Slide background

DergiPark Eğitim Semineri Ankara _______________________________ Yaklaşık 2.000 ulusal akademik dergiye ev sahipliği yapan DergiPark, ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) ile bir makalenin başvurusundan yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçlerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlıyor. Seminerde UDS üzerinden Yazar, Editör, Hakem ve Dergi Yönetim süreçleri ayrı ayrı uygulamalı olarak katılımcılara anlatıldı.

Slide background

EKUAL Tantım Etkinliği Gerçekleştirildi. _______________________________ TÜBİTAK ULAKBİM tarafından başlatılan Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı Projesi’nin (EKUAL) faaliyetleri, ATO Congresium’da tanıtıldı.

Slide background

DergiPark Kullanıcı Eğitimi _______________________________ Türkiye'de akademik süreli yayıncılığın kaliteli ve standartlara uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla yaklaşık 1.680 dergiye ev sahipliği yapan ULAKBİM DergiPark; dergilerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) için eğitim seminerleri düzenlemiştir.

Slide background

EKUAL Hizmetleri Büyümeye Devam Ediyor. _______________________________ 2006 yılında TUBITAK ULAKBIM tarafından başlatılan EKUAL Projesi ile alanında otorite ve etki değeri yüksek e-bilgi kaynakları için ulusal lisans anlaşmaları yapılarak ülkemizdeki ve KKTC’deki üniversitelerin erişimine sunulmaktadır.

Slide background

Antalya’da “TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu” düzenlendi. _______________________________ TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde, Antalya’da “TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu” düzenlendi.

Slide background

Araştırma Verileri Yönetimi Eğitim Programı Düzenlendi. _______________________________ TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından 26-27 Eylül 2017 tarihinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın’da “Araştırma Verileri Yönetimi” konulu iki günlük bir eğitim düzenlendi.

Slide background

Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Programı (UBYT) _______________________________ Danışman Teşvik uygulamasında, "Danışmanın, Danışman Teşviğinden yararlanabilmesi için yayındaki Öğrencinin kurum bilgisi ile YÖK Ulusal Tez Merkezi sistemindeki kurum bilgisinin aynı olması gerekmektedir." ibaresi iptal edilerek, 03/06/2017 tarih ve 267 sayılı Bilim Kurulu kararıyla UBYT Esasları güncellenmiştir.

Slide background

DergiPark UDS Kullanıcı Eğitimi Semineri _______________________________ TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark grubu tarafından düzenlenen, başta editörler olmak üzere akademik dergicilikle ilgili kişilerin katıldığı kullanıcı eğitimi semineri 18 Kasım 2016 tarihinde TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu'nda yapıldı.

Slide background

DergiPark Semineri _________________________________ Bu güne kadar OJS (Open Journal Systems) alt yapısı kullanılarak verilen DergiPark hizmetlerinin, OJS’den kaynaklı teknik sorunlar yaşamaması için yine açık kaynak kodlu ve kullanıcı dostu yeni bir sistem “ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS)” tasarlanmıştır. Bu yeni sistemin tanıtılması amacıyla 18 Kasım 2016 tarihinde UDS Kullanıcı Eğitimi Semineri organize edilmiştir.

Slide background

UBYT Duyuru _______________________________ 23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 667 Karar Sayılı KHK gereği geçici olarak kapatılan UBYT Başvuru Ekranı yeniden açılmıştır. Başvuruların değerlendirme ve ödeme işlemleri başvuru sırasına göre ileri tarihlerde yapılabilecektir.

Slide background

TÜSSİDE'de Makale Yazma Semineri _______________________________ ULAKBİM tarafından, 30 Mayıs 2016 tarihinde, TÜSSİDE'de tüm gün süren "Bilimsel Makale Yazma Semineri" düzenlenmiştir. TÜSSİDE'nin ev sahipliği ve organiasyonu ile TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde bulunan yaklaşık 50 araştırmacıya, bilimsel makale yazma konusunda eğitim verilmiştir.

Slide background

DergiPark ve Uluslararası Görünürlük _______________________________ TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Eylül 2013 tarihinden itibaren DergiPark Projesi kapsamında ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda dergi yönetim sistemi kuruldu.

Slide background

DergiPark UDS Kullanıcı Eğitimi Semineri _______________________________ TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark grubu tarafından düzenlenen, başta editörler olmak üzere akademik dergicilikle ilgili kişilerin katıldığı kullanıcı eğitimi semineri 12 Nisan 2016 tarihinde TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu'nda yapıldı.

Slide background

UBYT Danışman Teşviği Uygulaması _________________________________ 2016 UBYT “Araştırmacı Teşviği” uygulamasına devam ederken, 2016 yılından itibaren ilk kez “Danışman Teşviği” uygulamasına başlanacaktır.

Slide background

TR Dizin Dergi Listesi _______________________________ TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında güncel olarak dizinlenen dergilerin listesini görmek için tıklayınız.

Slide background

ULAKBİM TR Dizin Dergileri Doçentlik Başvuru Şartları'na Dahil Edildi. TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında dizinlenen dergiler, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doçentlik Başvuru Şartları'nın "Ulusal Makale" maddesinde "ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale" tanımı ile değerlendirme kapsamına alınmıştır.

Slide background

Bilimsel Makale Yazma Eğitimi ________________________________ TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ev sahipliğinde, 20 Kasım 2015 tarihinde, Bilimsel Makale Yazma Eğitimi verilmiştir.

deneme

Kullanıcıların Ulusal Belge Sağlama Sistemi (UBSS) üzerinden yaptığı belge istekleri yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanarak kullanıcıların adreslerine postalanmaktadır.

Türkiye’nin evrensel bilime katkısı ve uluslararası yayın sıralamasındaki yerinin belirlenmesi amacıyla, TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi bünyesinde bibliyometrik çalışmalar yürütülmektedir.

DergiPark Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Ülkemiz araştırma kurumlarının akademik içerikli elektronik bilgi kaynaklarına etkin ve yaygın erişimlerinin sağlanması amacıyla yayınevleri ve veri tabanı üreticileri ile yapılan ulusal lisans anlaşmaları ve çalışmalarını kapsamaktadır.

Türkiye adresli bilimsel içeriğe sahip dergilerin elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla uluslararası standartlarda 5 ayrı konu alanında veri tabanlarını kapsamaktadır.

TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programına (UBYT) başvuru yapabilmek için ULAKBİM’e üye olmak gerekmektedir. ULAKBİM üyeliği bulunan kullanıcılarımız aynı üyelik bilgileri ile sisteme giriş yapabilirler.