Veri Tabanı Lisans Süresi Üye Sayısı İçerik Dokümanlar Lisanslama Koşulları Sorumlu Kütüphaneci
BMJ Online Journals** 2007-2010* 50 27 Dergi Yardım BMJ Ahmet Emre AYDIN
CAB 15/08/2014-14/08/2017 60 736 Dergi
Yardım CAB Ahmet Emre AYDIN
EBSCOHOST 
Academic Search Complete 
Business Source Complete 
DynaMed 
Applied Science & Business Periodicals 
Retrospective Index 

Education Index Retrospective
2014-2015 192
12505 Dergi Yardım EBSCOHOST Meryem YILDIRIM
IEEE 2015-2017 192 413 Dergi 
1220 Konferans Serisi 
3341 Standart
Yardım
  +IEEE Digital Library Hakkında
  +IEEE Kullanım Kılavuzu
IEEE
IEEE Digital Library
Meryem YILDIRIM
iThenticate 2015 187 İntihal Analiz iThenticate İntihal Veri Tabanı Kullanım Kılavuzu
iThenticate Document Viewer Benzerlik Raporu Kılavuzu
Başlangıç Kılavuzu
Yönetici Kılavuzu
Ithenticate Ahmet Emre AYDIN
OVID-LWW 2015-2017 132 450 Dergi Yardım
OVID-My Workspace
Kullanım Videoları
Tanıtım Broşürü
OVID Poster
İstatistik Alma
OVID-LWW Halise ÖZDEMİRCİ
ScienceDirect 2013-2015 192 2242 Dergi Kullanım Kılavuzu(Tr) 
Kullanım Kılavuzu(Eng) 
Yönetici Araçları 
Diğer Dokümanlar
ScienceDirect Halise ÖZDEMİRCİ
Scopus 2013-2015 192 Bibliyografik / Atıf Kullanım Kılavuzu(Tr)
Kullanım Kılavuzu(Eng)
Yönetici Araçları
Web Servisleri
  +Elsevier Scopus APIs
  +How To Guides
Scopus Halise ÖZDEMİRCİ
SpringerLink 2015-2017 192 2073 Dergi
483 Açık Erişimli Dergi
Kullanım Kılavuzu(Tr)
Eğitici Videolar ve Dokümanlar
  SpringerLink Platformu Kullanımı
  Yazarlar için
  Makale Yazım Kuralları
  Manuscript Hazırlama Rehberi
Uzaktan Erişim
  SpringerLink Remote Access End User
  Springer Uzaktan Erişim

  İstatistik Alma
SpringerLink Halise ÖZDEMİRCİ
Taylor & Francis 2014-2015 192
1804 Dergi Yardım 
Bilgi Dokümanı
Taylor&Francis Meryem YILDIRIM
Web of Science 2013-2015 187 Bibliyografik / Atıf Yardım
Web Servisleri
  +Web Of Science (APIs)
  +Web Of Knowledge
WoS Ahmet Emre AYDIN
*: Opsiyonlu bir anlaşma olması nedeniyle 20 Nisan 2009 tarihi itibariyle abonelik iptal edilmiştir.
**: Lisans Anlaşmasının geçerli olduğu 20 Nisan 2007-19 Nisan 2009 tarihleri arasındaki sayılara erişim mümkündür.