekli erişim sağlama hakkına artık sahip olmaması halinde, lisans sahibi bu dergiyi başka bir dergi ile değiştirebilir. Bu durumda yeni dergi için sürekli erişim hakkı sözleşme başlangıcı itibariyle geçerlidir.
DDP Uygulaması Schedule 1 DDP uygulaması 25% dir. DDP hakkı uzun dönem erişim hakkı verilen Core dergiler ile sınırlıdır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Schedule 2 Dergilerin başlangıç cilt ve sayı bilgileri belirtilmiştir, erişim genellikle 1997 yılından itibarendir. Liste sonunda güncel cildi 1-2 olan dergiler için lisans sonuna kadar erişim sağlanacaktır deniyor.
Yetkili Kullanıcılar 1.1 Mevcut öğretim üyeleri (görevleri süresince geçici veya değişimle gelmiş öğretim üyeleri dahil), kayıtlı yüksek lisans ve lisans öğrencileri, mevcut kadrolu personel ve doğrudan lisans sahibinin eğitim ve araştırma faaliyetleri ile ilgili olan ve lisans sahibi tarafından bir şifre ve geçerli izin verilmiş sözleşmeli personel ile Lisans sahibinin kütüphane ve bilgi hizmetlerii kullanmasına veya Lisanslı site üzerinden Güvenli Ağa erişmesine izin verilmiş kişiler.
Uzaktan Erişim 8.1 Şifre ve proxy yoluyla uzaktan erişim sağlanabilir. Lisans sahibi, lisanslı materyallere (kendisi veya yetkili kullanıcılar tarafından seçilmiş veya Yayıncı tarafından sağlanmış) erişim için tüm girişlerin, şifrelerin, proxy erişiminin gizli ve Yetkili kullanıcılara özel olduğunu bu yetkilerin başkalarına transfer edilemeyeceğini kabul eder.
İstatistik 9.8 http://www.tandfonline.com/action/institutionUsageReport adresi üzerinden lisans sahibine istatistikleri sağlayacaktır. Ayrıca, Yayıncı 3 aylık dönemlerde Lisans Sahibine kullanım istatistikleri raporu sağlayacaktır.
ILL Politikası 4.1 ve 4.2 Md.4.1: Ticari kullanıma izin vermeyecek şekilde ARIEL türü yazılımlar kullanılarak diğer kütüphanelerin kullanıcılarına Lisanslı Malzemelerin elektronik orijinalinin tek basılı kopyasını gönderilebilir.
Md.4.2: Fax ya da Ariel harici Elektronik yolla gönderime izin yoktur.
Basılı Dergi Abonelik İptali E-erişim modelidir. Basılı dergilere ait herhangi bir yaptırım lisans koşulu bulunmamaktadır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 9.2.1Schedule 1 Md.9.2.1: Yayıncının içerikte yapacağı değişiklikleri en az 60 gün öncesinden LS’ne bildirmek durumundadır. Yapılan değişiklikler, LM’lerin LS açısından önemli ölçüde daha az faydalı hale gelmesine neden oluyorsa, LS, bu ihbarın verilişinden itibaren 30 gün içinde, bu değişiklikleri madde 15.1, 15.2, 15.2.2, 15.4, 15.5 uyarınca bu Lisansın ihlali olarak değerlendirebilir.
Md.9.3.3. Artık yayınlama hakkı olmayan veya uygun bulmadığı bir ürünü LS’ne bildirerek çekebilir.
Md.9.4. Yayıncı 9.3.teki haklarını kullanarak Lisanslı ürünlerden önemli bir kısmını ürünlerin LS açısından önemli ölçüde daha az faydalı hale gelmesine neden olacak şekilde çekerse LS 30 gün içinde bunu Lisansın ihlali olarak değerlendirebilir.
Schedule 1: Temel aboneliklerden herhangi bir derginin bir diğer yayıncıya geçmesi ve lisans verenin ödenmiş olan içeriğe sürekli erişim sağlama hakkına artık sahip olmaması halinde, lisans sahibi bu dergiyi başka bir dergi ile değiştirebilir. Bu durumda yeni dergi için sürekli erişim hakkı sözleşme başlangıcı itibariyle geçerlidir. LS 2016, 2017 ve 2018’de Core Aboneliklerin %10’unu, Medical Collection içinden de 2016’da %25’ini, kalan yıllarda da %10’unu Lisanslı içerikte yer alan başka dergilerle değiştirebilir.
Schedule 4: 2016’da 2018 yılı sonuna kadar Lisanslı Materyal içeriğindeki artışın aynı kaynaktan aynı anda beş başlıktan daha fazla olması durumunda, sınırlama olmaksızın başka yayıncı veya bir kısmının iktisabı dahil, Yayıncı, Abonelik Ücretlerini arttırma hakkını saklı tutar. Bu şartlarda, Lisans verilen, ücret artışını kabul edebilir veya kabul etmeyip 2016’ya ait Lisanslı Materyaller yanısıra yenilerden bir defada beş dergiye kadar olanı almakla yetinir.

Başa dön

Web of Science

Web of Science (WoS) (01/01/2016-31/12/2018)
İçerik Bütün üniversiteler (üniversitelere göre erişim yılları değişiklik gösterebilir) ve TÜBİTAK
Kapsam Konu ve atıf taraması yapılabilen bu platformda, SCI-SSCI-AHCI- SPCI-SSPCI veri tabanları taranmaktadır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Amendment 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2018
Son Bulma ve Sürekli Erişim Amendment Cover Sheet Supp. Terms Bu Anlaşmanın son bulması üzerine, Müşteri, bir ihlal yapmamışsa, bu Anlaşmanın son bulduğu tarihten önce yüklediği verilere erişip bu verileri yine bu anlaşma hükümleri ile belirlenen şekilde kullanmaya devam edebilecektir.
Opsiyon Amendment Funding Out Üç yıllık bir anlaşma olmakla birlikte, fon bulunamadığı durumda, 90 gün öncesinden yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla, LA her takvim yılı sonunda iptal edilebilecektir.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Amendment Cover Shee Bütün üyeler için:
SCI-E ve SSCI: 1980-2018 (daha eski yıllara erişimli üyelerin hakkı saklıdır)
AHCI: 1975-2018
WOS veri tabanları için bütün üyelere sürekli erişim (perpetual) hakkı
CPCI: 1990-2018 (sadece anlaşma dönemince erişim söz konusudur)
Yetkili Kullanıcılar Üye kurumların öğretim üyeleri, öğrencileri, araştırmacıları ve personelidir.
ILL Politikası 2a.22.c.ıı “Kullanıcı” durumunda olmayan kişilere gönderilemez.

Başa dön

Blackwell

BLACKWELL (01/01/2008 – 31/12/2008)
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam Tıp ve yaşam bilimleri konusunda 234 dergi içerir. 2009 yılından itibaren Wiley Intersciene koleksiyonuna (142 dergi) dahil olmuştur.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Schedule 3Md.2 01 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 (2008 yılından sonra abonelik iptal edilmiştir.)
Son Bulma ve Sürekli Erişim 2.2.2Schedule 3 2.2.2: Lisans Anlaşmasının son bulmasından sonra, Blackwell lisans döneminde yayınlanan Lisanslı Materyallere, ya kendi sunucularından sürekli online erişim, ya da belli bir ücret karşılığında elektronik bir ortam aracılığıyla erişim sağlayacaktır.Schedule 3 – Terms of the Proposal: 2008 yılı içeriğine sürekli erişim verilmektedir.
Opsiyon Bir yıllık bir anlaşmadır.
e-Only’e Geçiş e-Erişimli bir modeldir.
DDP Uygulaması Geçmiyor.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Schedule 3 Abonelik devam ettiği sürece, 1997 yılı sayılarından itibaren erişim mümkündür.
Uzaktan Erişim Schedule 3 Uzaktan erişime izin veriliyor.
İstatistik Schedule 3 İstatistik veriliyor.
ILL Politikası 3.1.6Schedule 3 3.1.6: Başka bir kütüphanenin Yetkili Kullanıcısına ARIEL benzeri yazılımlarla ILL yapılabilir.Schedule 3 – Other Licensing Terms to Note: Basılı olarak ILL yapılmasına izin veriliyor.
Basılı Dergi Abonelik İptali Schedule 3 Dergi abonelik iptaline izin yok, kurumların dublike abonelikleri için de geçerlidir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 5.3Schedule 3 5.3: İçerikte yapılan değişiklikler yayıncı tarafından bildirilecektir, değişikliğin 10%’dan fazla olması durumunda yayıncı aynı oranda geri ödeme yapacaktır.Schedule 3 – Transfer Journals: 2008 başından itibaren koleksiyona dergi dahil olursa ve buna bir abonelik söz konusu ise aboneliğin devamı gerekir.

Başa dön

BMJ Best Practice

BMJ BEST PRACTICE (01/01/2012 – 31/12/2014)
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam Hastalıklarla ilgili olarak en güncel kanıtları, gözden geçirilmiş uzman görüşlerini, teşhis, önlem, tedavi ve hastalık sonrası takip uygulamalarını ve kanıta dayalı klinik tıp verileri içerir.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Schedule 3 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2014
Son Bulma ve Sürekli Erişim 6.4Schedule 5 6.4: Herhangi bir geçerli sebeple bu lisansın son bulması üzerine, Lisanslı Materyallere erişim son bulacaktır.Schedule 5: İlgili tabloda sürekli erişimin olmadığı belirtilmiştir.
Opsiyon 6.3 Lisans Sahibi, bu Anlaşamaya devam etmesine engel olan bütçe kısıtlamaları olması ve bunu ispatlaması durumunda, Lisans Dönemi boyunca herhangi bir yılıda, 31 Aralıktan önce fesetmemek kaydıyla ve en az 3 ay öncesinden Lisansöre yazılı bildirimde bukunarak bu Anlaşmayı fesedebilir.
e-Only’e Geçiş Kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
DDP Uygulaması Kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
Yetkili Kullanıcılar 1.2 Tam ve yarı zamanlı çalışanlar, personel, bağımsız yükleniciler ve Lisans Sahibi ile resmi olarak ilişkili öğrenciler ve Lisans Sahibi tarafından Lisansöre bildirilen geçerli IP’lerin kullanıldığı yerlerdeki üyeler.
Uzaktan Erişim 2.1 Lisans Sahibi, YK’larının, LM’lere uzaktan erişmelerine izin verebilir. Uzaktan erişim, ya sadece Lisans Sahibinin güvenli ağı üzerinden olabilir, ya da şifrelerle erişmelerine izin verilen YK’lar için olabilir.
İstatistik 2.5 Lisansör tarafından COUNTER uyumlu kullanım verileri sağlanacaktır.
ILL Politikası 3.1.4 Lisans Sahibi, ILL amacıyla ticari olmayan kütüphanelerden ara sıra gelen istekleri yerine getirebilir. ARIEL türü yazılımlar dışında elektronik gönderime izin yoktur. PDF doküman ILL amacıyla epostayla gönderilemez. Lisans Sahibi, ILL için , Lisanslı Materyallerden makaleyi basabilir ve bu basılı kopyayı gönderebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali Kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 2.6 Lisansör, artık yayınlama hakkı elinde olmayan materyallerle birlikte, telif haklarını ihlal ettiği, hakaret içerdiği, müstehcen, yasadışı ve uygunsuz olduğunu düşündüğü materyalleri koleksiyondan çıkarma hakkını saklı tutuar.

Başa dön

BMJ Journals

BMJ JOURNALS (01/01/2012 – 31/12/2012)
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam British Medical Journal tarafından yayılanan tıp alanında 29 Dergi içerir.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Schedule 3 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012
Son Bulma ve Sürekli Erişim 2.26.3Schedule 5 2.2: Madde 6.3’e bağlı olarak, Lisansör, Lisans Sahibi ve Üyelere, bu Anlaşmanın Dönemi boyunca abone oldukları LM’lere sürekli erişim verir. Dönem boyunca erişime açık olan Arşiv koleksiyona sürekli erişim söz konusu değildir.6.3: Herhangi bir geçerli sebeple bu Lisansın son bulması üzerine, Lisanslı Materyallere erişim son bulacaktır.Schedule 5: İlgili tabloda sürekli erişiminin olduğu belirtilmiştir.
e-Only’e Geçiş 6.3 Geçmiyor
DDP Uygulaması Geçmiyor
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı  Schedule 1 Her derginin önünde belirtilmiştir. BMJ 1840-, BJO 1917- gibi, farklılık gösteriyor.
Yetkili Kullanıcılar 1.2 Tam ve yarı zamanlı çalışanlar, personel, bağımsız yükleniciler ve Lisans Sahibi ile resmi olarak ilişkili öğrenciler ve Lisans Sahibi tarafından Lisansöre bildirilen geçerli IP’lerin kullanıldığı yerlerdeki üyeler.
Uzaktan Erişim 2.1 Lisans Sahibi, Yetkili Kullanıcıların, Lisanslı Materyallere uzaktan erişmelerine izin verebilir. Uzaktan erişim, ya sadece Lisans Sahibinin güvenli ağı üzerinden olabilir, ya da şifrelerle erişmelerine izin verilen Yetkili Kullanıcılar için olabilir.
İstatistik 2.5 Lisansör tarafından COUNTER uyumlu kullanım verileri sağlanacaktır.
ILL Politikası 3.1.4 Lisans Sahibi, ILL amacıyla ticari olmayan kütüphanelerden ara sıra gelen istekleri yerine getirebilir. ARIEL türü yazılımlar dışında elektronik gönderime izin yoktur. PDF doküman ILL amacıyla epostayla gönderilemez. Lisans Sahibi, ILL için , Lisanslı Materyallerden makaleyi basabilir ve bu basılı kopyayı gönderebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali  Schedule 2 Lisans Sahibi kabul eder ki, herhangi bir Üye, Lisansörden herhangi bir dergiye basılı olarak abone ise ve bir “online iskonto” alıyorsa, söz konusu Üye, Dönem boyunca, basılı+online aboneliğine devam etmek zorundadır, devam edilmezse ilgili Üyeye ilgili dergi fiyatı fatura edilecektir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 2.6 Lisansör, artık yayınlama hakkı elinde olmayan materyallerle birlikte, telif haklarını ihlal ettiği, hakaret içerdiği, müstehcen, yasadışı ve uygunsuz olduğunu düşündüğü materyalleri koleksiyondan çıkarma hakkını saklı tutuar.

Başa dön

Clinical Key

 CLINICAL KEY (31/12/2012 – 30/12/2015)Lisans Anlaşmasına Ek yapılarak Lisans Dönemi (31/12/2015 – 30/12/2018)
İçerik ULAKBİM ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri + TÜBİTAK
Kapsam
 • TÜM Elsevier tıbbi ve cerrahi dergileri
 • TÜM Elsevier tıbbi ve cerrahi referans kitapları
 • TÜM Medical ve Surgical Clinics of North America dergileri
 • TÜM First Consult Point-of-Care klinik monografları
 • TÜM Procedures Consult icerigi ve ilgili videolar
 • TÜM Elsevier tıbbi ve cerrahi prosedur videoları
 • TÜM Clinical Pharmacology ilaç monografları
 • TÜM Elsevier bağlantılı ve destekleyici videolar
 • TÜM Hasta Eğitim Materyalleri
 • TÜM Practice Guidelines
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 5.1 31 Aralık 2012 – 30 Aralık 2015
Son Bulma ve Sürekli Erişim Abonelik bitiminde erişim son bulmakta, uzun dönem erişim hakkı bulunmamaktadır.
Opsiyon 5.3 Abone, bu Anlaşmayı devam ettirmek için hükümetin ilerde tahsis edeceği bütçenin yetersiz kalması durumunda, bu Anlaşmayı fesedebilir.
e-Only’e Geçiş Hastanelerin basılı aboneliği bulunmuyor.
DDP Uygulaması Hastanelerin basılı aboneliği bulunmuyor.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Dergiler için 2007 yılı ve sonrası yıllara erişilmektedir.
Uzaktan Erişim Sağlık Eğitimi Genel Müdürülüğü Proxy sunucusu üzerinden
İstatistik 2.4 Elsevier, aylık bazda kullanım verileri raporu sunacaktır.
ILL Politikası 1.3 Aynı ülke içindeki ticari olmayan diğer kütüphanelerin, genellikle ILL olarak bilenen, belge isteklerini karşılamak üzere abone olunan dergilerdeki makaleler basılabilir ve gönderilebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali Hastanelerin basılı aboneliği bulunmuyor.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 2.3 Elsevier, haklarını artık elinde bulundurmadığı, yasadışı veya zararlı olduğunu düşündüğü yayınları koleksiyondan çıkarma hakkını saklı tutar.

Başa dön

EBSCO Discovery Service

EBSCO Discovery Service 01/01/2012-31/12/2012
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Eğitim ve Araştırma Hastaneleri (EAH) kapsamında aboneliği yapılan tüm veri tabanlarını tek bir ara yüzden künyeleri ile birlikte tarayabilen federe arama motorudur.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 2.4 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012
Son Bulma ve Sürekli Erişim 9.4 Sona erme halinde, tarafların bütün hakları ve yükümlülkleri de sona erer.
Opsiyon 2.4 Taraflar yıllık abonelik sürelerinin sona ermesinin ardından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak bu sözleşmeyi fesedebilir.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı 1.1.2 Sağlık Bakanlığına bağlı EA Hastanelerindeki tüm personel, mevcut öğretim elemanları ve diğer üye personel ile halıhazırda Üye kuruluşlarda eğitim gören kütüphane dahilinde, ya da Yetkili Kullanıcıların çalıştığı ya da eğitim gördüğü (evleri, lojmanları, yurtları vb.dahil) mekanlardan Güvenli Ağa erişimine izin verilen kişiler ve Üye tarafından şifre ya da başka bir yetki verilmiş kişiler ile TÜBİTAK ve Birimlerindeki tüm personeldir.
Yetkili Kullanıcılar 1.1.2 İlgili maddede uzaktan erişime izin verildiği anlaşılmaktadır.
ILL Politikası 6.3 EBSCO, arama sayısı, karşıdan yüklenen özetlerin sayısı ile ilgili aylık istatistikler verecektir.

Başa dön

MD Consult

MD CONSULT CORE COLLECTIONS (15/02/2010 – 15/12/2013)
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam Tıp bilimleri alanında e-dergi, e-book, Clinics of North America serileri, ilaç bilgileri, hasta eğitimleri, imaj goruntuleri gibi degisik kaynakları içermektedir.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Attachment A 15 Şubat 2010 – 15 Şubat 2013
Son Bulma ve Sürekli Erişim Attachment B Sürekli erişim olacağına ilişkin bir madde geçmiyor, ancak 35 CNA dergisinin basılı kopyaları gönderilecektir, diğer koleksiyona sadece e-erişim olacaktır. İlgili madde: “Aşağıdaki CNA serisi basılı abonelikleri ücretsiz olarak MD Consult Core dergilerinin güncel sayıları gönderilecektir. Alıcı ULAKBIM’dir”.
Opsiyon 1 Early Termination Due To Insufficient Budgetary Allotment From Government: Anlaşma, yeterli bütçe sağlanamaması durumunda iptal edilebilir.
e-Only’e Geçiş Attachment B 35 CNA dergisinin güncel basılı kopyaları anlaşma kapsamında gönderilecektir.
DDP Uygulaması Attachment B 35 CNA dergisinin güncel basılı kopyaları anlaşma kapsamında gönderilecektir.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Attachment C İlgili ekte dergilerin erişim yıl başlangıçları ve kitapların yılları belirtilmiştir.
Uzaktan Erişim Schedule 3 Servise erişim IP üzerinden ya da şifrelerle ya da her ikisiyle yapılabilecektir.
İstatistik 5 Geçmiyor.
ILL Politikası Geçmiyor.
Basılı Dergi Abonelik İptali Attachment B Söz konusu 35 CNA serisi ve diğer dergilere basılı abonelik bulunmamaktadır. Güncel basılı kopyalar anlaşma kapsamında gönderilecektir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 1 Removed Content: Lisansör LM’lerden koleksiyondan çekme hakkını elinde saklı tutar. Bu kısım 15%’den daha fazla olursa, Lisansör geri çekilen kısım için ödemesi yapılmış kısımla orantılı olarak geri ödeme yapacaktır. Not: Fiyatlandırma dergi bazlı olduğundan bir sonraki yıl faturaya dahil edilmez. Ödemesi yapılmış ise kredi istenmelidir.

Başa dön

OVID-LWW

OVID – LIPPINCOTT WILLIAMS&WILKINS (LW&W) (15/02/2008 – 15/12/2011)
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğtim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam Tıp ve eczacılık konularında 281 dergi içeren bir veri tabanıdır.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Addendum A 15 Şubat 2008 – 15 Şubat 2011 (15 Şubat 2009’dan sonra abonelik iptal edilmiştir.)
Son Bulma ve Sürekli Erişim 2.4Addendum AB Arşiv hakları, sadece işbu Anlaşmanın geçerlilik süresi boyunca abone olunan dergileri kapsamaktadır ve abonelik gerçekleştiren konsorsiyum, bu dergilere ilişkin arşiv haklarına sahip olacaktır. Bu haklar, Aboneye haber verilmeden değiştirilebilir.
Opsiyon Her iki taraf da, önceki abonelik yılını değerlendirme hakkını saklı tutmaktadır ve söz konusu değerlendirme ve bildirim yıl bitimlerinden 90 gün öncesinden verilmelidir.
e-Only’e Geçiş Hastanelerin basılı aboneliği bulunmamaktadır.
DDP Uygulaması Geçmiyor.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Addendum A Her bir derginin erişim yıl başlangıçları farklılık gösteriyor.
Uzaktan Erişim Uzaktan erişime izin verilmektedir.
İstatistik İstatistik veriliyor.
ILL Politikası Basılı kopyanın gönderilmesine izin verilmektedir.
Basılı Dergi Abonelik İptali 1.4.4 Hastanelerin basılı aboneliği bulunmamaktadır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği Geçmiyor.

Başa dön

ScienceDirect Health Package

SCIENCE DIRECT HEALTH PACKAGE (01/01/2007 – 31/12/2009)
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğtim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam Elsevier Science Direct koleksiyonu içerisinde tıp konusu ve ilişkili konulardaki 400 akademik dergi içerir.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 5.1 01 Ocak 2007 – 31 Aralık 2009
Son Bulma ve Sürekli Erişim Schedule 1.1 Sadece üylerin abone oldukları dergilere erişim hakkı vardır, ya da makale başı Euro 0,081olmak üzere, makale indirme sayısına göre fiyatlandırılacak şekilde istenen makalelere erişim mümkündür.
Opsiyon Üç yıllık bir anlaşmadır.
e-Only’e Geçiş e-Only bir modeldir.
DDP Uygulaması Hastanelerin basılı aboneliği bulunmamaktadır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Schedule 1.1 “Comple Collection” ve “Freedom Collection”a 2003 yılından itbaren erişim verilmektedir..
Uzaktan Erişim Aylık kullanım verilerine online erişlim sağlanacaktır.
İstatistik 2.4 Aylık kullanım verilerine online erişlim sağlanacaktır.
ILL Politikası 1.3.7 Ticari olmayan kütüphane istekleri ILL kapsamında basılı formatta karşılanabilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali Schedule 1.1 Hastanelerin basılı dergi aboneliği yoktur.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği  2.3 Elsevier, yasa dışı, zararlı ya da ihlal edici, doğru olmadığını düşündüğü ya da lisans hakkı elinde olmayan bir içeriği koleksiyondan çıkarma hakkına sahiptir. Bu içerik 15% den fazla olursa, Lisans Sahibine çekilen içeriğin oranına uygun olarak kalan süre için geri ödeme yapılır.

Başa dön

ScienceDirect Journals Consult

SCIENCE DIRECT – JOURNALS CONSULT (01/01/2010 – 31/12/2012)
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğtim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam Elsevier Yayınevine ait tıp bilimleri alanında ve branşlar düzeyinde 54 temel dergiyi içermektedir.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 5.1 01 Ocak 2010 – 31 Aralık 2012
Son Bulma ve Sürekli Erişim Schedule 1.1 Access to Formerly Subscribed Titles: SD Online üzerinde Abone’nin yıllık aboneliklerinin tamamının son bulması üzerine, Abone; 1) ödemesi yapılmış yıllar için, abone olduğu dergilerin kısımları ya da tamamının e-kopyalarını, YK’lar tarafından erişilmesi ve kullanılması için, elde edebilir, yükleyebilir ve teknik olarak bir sunucu üzerinde formatlayabilir, ya da; 2) her makale indirme başına $ 0,081 ücret alınacak şekilde (enflasyon ve maliyetlerdeki artışlar ayarlanacak), bir önceki yıl boyunca indirilen makale sayısı hesaplanarak yıllık erişim ücreti ödenmek koşuluyla, lisansın koşullarına uygun olarak, Abone olunan başlıklara online erişmeye devam edebilir. Eğer, Abone Olunan belirli bir dergi Elsevier tarafından koleksiyondan çıkarılırsa, ya da Abone tarafından yenilemesi yapılmaz ise, ancak Abone ScienceDirect online abonesi olarak kalırsa, Abone, ücretsiz olarak eskiden Abone Olunan bu Dergilerin ödemesi yapılmış yıllarına erişmeye devam edebilirler (İlgili dergiyi elektronik olarak host etme hakkı Elsevier’de devam ettiği sürece).
Opsiyon  5.3 Abone, ilerde hükümet tarafından tahsis edilecek yeterli bütçe olmaması durumunda bu Anlşamayı feshedebilir.
e-Only’e Geçiş  1.1Annex A toSchedule 1.1 Md 1.1: e-Only bir modeldir. Ilgili madde; “Elsevier, Aboneye, Schedule 1’de geçen Abone Olunan Materyallere erişmek ve bunları kullanmak için, tam yetkili olmayan, transfer edilemez bir hak verir. Annex A to Schedule 1.1: Dergi listesi başında “online only” ifadesi geçmektedir.
DDP Uygulaması Geçmiyor
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Schedule 1.1 1 Ocak 2006 tarihinden itibarendir.
Uzaktan Erişim  3.1 Erişim, Abone tarafından Schedule 2’de tanımlanan IP’ler üzerinden ve/veya “usernames” ve “passwords”lerle olacaktır.
İstatistik 2.4 Elsevier aylık kullanım verilerini sağlayacaktır. Herhangi bir standartdan söz edilmiyor.
ILL Politikası 1.3 Abone ile aynı ülke içinde bulunan, ticari olmayan kütüphane istekleri ILL kapsamında basılı formatda karşılanabilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali Schedule 1.1 Option to Substitute or Refund Withdrawn Subscribed Titles: Abone iptal ettiği derginin yerine, Elseviere bilgi vererek, aynı tutarda olacak şekilde dergi/ler değişikliği yapabilir. İptal edilen derginin yerine değiştirilecek dergi olmaması durumunda, Elsevier ilgili derginin ödemesi yapılmış kalan dönemi için geri ödeme yapacaktır. Üyelerin basılı dergi aboneliği zaten bulunmamaktadır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 2.3 Elsevier, yasa dışı, zararlı ya da ihlal edici, doğru olmadığını düşündüğü ya da lisans hakkı elinde olmayan bir içeriği koleksiyondan çıkarma hakkına sahiptir.

Başa dön

UpToDate

UpToDate (01/02/2014 – 31/01/2015)
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğtim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam Tıp ve yaşam bilimleri konusunda 142 dergi içerir. 2009 yılından itibaren Blackwell koleksiyonu Wiley Intersciene koleksiyonuna (234 dergi) dahil olmuştur.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi G.1 01 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 (2008 yılından sonra abonelik iptal edilmiştir.)
Son Bulma ve Sürekli Erişim Appendix B Archiving Rights: Wiley, Lisans Sahibine lisanslı e-dergilerin tam metinlerine erişim sağlayacaktır. Wiley’nin tercihine göre, ya kendi sunucusu üzerinden online erişim vermeye devam edecek, ya da Wiley tarafından seçilmiş bir elektronik ortamda, makul bir ücret karşılığında, bir arşiv kopya sağlayacaktır. Lisans Anlaşmasının C Maddesindeki koşullara uyulacaktır, bu kısıtlamalar anlaşmanın son bulmasından sonra da geçerlidir.
Opsiyon Bir yıllık bir anlaşmadır.
e-Only’e Geçiş e-Erişimli bir modeldir.
DDP Uygulaması  Appendix B 10%
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Appendix B Abonelik devam ettiği sürece, 1997 yılı sayılarından itibaren erişim mümkündür.
Uzaktan Erişim A.4.b.4 Roaming Access: Dışarıdan erişime izin veriliyor ve Yetkili Kullanıcılar kayıtlı olmalı ve 90 günde bir yenilenmelidir.
İstatistik E.1.b İstatistik veriliyor.
ILL Politikası C.1.e Lisanslı Materyallerden makale, bölüm vb’lerinin basılı tek kopyaları ILL amacıyla gönderilebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali D 3 Basılı dergi iptaline, 10%’u geçmemek koşuluyla, izin var ancak aynı değerde ekleme yapmak gerekiyor. Yapılan değişiklikler 1 Kasımdan önce yayıncıya bildirilmelidir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği Geçmiyor.

Anlaşması Madde Noİlgili Lisans Maddesi Başlangıç ve Bitiş TarihiTerm01/02/2014 – 31/01/2015 Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlangıcı Hastalıklarla ilgili teşhis, tedavi vb. bilgiler sunan kanıta dayalı bir veri tabanıdır. Yetkili KullanıcılarAuthorized

UsersDoktorlar, öğretim görevlileri, hastalar, hemşireler, kütüphaneciler ve organizasyonunuz tarafından işe alınmış olan ve hastalarınıza, kurum içinde tıbbi hizmetler sunan diğer personel ve tıp uzmanları, kurumla ilgili tüm öğrenciler ve kütüphanenizi başka şekillerde kullanma hakkı olan kişilerdir. Uzaktan ErişimLicense to

UpToDateİşbu “Sadece Yerleşkede Erişim Aboneliği” YK’larınızın, LM’lere sadece fiziki olarak yerleşkede ve aşağıda “Atanmış Siteler” olarak belirlenmiş IP adreslerinde bulunuyorken erişebilemlerine izin verilmektedir. SB Proxy hizmetleri ile uzaktan erişim sağlanabilmektedir. ILL PolitikasıRestrictionİzin verilmiyor.  YK’larınızın, kendi kişisel kullanımları için tek tek makaleleri yazdırabilmelerini veya tek tek makaleleri, bu paragraflarda belirtilen kısıtlamalara tabi olmak kaydıyla, nadiren (nadiren sözcüğü “Permited Uses and Prohibitions” kısmında geçiyor, bu bölümde ayrıca, “Restriction” bölümünde belirtilenin aksine; “YK’lar, hiç bir koşul altında, LM’lerden YÜKSEK SAYIDA makale yazdıramaz veya ePosta ile gönderemez” ifadesi geçmektedir) bir meslektaşına ePosta ile gönderebilir. Söz konusu yazdırılmış veya ePosta ile gönderilmiş makalelere yerleşke dışından erişime ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır. Basılı Dergi Abonelik İptali Hastalıklarla ilgili teşhis, tedavi vb. bilgiler sunan kanıta dayalı bir veri tabanıdır. Transfer Dergiler ve/veya İçerik Değişikliği Hastalıklarla ilgili teşhis, tedavi vb. bilgiler sunan kanıta dayalı bir veri tabanıdır.  

Başa dön

Wiley

WILEY (01/01/2008 – 31/12/2008)
İçerik Sağlık Bakanlığı Eğtim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
Kapsam Tıp ve yaşam bilimleri konusunda 142 dergi içerir. 2009 yılından itibaren Blackwell koleksiyonu Wiley Intersciene koleksiyonuna (234 dergi) dahil olmuştur.
Konu  Lisans Anlaşması Madde No  İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi G.1 01 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 (2008 yılından sonra abonelik iptal edilmiştir.) 
Son Bulma ve Sürekli Erişim Appendix B Archiving Rights: Wiley, Lisans Sahibine lisanslı e-dergilerin tam metinlerine erişim sağlayacaktır. Wiley’nin tercihine göre, ya kendi sunucusu üzerinden online erişim vermeye devam edecek, ya da Wiley tarafından seçilmiş bir elektronik ortamda, makul bir ücret karşılığında, bir arşiv kopya sağlayacaktır. Lisans Anlaşmasının C Maddesindeki koşullara uyulacaktır, bu kısıtlamalar anlaşmanın son bulmasından sonra da geçerlidir.
Opsiyon Bir yıllık bir anlaşmadır.
e-Only’e Geçiş e-Erişimli bir modeldir.
DDP Uygulaması  Appendix B 10%
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Appendix B Abonelik devam ettiği sürece, 1997 yılı sayılarından itibaren erişim mümkündür.
Uzaktan Erişim A.4.b.4 Roaming Access: Dışarıdan erişime izin veriliyor ve Yetkili Kullanıcılar kayıtlı olmalı ve 90 günde bir yenilenmelidir.
İstatistik E.1.b İstatistik veriliyor.
ILL Politikası C.1.e Lisanslı Materyallerden makale, bölüm vb’lerinin basılı tek kopyaları ILL amacıyla gönderilebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali D 3 Basılı dergi iptaline, 10%’u geçmemek koşuluyla, izin var ancak aynı değerde ekleme yapmak gerekiyor. Yapılan değişiklikler 1 Kasımdan önce yayıncıya bildirilmelidir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği Geçmiyor.

Başa dön

Kullanım Hakları Sözleşmeleri

Yayıncılar İçin;
 • Lisanslama İlkeleri [TR] [EN]
 • Model Lisans [TR] [EN]